Ask

Latin.Fraxinus excelsior

Svenska Ask

Norska ask

Danska ask

Tyska

Engelska ash, Common Ash , Weeping Ash

Finska saarni

Biväxt

Nektar 0

Pollen 1

Allmmännt

Användning Veden är seg, hård men lättarbetad, tjänlig till blankader, axlar hjul, harvar, slevar, spadar, handtag, bord,skedar, och tunnband (Linné)