World bee day

Uppdaterad 19-01-12

 

20 Maj

World Bee Day. Den är proklamerad av FN och sätter fokus på bin och binas situation runt om i världen. Datumet är valt efter dopdagen för Anton Jansa Att man valde dopdagen beror på att födelsedagen är okänd.

Jansa var verksam i nuvarande Slovenien. Han konstruerade bland annat en bikupa. Den var möjligt att stapla flera kupor på varandra eftersom den sköttes bakifrån. Genom denna kupa, föredrag och två böcker om biodling revolutionerade han handhavandet av bin och förståelsen om deras natur.

Läs mera:

Slovenien

American bee journal

Bad Beekeeping 


3/5

Nu finns det en riktig kvalitetssäkring och ursprungsmärkning för svensk honung. Svenskt Sigill har tillsammans med honungsbranschen tagit fram en certifiering för svensk honung som garanterar både ursprung och kvalitet. 

Läs mera