Sjukdomar och skadegörare

Bin kan angripas av olika skadegörare, virus och sjukdomar.

Sjukdomar och skadegörare

NamnOrsak /Teckennotering
Amerikansk yngelrötaBakterie,(Paenibacllus larvae)Samhället förintas.
Amöbasjukaencellig organism Malpighamoeba mellificae )
BilusInsekt (Braula coeca) Ingen lus utan en tvåvinge.Orsakar normalt ingen skada. Kan störa drottningns äggläggning.
björnBjörn (Ursus ssp) vill ha honung, yngel och pollen. Brukar bli en del sönderslaget material.Elstaket
CCDokäntEj i Sverige
Europeisk yngelrötaBakterie (Melissococcus plutonis )
HackspettKan ibland hacka på kuporna lockad av surret.OBS hackspettar är fridlysta och får ej skjutas.
KalkyngelSvamp (Asosphaera apis )
lilla KupskalbaggenInsekt (Aethina tumida)Ej i Sverige
vaxmottInsekt Olika fjörilslaver av fam (Pyralidae)
Majsjuka
myrorVissa myrarter kan bli ett problem, i synnerhet på våren, genom att de rövar foder från samhället.Enklast är att flytta samhällen till annan uppställningsplats
människorför mycket rotande i samhällen. Sabotage.
NosemaSvamp (Nosema apis)
Puckelyngeloparad drottning / brist på spermaByt drottning
SammetsgetingInsekt (Vespa velutina)Ej i Sverige
SeptikemiBakterie
småfåglarstörningar på flustret under vintervilanSkydda med kycklingnät
SpiroplasmaBakterie ( Spiroplasma melliferum)
Ej i Sverige
StenyngelSvamp (Aspergillus flavus och fumigatus )
Svältför lite foder
Säckyngelvirus
TrakékvalsterKvalstrer ((Acarabis woodi)) Ej i Sverige
TropilaeapskvalsterKvalsrter (Tropilaelaps clareae och
Tropilaelaps mercedesae )
Ej i Sverige
UtsotInnebär att bina tömmer tarmen inne i kupan Ordet användes tidigare om diarré hos människor.
VarroaKvalster

Virus

förkortningnamnförknippas medNotering
?Arcansas Bee Virus
ABPVAkut Paralyse VirusVarroa kan “aktivera” viruset hos bin.Kan eventuellt också finnas hos humlor (Bombus)
BBPV Berkeley bee picornavirus
BQCVBlack Queen Cell Virus
BVXBee Virus XFörknippas med Amöbasjuka
BVY Bee Virus YFörknippas med nosema apis
CBPV Cronic Bee Paralysis Virus
CWVCludy Wing Virus
DWVDeformered Vinge VirusFörknippas med Varroa Viruset har påvisats i såväl drottningar som drönare och arbetsbin. Det har också påvisats i varroakvalster samt i honung.
Det isolerades först i Japan och fick då namnet “Japanese strain of Egypt Bee Virus”. Namnet ändrades senare till “Deformered Wing Virus”.
Yngel, som angrips under det stadium då puppan har vita ögon, brukar överleva men får deformerade vingar – därav namnet.
EBVEgypt Bee Virus
FVFilamentous bee virus
IAPVIsrael acutei Bee Paralysis VirusFörknippas med Varroa
JEBV Japanese strain of Egypt Bee Virus
KBVKashmir Bi Virus
Förknippas med Varroa . Angriper både Apis cerana och Apis mellifica. Förökar sig snabbt och dödar värden inom tre dygn.
SBV Sack Brood VirusSäckynge
Den angripna larven förvandlas till en “vattnig säck”.
Spridningen av viruset sker framför allt inom kupan när bina rensar ut infekterade larver.
SBPVSlow Paralysis VirusFörknippas med Varroa
TSBV Thai sac brood virusdrabbar ej Apis m.Under 1980-talet slog ett virus , Thai sac brood virus, ut större delen av det inhemska biet i Indien ( Apis cerana ). Lösningen den här gången var att börja arbeta med europeiska bin ( Apis mellifica) , som inte är känsliga för viruset.

För beskrivning av de olika hänvisas till Ingemar Fries & Preben Kristiansen :Sjudomar, parasiter och skadegörare i bisamhället