utblick 17-03-22

uppdaterat 17-03-22

Uppgifter om läget i andra länder kan ge ett litet perspektiv på den egna situationen. Det Danska biodlareförbundets tidning Tidskrift for Biavl hade i sitt februarinummer 2017 ett reportage om situationen i EU. Den här texten baseras huvudsakligen på uppgifter i tidningen samt en fransk hemsida ( se länk längst ner)

Honungsproduktion

Värdens största producent av honung är Kina. EU kommer på andra plats. Trots detta kan vi inom EU endast täcka 60% av efterfrågan. Av importen kom hälften från Kina.

Största producenten i EU är Rumänien (35 000 ton 2015). Sverige kommer på en blygsam 16:e plats med 3 500 ton

Den genomsnittliga kostnaden för att producera 1 kg honung i EU var 3,04 Euro, per Kg, medan importhonungen från Kina kostade i genomsnitt 1,64 Euro per Kg

Det genomsnittliga priset för honung ut till konsument var 5,76 Euro.per Kg

Antal samhällen

Flest bisamhällen finns i Spanien, Frankrike, Grekland, Rumänien och Italien. Tillsammans har de 8,5 miljoner samhällen vilket är 54% av alla samhällen i EU.

Biodlarna i EU har i medeltal 25 samhällen.

Nu skall man ta det här med medeltal för vad det är, Om man tittar på Frankrike får man en lite annan bild.

Frankrike

Av Frankrikes biodlare hade 91% högst 30 samhällen De hade tillsammans 27% av landets bisamhällen men svarade bara för 19% av producerad honung.

Deltidsbiodlarna ( 31-150 sanhällwn) utgjorde 4%, De hade 18% av samhällena och svrad för 18% av honungen.

De professionella biodlarna ( 151 samhällen eller flera) var 4%.  De hade 55 % av landets bisamhällen och svarade för 63% av landets honung.

Sett totalt var genomsnittet 28 samhällen / biodlare. Det säger dock inte allt om förhållandena i landet.

Om man ser enbart på hobbybiodlarna blir genomsnittet cirka 7 samhällen, deltidsbiodlarna 68 samhällen, medan de professionella hade i genomsnitt 364 samhällen/ biodlare.

Antal biodlare i EU

Antalet biodlare i EU är drygt 606 000, varav  ca 100 000 i Tyskland. Antalet biodlare minskar totalt. Analysen antar att det är äldre biodlare som slutar och inte tillskottet av nya kompenserar detta, Siffror från Frankrike visar att antalet biodlare minskade med 50% under tiden 1994 till 2010. Antalet bisamhällen minskade dock endast med 21%

Vi ett besök hos Englands biodlareförbund för något år sedan berättade de att det var en stor anstormning av nybörjare. Detta krävde stora resurser för utbildning och handledning. När biodlarna  kom in på sitt andra år hade man inte samma möjlighet att stötta dem på samma sätt, och mänga lade av. Slutsatsen var att nybörjarna behöver ha handledning eller mentor i minst två år.

Uppgifter senare har kommit att det nu finns så mycket biodlare i centrala London att draget inte räcker. Stadsbiodling har dock inte blivit stor i svenska tätorter ännu.

Källor

Tidskrift for biavl, februari 2017

L’APICULTURE PROFESSIONNELLE EN CHIFFRES (http://adafrance.org/apiculture/apiculture-chiffres.php)

SBR:s statistik publicerad i Bitidningens majnummer under åren.

Personlig kommunikation, London

 

Rune Hedberg