Tutu

Faran med att inte kunna sin historia.

 

Namn


Latin:
Coriaria arborea

 

Övrigt

En vitt spridd buske i Nya Zealand.
Busken är kvävefixerande.. Den används också för att binda jorden i sluttningar.
Alla växtdelar – utom saften i fruktköttet – innehåller giftet tutin.

Honungsdagg som produceras av insekter av släktet Scolypopa sp ger en honung som innehåller giftet tutin. Busken är vanlig i framför allt vissa områden av nordön. Giftet kan inte kännas igen genom honungen smakar eller luktar något speciellt. Giftet är också mycket stabilt över tid. Det bryts inte heller ned vid måttlig uppvärmning.

Tutin har vid prov på grisar för 40 år sedan visat sig dödlig vid en så låg dos som 0,01 mg/kg kroppsvikt Vissa vetenskapsmän antar att människor tål en ännu lägre dos. Ett annat gift som också finns i honungen är hyenanchin, som vid försök på råttor lett till döden vid e koncentration på 0,09 mg/kg kroppsvikt.

En tesked honung ( 10 ml) räcker för att orsaka allvarliga nervskador hos människor. Sjukdomssymptom inträffar vid lägre konsumtion.

Normalt angriper insekterna busken efter att det naturliga draget är slut . Det innebär perioden slutet av december till slutet av april. Rekommendationerna är att i områden där busken finns bör man inte skörda honung alltför sent.

Ett antal personer har under årens lopp avlidit, blivit arbetsoförmögna eller behövt sjukhusvård. Det senaste fallet med honung från en kommersiell biodlare var 1974 och berörde 13 personer. Förgiftningar har rapporterats med 9 fall efter 1974 ( 1982, 1983 1991 ) I de två första fallen var det fråga om sektionshonung från hobbybiodlare.

Den 22 mars 2008 slog man larm om att 22 personer blivit illamående efter att ha ätit sektionshonung som kommit från samhällen som dragit på tutu. Åtta behövde sjukhusvård. Källan lokaliserades till en enstaka hobbybiodlare, Whangamata’s Projen Apiaries. Bland dedrabbade var biodlaren själv Kevin Prout.

Den saluförda honungen höll 30-50 mg tutin/ kg och 180-300 mg hyenanchin / kg.

Ett larm gick ut i media eftersom det sålts ytterligare ett antal förpackningar av den aktuella honungen. Några fler förgiftningsfall inträffade dock inte.