Aster

Latin. Aster novi-belgii

Svenska  höstaster

Norska virgina-asters

Danska

Tyska

Engelska Michaelmas daisy, New England aster

Finska syysasteri

Biväxt

Nektar 3

Pollen 3

Förekomst

Aster odlas allmänt i trädgårdar. Olika sorter är olika bra som dragväxter.

Personer med luftvägsbesvär kan  få symptom av dofter. Gråboallergiker kan få problem med astrar inomhus.