Meliponini, gaddlösa bin

uppdaterad 20-09-13

Meliponini delas in i följande släkten:

Namn Antal arter   Namn Antal arter
Austroplebeia 9   Nogueirapis 3
Cephalotrigona 3   Oxytrigona 6
Cleptotrigona 2   Paratrigona 28
Dactylurina 2   Pariotrigona 2
Hypotrigona 6   Partamona 19
Lestrimelitta 5   Plebeia ?
Liotrigona 6   Plebeina ?
Melipona 40   Scaptotrigona 24
Meliponula 25   Trichotrigona 1
Meliwillea 1   Tetragonula (tidigare Trigona) ?
Nannotrigona 9   Trigonisca 23

Allmänt

De tillhör de sociala bina, dvs de bildar samhällen. Vissa arter kan ha upp mot 100.000 arbetare i samhället och skördar upp till 45 kg har rapporterats, även om det är sällsynt.

Främst förekommer de i tropiska och subtropiska zoner. De flesta arterna har en maximal flygsträcka på 500 m från samhället.

Trots att de gaddlösa bina saknar gadd kan de vara lite otrevlig för människor eftersom de kan bitas rätt ordentligt (t.ex. Trigona tataira).

Honung från gaddlösa bin skördas även idag både i Sydamerika, Indien och Australien. Det är fråga om små mängder per samhälle och den traditionella användningen är till medicinskt bruk.

Australien

På den australiensiska kontingenten finns bl.a. ett antal arter av släktet Tetragonula (tidigare Trigona. De har spelat en stor roll för ursprungsbefolkningen och aboriginerna i centrala Australien utnyttjar än i dag biet vid honungsjakt.
Troligtvis är det flera arter som utnyttjas. Vissa källor anger att de bygger sina samhällen i håligheter i träd. Dessa samhällen skattas på honung antingen genom att trädet fälls eller genom att ett hål görs under samhället och honungen får rinna ut sedan man rört sänder vaxbygget med en pinne.

En art, som ibland omnämns ibland under namnet Apis aegnigmatica, (Åke Hansson) trots att det inte tillhör Apis, utan är en art av Tetragonula, sägs bygga en vaxkaka 20*10 cm och finns i det inre av kontingenten.

Det är endast i de nordligaste provinserna som bina producerar så mycket honung att det blir något överskott att ta från dem. En speciell kupa har tagits fram så att det skall gå att skatta samhället utan att skada bygget.

Syd- och mellanamerika

Indianstammar i mellan- och Sydamerika har hållit Melipone-samhällen i 2000 år, framför allt Melipona bechii. Vid utgrävningar i Nakum (Mexiko) av ett Mayasamhälle som grundades 1000-700 BC har man funnit en bikupa. Det kan beskriva som en rörkupa, knappt 40 cm lång och 18 cm i diameter. Flusterhplet var placerat centralt på långsidan. (De afrikanska rörkuporna har vanligtvis flusterhål på gaveln).

Andra gaddlösa bin som är aktuella för honungsproduktion  är Partmona bilineata och Tetragonesca angustula.

 

Försvar av dragkälla

Meliponiae – bin är de enda sociala bin som försvarar en dragkälla mot andra bin. De delas in i två olika grupper efter hur de lagt upp detta försvar, i grupp eller individuellt.

Tetragonula

(länkar leder till Wikipedia Beteckningen Trigona har behållits eftersom länkarna fungerar)

 • Trigona barrocoloradensis
 • Trigona branneri—Mato Grosso (BR )
 • Trigona carbonaria—Queensland (AU)
 • Trigona chanchamayoensis—Mato Grosso (BR
 • Trigona cilipes—América
 • Trigona collina—Thailand
 • Trigona corbina—América (Mesoámerica-Costa Rica)
 • Trigona corvina – Central and South America
 • Trigona duckeri Troligtvis världens minsta bi, endast 2 mm långt.
 • Trigona iridipennis—India, Sri Lanka  är ett exempel på ”gruppförsvar”. Ett fåtal spanare alarmerar snabbt stora styrkor andra bin.
  Det kan hända att de anfaller även getingar vilket brukar resultera i stora förluster.
 • Trigona ferricauda—América
 • Trigona fulviventris—México.
 • Trigona fuscipennis—México to Brasil.är ett exempel på individuellt försvar, där ett stort antal spanare specialiserar sig på ett mindre antal blommor.
 • Trigona hockingsi—(AU )
 • Trigona hyalinata—Mato Grosso (BR)
 •  Trigona iridipennis Ett bi som tilldrar sig ett visst intresse i Indien. Det är en god pollinatör . Normalt har det sina bon i jorden, håligheter i träd och bambu och i utrymmen i väggar. Det kan också hållas i kupor tillsammns med det indiska biet (Apis cerana indica).En ”låda” sätts ovanpå ceranasamhället. Skattningen sker genom att perforera honungscellerna, vända samhället och låta honungen självrinna.  Medan det indiska biet ger en honungsskörd på 6-8 kg honung / år ger Trigona Iridipennis endast 300-400 g/år. Det är en god polinatör och försök med biet pågår bland annat i Kerala i södra Indien.
 • Trigona minangkabau
 • Trigona nigerrima—América (México, Costa Rica).
 • Trigona nigra—México.
 • Trigona pallens—América
 • Trigona prisca  (utdöd) Det äldsta fossil av bi som hittills hittats är av arten Trigona prisca. Fyndet gjordes i New Jersey, USA och är något mellan 74 och 96 miljoner år gammalt.
 • Trigona posticaDetta bi lägger ut ett doftspår mellan dragväxen och samhället för att på  så sätt leda andra bin till dragväxten.
 • Trigona recursa—Mato Grosso (BR
 • Trigona silvestriana—América (Costa Rica) är ett exempel på ”gruppförsvar”. Ett fåtal spanare alarmerar snabbt stora styrkor andra bin.
  Det kan hända att de anfaller även getingar vilket brukar resultera i stora förluster.
 • Trigona spinipesarapuá (BR

Hur de hittar tillbaka

Trigona postica
Detta bi lägger ut ett doftspår mellan dragväxen och samhället för att på så sätt leda andra bin till dragväxten.

Meliponna seminigra
Flyger framför de andra bina för att visa vägen