Bitillsyn

uppdaterad 2020-01-15

Jordbruksverket har huvudansvaret när det gäller bekämpning av vissa sjukdommar hos bin. Lokal myndighet är respektive länsstyrelse och det praktiska arbetet utförs av tillsynsmän – som lika gärna kan vara kvinnor.

De sjukdommar som enligt lag skall bekämpas är

  • Amerikansk yngelröta
  • Varroakvalster
  • Trakékvalster

Amerikansk yngelröta måste anmälas till tillsynsman som beslutar om vilka åtgärder som skall vidtas

Varroa skall bekämpas av varje biodlare som finns inom kvalstrets spridningsområde oavsett om hon/ han sett dem eller inte. Vi kan utgå från att kvalstren finns även om det kan vara svårt att se dem.

Trakékvalster har ännu inte påvisats i Sverige

För att försvåra spridning får man inte flytta bin eller utrustning ut ur smittförklarade områden. Deras förekomst och utbredning uppdateras kontinuerligt av Jordbruksverket. Kontrollera aktuell situation på Jordbruksverkets hemsida innan flytt.

Kontakta tillsynsmannen om du misstänker att det är några problem.

Det ligger dock inte normalt i tillsynsmannens arbetsuppgifter att ta vara på svärmar. Inte heller att avlägsna dem från ”olämpliga” ställen.

———————————–

 jordbruksverkets hemsida kan du läsa mera om bitillsyn och sjukdommar.

 

———————————–