Bokskorpion

uppdaterad 2020-12-21

Klokrypare

Klokrypare ( psevdoskorpioner.) är en ordning inom spindeldjuren. De finns spridda  äver hela jordklotet men flest arter finns i det tropiska bältet.. Födan består huvudsakligen av kvalster och andra småkryp. Storleken varierar mellan de olika arterna mellan 1 och 10 mm.. De har ingen giftgadd. Globalt har man hittat cirka 3000 arter, i Sverige finns 21 arter. Födan för vuxna djur består mest av kvalster och små insekter.

 

Klokrypare och varroa.

.Försök från Nya Zeeland pekar på att de kan äta 8 varroakvalster per dygn,.25 exemplar skulle kunna hålla ett varroangrepp på låg nivå ( Eventuellt har de studerat . Nesochernes gracilis och Heterochernes novaezealandiae )

Försök från Himalya (Ellingsenius indicus ) pekar på att de föredrar yngel och döda bin. Det förekom även att bokskorpionerna angrep och dödade bin.

Det är dock olika arter man studerat. De olika undersökningarna utesluter således inte varandra. .Det pekar dock på vikte av att hitta rätt art.

 

Bokskorpion

Chelifer cancroides (L.)

Bokskorpionen är 3-4 mm stor. Det engelska namnet är House pseudoscorpion. Den brukar också  påträffas i ladugårdar, fågelbon bikupor m. fl. ställen. Men är mest känd från boningshus.

Kanske den art som för tillfället är mest intressant i våra trakter.

Övrigt

Att tillsätta bokskorpioner till en kupa är en sak, att få dem att trivas och föröka sig en helt annan mera komplicerad. Det första är att de medel vi använder mot varroa dödar bokskorpionerna. Det andra är att kunna erbjuda lämpliga ställen att föda upp bokskorpionens yngel, inklusive föda, tills de vid ca 2 års ålder blir stora nog att leva på kvalster, vaxmottlarver och annat smått och gott i kupan.

Mycket forskning återstår.Vissa rapporter tyder på att närvaro av bokskorpion i bisamhället har marginell eller ingen påverkan på varroamängden.

Vi kanske också behöver ha andra sorters kupor /yngelrum för att kunna erbjuda en miljö där de kan fortplanta sig.

 

Referenser

https://www.researchgate.net/publication/327550710_Chelifers_or_Pseudoscorpions_as_Varroa_Control_Agents

http://www.beesource.com/forums/showthread.php?312936-Varroa-natural-predator/page2