Kvalité

Honung är en livsmedelsprodukt och skall hanteras som en sådan i alla led. Från nektarns blommor till konsumentens burk.

Företaget har genomgått utbildning när det gäller grunderna för HACCP för honung.

Företaget följer de kvalitésnormer som framtagit av Biodlingsföretagarna.

Småskalig biodling bland Risvedens skogar och ängar