Länkar efter innehåll

 

Hjälp mig gärna att rapportera om du hittar länkar som inte fungerar

 

Utrustning

Senast uppdaterad: 2018-04-30

Kontrollera vad fraktkostnaderna blir innan ni beställer varor per post. Ibland är portot billigare från t.ex. Tyskland än det är inom Sverige.

Visst vax som saluförts på kontingenten har visat sig vara förfalskat. Var därför vaksam.

Kinesiska varor är idag belagda med moms samt en svensk hanteringsavgift. Det påverkar priset.

Rikstäckande organisationer

Senast uppdaterad: 2014-06-21
I landet finns några organisationer och sammanslutnigngar som har en rikstäckande organisation.

 • Biodlarföretagarna är en branschförening för Sveriges biodlingsföretagare. Alla som delar vårt intresse är välkomna!
 • Carnica Gruppen är en renavelsgrupp som sysslar med Apis mellifera carnica. Gruppens syfte är att befrämja biodling med carnicabin.
 • Föreningen Nordbi & Projekt Nordbi. För bevarandet av det mörka Nordiska Biet, Apis mellifera mellifera, ursprungligt men hotat.
 • Ligusticagruppen. Sammanslutning för dem som sysslar med de gula bina.
 • Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare.
 • Svensk Biavel AB. I januari 2007 bildades Svensk Biavel AB med Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagare som ägare av hälften var. Uppgiften för projektet är att ta fram en nationell plan för ett strukturerat avelsarbete
 • Svensk buckfastavel. Föreningen Svensk Buckfastavel sammlar avelsintresserade biodlare med ambitionen att bevara och utveckla Buckfastbiet enligt Broder Adams modell
 • Honungsringen med bl.a. adresser för analys av honung.

Lokala och regionala organisationer

I landet finns ett stort antal biodlareföeningar. De bildar ett antal distrikt.
Några distrikt och föreningar har egna hemsidor.

Kvalitén är lite skiftande, men några innehåller intressant stoff.

Eftersom det förekommer att hemsidor tillkommer, läggs ner eller byter adress hänvisas till SBR´s hemsida för aktuella länkar.

Utbildning

Senast uppdaterad:  2014-06-21

Länkar till svenska bisidor

Senast uppdaterad: 2014-09-14

Länkar till tidskrifter

Senast uppdaterad: 2014-06-21

Stamtavlor, Arter och raser

Senast uppdaterad: 2015-02-09

 

Näringsbehov och pollenvärde

uppdaterad15-03-14

Pollen nutritional content and digestibility for animals

Benefits of Pollen to Honey Bees

Bihälsa

uppdaterat 2017-06-23

Land Use, Land Cover, and Pollinator Health: A Review and Trend Analysis (USDA juni 2017)

Historia

uppdaterad 2014-11-24

Binas anatomi mm

Senast uppdaterad:  2104-11-24

Honung

uppdaterad 2018-07-29

Bin och mjölksyror

Andra biarter

Apris dorsata

uppdaterad 2014-10-04

Länkar om Humlor

Senast uppdaterad: 2015-08-12

 

Solitärbin

Senast uppdaterad: 2011-12-28

Megachilidae

Senast uppdaterad: 2009-06-12

Euglossini

Senast uppdaterad: 2014-11-23

Getingar

uppdaterad 2012-03-05
Senast uppdaterad: 2009-06-12

Skadedjur

Sammetsgetingen (Den asiatiska getingen, Vespa vuletina)

uppdaterad 2014-10-04

 Pollen

Senast uppdaterad: 22017-03-31

Pollinering

uppdaterad: 2017-04-06

Propolis

uppdaterad 2015-01-12

Foton av bin och biodling

Senast uppdaterad: 2011-12-28

Muséer världen runt

uppdaterad 2014-11-23

Länkar till ordlistor, lexikon mm.

Senast uppdaterad: 2011-12-28

Länksidor

Senast uppdaterad: 201-12-28

Om ni inte hittar vad ni letar på våra sidor eller bland våra länkar så försök här:

Länkar till lagar och förordningar

Senast uppdaterad: 2015-08-23

Lagtexter allmänt hittar du på:

Senast uppdaterad: 2011-12-28

Några myndigheter mm

Senast uppdaterad: 2012-04-22

Länkar till internationella bisidor

Senast uppdaterad: 2008-03-29

Se även internationell länksida

 

Växter

Senast uppdaterad: 2014-08-11

Plantera biväxter. En sida hos Allt om honung. Här finns bl.a. länkar till försäljare av fröer

Floror

uppdaterat 2017-02-11

Övrigt, Bin

uppdaterad 2014-10-03

Länkar till Nyhets & Diskussionsgrupper

Senast uppdaterad: 2011-10-26
 • Diskussionsramen på Biram.se
 • Biodlingsföretagarna
 • BEE-L arkiv
 • En annan. numera tydligen avsomnad,  diskussionsgrupp är: sci.agriculture.beekeepingoch tidigare inlägg i den debatt som sker där, hittar du här.
 • Bee Source Forums
 • FloridaBeekeepers. To provide a place for discussion of up to date modern beekeeping practices and procedures using the art and skills learned in our day to day endeavors. All the while enjoying the experience, with the willingness to share this knowledge with everyone interested in Beekeeping
 • Irish Beekeeping List. This Discussion List on beekeeping has members from all over the world. It is devoted to the biology, handling and diseases of bees and is primarily aimed at improving the beekeeping techniques of the members.
 • Biological Beekeeping List. Discussing the keeping of bees and production of honey without the use of chemicals and drugs. This includes questions of breeding, diet, cell size and environment. Sorry, this group is available to members ONLY.
 • Norlandbeekeepers. This email list is for beekeepers who keep honey-bees (Apis Mellifera), north or south in latitude.

Trevliga länkar ut i cyberrymden

Senast uppdaterad: 2007-09-15