Timjan

Latin:
Thymus

Allmänt

I Norden finns ett antal arter av timjan.
Thymus serpyllum subsp. serpyllum backtimjan
Thymus serpyllum subsp. tana’nsis tanatimjan
Thymus vulgaris kryddtimjan
Thymus pulegioides stortimjan
Thymus praecox var. arcticus islandstimjan
Thymus praecox subsp. britannicus
Thymus praecox var. pseudolanuginosus gråtimjan
Tanjatimjan finns endast i nordligaste Norge, Islandstimjan på Island, Färeöarna och på Norges västkust. Kryddtimjan är främst odlad men kan förekomma förvildad. I Sverige finns backtimjan och stortimjan, och den senare är mindre vanlig.

Släktet Thymus är fleråriga dvärgbuskar med kryddoft. I trädgårdshandeln finns ytterligare timjanarter t.ex. citrontimjan (Thymus citriodorus) och örttimjan /Thymus herba-barona).