Avenbok

Latin. Carpinus betulus

Svenska bok, annbok, vitbok

Norska agnbøk

Danska avenbøg

Tyska

Engelska European Hornbeam, Columnar European Hornbea

Finska euroopanvalkopyökki

 

Biväxt

Nektar 0

Pollen2

Allmännt

zon IV

Veden är vit, utomordentligt seg och hårdare än t.o.m. hagtornets, stark nog att uppböra stora tyngder. Användbar till block, kvarnhjul och laddstakar (Linné)

 

 

 

Småskalig biodling bland Risvedens skogar och ängar