Gullris

Latin: Solidago virgaurea

Svenska: Gullris, tysenfryd, jungfruris, rävtunga, gulris, gyllengroört

Norska:gullris

Danska: gyldenris

Tyska: Goldrute, St Petersstab

Engelska:Golden Rod, Woundwort, Aaron’s Rod ,Solidago

Närbesläktade arter

Solidago virgaurea, var alpestris, Lappgullris

Biväxt

Pollen 2, nektar 3.
Eftersom pollen lämnas sent på säsongen, betyder gullris en hel del för uppbyggnaden av fettkroppen inför vintern
Eva Crane uppger att Solidago ( dvs släktet gullris utan att ange någon speciell art) kan ge skördar på 100-200 kg / ha, vilket är bra.

Allmänt

Gullris blommar från juli till september.
I plantaffärer saluförs 15-20 olika varianter av gullris. De flesta blommar aug-sept, men det finns ett par sorter som blommar tidigare
Det engelska namnet Goldenrod tycks vara ett samlingsnamn för flera olika arter.
En närbesläktad art, Solidago virgaurea var alpestris, heter på engelska Common Goldenrod

Övrigt

Sedan långt tillbaka har gullris ordinerats som urindrivande medel. De späda, färska eller torkade bladen dracks som te för att avlägsna grus och sten ur ”njurar och länder”, lindra smärtsam urinering, bota sår i mun och strupe samt blodspottning. Senare forskning har visat att de verksamma beståndsdelarna är framförallt saponiner, vilka stimulerar njurarna att öka urinmängden och verka inflamationshämmande.