Kvalité

Honung är en livsmedelsprodukt och skall hanteras som en sådan i alla led. Från nektarns blommor till konsumentens burk.

Företaget har genomgått utbildning när det gäller grunderna för HACCP för honung.

Företaget följer de kvalitésnormer som framtagit av Biodlingsföretagarna.