Inriktningar

Lillabi bedriver konventionell biodling.


uppdaterat 2017-01-19

Ibland finns det e del okunskap om vad olika inriktningar ställer för krav på biodlingen. Huvudparten av svensk biodling bedrivs enligt konventionella metoder. Vissa biodlare säger tyvärr sig tillämpa någon speciell inriktning utan att uppfylla kraven för denna.

Föra att få använda beteckningar som Svenskt sigill, KRAV, Ekologiskt odlad, Biodynamiskt odlad, Demeter mm krävs att biodlingen är certifierad.

Nya KRAV-regler  finns.   KRAVs regler finns inte med i tabellen eftersom de tydlig angivit ” I korthet innebär det att det inte är tillåtet att lagra, kopiera, överföra, visa, framföra sälja och på andra sätt utnytttja materialet i KRAVs regler.” ( KRAVs regler, utgåva 2012, sid 4)  (idag jan 2019 finns inte reglera på deras hemsida tillgängliga om man inte ansöker) För vad som gäller för krav hänvisas därför till deras hemsida. KRAVs regler följer i stort reglerna för Ekologisk biodling, med några tillägg. Notera också att man skall följa även det som står i kapitel 1 och 2.

Tabellen nedan visar de tre viktigaste inriktningarna, men gör inte anspråk på att vara fullständig. För  mera aktuell och utförlig information se länkar nedan.

 

Åtgärdkonventionell Ekologisk biodlingBiodynamisk biodling
Spärrgallerjajanej
DrottningodlingjajaNej
VingklippningjanejNej
VaxmellanvägarjaEndast KRAV-godkänt vaxMellanväggar med Demetervax i skattlådor. Ej mellanväggar i yngelrum utan endast självbyggt vax.
Svärmförhindrande åtgärderjajavid svärmning: skaksvärm med gamla drottningen. Yngelavläggare med svärmcell
InvintringSocker eller honung. Olika sockerarter tillåtna.I första hand ekologiskt producerad honung. Som tillskott kan ges foder från ekologiskt odlat sockerEndast honung eller socker av Krav-kvalité med minst 10% honung
Drivfodringjajanej
Pollenersättningjajanej
Kupmaterialinga restriktionerminst halva kupvikten, exklusive honung, måste bestå av organiskt materialMed undantag för sammanfogningsmaterial, taktäckning och nät ska kupan endast bestå av naturmaterial som trä, halm och lera.
Bittermandelolja för att driva ner bina vid skattningjanejnej
Dragväxter / dragområdeinga restriktionerEkologiskt odlade växter eller växter som odlats med skonsamma metodr, vilda växter, skogar.Övervägande biodynamiskt odlade områden eller vilda okultiverade områden.
Varroabekämpninginga restriktionerDrönarutskärning, Mjölksyra, Myrsyra, Oxalsyra, mentol, tymol, eukalyptol och kamferDrönarutskärning, Mjölksyra, Myrsyra, Oxalsyra
Plastramar / plastmellanväggaringa restriktionernejnej
Rengöring av kupmaterialinga restriktionerMekaniskt, flammning, ånga ( Obs att kaustik soda inte längre är tillåtet)Mekaniskt, flamning eller hett vatten
Skattninginga restriktionerMan får inte skatta ramar som innehåller yngelMan får inte skatta ramar som innehåller yngel
Cerifiering krävsnejjaja
Inköp / utökninginga restriktionerHögst 10% av antalet invintrade samhällen och drottningar föregående år får inköpas. Dessa skall genomgå omställning. Utöver detta får drottningar från godkända odlare inlöpas.för närvarande inga uppgifter.

När det gäller hur många biodlare/biodlingsföretag som är cetifierade som Ekologisk biodling uppskattas till cirka 40 st.(2017)  Antalet som var certifierade som Kravbiodlare var 44 st år 2014. Intresset för ekologisk biodling har ökat de senaste åren och det finns flera idag.

Tyvärr finns det biodlare som säger sig bedriva ekologisk biodling utan att vara certifierade eller följa samtliga regler. För att bedriva biodling enligt Ekologisk biodling, Krav, eller Sigill skall biodlingen genomgå återkommande kontrollbesiktning.

De som gått hela skalan och är Demeterodlare ( Biodynamisk biodling ) är ett fåtal.

Källor:

certifieringsföretag (exempel)