bin i forntid.

uppdaterad 18-11-08

I Bibeln talas på flera ställen om honung. Mest känt är kanske beskrivningen av landet som flöt av mjölk och honung. Däremot är det mera sparsamt med referenser till bin och biodling beskrivs inte alls.
Den honung man talar om är troligtvis oftast inte det vi idag kallas honung utan en produkt som har sitt ursprung ur dadelpalmen.


Rad med gamla bikupor funna vid Tel Rehov i Israel.
Källa:Hebrew University photo by Amihai Mazar

När man vid utgrävningar sommaren 2007  i Israel av Tel Rehov vid Beth Shean Valley fann lämningar av en bigård var det den första arkeologiska fyndigheten av biodling i biblisk tid i ormådet.

Tel Rehov ligger väster om Jordanfloden, strax norr om västbankens nordgräns. I området har gjorts utgrävninngar sedan 1920-talet och det anses att området har varit bebyggt i ca 4.000 år.

Den aktuella bigården har daterats med C14 prov av sädeskorn som hittats i anslutning till kuporna och daterats till någon gång 1050-tidigt 900tal före Kristus.


Närbild av en av de gamla bikuporna funna vid Tel Rehov i Israel.
Källa: Hebrew University photo by Amihai Mazar

Så långt man i sommras hade gjort utgrävningarna hade man funnit tre rader med bikupor som låg staplade tre i höjd, sammanlagt drygt 30 bikupor. En uppskattning tyder på att det kan ha funnits sammanlagt 100 kupor i området.

Kuporna var av en typ som fortfarande kan hittas i östra medelhavsområdet. Det var liggande rörformade kupor av obränd lera blandad med halm,  cirka 80 cm långa och med en diameter på ca 40 cm. Ena änden var tillsluten så när som på ett flusterhål medan den andra var försett med ett löstagbart lock så att honungen kunde skattas.
Varje kupa skulle således ha haft en volym på  95-100 liter.

Beräkningar ger att man kunnat få en medelskörd på ca 500 kg från bigården. Det är dock oklart om detta beräknats på de funna drygt 30 kuporna eller på den uppsakttade storleken på bigården ( 100 samhällen).