Kända personer

uppdaterad 2019-03-11

Ett urval mer eller mindre kända personer ur biodlingens historia. Se även litteraturlistan om du vill läsa mera.

Namnlevnadnotering
Ntenga,Gutvecklade TTBH ( Ransanian top bar hive) 1970
Ambrose of Milan, Saint339-397Ambrosius kallades doktorn med honungstungan på grund av sitt tal och sina predikningar. Han avbildas ofta med bin eller en bikupa
AristaeusBiodlingens gud i den grekiska mytoligin
Aristoteles384-322 BCPliny berättar att Arisoteles ägnade 58 år att studera bin.
Han betraktade drottningen som av hankön. En uppfattning som stod sig i 2000 år
Bagster, Samuel1800-1835
Gav 1834 ut en liten bok, The Management
of Bees, som kom ut i tre utgåvor, Den innehåller mycket praktisk information. Den innehöll en beskrivning av ”Ladies Safety-hive och var illustrerad med 40 träsnitt.
Baudoux , Usmar Usmar Baudoux från Belgien var den förste som propagerade för att man skulle använda vaxmellanväggar med förstorade cellbottnar för att få större bin och därmed större honungsskördar.
Ett företag i Belgien började redan 1895 med cellprägling 5,5 mm 1927 hade han fått till stånd att man också gjorde mellanväggar 5,7 mm. Som jämförelse gjorde han också försök med cellstorleken 4,9 mm
Benton, Frank5 juli 1852 - febr 1919.Hade planer att införa Apis Dorsata till USA för att öka produktionen av honung. Transporterna misslyckades dock.
Hade en tid en biodling på Cypern med 100 samhällen
Konstruerade en försändningsbur som fortfarande används.
Bevan, Edward8/7 1770-31/1 1860
Gav ut boken: `The Honey- Bee : its Natural History, Physiology, and Management.' Den gav honom anseendet av en vetenskapligt inriktad biodlare och boken fick en viss spridning..
Han skrev också ”Honey-Bee Communities” och "Hints on the History and Management of the Honey-Bee”
Ett exempel på hans popularitet var när hans bigård förstördes vid en övesvämning. En allmän insamling genomfördes så att han kunde återuppbygga den.
Butler, Charles1560–1647Kallas ibland Engelsk biodlings fader. Han upptäckte att drönarna var hanar och att drottninge var en hona , Men han insåg inte att drottningen var äggläggande utan trodde att det var arbetsbina, Butler gav ut boken The Feminine Monarchie, 1609. Han var kyrkoherde i St Lawrence i 48 år fram till sin död år 1647, och finns avbildad som glasmosaik i ett av kyrkans fönster. (Wootton St Lawrence ligger i Hampshire, England )
Butlerov, Alexander Mikhailovich15/9 1828 -17/8 1886
Kemist och biodlare.
Konstruerade en kupa - Butlerovs kupa.
Cesi, PrinceItaliensk prins.
Gjorde 1625 de första mikroskopiska teckningarna av bin.
Cockerell, T.D.A1866-1948En av dem som tidigast arbetade med fossila bin och den första som beskrev ett i släktet Apis ( Apis henshavi)
Collin, AbbbeUppfann spärrgallret 1865 i Frankrike.
Columella, Lucius Junius Moderatus3-ca 70Sedan han slutat som militär ägnade han sig åt jordbruk och gav år ut "De Re Rustica", svensk översättning" Tolv böcker om lantbruk". Nästan hela nionde boken (kapitlet ) ägnas åt bin och biodling. Mycket av vad han skriver är aktuellt än idag.
Crane. Eva12/6 1912 -6/9 2007Forskare och författare. Besökte över 60 länder och skrev över 180 artiklar och böcker.
Dadant,Charles1817-1902Grundade Dadant & sons, utgivare av The American Bee Journal ( som fortfarande utges av företaget. ) Företaget har drivits vidare inom familjen.
DobbsUpptäckte att bina pollinerar blommor när de samlar nektar och pollen.
Dyce, Elton James1900-1975Forskade fram metod att kristallisera honung (1935)
Dzierzon, dr. John1811-1906 Har spelat en avgörande roll för biodlingens utveckling i Europa. Bidrog till det italienska biets spridning i Europa. Upptäckte att drönare kommer ur obefruktade ägg.
Dzierzons kupa kan man bara komma åt ramarna bakifrån. Den blev mycket spridd framför allt i Centraleuropa.
Erslev, Hans1844? - 1898Kantor,redaktör för Den Danske Bitidende” 1886
Utgav ett antal skrifter om biodling. Forer I Biavl (1887) har tryckts som reprint 2010 och finns i en dansk och en kinesisk version.
Andra böcker var bl.a. "Honungen och dess användning" samt en biplanteflora,
Konstruerade en trågkupa, Erslevkupan, där man kunde komma åt ramarna både uppifrån och bakifrån. Formatet var liggande. I Sverige fick den mest Sveaformat.
Fries, Ingemar29/6 1950 -2017Professor vid SLU. Doktorerade på Nosema. Skrivit ett flertal artiklar och böcker
Frish, Karl R. von1886-1982Beskrev bl.a. bidansen
Gedde, John1647-1697fick 1675 patent på en träkupa med rörliga ramar
Hansson, ÅkeNormgivande inom Svenska biodling under många år. Debuterade som författare av bilitteratur 1930 och gav ut ett otal skrifter. Doktorerade i Lund 1945. Verksam inom SBR.
Holmes, SherlockNär han drog sig tillbaka från London ut till landet ägnade han sig åt biodling. Tyvärr har hans rön inom detta inte publicerats.
Hruska, FranceUppfann honungsslungan 1865
Huber,Francois1750-1831Anses vara fadern till vetenskapen om bin. Tillsammans med sin fru,Marie Aimée Lullin,och sin betjänt Francois Barnens studerade han mycket av binas beteende.
IkarosTidig grekisk astronat. Flög så nära solen att bivaxet som höll fjädrarna vid hans armar smälte, och han föll ner i havet som sedan uppkallades efter honom -Ikaros hav.
Hans far flög inte lika högt och klarade sig.
IndraIndisk gudinna.
Hennes första mat som nyfödd var honung.
Jacob, NichelTysk vetenskapsman som 1568 upptäckte att bina kunde dra upp en ny drottning från en larv. Upptäckten har lett till modern drottningodling.
Janša , Anton
(Janscha, Anton )
21/3 1734 - 13/9 1773Konstnär, biodlare, lärare i jordbrukskunskap vid the School of Apiculture i Wien mm.
Familjen hade ca 100 samhällen när han växte upp.
Han konstruerade en stapelbar kupa, och skrev två böcker om biodling som fick en stor spridning och översattes till flera språk. I dessa beskriver han bland annat hur man skattar bina utan att ta död på dem.
Maria Theresa's biodlare i Slovenien. Upptäckte 1771 hur bina parar sig.
Hävdade att en parad drottning kunde tillsättas till ett samhälle två timmar efter at den gamla avlägsnats. En oparad drottning måste alltid tillsättas i en bur.
Han målade bilder på flustren och startade därmed den slovetiska tradition som förfarande finns.
Biodlingens dag (World Ber Day ) som proklameras av FN firas på hans konfirmationsdag eftersom exakt födelsedatum inte kunnat fastställas.
http://www.lillabi.com/?page_id=3089
John, MartinEngelsk biodlare som 1684 upptäckte att bina tillverkar vax och inte samlar in det , som man tidigare ansett.
Kehrle, Karl3/8 1898 -1/9 1996Broder Adam. Munk vid Buckfast Abby. Inlledde ett avelsarbet sedan en stor del av de Brittiska bina slagits ut under början av 1900-talet ( Isle of Man sjukan). Resultatet blev Buckfastbina.
Kerr, WarwickForskare., Införde Afrikanska bin till Brasilien för att förbättra honungsproduktionen.
Langstroth. Lorenzo Lorraine 25/12 1810 -8!0 1895Upptäckte det optimala avståndet mellan två bikakor. Det var dock inte han som införde rörliga ramar.Har fått en ramp uppkallad efter sig.
Linnaeus, Samuel1718-1797
Präst Stenbrohult. Yngre broder till Carl von Linné. Utgav 1768 en bok som kort brukar kallas"Kort men tillförlitlig Bijskötsel" En framsynt beskrivning av biodling i halmkupor.
Lundblom, Arthur15/7 1900- 9/4 1991Läkare och biodlare. Vinnare av "Kvitt eller dubbelt" 1959 i TV. Gav 1959 ut boken ”Honungsbiet i saga och sanning”
Lundgren, Alexander1894-1948Portalfigur när det gäller organiserandet av Biodlare. Utgett bitidningar, genomfört riksomfattande utbildningsturenéer,redskapstillverkare mm.
https://huddingebiodlare.se/biodlingen-i-huddinge-under-100-ar/
Mellona or MelloniaGudinna i den romerska mytoligin, med inriktning på bin och honung
Mendel, Gregor20/7 1822 - 671 1884Genetikens fader.
Ägnade en stor del av sitt liv för att få fram bättre bin. Dock utan framgång.
Mendez de Torres, LuisSpansk vetenskapsman som 1586 fastslog att drottningen är av honkön och mor till bina i kupan
Mering, JohannUppfann ”våffeljärnet” för att framställa vaxkakor 1857. Därmed fanns det möjligeter att göra mellanväggar.
Mraz, Charles26/7 1905 - 13/9 1999
Skaffade sin första bikupa är han var 14 år. Hade som mest ca 1.000 samhällen. Propagerade för användning av bigift för att lindra / bota olika sjukdomar.
New,BillUtvecklade 1649 en åttkantig kupa med skattlådor. Bina fick bygga från lister på samma sätt som i TBH- kupor.
Idéerna hämtade han från de vanliga kupor han sett i Grekland.
NewportUnder första hälften av 1800-talet fanns två skolor. Den ena företräddes av Remaumur som hävdade att bina gick i dvala och varken åt eller andades under vintern. Den andra skolan företräddes av Huber, m.fl. menade att bina inte gick i dvala och att ett samhälle kunde hålla mellan 86 och 88°F (30-31°C).
Newport genomförde under 1840-talet temperaturmätningar i kupan vintertid, och kunde bland annat konstatera att om bina stördes steg temperaturen snabbt.
OlgaSlaviskt helgon.
Olga var också en rätt brutal krigare. Hon bjöd in sina motståndare till sin sons begravning och serverade dem sitt stakaste honungsvin ( fyra gånger starkare än vanligt vin). Hon lät sedan sina soldater döda alla 4.000 berusade fiender.
Porter, E. CUppfann bitömmaren och bitömmarbotten (1891)
Prokopovich, Piotr Ivanovich 29/6 1775-1850.
Han hade mellan 1800 och 1810 en omfattande biodling med 6.600 samhällen i Ukraina och var troligtvis den första storskaliga yrkesbiodlaren i världen.( Med som mest ca. 10 000 samhällen) Han konstruerade en kupa med ramar 1814-1815. Han konstruerade också spärrgallret.I den skola han startade 1828 utexaminerades 700 biodlare under P:s verksamhet där. Skolan hade 2.542 samhällen.
PythagorasGrekisk matematiker och biodlare. Hans följeslagre åt endast bröd och honung.
Quinby, MosesKonstruerade den moderna rökpusten 1875.
Réamur, René de1683-1757uppfann kupor av glas för att kunna studera bin. Skrev om insekter historia, där femte delen bl.a. handlar om honungsbin
Remant, RichardKonstaterade av arbetsbina var honor 1637. (England)
Root. Amos Ives1839-1923Biodlare och entrepenör, Grundare av I. E. Root Co. Började ge ut ”Gleanings in Bee Culture” 1873. Företaget ger bl.a. ut ”ABC and XYZ of Bee Culture” som kommit ut i otaliga upplagor under åren.
Ruttner, Fredrich1914- 3/2 1998Forskare som betytt mycket för förståelsen av drottningens parning, avel mm.
Smith, RobAustraliensisk biodlare som 1954 hade en genomsnittlig skörd på drygt 345 kg från sina 460 samhällen. Torde vara världsrekord.
Skörden kom eventuellt från Kerry (Eucalyptus diversicolor) som blommar endast vart 7-10 år.
Snelgrove, Louise E1878-1965
Konstuerade snegroveramen 1931
Hans tillsättningsmetod av drottningar gick ut på att drottmingen isolerades ensam i en tändsticksask en timme.(Obs med lite ventilation) Asken med drottningen doppades sedan ner i ljmmet vatten några sekunder varefter drottningen tillsattes det (drottninglösa ?) samhället
Stark, Josef A.18/8 1942 -1/3 2004Josef Stark började arbeta på SLU dagen efter högertrafikomläggningen. Där har han utbildat sig och där har han tjänstgjort i mer än 33 år. Hans forskarutbildning hade en stark betoning på mikrobiologi. Efter sin doktorsavhandling koncentrerade han sig på bin. Han har varit chef för biavdelningen på HUV (Husdjurens Utfodring och Vård) i 15 år
Swammerdam, Jan1637-1686
Swammerdam var den förste som genom dissektion kunde visa att drottningen var ett perfekt hondjur och den enda i kupan. Han visade också att drönaren var en hane.
Han har utförligt beskrivit binas mundelar, nervbanor i hjärnan, drottningens ovarier mm.

Han gjorde ett stort misstag när han fastslog att bin inte parade sig. Hanbina släppte sin sperma som fiskarna.

I övrigt var han den först som upptäckte de röda blodkropparna.
Tauber, Stevetext kommer
Thorley, rev. John 1671-1759
Beskrev hur bin produserar vax från körtlar. Beskrev också hur bn kan skilja på färger Publiserade "Female Monarchy" och beskrev att drottningen lade ägg
Triewald, Mårten18/11 1691 -5/8 1747.
Vetenskapsman och uppfinnare. Ihågkommen för bl.a. ångmaskiner och dykarklockor. Bildade tillsammans med Carl von Linné Kungliga Svenska Vetenskapsakademin 1739.
Gav 1728 ut Nödig tractat om Bij. (Nödig Tractat om Bij / Deras natur, egenskaper, skiötsel och nytta, ututr åtskillige Nyares wittra anmärkningar samt egne anstälte rön och försök sammanfattad, Jemte Beskrifning på en ny Inrättning af Bij-stockar, hwar medelst man kan hindra och förekomma deras swärmande. ) Det första verket om bin på Svenska.
Varro, Marcus Terentius 116 BC- 27BCUtgav bl.a.Res rusticæ eller lanthushållningen (i senare svensk översättning Samtal om lantbruket), i 3 böcker, är fullständigt bevarad. 3:e boken handlar om fjäderfä, bin, fisk m.m.,
Vasyl, Ftext kommer
Vitvitskiy, N.M.1764-1853rysk biodlare
Wallace, Alfred Russel8/1 1823 -7/11 1913Upptäcktsresande.
Har egentligen inget med biodling att göra men fann världens största bi på sina resor: Wallace bee.
Warré, Émile Abbé9/3 1867 - 20/4 1951
Studerade ca 350 olika kupmodeller innan han konstruerade sin egen- VarroaHive. Den är fortfarande rätt spridd.
Gav ut boken "Beekeeping for all"
Weed, E.Bkonstruerade 1896 den första maskinen för att valsa vaxkakor
Wheler, Sir George1651-1724Brittisk resande som 1682 beskrev de rörliga ramarna som traditionellt användes i Grekland ( top Bar)
Detta var nästan 200 år innan Langstroth introducerade sitt system.
Wildman, Thomas1734-1781Arbetade med kransar av halm på samma sätt som man nu gör med uppstaplingskupor ( exept ramarna) och beskrev i vilken ordning de skulle tillsättas. Erbjöd sig 1768 att mot betalning sköta andras bin för 3 guineas per år.
Wilkins, Dr John1614-1672 Konstruerade 1652 en uppstaplingskupa som bestod av sexkantigaidentiska boxar som staplades på varandra. Varje box hade en flusteröppning som kundde vara öppen eller stängd efter önskemål. Bina behövde därför inte dödas för att skatta honungen.
Zosima & SavantiMed hänvisning till folktron lärde helgonen Zosima och Savantil människorna att sköta bin. Detta skedde under deras livstid på 1400-talet.
Smith, Dr. Maurice V. KTBH (Kenian top bar hine) utvecklades av Dr. Maurice V. Smith och Dr. Gordon Townsend vid University of Guelph i Canada, sponsrad av Canada International Development Agency (CIDA) Forskarna har delvis utgått från den antika grekiska kupan ( Golding ´s Grecian bar hive) och Bevan´s bar hive.
Townsend, Dr. Gordon KTBH (Kenian top bar hine) utvecklades av Dr. Maurice V. Smith och Dr. Gordon Townsend vid University of Guelph i Canada, sponsrad av Canada International Development Agency (CIDA) Forskarna har delvis utgått från den antika grekiska kupan ( Golding ´s Grecian bar hive) och Bevan´s bar hive.
Snelgrove, Leonard E gav 1934 ut boken "Swarming - It’s Control and Prevention”. Där beskrev han den metod som fick nammnet Snegrovemetoden. Från början en svärmförhindrande metod, men har också används för att ta fram avläggare.

—————————–

 

© Lillabi 2016