Företaget

Verksamheten finns i Risveden väster om Alingsås ( Västra Götaland). Biodling har bedrivits sedan 1970-talet. Antalet bisamhällen har varierat under åren. Det närmaste målet är  en mindre biodling på 40-50 samhällen.

Dragområdet för bisamhällena innehåller skogsmark och ängar / betesmark.