Alm

Latin. Ulmus scabra ssp glaba

Svenska  Alm

Norska alm

Danska elm

Tyska

Engelska Wych Elm

Finska  vuorijalava

Biväxt

Nektar 0

Pollen 1

Övrigt

En närbesläktad art är skogsalm, Ulmus  scabra. För tillfället inga uppgifter om den arten.