Apiterapi

Uppdaterat 18-03-01

Apiterapi är – enkelt uttryckt – kunskapen och användningen av binas produkter för att förebygga, lindra eller bota olika skador och sjukdomar. Apiterapin är inte alltför accepterad i västvärlden. Orsaken kan troligtvis vara västvärldens tilltro på skolmedicin.

De flesta av bisamhällets produkter är aktuella .Honung, pollen, propolis, bigift,drottinggele m.fl.. Ett område som fått mera uppmärksamhet på senaste tiden är inandning av kupluft. Att sova på en bikupa har också tilldragit sig intresse


Diskussionerna om huruvida ett visst ämne har vissa egenskaper eller inte kan ibland bli rätt hetsiga.

Vi saknar tillräcklig kunskap och kompetens inom området, och vill därför hänvisa våra läsare till andra källor.