Pollineringsbehov

uppdaterad 20-07-24

Alla fanerogamer behöver pollinering. Det kan ske på många olika sätt: vind vibrationer, vatten, fåglar, insekter mm. Av insekterna spelar bin en avgörande roll.

Vissa arter är helt beroende av korspolinering, dvs att pollenet kommer från en annan planta.

Även om växten är självfertil  kan bina öka pollineringsgraden och därmed ge högre skörd ( t.ex raps)

Globalt odlas cirka 3000 olika grödor.

12 av dessa utgör 90% av skörden.

Banan     Cassava     Durra

Hirs        Kokosnöt    Korn

Majs       Potatis        Ris

Råg        Sötpotatis  Vete

Dessa förser oss med kolhydrater och är huvudsakigen vindpollinerade, eller behöver ingen pollinering för att ge avkastning.

Av de övriga är 70% beroende av pollinerande insekter.m.m. Här finns de växter som förser oss med proteiner, vitaminer mm. Honungsbin har stor betydelse.