rammått

uppdaterad 18-12-26

Inom biodlingen förkommer olika rammått. De vanligaste i Sverige finns i följande tabell. (mått i mm resp kvadratcm)

Ramtyp

Bredd

Höjd

Överlist

Ramlist över

Ramlist under

Ramlist sida

Inv. area

Honung per  ram gram (ca)

Lågnormal (LN) 366 222 396 25×10 25×10 25×10 699 2.330
Svea (S) 300 300 330 25×10 25×10 25×10 784 2.610
1/2 Svea 300 146 330 25×10 25×10 25×10 353 1.180
LS (lågnormal svea) 366 300 396 25×10 25×10 25×10 969 3.230
HLS (1/2 LS) 366 146 396 25×10 25×10 25×10 436 1.450
Norsk 365 260 398 25×10 25×10 25×10 828 2.760
1/2 Norsk 365 160 398 25×10 25×10 25×10 483 1.610
Langstroth 448 232 480 25×15 25×10 25×10 907 3.030
Farrar (3/4 Langstroth) 448 159 480 25×13 25×10 25×10 582 1.950
Shallow (låglangstroth) 448 137 480 25×15 25×10 25×10 488 1.630
Dadant 448 286 480 25×15 25×15 25×10 1096 3.650

 

För mått på mellanvägg se nedan.

Plastramarna har en större yta eftersom sidolisterna har kunnat göras smalare. De har flera celler och rymmer således mera honung.

Det förekommer också ramar med smalare underlist ( Langstroth, Farrar).

  • Svearamen standadiserades 1905 och var länge dominerande i Svensk biodling. Börjar nu bli mindre vanlig. Vanligtvis 8 ramar/låda
  • Lågnormalramen ( LN) standardiserades 1910. Det vanligaste formatet bland hobbybiodlare. Vanligast 10 ramar/låda
  • Norsk ram går att kombinera med LN, Används ibland som yngelrum. Vanligast 10 ramar/låda
  • LS ( Lågnormal-Svea) och 1/2 LS är relativt nya ramformat. Begränsad spridning.
  • Langstroth. Internationellt mått som kommit till Sverige med yrkesbiodlingen. Kan sklija något mellan olika länder. Finns både som helram och ramar med mindre höjd (Farrar Shallow)  OBS överlistens tjocklek kan variera mellan olika länder. Om sargen är avpassad för en tunnare överlist kommer våra vanliga ramar att sticka upp över ytan.
  • Farrar. Vanligaste ramformatet bland yrkesbodlare. Går i Sverige även under namnet 3/4 Langstroth. Börjar bli populär även bland hobbybiodlare. Kombineras ibland med yngelrum i Dadant.
  • Shallow. Alternativ till Farrrar. Oklart hur vanlig den är i Sverige.
  • Dadant. Används ibland som yngelrum inom yrkesbiodling. Mera sällan som skattlådor eftersom de blir tunga.
  • HLS halv LS användes bl.a. som skattram. Kombinerbar med LN.
  • KEO  HLS-ram med spår i över- och uderlist där mellanväggen skjuts in. Ingen trådning. Kräver en något högre och tjockare mellanvägg.

Langstrot, Dadant m.fl.

Rambredden 448 mm stämmer med internationell mått. Det är därför möjligt att använda avtäckningsmaskiner, slunglinjer och slungor som tillverkats i andra länder utan att byggga om.

Måtten kan skilja något mellan oliks länder.

Norsk, Lågnormal

Skattlådor med ramar med samma bredd t.ex. Lågnormal och Norsk, kan kombineras i samma kupa. Vanligast är att norsk ram användes i yngelrum och LN som skattlådor.

Övriga

Internationellt förekommer ett otal rammått. Ofta med spridning endast i det egna landet. En viss skillnad när det gäller t.ex Langstrothramar förekommer och det kan skilja på bl.a. ramens längd.

Numera mycket sällan använda rammått i Sverige är Wislander med måtten 366×278 mm (d.v.s.samma bredd som LN, yta 910 kvadratcentimeter) och Högnormal 223×370 mm  ( yta 701 kvadratcentimeter)

Ett mindre ramformat innebär lättare lådor, men flera lådor/ramar att hantera

Ett större ramformat innebär också tyngre ramar / lådor att hantera. Tabeller nedanger en liten jämförelse.

Standard

Enligt Svensk standard skall bigången vara över ramarna. Det gäller också Norge, Finland Tyskland m.fl länder.  Om ni importerar material från andra länder kan det vara bigång under ramarna. Bygger ni eget material bör ni följa de standardmått som finns.

För att ge tillräckligt stort yngelutrymme använder man ibland ett större ramformat i yngelrummet och kombnerar det med skattlådor med mindre höjd.

T.ex. Norsk – Ln respektive Dadant – Farrar

Om man föredrar samma ramformat får man i stället ge flera lådor som yngelrum ( 2xLN, 2-3x Farrar).

Avstånd

Ramarna skall ge in bigång mellan kakorna på ca 10 mm, d.v.s. så att två bin kan mötas i kakgatan. Det innebär att c-cavståndet mellan ramarna skall vara 35 mm. Vanligtvis uppnås detta med avståndsstift (standard 4 st per ram). Ramar av Hoffmantyp har avståndet inbyggt i ramens konstruktion.  Ett annat (mindre vanligt ) sätt är att ha en metallist som rambärare där avståndet fixeras.


Mellanväggar..

När det gäller mellanväggar finns det två format för Farrar Hoffmanram. Det högre formatet avse ramar där man fäller in mellanväggen i skåran i ramen. Det  mindre formatet avser ramar där man smälter fast på samma sätt som i andra ramar.

SBR:s standard anger följande mått:

längd mm Bredd mm Yta cm2 % av LN
LN 342 197 673,74 100%
Svea 276 275 759 113%
½ Svea 276 121 333,96 50%
LS 342 275 940,5 140%
½ LS 342 121 413,82 61%
Norsk 342 235 803,7 119%
½ Norsk 342 135 461,7 69%
Wislander 342 253 865,26 128%
Langstroth 424 197 835,28 124%
Farrarr (3/4 Lagstroth) 424 131 555,44 74%
Dadant 424 351 1488,24 221%
Shallow 424 159 674,16 100%

Ramavstånd

De flesta rammåtten följer L.L. Langstroths rekommendationer om ett c-c avstånd på 35 mm. det innebär att överlisten oftast är 25 mm och avståndet mellan ramarna 10 mm. Det anses vara det utrymme två bin behöver för att passera varandra (på varsin kaka). Om avståndet mellan ramarna blir större finns risk för vildbygge mellan ramarna.

Standardmåtten för lådor för LN och Svea är dock lite större än summan av det utrymme ramarna kräver. Anledningen är att man skall få plats med en sommarlucka i varje låda.

Ibland använder man 9 ramar i en 10-ramars kattlåda. Anledningen är att man vill ha tjockare ramar som kan vara lättare att avtäcka.

När det gäller topplistkupor rekommenderas för KTBH 35 mm medan TTBH 30 mm bredd på överlisten. Om detta mått strikt följs är oklart.

Trådning

Svea och Lågnormal trådas lodrätt. Langstrothformaten trådas vågrätt.

Lågnormal skall enligt standard ha 6 trådar. Om man inte har ljungdrag kan 4-5 trådar räcka. En viss försiktighet krävs dock vid sluttning för att undvika kakfall.

Avståndsstift.

Enligt standard skall Svea, LN och Norsk ram ha 4 avståndsstift. Om man inte skall flytta bin kan de undre stiften undvikas. Ramarna blir då lättare at lyfta. Vid flyttningar , t.ex. vandring, bör de undre stiften finnas för att undvika att ramarna gungar ihop och skadar bin.

Hoffmanramar har avståndet inbyggt i ramkonstruktionen.

Att byta format

Att byta från ett format till ett annat kan ibland vara problematisk. (Svea – LN, LN -Langstroth ). 10 ramar oavsett format blir dock lika mycket. En 10 ramars låda har således en sida som är lika oavsett ramformat. På så sätt blir det bara en glipa som behöver täckas in.