växter

uppdaterad 2020-04-24

Växttaxomoner verkar vara ett sadistiskt gäng.Inte nog med att de prompt vill ha familjenamn som innehåller minst ett dussin stavelser –  de ändrar dessutom namnen stup kvarten. När man äntligen lärt sig ett, är det föråldrat.

(Dave Goulsom: Galen i insekter)

Läs gärna förklaringen till växtlistan innan ni söker en växt.

OBS Undvik gärna att odla giftiga växter. även om de är bra dragväxter. se giftiga växter

En lista med ca 1000 växter med namn på Svenska ,Latin och Engelska namn. Värden för nektar, pollen och honungsdagg i många fall.  Använd sökrutan strax över tabellen för att söka på släkte, namn eller växter som ger maximalt nektar / pollen (skriv 3). Använd sedan tabbarna vid respektive spalt för att sortera.

För dem som undrar över olika växters behov av antalet bisamhällen för pollinering finns ett utkast till polleneringsbehov här

Sök en växt

Ett antal växter har fått utförligare presentationer.Använd sökfunktionen till höger för att söka på en speciell växt. Det går att söka på svenskt namn  på latinskt namn (både art och de som ingår i ett släkte) norska, danska, engelska. Vissa arter även på finska  och tyska.I den mån vi har hittat alternativa eller lokala namn på växterna är även dessa sökbara. Antalet växter kommer att utökas vart efter. (En aktuell lista går att se under sitemap. )

Om du saknar en växt så skicka mig ett meddelande via kontaktsidan,