Avenbok

Latin. Carpinus betulus

Svenska bok, annbok, vitbok

Norska agnbøk

Danska avenbøg

Tyska

Engelska European Hornbeam, Columnar European Hornbea

Finska euroopanvalkopyökki

 

Biväxt

Nektar 0

Pollen2

Allmännt

zon IV

Veden är vit, utomordentligt seg och hårdare än t.o.m. hagtornets, stark nog att uppböra stora tyngder. Användbar till block, kvarnhjul och laddstakar (Linné)