Småskalig biodling bland Risvedens skogar och ängar

Hemsidan har nu haft 300 000 träff sedan starten. Hoppas du hittat det du sökt.

Den 17 januari 2024 somnade Rune Hedberg in för gott. Denna sida kommer så småningom att stängas ner men hans arbete lever kvar på lillabi.kupan.se

Använd sökrutan eller sitemappen om du inte hittar det du söker. .Se också faceboksidan för lite mer informellt och aktuellt.

Detta är inte en sida om ”Hur du bör hålla bin”   Snarare en sida där jag försökt förklara lite om olika saker. Jag ber mina läsare att korrigera mig på all information på denna webbplats som är föråldrad eller felaktig. Samma gäller länkar som inte fungerar.

Uppdateringar

 • 2022-01-28 Pollen kompletterad
 • 2022-01-05 Sjukdommar mm kompletterad
 • 2022-01-03. Tabeller med sjukdomar virus mm tillagda
 • 2021-12-23 På grund av problem med hemsidan har vissa tabeler tagits bort.
 • 2021-12-13 Ett par länkar om biodling i Eswatini tillagda i  internationell länklista.
 •  2021-11-07 Pollen lite kompletterad
 • 2021-10-22 Giftig honung kompletterad
 • 2021-10-13 Dialektala namn på murgröna tillagda i dragväxter
 • 2021-05-29 Hästkastanj tillagen i dragväxter
 • 2021-05-28 bigift delvis kompletterad
 • 2021-05-06  Kontaktsidan tillfälligt stängd p.g.a. spam (>4 000/dygn)
 • 2021-04-21 En ny bok av David Goulson tillagd i litteraturlistan
 • 2021-03-10  Sanningar ? kompletterat
 • 2021-03-07 Länklistan om humlor komplettera me ett par länkar
 • 2021-03-01. Kontaksidan ordnad
 • 2021-02-28  en liten lista på växtnamn på latin.svenska, danska, norska, engelska och tyska inlagd ( obs ej endast biväxter)
 • 2021-02-Olika bin delvis kompletterad ang apis florea
 • 2021-01-10 Pollen kompletterat.
 • 2020-11-1 dragväxter utökad med några växter
 • 2020-11-07 Honungens innehåll kompleterad med enymer
 • 2020-10-28 Litteraturlistan kompletterad med ett par länkar till försäljare
 • 2020-10-22 Länksidan uppdaterad med länkar till biodling i Argentina
 • 2020-10-17 Vit näckros kompletterad med nordsamiskt namn
 • 2020-10-04 Listan på raser av Apis melifera kompletterad
 • 2020-09-29 Toppistkupor lite kompletterad.
 • 2020-09-25 Megachilidae uppdaterad med lite uppgifter om Osmia Maritima
 • 2020-09-16 ett par nya länkar till muséer tillagda
 • 2020-09-16 Länkaar efter innehåll omgjord så att den skall vara lättare att hitta i