Sjukdomar och skadegörare

Bin kan angripas av olika skadegörare, virus och sjukdomar. Den här sidan är inte komplett, men det har skrivits en hel del i böcker och på nätet.

Något skall dock beröras.

Vaxmått