Namn växter

uppdaterad 21-10-13

 

Detta är ett arbetsmaterial och är inte redigerat färigt 

Det här är inte enbart bi-växter.

<br/> betyder att jag (ännu) inte har hittat namn.

Norska och danska namn kan innehlla æ och ø

Vissa bokstäver importerades fel vid transporten ( ä =ä  Ã¶ = ö. Ã¥ = å. Ã¸ = ø  Ã¦ =æ)

släkteartsvenskaengelskadanskanorskatyska
Zostera marinabandtång, gräsia , tang , tarecommon grasswrackålegræs, havbandeltangålegras, almindelig ålegressGewöhnliches Seegras
Zannichellia palustris ssp repenshårsärvhorned pondweedvandkransalmindelig ålegressTeichfaden
Woodsia ilvensishällebräkenOblong WoodsiaAlmindelig Frynsebregne, nordisk radelovlodnebregne, OlavsskjeggSüdlicher Wimperfarn
Wisteria sinensisblåregnChinese Wisteria, Grape flower, Chinese kidney- bean treeblåregn
Viscum albummistel, ekmispel , eketelningar , vispeln , päronmistel , misteleten, maruträ , ekemarutulle , fugellim , fågellim, ek-kåda , ballerdö , flygrönn , flyrunn .mispelten ,lindkrona ,limört , fogellim , , , Misteltoe, Birdlime , Thunderbesom , Donnerbesen, Golden Bough misteltenmisteltenMispel, Hexenchrut, Donnerbesen , Albranken, Hexenbesen , Heiligenkreuzholtz , Drudenfuss ,
Viola palustriskärrviolMarsh Violet, bog violet engviolmyrfiol
Viola rivinianaskogsviolCommon Violetskovviolskogfiol
Viola uliginosasumpviol
sumpviolsumpfiol
Viola mirabilisunderviol
forskelligblomstret violkrattfiol
Violacaninaängsviol (ssp canina), norrlandsviol (ssp montana)Dog Violetviol, hunde-

Viola hirtabuskviol, håret fiol , Hairy Violethåret viollodenfiol, Rauhhariges Veilchen
Viola tricolor ssp tricolorstyvmorsviol, skateblomster, styvmorsblomster, blåvisel, blålåckor, fåraplockorWild Pansy, tricolor pansy, Heartsease, Love-in-idleness, Heart's-ease, Banwort , Bird's Eye , Banewort ,Bouncing Bet , Bullweed , Call-me-to-you , Cuddle Me , Cull Me , Flower-o-luce , Godfathers And Godmothers , Heart's Ease , Heartsease , Hens-and-roosters , Herb Constancy , Herb Trinitatis , Jack-jump-up-and-kiss-me , Johnny-jump-up , Jump-up , Kiss-her-in-the-buttery , Kit-run-about , Kit-run-in-the-fields , Live-in-idleness , Love-lies-bleeding , Loving Idol , Meet-me-in-the-entry , Pansy , Pink-eyed-john , Pink-o-the-eye ,Stepmother , Three-color Violet, Three-faces-under-a-hood ,Trinity Violet stedmodersblomststedmorsblom, natt och dagStiefmåtterchen, Ackerveilchen, Dreifaltigkeitskraut
Viola odorataluktviolSweet Violet, Violet, Purple Violet , Garden Violetviol, marts-marsfiolWohlriechendes Veilchen
Vincetoxicum hirundiaria, Cynanchum vincetoxicumtulkört, horskonung , tulkegräsSwallow Herbsvalerodsvalerot
Vicia sylvatica, V. silvaticaskogsvickerwood wetchskovvikkeskogvikke
Vicia tetrasperma, V. gemellasparvickerSmooth Taretaddevikkefirfrøvikke
Vicia dumetorumbuskvicker
krat - vikkekrattvikke Hecken-Wicke
Vicia fababondböna, åkerbönabean,field, broad bean, horsebean. Fava BeanhestebönnebaunevikkeSaubohne
Vicia craccakråkvicker, blåmjöling , fuglavicker, harvide jogare, musärter , tranärter , viartufted vetchmusevikkefuglevikkeVogelwicke
Vicia sepium häckvicker, buskvicker, tranärterBush VetcgærdevikkegjerdevikkeZaun-Wicke
Viburnum lantanaparkolvon xWayfaring Treepibe kvalkvedfiltkrossved
Viburnum opulusolvon, ulvbär, ugglerönn, snöboll, skogsolvon , olgonträd , kvalkebär ,illenaträd , hålsbär , fågelbär Guelder Rose, Wild Guelder Rose , Whitsun Rose , Whitsun Bosses , Water Elder , Snowball Tree , Silver Bells ,Black Haw , Cramp Bark, Dog Rowan Tree , European Cranberry Bush , Gaitre Berries , High Cranberry ,Highbush Cranberry , Highbush-cranberry ,King's Crown , May Rose , Red Elder , Rose Elder kvalkvedkrossvedGaitre Berries
Veronica -24 arter i släktet(veronior)ironweedærenpris
Veronica montanaskogsveronika
bjerg - aerenprisskogveronika
Veronica chamaedrysteveronica, mormors glasögon Germander Speedwell, Bird's Eyetveskægget ærenpristvesjeggveronika, kateøjne
Veronica beccabungabäckveronikaBrooklime, Becky Leaves ,Brooklembe ,Cow Cress European Brooklime Horse Cress , Housewell Grass , Limewort, Limpwort, Wall-ink, Water Pimpernel Water-Pumpy, Well-inktykbladet ærenprisbekkveronikaBachbunge
Veronica spicataaxveronikaSpiked Speedwell, Blue Speedwell aksærenprisaksveronikaÄhriger Ehrenpreis
Verbascum nigrummörkt kungsljus, kattrumpaDark Mulleinmørk kongelysmørkkongelys
Verbascum thapsuskungsljus (vanligt), trollkärringsslända, rävrumpaGreat Mullein, Aaron's Rod, common mullein , Adam's Flannel ,Beggar's Blanket , Flannel Plant Jupiter's Staff , Velvet Dock, Velvet Plantfiltbladet kongelysfiltkongslysKleinblåtige Kånigskerze
Valerianella locusta, V. olitoria ,Lactuca agninavårklynne, vinterrapustel, vintersallatCorn Salad, lamb´s lettuce,Common Cornsalad , Loblollie ,Mache , tandfri vårsalatvårsalatRapÃ¥nzchen
Valeriana sambucifolia ssp salinastrandvändrot
strandvendelrod, strandbaldrian

Valeriana officinalis, V. excelsa, V. sylvestrisläkevändrot, stämgräs, kattört, valeriana, vänört, velamsrot, vändelört, kattleka, vänna, vändrot, ögneört, keltisk nardus, gallisk nardus Common Valerian, Allheal, Baker's hartshorn, amatilla, cat´s valerian, vandal root , All-heal , Garden Heliotrope , Phu, Valerian, Baldrian, Phew plant, Phew, Garden valerian, Fragrant valerian , European valerian, Belgian valerian laegerbaldrianlækjevendelrotGemeiner Baldrian, Katzenwurz, Katzenkraut, Hexenkraut, Marienwurzel, Dreifuss, Augenwurz, Baldrian, Bertram, Bullerian, Bullerjahn, Puh, Balderjahn, Balderbracken, Mondwurzel, Ollerjan, Speikwurzel, Stinkwurz, Viehkraut, Wendwurzel
Valeriana diocia. V. sylvaticasmåvändrotMarsh Valerian, lesser valerian tvebo baldriansmåvendelrotKleiner Baldrian
Vaccinium uliginosum subsp uliginosumodon. buskbär, blåbuklar, bjöllo-muörje , utterbär, båbär, öbär, ölbär, slinnor, svålen, vamstöt, gorvälta, blåbukr, slinnon,, blåjutar Northern Bilberry. Bog (great) bilberry. Bog Wortleberry, Bog Bilberry mosebælleblockebær. skinntryte
Vacciniummyrtillus, V. frondosum , Myrtillus nigrablåbär, blåbärsris, bölljon, klöngon, lettbär. sarremuörje, sirremuörje, skogsbär, skvallebär, skvallerbär, slinder, slinnen, slundron. , slyndron, svälton, slinner, slynnon, klögen,, slyngon, slinnen , blåbärsbuskeBlueberry, Bilberry, Whortleberry, Whinberry, Trackleberry, Hurts. Hurtleberry, Huckleberry, British Bilberry, Bleaberry, Airelle. Black Whortles blæbær, blaabæbølleblåbär, blaabärlyngHeidelbeere, Bickbeere, Blaubeere, Mehlbeere. Moosbeere, Schwarzbeere, Schwarze Besinge, Staudelbeere, Taubeere, Waldbeere
Vaccinium oxycoccos, V. oxycoccos subsp. vulgare. V. hagerupii. V. hagerupii, Oxycoccus. quadripetalus, Oxycoccus palustris, Oxycoccus guadripetalus, Oxycoccus major, Oxycoccus microcarpus , Oxycoccus gigastranbär, tränjon, myrbär, trennber, tränbär, tranvaksin, tranubär, trönubär, trånjon, guldsmedsbär, brunbär, mossbär, tuvbär, tränjon, tranjuter, myrbär,Cranberry, Small craneberry, Marsh Whortleberry , tranebærtranebærMoosbeere
Vaccinium vitis - idaealingon, Skogens röda guld ,kröser ,linbär , tyssling , kröson , krösa , Lingonberry, Red wortleberry, Cowberry, Red Bilberry , , , tyttebærtyttebærPreiselbeere, Bickelbeere ,Fuchsbeere , Grantel, Kronsbeere, Mehlbeere, Preiselbeere , Rauschbeere, Sauerbeere, Steinbeere, Wilder Busch
Utricularia vulgarisvattenbläddracommon bladderwortalmindelig blærerodstorblærerot, vanlig blærerot
Urtica dioica ssp dioicabrännässla, Stornässla , nälla , nettla,sturnässsla , stora näter, kaskelis Stinging Nettle, Greater Nettle, nettle , tanging nettle ,Common nettle , ettle, great nettle , honky poky , devils plaything , devils leaf , stor nälde, hedenäldeskogsnesle, tolaBrennessel, Grosse Brennessel , Donnernessel , Nettel ,Haarnessel , Tausendnessel
Urtica urensetternässlaSmall Nettle, annual nettle , dwarf nettle , Lesser Nettle , brændeneldesmånesKleine Brennessel
Ulmus minor, U. carpinfolialundalmSmooth-leaved Elm,Cornish Elm , Lock Elm parkelmlundalm
Ulmus laevis, U. effusavresalm
slærmelmvrangalm
Ulmus scabra ssp glaba. U. montanaalm, skogsalmWych Elm, Scotch Elmelm, storbladet elm , skovelmalmBergulme
Ulex europeans, Sarothammus scoparius, Genista spinosaärttörneGolden Gorse, Broom , Whin ,Ruffet Prickly Broom , Goss , Furze , Frey , Gorse , Broomtornbladgulltorn
Typha latifoliabredkaveldun, cigarrer ,borstar , dunhammar , dunkolv, dunkudde, dunstockar, dyneman , kasedun , kaveldun , klubbvass , krutläskare, narrkolvarGreat Reedmacebredbladet dunhammerbrei dunkjelveBreitblättriger Rohrkolben
Tussilago farfarahästhov, adelsrova, brösttobak, trustblomma, folafötter, fålafötter, frustablomma, hin ondes blomma , hin ondes blommä, hin ondes rofva, hostört, hästho, lerblad, lungbota, läkieblad, majblomma, mjölkblad, märgelört, skarfvagräs, skomma , skommen , skroma, skråp , surblad , tandvärksbota, tjälablomma , tussilago , åsnehov Coltsfoot, Son-before-father, Horsehoof, Hallfoot ,Foalswort , Fieldhove, Ass's Foot , Bullsfoot , Donnhove, Clayweed , Cleats , Coughwort , Hallfoot, Coltsfoot, Colt s footfölfodhesthovHuflattich, Eselhuf , Rosshuf , Esellattich , Ackerlatsche, Brandlattich, Brustlattich , Eselshuf, Lette, Rosslattich, Brustlattich
Tulipa sylvestrisvildtulpan
tulipanvilltulpan
Trollius europaeusSmörboll, daldocka, buola-grase(lappl) , laxblomster(medelp) ,valgull(jämtl) , valkullor(jämtl) , ängbullar , dalladockor, ängsboll(skåne) , ängsknappar(småland) bullblöblomster, buelagrase, bollblomsterGlobe Flower, Globe Trollius ,Globe Ranunculus ,Globe Crowfoot ,European Globe Flower , Lucken-gowans , allm.engblommeballblommTrollblume
Trigonella foenum-graecumbockhornsklöver, stillfrö bockhorn, fenumgreek, bockhornsfrö, fenumgrekum, tillegraf, grekiskt hö, snålfrö, Bockshornklee, Methi, Greek Hay-seed , fenugreek, Bird's Foot buckkehorn, foenum graek , foeni graeki , freum graek, fillegreakbukkehornBockhornklee, sarviapila, Griechisch Heu, Siebengezeit, Ziegenklee, Bockshornklee, Bockshornssamen. Kuhorn, Ziegenhorn, Bocvkshorn, Fine Grethe, Schöne Margret , Schöne Marie
Triglochin maritimumhavssälting, saltgrässea arrowgrassstrandtrehagefjøresaulauk, strandtrehakeStrand-Dreizack
Trifolium medium( T flexuosum )skogsklöverZigzag Cloverbuget klöverskogkløver
Trifolium ragiferumsmultronklöver, blåsklövertrawberry clover, strawberryheaded clover jordbærkløverjordbærkløver
Trifolium hybridum ssp hybridumvanlig alsikeklöverAlsike Cloveralsikekløveralsikekløver
Trifolium montanumbackklöver
bjærgkløverbakkekløverBerg-Klee
Trifolium campestre,( T procumbens)jordklöver, liggklöver hop trefoil, Hop Clovergul kløverkrabbkløver Feld-Klee
Trifolium arvenseharklöver, flåsgräsHare's-foot Cloverhare-klåverhareklöverHasen-Klee
Trifolium spadiceumbrunklöver
brun kløverbrunn kløverMoor-Klee
Trifolium pratense Lrödklöver, honungsblomster, mjölontuppa, rödkolla, rödtuppa, rödväppling, smäregräs red clover, common purple trefoil, Trefoil, Purple Clover, Meadow Trefoil, Meadow Honeysuckle rødkløverrødkløverRotklee
Trifolium repensvitklöver, vitväppling , vitkullor White Clover, White Dutch Clover,Dutch CloverhvidkløverkvitkløverWeissklee
Trientalis europaeaskogsstjärna, skogsblomma , sjustjärna , morkulla ,stjerneblomma , stjerneros , stjernört , trefaldighetsblomma , vacker gosse , viftling ,hönsbär , holtahvifva , duvkullaChickenweed Wintergreeenskovstjerneskogstjerne
Trichophorum cespitosum ssp cespitosum, Scirpus caespitosus, Scirpus cespitosus , Scirpus pauciflorus tuvsävDeer's Hair, deer grass tuekogleaksbjønnskegg
Tragopogon pratensis ssp praktensisängshaverrot, bockskägg , salsofiJack-go-to-bed-at-noon, Yellow Goat's Beard , Noon Flower , Meadow Salsafy , goat´s beard eng-gedeskæggeitskjeggWiesenbocksbart
Tilia -x arter i släktetlindarlime, linden,basswoodlindlindLinde
Tilia plantophyllos, ( T. grandifolia, T. platyphyllos subsp. cordifolia, T. platyphyllos subsp. eugrandifolia )bohuslindLime Tree, Large-leaf linden , broasleaved limestorbladet lindstorlindSommerlinde
Tilia cordata ( T ulmifolia, T parvifolia, T europaea )lind, skogslindLittleleaf Linden,Small-leaved Lime , Lime Tree småbladet lindlind, skogslindWinterlinde
Thymus serpyllum subsp. serpyllum ( T. serpyllum subsp. angustifolius , T serpyllum, T praecox arcticus )backtimjan, backhumle, backte, feldthymian, fälttimjan, jomfru Marie senghalm, jordhumle, kolnae, kunnela, kvendel, ruusärt, skogstimjan, svarthö turkisk timjan , vild poley, Vild timjan, vårfrusänghalmwild thyme, Quendel, mother of thyme , brotherworth, creeping thyme, Breckland Thyme , Serpolet, smalbladet timian, bakketimianbakketimian, smaltimian, kryptimian, vill timian, Thymian, Marienbettstroh, Wurstkraut, Fieldthymian, Felkümmel, Rainkümmel, Feld-Thymian, Grundling, Wilder Thymian, Gandelkraut, Quendel, Feldkuemmel
Thymus vulgariskryddtimjan, timjan, trädgårdstimjan Garden Thyme, Thyme , common thyme , Mother of Thyme , Winter Thyme , Summer Thyme , French Thyme , English ThymetimianprydtimjanThymian, Wurstlkraut , Roemischer Quendel , Jungferndemut, Gartenthymian , Echter Thymian ,
Thlaspi arvensepenningört, penninggräs, skillingar ,skärvfrö , taskegräs , trädlök Field Penny-cress, Pennycress , Mithridate Mustard , agerpengeurtpengurt
Thlaspi caerulescens ssp caerulescens, T. alpestrebackskärvfröalpine penny cressalpepengeurtvårpengurt, engpengegressGebirgs-Hellerkraut
Thesium alpinumspindelört
alpenålebøgertrådört
Thalictrum flavumÃngsruta, torrvärksgräsCommon Meadow Ruegul frøstjernegul frøstjerneGelbe Wiesenraute
Tetragonolobus maritimus, T. siliquosus, T. edulis,T.purpureus Lotus maritimus, Lotus siliquosus, Lotus tetragonolobusklöverärtYellow Asparagus Pea, winged pea, winged , pea,asparagus kantbælgkløverertSpargelbohne
Tephroseris palustris , Senecio palustriskärrnockagreat fen ragwortkærfrugurtmyrsvineblom
Teesdalia nudicaulissandkrasslingshepherd´s cressflipkravesandkarseBauernsenf
Taxus baccata ( T baccata x cuspidata )idegran, id, ide, idgran, igran, balin, balind, barrling, barrtax, barrlind, taxy, ydh, ydeträ, magran, idgran, tax,English Yewtaks, takstræ barlindEibe
Taraxacum suecicum ( Palustria)strandmaskroslittle mars dandelionmyrløvetandstrandløvetann
Taraxacum sektion Ruderalia, T. sektion Vulgaria ogräsmaskroser (> 100 arter) DandelionmølkebætteløvetannLövenzahn
Taraxacumofficinale, T. vulgare, Leontodon taraxacummaskros, smörgubbar( hälsingland) , buseblomma , gula gossar , gulgossar, svinamilla(skåne), piss en lit , kopiss , gåsblommor , ,,lejontand ,, munkhuvud , smörblomster, teleros, skallnacke , kiedieblomster , gulgubbar (hälsingand) , äggblomster(sörmland) , smörfibler , tryllkulor , prästakrona , mitjamilor , mjölkgräs, läikiehökegräs , kådblomster , hundsallat, svinblomster , kavaljersparoll , lejontand, hajtand, busros , sveinblåmmä, skabbrosor, monkhufvud , sveinblåmmä ,gasgras , smörblommer , kjetuppor , gåsblommer , mjölktistelCommon Dandelion, Swine's Snout ,Priest's Crown Lion's Tooth , wild quinine , round-leaf throughwort , hyssop-leaf throughwort , Cankerwort, , mælkebøttelævetannLövenzahn, , Wiesenblattich , Laterneblume, Kettenkraut , Butterblume , Sonnenwirbel, Pusteblume , Maiblume , Kettenblume ,Bettseichkraut , Butterblume , Loewenzahn, Kuhblume , Hundeblume , Milchstock , Schmalzeaml, Mönchblume ,
Tanacetum vulgare var vulgare.Chrysanthemum vulgarerenfana, gubbaskägg, däsmegräs, ölgräs, munkrenfana (odlad variant), vildhumle, vild mattram, mattramsdroppar, mattickedrifva, matkedöda, maskfrö, kattoxgräs, desmegräs, batramTansy, Bitter Buttons , Ginger Plant guldknap, rejnfanreinfannRainfarn
Syringa-släktet(syrener)syren
Symphytum officinalevallört, äkta, valla, svartrot, vällerot, läkelserot, sårläkia, sårläkeblomster, sliggerot, benvällerot, blodstilla, fetrot, groört, grodört, Kung Salomos rot , läkegräs, slingrot, fetört, benvälla Common Comfrey, Knitbone, Knitback, Yalluc, Slippery Root, Comfry, Consolida, Ass Ear, Blackwort, Boneset, Bruisewort. consolidae radix, black root, salsify, symphytum radix, wallwort, Healing Herb Gum Plant , Consoundkulsukker, lægekulsukkervalurtBeinwurz, Beinwell, Schwarzwurz, Bienenkraut, Gemeiner Beinwell, Grosse Wallwurz, Milchwurz, Wilder Comfrey, Wundschad, Kuchenkraut, Wallwurz, Beinhell
Symphoricarpos albus var. laevigatus ( S. rivularis)snöbär, smällbärSnowberrrysnebærsnøbær
Succisa pratensisängsvädd, ängeblad, blåhattarDevil's-bit, Scabious, Premorse Scabious djævelsbildblåknappTeufelsabbiss, Abbiss, Teufelsabbiss , Abbisskraut
Subularia aquaticasylörtawlwortsylbladsylblad
Suaeda maritimasaltörtannual seablitestrandgåsefodsaftmeldeSode
Stratoiptes aloidesvattenaloe, dyborrewater soldierkrebeklovassaloe
Stellaria nemorum ssp nemoriumnordlundarvwood stitchwortskovfladstjerneskogstjerneblom
Stellaria neglectabokarvGreater Chickweedskov - fuglegrasbåkearveAuwald-Sternmiere
Stellaria gramineagrässtjärnblommaLesser Stitchwortgrass-fladestjernegrasstjäreblom, gressbladet stjereblomGras-Sternmiere
Stellaria holosteabuskstjärnblomma, pererGreater Stichwort, Satin Flower skarpbladet fladstjernelundstjerneblomGrosse Sternmire
Stellaria media, Alsine mediavåtarv, fetgräs , vattenarv , svingräs , vassarv , nate , narv narve, narvgräs , , , , Common Chickweed, Passerina ,Tongue Grass , Winterweed , common chickweed , Stitchwort , White Bird's Eye, Adder's Mouth ,Chick Wittles ,Chickweed Clucken Wort , Satinflower , Skirt Buttons , Star Chickweed , Starweed ,Starwort , alminderlig fuglegræsvassarve, fuglegress , , Vogelmiere, Sternmiere, Meierich , Huehnerdarm, ,
Stachys byzantina, S. lanata, S. olympicalammöron, ullsyska Woolly Lamb's Ear", Lamb's Ears , Woolly Betony , Woundwort lammeørelammeøyre
Stachys sylvaticastinksyska, blingenälla, skogssyska, Blindnässla, skogsknyler, skarley, atinkande dädnässla, vildskarlach, stinknässla, skogssyskaHedge Woundwort, wood Woundwort, Hedge Stachys skovgaltetandskogsvinerot
Stachys palustrisknösyska, svinknölarMarsh Wondernut, Marsh Stachys , Clown's Woundwort , Marsh Betony kærgaltetandåkersvinerotSumpf-Ziest
Sprengula ruba ( Arenaria ruba, Arenaria campestrisrödnarvred spurry, Sand Spurry , Common Sandspurry markhindeknætunbendel
Sprengula arvensis, Stachys arvensissprängel, åkersyska, Corn Spurrysprengel, alm.

Spirodela polyrrihza, Lemna polyrrhizastor andmat, vattensörvgreat duckweedstor andemadstor andmat
Spergula morisonii, S. vernalisvårsprärgel
vårspergelvårbendel
Sparganium erectum ssp microccarpumstor igelknopp, träggjanbranched burred grenet pindsvieknopkjempepiggknopp, grenet pindsvinknopp
Sorbus hybrida, S hybridafinnoxel, rönnoxel, oxelrönn
finskrønrognasal
Sorbus intermedia, S suecia .S, aucuparia x intermedia , .S. scandica , S. oxel, svensk oxel , vanlig oxel sorb, servicetreeseljerøn,Bornholmsk røn svensk asal
Sorbus aucuparia subsp. aucupariarönn, runn Rowan, Mountain Ash, Cock-drunk , European Mountain Ash , Fowler's Service , Hen-drunk ,Quickbeam, Rowan Tree , Witch-wood , Witchen rønrogn,raun Eberesche, Essbare ,Maehrische Eberesche , ,
Sorbus norvegica , S aria subsp. norvegica ,S. aria subsp. obtusifolianorskoxel, norsk oxel , vitoxelCommon Whitebeam, WhitebeamakselrænsølvasalMehlbeere
Sonchus aspersvinmolke, svintistelPrickly Sowthistle, Prickly Milkthistleru svinemælkstiv dylle
Sonchusarvensis var arvensisåkermolke, fettistel Field Milkthistle, Corn Sow-thistle ,Perennial Sowthistle , cornmon sowthistle, Field Sowthistleskærtidsel, agersvinemælk

Sonchus-åkermolkeCorn Sow-thistle skørtidselåkerdylleAckerdistel
Solidago virgaureagullris, tysenfryd, jungfruris, rävtunga, gulris, gyllengroörtGolden Rod, Woundwort, Aaron's Rod, SolidagogyldenrisgullrisGoldrute, St Petersstab
Solanum dulcamarabesksöta, bosört , giktbuske , hållbär , hållbärsbuske , kveseved , ledved, leve, matledskvistar , ormbär(sbuske) , pukaris , trullbär, villbär,Woody Nightshade, Bittersweet bittersæd natskygge, natskyggeslyngsötvier, leve søtvider Bittersåsser Nachtschatte
Solanum luteum ssp lutum, S. nigrum var. villosum gul nattskattaRed Nightshadehåret natskyggeVengsøtvier (ssp. miniatum)Gelber Nachtschatten
SolanumtuberosumpotatisPotato, Irish Potato , White Potato kartoffelpotetKartoffel
Solanum nigrum ssp nigrumnattskatta, HansletgräsBlack Nightshadesort natskyggesvartsøtvierSchwarzer Nachtschatten
Sium latifoliumvattenmärkeWater Parsnipbredbladet mærkestor vasskjeksSumpf-Merk
Sisymbrium officinalevägsenap, apotekskrasseCommon Hedge Mustardblank vejsennepvegsennep, flikbladet veisennep Hederichkraut
Sinapis arvensis ( Brassica sinapistrum, Brassica.campestris , Brassica arvensis, S. arvensis var. ambigua , S.arvensis var. hispida ,S. arvensis var. orientalis ,S, orientalisåkersenap, prästekål, äkerkål, svinkål , gulärtCanola, sarson, Field Mustard , Cherlock , Garlock, Runch, , agersennep, agerkålåkersennepAckersenf
Silene uniflora, S.maritima. strandglimSea Championstrandsmeldestrandsmelle
Silene viscosaklibbglim
klæbrig limurtklistersmelleKlebriges Leimkraut
Silene nutansbackglimNottingham Catchfly, nodding catchflynikkende limurtnikksmelleNickendes Leimkraut
Silene dioica, Melandrium rubrum, Melandrium dioica, Lychnis diocarödbläraRed Campiondagpraktstjernerød jonsokblom, rød praktstjerne Rote Lichtnelke
Silene vulgaris var vulgaris. S. cucubalussmällglim, harpungar , smätjon , tarald , Bladder Campion, Bird's Eggs, Cow-bells , Maiden's Tears , blårsmeldeengsmelleTaubenkropf
Sherardia arvensisåkermadd, sherards ört , blåmadraField Madderblåstjerneblåmaure
Serratula tintoriaÄngsskära, siälegräs , siälaSaw-wortengskærjärtistelFärberscharte
Senecio jacobaea ssp gotlandicusalvarståndsengbrandbærgerlandæyda
Senecio vulgariskorsört, blodgräs(halland) , boört , krusifixört, stenört (uppland) Groundsel,common groundsel, old-man-in-the-Spring, Ground Glutton, Grundy Swallow , Simsonbrandbægersvineblom, åkersvineblom
Senecio vernalisvårkorsört
vårbrandbægervårsvineblom
Senecio jacobaea ssp jacobaeaståndsRagwort,Ragweed, Stinking willie, tansy ragwort , , Staggerwortengbrandbægerlandøyda, engsvineblomJakobs-Kreuzkraut,Gemeines Jakobskraut / Jacobs-Greiskraut / Jakobs-Greiskraut
Selaginella selginoidesdvärglummer
dværggulvefoddvergjamneGezähnter Moosfarn
Sedum rupestre, S. reflexumstor fetknopp, tripmadamCrooked Yellow Stonecrop, Yellow Stonecrop, St. Vincent's Rock Stonec bjergstenurtbroddbergknappFette Henne
Sedumtelephium ssp maximumvanlig kärleksört, fetblad, dunderlök, vanligt fetblad, huslök, bockenbläcke, käringkålOrpine Stonecrop, livelongSankt HansurtsmørbukkKnollige Fetthenne
Sedum-x arter i släktetfetbladstenecrop, wall-pepperstenurtbergknappTripmadam
Sedumacregul fetknopp,allvif, bergknopp , ,bitterknopp , bitter bergknopp , fråssgräs, gul getknopp, haneknop, harfläsk, harefläsk, hållegräs, hällborrar , helleknopp , hällegräs , klippknopp ,munkpeppar pallgräs, skosmörjegräs , skokräm, skosmörja , Sankt Hans lök ,stenpryd, stenpeppar, stenärt , , skörbiuggskopper, vargfläsk, vargafläsl, murpeppar , tandväcksgräs , then minsta bladlösa, vipegräs , tandvärksgräs ,Common Stonecrop, Yellow or Biting Stonecrop , Wall Pepper , bidende stenurtbitter bergknappTripmadam
Sedum album, S. album subsp. balticum vit fetknopp, hälleknoppar, mörtegrösWhite Stonecrophvid stenurtkvit bergknappWeisse Fetthenne
Scutellaria hastifoliatoppfrossört
spybladet skjolddragertoppskjoldbærer
Scutellaria galericulatafrossärt ( vanlig )Common Scullcapalminderlig skjolddragerskjoldberar, skjolddragerSumpf-Helmkraut
Scrophularia nodosaflenört, torsnätslaKnotted Figwort,Carpenter's Square , Kernelwort , ,Rose Noble , Throatwort , Woods Figwortknoldbrunnurt, knoldet brunrod brunrotKnotige Braunwurz
Scorzonera humulisSvinrot, bläcke, fårbläcke , kornfibbla , ringormrot , svinblomster Dwarf Scorzoneralav skorsonergriseblad
Scleranthus annus ssp annusgrönknavel, tandknavel, tandgräsAnnual Knawelenårig knaveleittårsknavelEinjähriger Knäuel
Scirpus sylvaticusskogssävwood clubrushskovkogleaksskogsevaks, skogkonglesiv
Scilla anemonablåstjärna, scillastjernhyasintblåstjerne
Scilla-2 arter i släktetvårstjärna m.fl
blåstjerne

Schoenplectus lacustris, Scirpus lacustrissäv, kolvassCommon club-rush, Great Club-rush, Common bulrush søkogleakssjøvaks, sjøkonglesiv
Scheuchzeria palustriskallgräs, myrsälting , Scheuchzers ört Rannoch-rushblomsersivsevblomBlumenbinse
Scandix pectennålkörvelsheapherd´s needlejomfrukamvenuskam
Scabiosa-släktetfältväddarscabiousskabiose
Scabiosa columbariafältväddLesser Scabiousdueskabiosa--Taubenskabiose
Saxifraga hirculusmyrbräckayellow bog saxifragegul stenbrækmyrsildre
Saxifraga tridactylitesgrusbräckarueleaved saxifragetrekloft stenbæ¦ktrefingersildreDreifinger-Steinbrech
Saxifraga granulatamandelblomma,hållsknoppar , knöbräcka, stenbräcka, Meadow Saxifragekornet stenbræknyresildreKärnersteinbrech
Satureja acionos , Clinopodium acinos ,Acinos thymoides,Aconis arvensis harmynta, hartimjan Basil Thymevoldtimian, bakkemyntebakkemynteFeld-Steinquendel
Satureia vulgare , Calamintha clinopodium, Calamintha vulgarebergmyntaWild Basil,Dog Mint , Hedge Basil , Hedge CalamintkrandsbærstekransmynteWirbeldost
Saponariaocymoidesliten såpnejlikaRock Soapwortsæbeurt

Saponaria officinalissåpnejlika, såpörtSoapwort, Bouncing Bett , Lady's Washbowl , Latherwort , fleskurt, hovmodsblomstersåpeurtGemeines Seifenkraut, , Waschkraut
Sanicula europaeasårläkaSalicleWood , Sanicle , Wood Sanicle sanikel, skovsanikelsannikelSanikel, Heildolde
Samolus valerandibungebrook weedsamelstrandsamelSalzbunge
Sambucus racemosadruvfläder. fruvhyllEuropean Red Elder .Berg-Holunder . Red-berried Elder . . druvehyldraudhyllRoter Holunder, Holunder , Hirsch-Holunder , Berg-Holunder
Sambucus nigrafläder, äkta fläder,vanlig fläde, fuglebärsträ, fulbom, hyl, hyllebär, hylleträ, europeisk fläder, Common Elder, European Elder, Black Elder, Bore Tree, Bourtree, Elder, Ellhorn, Pipe Tree, Pipetree, eldrum, common elderberry, tea tree, devil's wood , pipe tree , sambucusalm,hyldsvarthyllSchwarzer Holunder, Alhorn, Dolder, Flieder, Holler, Kelkenbusch, Musflieder
Salvia officnialissalvia (äkta), luktsalvia, lukteblad, balsamblad (kryddsalvia ?)sage , Common Sage, Broadleaf Sage, Dalmatian Sage ,Garden Sage , salvia, have-tesalvieSalbei, Muskatellerkraut, Gartensalbei, Königssalbei, Scharleikraut , Gartensalbei , Echter Salbei
Salix repens ssp repenskrypvidecreeping willowkrybende pilkrypvier
Salixstarkeana ssp cinerascens ängsvide, finnvide,willowaelje, pilfinnmarksvierBleiche Weide
Salix pentandrajolstrer. vekar. junster, vilster, hilster, jälster, alster, blister, vekepilBay WillowlaurbærpilistervierLorbeer-Weide
Salixcaprea var capreasälg, palmträd , sall, sädesträd, säld. sälleGoat Willow, Pussy Willow, Sallow selge-pilseljePalmkaetzchen, Salweide
Salix hastata ssp hastatablekvide
spydpilblekvierSpieß-Weide
Salix-flertal arter av släktet salixWilliwspil
Weiden
Salix phylicifoliagrönvideTea-leaved Willowtofarvet pilgrønvierZweifarbige Weide
Salicornia europea , S. herbacenglasörtJointed Glasswort, Marsh Samphire salturtsalturtEuropäischer Queller
Sagina nodosaknutnarvknotted pearlwortknudefirlingknopparve, knutet småarve Knotiges Mastkraut
Ruppia cirrhosa, R. spiralisskruvnatespiral tassel pondweedhavgræsskruehavgras
Rumex crispuskrusskräppa, skräppa. svinrot, svinsyraYellow Dock, Curled Dock, Sour Dock, Yellow dock kruset skråppekrushöymole
Rumex sanguieus var. sanguineusskogsskräppaRed-veined Dock, Buckler's Sorrel , Buckler-leaved Sorrel , French Sorrel , skovskræppeskoghøymole
Rumex maritimusstrandskräppa, havsyraGolden Dockstransskræppefjrehøymole, strandsyre
Rumex acetosella var acetosellabergsyra, gäksyra, kråkesyra, tjerprot , syrbilla , Sheep's Sorrel, Common Sorrel , Wild Sorrel rådknæsmåsyreKleiner Sauerampfer
Rumex aquaticus, R. helolapathum, R. hippolapathumhästskräppaRed Dock, Scottish water dock, Water Dockdyndskræppevasshæymole, bekkesyreWasser-Ampfer
Rudbeckia bicolorsommarrudbeckia
solhat

Rubus wahlbergii ( caesius x wahlbergii f. glauciformis )hasselbjönbär, krypbjörnbär , hasselbladsbjörnbär
hasselbrombær
-
Rubuspruinosus, R.idaeus x plicatus , R.warmingii, R. fruticosuskrypbjörnbär, hallonbjörnbär, sötbjörnbär
brombærsøtbjønnebær
Rubus saxatilisstenbär,jungfrubär , fågelbär , stenhallonört ,jungfru marie bär , klasen ,kodden , klasbär , krasbär , käringbär , tagbär, tågbär , kobär, jungfrubär , stenhallonRoebuck-berryfruebærteiebær, tåebær ,
Rubus arcticusåkerbär, vikon, jungfrubär, honungsbär
agerbæråkerbär
Rubus allegheniensis, Rfruticosus sensu lato. , R. fruticosussammetsbjörnbär, björnhallon , bromsbär , käringhallon , Blackberry, Bramble, Bly ,Bramble-Kite , Brameberry , Brummel , Scaldhead , Boysenberry, Dewberry , Thimbleberry , brombærbjønnbærBrombeere, Brombeerstrauch , Kratzbeere , Brombeerstrauch
Rubus idaeus ( subgen. Idaeobatus)hallon, hinnbär, brombär, fallbär, ullbär, åkerbär, bramsbär. bringbär, Raspberry, ThimbleberryhindbærbringebærHimbeere
Rubus caesius (sect. Caesii)blåhallon, käringtarmar . käringbär , kalvhjortron , skottluva , björnhallon , salmbär , psalmbär, brambär, brambärsbuske, lille krypande brambär uti åkern, surhallon, åkerbrambär , björnhjortron, surhallon, blåhallonbuske, svarthallon . strandhallon, kärringhår kärringhallon , kalvlortar, slåtterlufva , åkerreva, åkerbär, ljungpinnar. snärjbär . tarmreva, kärringhallondewberrykorbærblåbringeærKratzbeere
Rubus chamaemorus (subgen. Chamaerubus), R. subgen. Chamaemorus hjortron. jalbär. hjorter, molter, snottercloud berrymuletebærmolte, moltebær Moltebeere
Rosmarinus officinalis, coronariumRosmarinRosemary, Dew of The SeaRosmarin
Rosmarin
Rosa -15 arter i släktet16 (80-100) arter i släktet rosorRoserose
Rosa coriifolianypon, odlad variant
stivbladet rosenyperose, klunger
Rosa pimpinellifoliapimpinellros, klittros
klitrosetrollnype, pimpinellrose
Rosa caninastenros, nypon, nyponrosRosaDog Rose, rosetree, brier , wild rose,Brier Rosehundrosesteinnype, almindelig nyperoseHundsrose, Wilde Heckenrose , Heckenrose, Hagebutte
Rosa rugosavresrosJapanese Rose, Hedgerow Rose, Japanese Apple Rosehybenrose, rynket roserynkeroseKartoffelrose
Rosa majalis var majalis, R. cinnamomeakanelrosmajrosekanelroseZimt-Rose
Robinia psedoacaciarobinaBlack Locustrobiniefalsk akasiefalsche Akazie,Robine
RibessanguineumrosenripsRed Flowering Currantblodribs
Ribesalpinummåbär, kongsbär, kalvbär,kobär, Mjölbär, mobär.mågbär Degebär, degbärAlpine Currant, Mountain Currantfjeldribsalperips, fjellrips
Ribesrubrum , R. rubrum subsp. sylvestre , R.domesticum , R. glabellum, R. sylvestre, R. vulgare, R. vulgare subsp. hortense Vita vinbär
hvid ripskvitrips
Ribesrubrum f.leucocarpumträdgårdsvinbär, röda vinbär, reps, vit Johannisbärsbuske,, risp , vit johannisbär ) (vita vinbär ?)red currants, RepsribsripsJohannisbeere, Rote Johannisbeere,
Ribesnigrumsvarta vinbär, tistron, distronEuropean Black Currants. Squinancy Berries, Black CurrantsolbærsolbærSchwarze Johannisbeere, Gichtbeere
Ribesuva-crispa , R. grossularia, Grossularia reclinatakrusbär, sticklebärWild Gooseberry, Carberry, Deberries, Fea, Feaberry, Feabes, Feverberry, Gooseberry, Goosegogs, Groseille, Groser, Grozet, HoneyblobsstickelsbærstickelsbærStachelbeere
Rhynchspora albavitag, myragwhite beaksedgehvid næbfrø, hvid myrakkvitmyrak
Rhus typhina, R. viridiflorarönnsumakStaghorn Sumac, Velvet Sumac hjortetaktræ
Rhododendron-släktet (>900 arter)
Azaleaalprose
Rhododendron tomentosum, Ledum palustre, Ledum spinosaSkvattram, dypors, bockhorn , bockpors , dypors , geitpårs, getblomma, getpors, hästpors, klammerris, klipphals, klädpors , kägrabuske , källpors, , luspors , myrkrona , myrkull, myrpors, myrris , pors, porsris , skvattronris, skvackor , skvikra, skväckare, skväckla, skvärka, svinpors, vild skogsrosmarin, vildpors, vägglusgräs, väggluspors, lummer, skvikra , Marsh Tea, Labrador-teamose-postfinnmarksporsSumpf-Porst
Rhinanthus minor, R. groenlandicusängsskallra, liten höskalla, [[Line gör ej skillnad på äskalla och ängsskallra - skålle, skaller, skallegräsYellow Rattle, hayrattleliden skjallersmåengskall
Rhamnus catharticusgetapel, värrentorn , vägtorn, vigeltorn, valborg , töre , getbark , , , Common Buckthornvrietorn, korsvedgeitved, trädet vid vilket fan flådde geten Echter Kreuzdorn, Amselbeere, Hirschdornbeere , Kreuzbeere , Kreuzdorn , Purgierbeere ,
Reseda luteagulresedaWild Mignoette, Yellow Mignoettegul resedabyreseda
Reseda odorataluktresedaMignonette, Common Mignonetteresedahagereseda
Raphanus raphanistrumåkerräytika, krampfröWild Radish, White CharlockkiddikeåkerreddikHederich
Raphanussativus, rättikaRadishradis
Rettich
Ranunculus auricomusmajsmörblommaGoldilocksmyreranunkelnyresoleie, nyrebladsoleie
Ranunculus sceleratus ssp sceleratustiggarranunkelClery-leaved Buttercup, Clery-leaved Croefoot, Marsh Crowfoot tiggerranunkeltiggarsoleie, tiggerranunkel
Ranunculus baudotiivitskjälksmöja, vattenmöjaseaside cowfootflydande vandranunkelkvitleggsoleie, flydande vandranunkel
Ranunculus flammula ssp flammula, Pyrola flammulaältranunkelLesser Spearwortkärranunkelgräfteesoleie, myrkrypsoleie
Ranunculusacris ssp acris, R. acersmörblomma, skarpmöja, majblomster, midsommarblomster, smörört, gullskålar, somöjor, solögon, midsommaruppar, gåsblomster, smörblomsterbuttercup, Upright Meadow Crowfoot, Meadow Buttercupranunkel, smørblomst, bidende ranunkelengsoleie, soleie, smøreblomHahnenfuss
Ranunculus bulbosus, Pyrola bulbosusknölsmörblommaBulbous Buttercup, CrowfootløgranunkelknollsoleieKnolliger Hahnenfuß
Ranunculusficaria, R. verna, Pyrola ficaria, Ficaria verna ,Ficaria ranuncoloides, svalört, möja , korskål, KerskålLesser Celandine, Figwort, Pilewort, Small Celandine, Smallwortvorterod
Scharbockskraut
Ranunculus reptansstrandranunkelCreeping SpearwortevjesoleieEvjesoleieUfer-Hahnenfuß
Radiola linoidesdvärglinAll-seed, Flax-seed liden tusinfrødverglinZwergflachs
Quercus sessilifloravinterek, druvekDurmast Oakvinteregvinterek
Quercus -x arter i släktetekaroaks, phaniat, sulentongeg
Eiche
Quercus robursommarek, skogsekCommon Oak, Pedunculate oak alminderlig eg, stilkegsommareikStieleiche, Eiche
Pyrus pyraster, P. communisvildpäron, päonträd ,vildpäronträd , päronPear, Wild Pear , ,pærepæreHolzbirne, Birne , Wildbirne ,
Pyrola linguasjöranunkelgreat spearwortlangbladet ranunkellangbladet soleie
Pyrola rotundifolia ssp rotundifoliavitpyrolaLarge Wintergreenåben sommerkonvallækjevintergrøn, åpenblomstret vintergrøn
Pyracantha coccineaeldtornScarlet Firethorn, PyracanthaIldtorn
-
Pulsatilla vulgaris subsp vulgaris ( Anemone pulsatilla subsp. pulsatillabacksippa, yxner, oxeöronpasque-flower, Wind flower , Meadow anemon,Passe Flower , Easter floweropret kobjelde, kobjelde, kobjeldestor kubjølle, , Gewoehnliche Kuhschelle
Pulsatillapraktensis , P. nigrans, P. patens subsp. wolfgangiana , Anemone pratensis fältsippaAnemonenikkende kobjeldekubjølle, nikkende kobjeller ,Wiesen-Küchenschelle
Pulmonaria angustifoliasmalbladig lungörtCowslip Lungwort, narrow-leaved lungworthimmelblå lungeurtblå lungeurt
Pulmonaria officnalisfläcklungört, fläkig lungört, skånsk lungört, vitfläckig lungört Common Lungwort, Lungwort,Jerusalem Cowslip, Sage of Bethlem ,Jerusalem Sage , Jerusalem Cowslip , , hvidplettet lungurtlungeurtLungenkraut, Bockskraut , Hirschkohl , Hirschmangold ,
Pteridium aquilinum ssp latiusclumönbräken, ormris , ormkrage ,ormbunke , getrams,fräkna , enestabb , bräkenBracken, Bracken Fern , Brake Fern , Female FerörnebregneeinstapeAdlerfarn
Pseudofumaria lutea, Corydalis luteagul nunneört, handnunneört yellow corydalislærkesporre, gul-Gul lerkespore Gelber Lerchensporn
Prunusincisititiakrikon
kirsbær, Fuji
Prunuscerasiferakörsbärsplommon, svartplommonCherryplum, Myrobalan, Cherry Plum, Pissard Plum mirabelkirsbærsplomme, kirsbærsblomme
PrunuslaurocerasuslagerhäggCherry Laurel, English Laurellaurbær

Prunus mahalebvejkselSt Lucie Cherryweihselmahaleb
PrunusarmeniacaaprikosApricot, ApricockabrikosträaprikostreAprikose
Prunuscerasus, P.acida , P. acidasurkörsbär, surkörs, klarbärSour Cherry, Dwarf Cherry, Morello Cherry sur kirsebærsurkirsebærCherry
PrunuspersicapersikaPeach, Peach tree fersken
Pfirsich
Prunusdomestica subsp. domesticaplommon, plommonträdGarden Plum, Damson , Holly-leaved Cherry ,Bullace , Plum Tree plommeplommePflaume
Prunusspinosaslän.slånbär. stärkebär, körner, slår Blackthorn .Sloe. Mother of the worldslåenslåpetornSchlehe, Schwarzdorn , Dornschlehe , Schlehdorn
Prunuspadus ssp padushägg, AutjaBird Cherry, European Bird CherryhægheggTraubenkirsche
Prunusaviumsötkörsbär, vildkörsbär, fågelbär, sötkörs, fågelkörsbär, kersbärsträdGean, Wild Cherry, Sweet Cherry, Cherry Stalks, Mazzardkirsebär, fuglebär, fuglekirscärte, morelsøtkirsebär, morelltreVogelkirsche
Prunella vulgarisbrunört. Self-heal, Heart of The Earth , Heal All , All-heal alminderlig brunelleblåkollBraunelle
Primula-släktet sipporPrimroseprimula
Primulaveris, P. officinalisgullviva, axelägger, frejas nycklar , guldviva, gökaböxer , gökblomma , gökbyxor , frejas nycklar, harakam , hargök, himmelrikets nycklar , himmelsnycklar , Jungfru Maria snyckelknippa , Jungfru Marias nyckelband , Jungfru marie nycklar , kattastävel , kodroppel , käringslända , kärringtänder, majnyckeln , marienycklar, nyckelblomster, nycklar, oxalägg, oxelägg, Sangt Peters nycklar, sempertupp , senapsgräs, St Peters nycklar, yxlägg, himmelsnycklarCowslip, Artetyke, Arthritica, Drelip, Fairy Cups , Herb Peter, Key Flower , Crewel , Key of Heaven, Mayflower, Our Lady's Keys , Buckles, Palsywort , Password , Peggle , Petty Mulleins , Plumrocks, Yellow Star of Bethlehem Paiglehulkarvet kodriver, jomfru Marias nøgleknippe , marinøkleblom, marianøkleband , , Echte Schlüsselblume, Duftende Schluesselblume , Schluesselblume , Himmelschluessel, Primel, , Hymmelsloszel
Primula elatiorlundvivaOxlip, Paigiefladkravet kodriverhagenøkleblomHohe Schlüssblume
Primula farinosamajviva, lärkeblomster , majblomster , majer , marieblomma, melblomster , svalblomster, bird´s-eye primrosmelet kodriverMelet KodriverMehlprimel
PrimulavulgarisjordvivaPrimrosestorblomstret kodriverkusymreStengellose Schlüsselblume
Potentilla arbentasilverfingerörthairy cinquefoilsölvpotentilsölvmure
Potentilla palustris, P comarum, Comarum palustriskråkklöver, kallgräs, humletuppors, kråkfötter, mjölkpungar, röd femfingerört, rödme, kärrklöver, kärrhumle, träskblommaMarsh Cinquefoilkragefodmyrhatt
Potentilla fructiosatok, ölandstokScrubby Cinquefoilpotentil, busk-buskmure
Potentilla tabernaemontani, P. minor, P. verna, P. neumannianavårfingerört, småfingerörtSpring Cinquefoilvårpotentilvårmure, småmureFingerkraut, Fruelings
Potentilla anserina ssp anserinagåsört, silverört, gåsegräs gåsfingerärt,gåspotentill fårtunga, fårtarmar, nippransgräs, gåsmuraSilverweedgaase-potentilvanlig gåsemureGänsefingerkraut, Silberkraut ,Krampfkraut , Anserine
Potentilla erecta, P. tormentillablodrot, rödrot , ringormsrot , blodrotsörtTormentil, potentilla , common cinquefoil , , potentil, tormetntiltepperot, klippmaurTormentill
Potamogeton filiformistrådnateslender-leaved pondweedtrådvaandakstrådtjønnaks
Potamogeton perfoliatusålnate, ålgräs
hjertebladet vandakshjartetjønnaks
Potamogeton compressus, P. zosterifoliumbandnategrasswrack pondweedbændelvandaksbendeltjönnaksFlachstengliges Laichkraut
Potamogeton natans, P. hibernicusgäddnate, abborgräs , bläcken, narv , nate, Broad-leaved Pondweedsvommende vandaksvanlig tjønnaks, alminderlig vannaks Schwimmendes Laichkraut
Populus nigra, P. italicasvartpoppelBalm of Gilead (USA)puramidepoppel
Schwarzpoppel
Populustremula, Querrcus rubaasp. hasp. suppe, äspe. äspAspenbævreasposp, poppel. Zitter-Pappel
Polystichum aculeatum, P. lobatumuddbäken
skjoldbregnefalkbregne
Polypodium vulgarestensötaCommon Polypody, Rock of Polypody , Rock Brake ,Polypody of The Oak , Oak Fern , Wall Fern , Brake Root engelsødsisselrotEngelsÃ¥ss, Tuepfelfarn, Suesswurzel , Steinlaxe, Rossfarn , Engelwurz ,
Polygonum-4 arter i släktet slide m.flFleece-flower, Polygonum, bhilamgori, nhachu, etc.pileurt

Polygonum aviculare , P.aviculare, P. debeauxii, P. gymnopus, P. meyeniitrampört, trampgräsKnotgrassvei-pilurttungrasVogelknöterich, Wegtritt, Knotenwegerich
Polygonatum verticillatumkransrams, kopatte , kransbladig majblomma , kranskonvalje , kransmjölkrot , mångbladig konvalje , smalbladig getram , vitrot med smalare blad, Whorled Solomon's Sealkranskonvalkranskonvall
Polygonatum multiflorum, Cistus Helianthemumstorrams, bockrams , kungskonvalje , kungsrams ,melkerot,mångblommig konvall , rikblommig konvalj, rams, rikblommig rams,skogskonvalje, snokeblad , solvända , store gereram, trindstjälkad mjölkrot , Solomon's Seal, Fo-ti , He-shou-wu , , , , storkovalstorkovall
Polygonatum odoratum, P. officinale, P. uniflorum, P. vulgaregetrams,baggapungar , bladkonvalj , bockblad , bockbladskonvalje , bockrams, fåblommig rams , getpattar , getris ,hästkonvalje , kantkonvalje, kopatte , mjölkrot , mångkantig konvalje , mälkenarot ,ormbär , Salomos sigill , Salomos signet , sprängört , storkonvalje, tessablomma , vitört,vänört, värapungar, vitrot Solomon's Seal, whorled Solomon's Sealkantet, kantkonvalkantkovallSpringwurz
Polygala vulgarisjungfrulin, fågleärt, gräsduva ,jungfru Marie hampa , jungfru Marie hår , jungfru Marie hör , Jungfru Marie lin , mjölkört , mjölkgräs , ramser, vårfrulin Common Milkwortalminderlig melkurtstorblåfjør, alminderlig blåfjør , Gewöhnliche Kreuzblume
Polemoniumcaeruleumjakobs stege, blågull , kosjuss, blåljusjacob's ladderJacobstigefjellflokk
Poa remotastorgröe
kaempe-rapgraesstorrapp
Poa praktensis ssp praktensisängsgre, slåttergräsmeadow grassengrapgræsengrapp
Poa bulbosaknölgröebulbous meadow grassløgrapgræslaukrappKnolliges Rispengras
Platanthera bifolia ssp bifolianattviol, ståndpese , ståndört , yxnegräs , nattyxneLesser Butterfly Orchidbakkegøgeliljevanleg nattfiol
Plantago maritimagulkämpar, sea plantinstrandvejbredstrandkjempe
Plantago-släktet kämparPlantagovejbred
Plantago majorgroblad, vägbräddblad , ,den vite mannens fotspår, läkebläcker, gålsblasd, skotuppa, läkebläcka .läkeblacka, groblaner, läkeblad, groört , kämpar , common plantain, Great Plantain, waybread , snakeweed , hoary plantain, white man's foot, broadleaved plantin , ripple grass , glat vejbredgrobladBreitwegerich, Wegtritt, Grosser Wegtrich, Heudieb, Sauohr , Schafszunge, Wegbreit , Wegerich ,
Pisumsativum hortensefodeärtPea, matar,bataniært, have
Pisum sativum ssp arvensegråärt, sockerärt, peluskerpea,gardenært, haveåkerert
Pinus sylvestris, P. silvestristall, vanlig , fur, skogstallScots Pine, PineskovfyrfuruWald-Kiefer
Pinguicula vulgarisTätört, fetnacke, fetört, filbunkeblomma , kråkört ,sätt, tätgräsCommon Bitterwort, Butterwort, Yorkshire Sanicle , Marsh Violet ,vibefedttettegras
Pinellia tuberifera P. ternatafläckig munkhätta, vanlig munkhätta Cockoo Pint, Portland Arrowroot, Wake Robin , Starchwort , Ramp , Quaker , Parson and Clerk , Kings and Queens , Friar's Cowl , Bobbins, Arum, Adder's Root , Adam-and-Eve , , , dansk ingefærfleckmunkehetteGefleckter Aronstab
Pimpinella saxifraga ssp saxifragabockrot, ängsanis, backanis , joregräs, pimpinellrotBurnet Saxifrage, Lesser Burnet alminderlig pimpinellevanlig gjeldkarve, tannerotKleine Bibernelle
Pilularia globuliferaklotgräs Pillwortpilledragertrædbregne Pillenfarn
Pierisjaponicajapansk buskroslingJapanese Pierispieris

Picris hieracioidesbitterfibblaHawkweed OxtongerubitterælkveibeiskeGewöhnliche Bitterkraut
Picea abies ssp abies, P. excelsa,P. abies subsp. acuminata , P. abies subsp. europaea , P.abies var. acuminata, P. abies var. germanica grannorway sprucerødgrangranFichte, Tanne, Rot-Tanne, Gemeine Fichte
Physalis alkeekengi, P. franchetii, Alkekengi officinalejudekörsWinter Cherry,Alkekengi , Cape Gooseberry, Chinese Lantern Plant , Chinese Lanterns , Coqueret , Strawberry Tomato , Winter Cherry jødekrisbærjødekirsbærJudenkirsche
Phragmites australis, P. communisvass, kasa, räpipor, rörtopp , rörvass , sjösäv , skärvass, strandrör , säv, bladvass, öfrädä, Common Reedtagrørtakrør, vannrör
Phleum pratense var pratensistimotej, ängskämpetimothy grass, cat´s tail timoteitimotei
Philadelphus-släktet
jasmin,
Phellodendron-slätetkorkträd
phellodendron
-
Phegopteris connectilis, Dryopteris phegopteris, Thelypteris phegopterishultbräken Beech Fern dunegebregnehengjeveng, hÃ¥ret smÃ¥bregåBuchenfarn
Phalaris arundinacea var arundinacearörflen, fläckred canary grass, Bride's Laces rørgræsstrandrørRohrglanzgras
Phacelia tanacetifolia, P. tripinnatahonungsfacelia , honungsört, knippörtBee Food, phacelia, Lacy Phacelia honningurthonningurtBüschelschön
Petasites-5 arter i släktet (skråp)hestehov
Petasites hybridus, P. officinalis, P. ovatus ,P. vulgaris, Tussilago petasitespestskråp, pestillenrot, pestrot, rödskråp pestilleörtButterbur, Sweet Coltsfoot, heliotrope, Blatterdock ,Bog Rhubarb , Bogshorns , Butter-Dock, Capdockin , Flapperdock, Langwort, Umbrella Plant , , tordenskræppe, pestilensurtlækjepestrot, alminderlig pestrot Pestwurz, Lattichwurzel
Peplis portularödlånkeWater-purslanevandportulakvasskrypSumpfquendel
Pedicularis palustris ssp palustriskärrspira, skomakarsägg , lievarg , ledgräs , lappspira, kallgräs, , red rattletroldurtvanleg myrklegg
Parthererenocissus quinquefoliavildvin, klättervildvinwild vinevildvinvillvin
Parthenocissus-släkte
vin
Parthenocissus vitaceavanligt vildvin
aldminderlig vildvinvanlig vildvin
Parnassia palustrisslåtterblomma, hjärteblad , vitvisil , flenört ,hårnacker Grass of Parnassushvid leveurtjåblom
Paris quadrifolia ( Aconitum pardalianches, Solanum quadrifolium)ormbär, ulfbär, ulfgift., trullbär, trollbär, enbär, ormabär. snokbär, snokbär. hållbär., sooögon.parisärt, fans onda bett., fansbär, bläcken, getbär., fyrling., pestbär, Herb Parisfirblad, etbær firblad
Papaver -släktetvallmo(poppies)valmue

Papaver rhoeas, P. strigosumkornvallmoRed Poppy, common poppy , common red poppy , Field Poppy , Shirley Poppies, Corn Poppykorn-valmuekornevalmueKlatschmohn
Oxalis acetosellaharsyra, syrklöver, harväppling, gökmat, surklöver, surströmming, surkål, syrasälting. vårhane, väderhaneWood Sorrelskovsyregaukesyre, gjøksyreWald Sauerklee, Hasenklee, Himmelsbrot, Waldklee
Osmunda regalissafsaRoyal Fern, Bog Onion , Heart of Osmund , Osmund The Waterman , Water FernkongebregnekongsbregneKönigsfarn
Orobanche elatior, O. majorklintsnyltrottall broomrapestor gyvelkæler-Große Sommerwurz
Ornithopus sativusserradellaSerdellaserradel
Origanumvulgarekungsmynta, oregano, konungagräs, märrmynta, konig, dosta, vild mejram, fjärtmynta, konung, kungsmejram, gemen dosta, konungsört, spansk humle, vild majeranWild Marjoram, Compact Oregano, Turkish Oregano, Winter Oregano, Perennial Marjoram, Variegated Marjoram, Marjoram, Oregano, European oregano, origanum, wild marjoram, common marjoram, grove marjoram, joy of the mountainmerianbergmynte, kungsgras, kongMajoran, Badkraut, Dorant, Dost, Dosten, Mutterkraut, Costenz, Brauner Dost, Wohlgemut, Brauner Dosten, Oregano
Oreopteris limbosperma, Thelypteris limbospermabergbräkenLemon-scented Fernbjerg - mangelævsmörtelgBergfarn
Orchis usulatakrutbrännaredwarf orchidbakke-gøgeurtkrutbrenner
Orchis incarataängsnycklar
kødfarvet gøgeurtkjøtfarvet marihånd
Orchis maculata jungfru Marie Nycklar, jungfru marias hand, , jungfru marias och skams hand, skams hand, jungfru marie rock, S:t Pers nycklar , herrens hand , herrens händer , guds hand , harlynge , mariehand , jungfru maries spinnerock ,värräbyeryerk, jungfru marie förkläde , jungfru marie bröst , , , , , Spotted Orchis, plettet gøgeurt, herrens haand og fanders haandplettet marihånd,, mariegræs, ormegræs,marilloGeflecktes Knabenkraut
Orchis masculaS:t Pers nycklar, herrens hand , Jungfru Marie bröst ,Jungfru Marie hand , lundnyckelblomster, lundorkis , manyxne , ryttare, skogsorkis ,stororkis , tidig rödorkis,spansk rytare , öppna nyckeblomsterEarly Purple Orchistydakset gøgeurtvårmarihandGroßes Knabenkraut
Orchis militarisjohannesnycklar,gulltuppor , Sankt Johannisnycklar , soldier orchidridder-gøgeurtjohannesnøklarHelm-Knabenkraut
Orchis sambuciaadam och eva
hylde gøgeurtsystermariehandHolunder Knabenkraut
Orchis pyramidalis, Anacamptis pyramidalissalepsrotPyramidal OrchidhorndragerklotyxneHundswurz
Orchis moriogöknycklarGreen-winged Orchid, Green-winged Meadow Orchi , Meadow Orchis salep-gøgeurtnarrmarihandKnabenkraut, kleines
Ophioglossum vulgatumormtunga, läketungaEnglish Adder's Tongue, Christ's Spear slangetungormetunge, slangetung
Onopordum acanthiumulltistel, sempertin, tistelborre,tistevärraScotch Thistle, Cotton Thistleæselfodereseltistel
Ononis repenspuktörneRestharrowmark-krageklokrypbeinurt
Ononis arvensisstallörtRest-harrowstinkende krageklobukkebeinurt, stinkende benurt
Oenanthe fistulosapipstärkacommon water dropwort, Water Lovagevand-klaseskærmpipekjærvel
Odontites verna, O. ruba, Bartisa odontitsrödtoppaRed Bartsiatidig rødtopåkerraudtopp, rødtoppRoter Zahntrost
Nymphaea alba ssp candida, N. candidanordnäckros, nordlig vit näckrosWhite Water-lilyhvid nækkerosekantnykkerose, hvit vannlilje
Nymphaea alba ssp alba, N. odorata, N. alba subsp. melocarpa, Castalia alba , Castalia speciosasydnäckros, vit näckros , aborragräs , blocker , bäckaros , hvit åkanna , hårstreingsrot , hästskoblomma, hästskoblad , kanneblad , kärrosor, läblomma , näckeblad , näcktuppar, näckieblad , tjärnblomster, tjärnrosor, sjöblad , sköldblad. skällenblad , sjöollon , sjölilja , syöbladh , vattentulpan, vämblad, ådockaWhite Water-lilyåkandestor nykkerose, Kvit NykkeroseWeisse Seerose
Nuphar lutea, N, advena, N. lutargul näckros, näckblad, sjöllon. åkanna, bäckemansörtEuropean Yellow Pond-lily , Yellow Water-lily gul åkandegul nykkerose, gul vannlilje, gul nækkeroseGelbe Teichrose
Nigella damascenaJungfrun i det gröna, källfräneNigella, Black Cumin, Love-in-a-mist jomfru i det grønne, Tykskulpet BrøndkarseGrøn engelskkarseSchwarzkåmmel
Nicotina-släktet
tobak
Neslia paniculata, Myagrium paniculatum, Vogelia paniculatakorndådraYellow Ball Mustardrundskulpefinkelfrø, rundskulpeFinkensame
Nepeta racemosa (.N- mussinii )bergnepeta, kantnepeta ,kaukasisk kattmynta Dwarf Catnip,Persina Catnip,CatmintkatteurtKattmynte
Nepetax faasseniikantnepetaFaassen's CatnipkatteurtKattmynte
Nepetacatariakattmynta, kattleka, kattlosta, lössgräs, kryddmyntacatmint, CatnepkatteurtkattmynteKatzenminze
Neottia vidus avis, Ophrys nidus-avisnäsrotbird´s nest orchidfuglerede, rederodfuglereir
Nemophila menziesii,( M. insignis )prins Gustavs öga se kärleksblommababy blue eyes øjeblomst

Nasturtium palustresumpfräne
kærgulkarsebrunnkarse
Narthecium ossifragummyrlilja, ilagräsBog Asphodel, Lacashire Asphodelsværdbenbrækrome
Nardus strictastagg, stålgäs , håra , kaffskägg , finnskägg , lapphår , svinborst älgborst ,ängborst , mat grassstivkatteskægfinnsjegg
Narcissus poeticuspingstlilja, Narciss,vit lilja utan strut Poet's Narcissus, pheasant´s eye pinseliljepinselilje
Najas marinahavsnajas, natesärvgreater naiadnajadestivt havfrugrasMeer-Nixenkraut
Myriophyllum spicatumaxslingaSpiked Water Milfoilex-tusindbladakstusenblad, tusenbladÄhriges Tausendblatt
MyricagaleporsBog Myrtle, Wax Myrtlepors, mose-PorsGagelstrauch
Myrica galepors,körning, tjärning, Pelle på strand, svinfors, porsen, purs, sjöpest, killingbuske, killinggräs, Sweet Gale, Bog Myrtle, bogmyrtle , Bayberry, Dutch Myrtle, English Bog Myrtle,Herba Myrti Rabanitini, meadow-fern. scotich galepors, moseporspors, postGagelstrauch
Myosurus minimusråttsvans, musrumpamousetailmusehalemuserumpe, musehaleMäuseschwänzchen
Myosotis scoriodes, ( M. paulustris )äkta förgätmigej, fansögonwater forget-me-noteng forglemmigejengminneblom, eng forglemmigej
Myosotis versicolorBrok-förgät-mig-ejyellow forget-me-notforskelligfarvet forglemmigejbroket forglemmigejBuntes Vergißmeinnicht
Myosotis sylvatica, M. alpina, M. alpestris, M. oblongataskogsförgätmigejWoodland Forget-me-notskov forglemmigejskogminneblom, skog forglemmigejWald Vergissmeinicht
Mycelis muralis, M. palustris, Lactuca muralisskogssallatWall Lettuceskovsalatskogsalat
MuscariarmenalacumpärlhyasintPerleblomperlehyacintKleine Traubenhyazinthe
Muscari botryoidespärlhyasintgrape hyacintdruehyacintperleblomst
Morus nigrasvart mullbär,mulbär , morbär , molbärsträ , Common Mulberry, Black Mulberrysort morbærsvartmorbærSchwarze Maulbeere
Montia fontana, M. lamprospermakällört, Montins örtwater blinksstor vandarvekjeldurt
Monotropa hyopitys var hypopitys, Hypopiys multiflora, Chamaenerion angustifoliumtallört, lungörtYellow Bird's-nestsnylterodvaniljerot, snylterot
Moneses uniflora, Pyrola unifloraögonpyrola, ögonsjukegräsOne-flowered Wintergreenenkelblomstret vintergrønolavsstake, enkelblomstret vintergrø
Molinia caeruleablåtåtelpurple moor grassblåtopblåtoppPfeifengras
Moehringa trinervia (Arenaria trivervia )skogsnarvthree-veined sandworthtrenervet sandvånermaurarve, trenervet sandarve
Milium effusumhässlebrodd, amur , luktgräs , myskegräs , wood milletmiliegræsmyskegrasFlattergras
Mespilus germanicamispelMedlarmispelekte mispelMispel, Echte Mispel
Mertensia maritimaostronörtnorthen shoreworthestetungeøsterurtAusternpflanze
Mercurialis perennisskogsbingel, flerårig bengelärtDog's Mercuryskovbingelurtskogbingel, flerårig bingelurtAusdauerndes Bingelkraut
Menyanthes trifoliatavattenklöver, bläckblad, bläcken , bockblad ,boskapsmissne , buckhornsklöver, bäckblad , bäckeblad ,getkloving , kräkfot , korsbläcker ,klöving , kråkfötter, missne, mäss , norrlandstobak , rävkål, skjörbjuggsört torsk, torskblad , trebening , vild hjärtansfräjd , , Bogbean, Buckbean , Marsch Trefoil, Marsh Clover , Water Trefoil , , bukkebladbukkebladBitterklee, Bachgraesli, Dreiblatt , Fieberklee, Froeschekohl , Gallkraut , Magenklee, Moosklee , Wasserfieberkraut , Zottenblume
Mentha arvensis, M palustrisåkermynta, Engelsk mynta, horsamynta ,höstmynta, Skogsmynta, japansk pepparmynta, Japan-mynta, ädelmyntaCorn Mint, poelo, Corn Melilot, Brook Mint, Field Mint , Ginger Mint, Golden Apple Mint, Fieldmint, Brazilian mint, mint, field mint, cornmint, wild pennyroyal, Japanese mintagermynteåkermynteAckerminze
Mentha -7 arter i släktet myntaMintmynte
Minze
Mentha piperita, M.aquatica x M. spicata , dumetorum , viridis x aquatica pepparmyntapeppermint, Black Peppermint , Chocolate Mint ,mint white peppermin, brandy mint ,curled Mint , balm mint, , , , , pebermynte peppermynte Pfefferminze, Edelmindkraut , Hausminze , Edelminze ,
Mentha aquatica var aquatica, aquatica subsp. aquatica, M. citratavanlig vattenmyntaWild Water Mint, Common Mint , Bergamot Mint , Eau-de-cologne Mint , Lemon Mint, Orange Mint , Water Capitate , Water Mintvandmyntevassmynte, , Wasserminze
Melissa officinaliscitronmeliss, balsam, hjärtansfröjd.melissört ,balm, sweet balm, lemon balm citronmelisseSitronmelisseZitronenmelisse, Frauenkraut , Gartenmelisse, Melisse , Mutterkraut
Melilotus albus,( M alba )vit sötväpplingwhite meliothvid stenkløverkvit steinkläver
Melilotus officinalis, (M arvensis )sötväppling, gul, stenklöver, melotgräs, hästväppling, gåsgräs, amur, hvita och gula honungsklöver Corn Melilot, ribbed melilot , Common meliot , yellow sweet clover, Yellow Melilot, ,Sweet Clover , steinkløver. gul, markstenkløverlaege-steinkløverEchter Steinklee, Steinklee, Mottenklee, Meliote, Melilotenklee, Honigklee, Baerenklee, Gelber Steinklee , Goldklee
Melica nutansbergsloknodding melicknikkende flitterakshengjeaksNickendes Perlgras
Melampyrum-5 arter i släktet kovall
kohvedemarimjelle
Melampyrum arvensepukvete, skölleField Cow-wheatagerkoføde, kohvedeåermjelå
Melampyrum nemorosumnatt och dag, Adam och Eva , dagnatta , den svenske soldaten , landknektar , landssoldat , lundkovall, lundskepling , Svenska flaggan , svenska militärer
blaatoppet kohvedeBlåmarimjelleTag und Nacht
Melampyrum praktenseÃngskovall, skepling, holtemjälla, ekört, orragräs, mjölkvall, kovall, kovete,kohierta, GöingeböxaCommon Cow-whet, Cow-Wheat, Horse Floure alminderlig koføde, alminderlig kovede stormarimjelle, alminderlig marimjelleWiesen-Wachtelweizen
Medicago falcatagullusern, Linæe höfrö Sickle Medicksegel-sneglebælggull-lucerne
Medicago lupulinahumlelusern, humlelucern, hmleluzern, humlemäre, humlevälllinBlack Medik,Yellow Trefol Hop Clover humlesneglebælgsnigleskolm, alm. sneglebelgHopfenklee
Medicago sativa Llucern, blå lucern, alfaalfaAlfalfa, LucernelucerneblålusernLuzerne, Alfalfa
Matteuccia struthiopterisstrutbräken
strudsvingestrutsveng
Matricaria perforata, M. maritima, Tripleurospermum maritimumbaldersbråscentless mayweedlugtløs kamomillebalderbråGeruchlose Kamille
Matricaria retutita,( M. reticulata, Chamomilla recutita )kamomill, matram, sötblomster, vita pigor, vitkullor, vita kryddor, kommendantblomster, lukttuppar, söttuppar, vitört, gårdblomsterWild Camomile, Sweet Chamomile , Scented Camomile, German Chamomile, Hungarian Chamomile, mayweed, False Chamomile , German Tea Chamomilevellugtende kamillekamilleblomKamomille, Hermel, Mutterkraut, Hermünzel, Hermelin, Romei, Ramerian, Maegdeblume, Kamille, Johanniskoepfchen, Frauenblume, Echte Kamille
Malva -x arter i släktetmalva, kattostmallowkatostkattost
Malva vulgarismalva, kattårt, kattost mallowkatostkattostKäsepappel,Kleinblättrige Malva Hasenpappel , Schafkas ,
Malva negleta,( M. rotundifolia )skär kattostDwarf Mallowrundbladet katostsmååkattostWegmalve
Malva sylvestris ssp sylvestrisrödmalvaBlue Mallow, Cheese Flower ,Common Mallow , alminderlig kattostapotekerkattostWilde Malve, Stockrose
Malus-3 arter i släktet aplarapple,pear, plum, cherry etcparadisæble
Malusdomestica ,(M. pumia, M. sylvestris subsp. mitis )apel, Ãppelträd, Ãpple, trädgårdsapel, kulturapelApple,Tree of love , Crab Apple, Apple tree æbletreæepletreApfel
Malussylvestris, (Pyrus malus subsp. sylvestris, Pyrus malus var. austera, Pyrus malus var. sylvestris,Pyrus sylvestris )vildapelCrab Apple, Fruit of the Gods , Fruit of the Underworld, Silver Bough,Apple-John , Crab-stock ,Morris Apple , Scarb Jacket, Scrog Crab Apple , Vargis , Verjuice, appleÄble, skoæbleeple, villapelApfel, Gemeiner Apfelbaum
Malaxis loeseliimyggnycklar, gulyxnefen orchidmyggeblomst

Maianthemum bifolium, M. convallariaekorrbär, bockblad , ekorrspiron , hjärtbär , ikornebär , hjärtkonvalj, trolleljkonvalj ,stjerntupper , små liljekonvaljer.spelbladsblom , skogshjärtblad, oäkta liljekonvalj ,musöra ,musbockblad , ikornebärMay Lily, May Bells , Lily of the Vally , majblomst, liden konvalmajblom, bitterkonvall Schattenblümchen
Mahonia aquifolium,( M. aquifolia, Berberis aquifolium )mahoniaMountain Grape, Mahonia, Holly Grape, Oregon Grape , Holly-leaved Barberry , Oregon Grape Root mahoniemahonia
Lythrum salicariafackelblomster, fackelros. kattrumpa, åmärke, strandfackla, strandljus, strandblomster Purple loosestripe, Williw Herb, Rainbow Weed, Purple Willow-herb kattehalekatthale, sickedokke Blut-Weiderich, Rosen-Weiderich ,Weiderich
Lysimachia nummulariapenningbladMoneywort, Creeping Joan , Running Jenny , Wandering Jenny , Wandering Sailor , pengebladet fredløskrypfredlaus
Lysimachia memorumskogslysingYellow Pimpernellund-fredlæsskogfredlaus
Lysimachia vulgarisstrandlysing, fredlösa, guldspira , lysblomster , videgräs ,lysing, videörtYellow Loosestrifealminderlig fredløsvanlig fredlaus
Lysimachia thyrsifloratopplösayellow loosenstrifeduskfredløsgulldusk
Lycopsus europaeusstrandkloGipsy-wortsværtevældklourt
Lycopodium clavatum ssp claviummattlummer, björnmossa, blosskrut , hastassar , kalvmossa , kalvrevor , kaveräcker, krakfotar ,mattris , rävrumpa , vispmossa , futtCommon Club Moss, Wolf's Claw , Vegetable Sulphur alm. ulvefodmjuk kråkefotKeulenbärlapp,Bärlapp ,Drudenfuss , Gichtmoos , Schlangenmoos , Hexenkraut, ,
Lycium barbarum, (L. halimifolium )bocktärneChinese Wolfberry,Gou-gi-zi , Matrimony VinebukktornbukketornGewöhnlicher
Lychnis viscaria, Viscaria vulgaristjärblomster, tjärört, tjärros, tjärdocka, sirapstoppor, S:t Olovs blomma, rödskalla, ljimgräs, kölblomster, kersinblomma, ingeborgstuppa, högmod, flugfånga, beckblomster, tjärört, beckblomsterSticy Catchfly, red catschfly, Red German Catchfly tjæreblom, tjærenelliketjæreblom, engtjæreblom
Lychnis flos - cuculigökblomsterragged robintrævlekronehanekamKukucks Lichtnelke
Luzula pilosavårfryle, iltågHairy Woodruch, field woodriushhåret frytlehårfrytle
Luzula campestrisknippfryle, knippletågfield woodrushmarkfrytlemarkfrytleGewöhnliche Feld-Hainsimse
Lupinus luteusgul-lupinYellow Lupin ,luine , lupinlupingullupin
Lunaria redivivamånviolPerennial Honestyvedvarende mÃ¥neskulpemånefiol
Lunaria annua, Lbiennis. judaspenningarHonesty Plant, White Satin Flower ,Silver Plate , Silver Dollar Plant , Satin Flower , Moonwort , Money Plant , Money Flower, HonestyjudaspengejudaspengarEinjähriges Silberblatt
Lotus corniculatuskäringtand, kattklor , björneklor, gulhane , gåksmör, käringgigel , tuppnäbb , Gigselärt, gulvial ,käringtuppor, kärringänder, hanutuppor, gålhönor, getklöver, gambkulltänner , gamkulletänner Bird's Foot Trefoil, Lady's Fingers , Beacon and Eggs , , kællingtandtirltunge, tirilltunge , hanekamb, jumfru Maria gullsko, smørsoleieHornklee, gewohnlicher
Lonicera caerulea ssp caerula, L. coeruleablåtryblå gedbladblåledved
Lonicera tataricarosentryHoneysuckle (Siberia)gedebladbuskkaprifol
Lonicera periclymenumvildkaprifol, matledsträdEnglish Wild Honeysuckle, Woodbine, Wild Honeysuckle , Lady's Fingers , Honeysuckle , Eglantine , Caprifole , aldminderlig gedeblad, vedvindel , vild kaprifolie vivendel
Lonicera xylostenumskogstry, try, hårdved, benved, bentry, trygFly Honeysuckledunet gedebladwilledved, leddved, ledvedRote Heckenkirsche, Heckenkirsche
Lolium perenneengelskt rajgräs, renrepe , repe Rye-grass, Common Ray , Pernennial Rye-grass , Darnel alminderlig rajgræsraigras, engelsk raigras
Lobelia erinuskaplobeliaFountains Lobelialobeliehagelobelia
Lobelia dortmannanotblomster, notgräswater lobeliatvepibet lobeliebotnegras
Littorella uniflorastrandprylshoreweedliden strandbotjønngras
Lithospermum arvense ssp arvense ( Buglossoides arvensis )sminkrot, horlättaCorn Gromwell, Bastard Alkanetagerstenfrøåkersteinfrø
Listera cordataspindelblomsterlesser twaybladehjertbladet fliglaebesmåtviblad
Listera ovata, Ophrys ovatatvåbladTwaybladeægfliglæbestortviblad
Linum -x arter i släktetlinFlax, etc.Hær

Linum catharticumvildlin, vildhörMountain Flax, Fairy Flax, white flax, Purging Flax , Dwarf Flax, Mill Mountain vild hørvill-lin
Linnea borealislinnea.anisblomster, jordkronor. skogsmysk , vregräs, vita klockor , torrvärksgräs . klågräs , benvärksgräs, vindgräs , Linnæi ört,
nordisk linnæalinnea
Linaria vulgarisgulsporre, flugblomsterCommon Toadflax, Butter and Eggs, Toadflaxalminderlig torskemundlintorsskemum, lintorsskemumLeinkraut
Limosella aquaticaävjebrodd, dyörtcommon toadflaxhårbladet torskemundevjebrodd, lintorskemunn
Limonium humilebohusmarrisplaxflowered sea lavenderlav hindebægerstrandrisp
Ligustrum vulgare,( Statice limonium)liguster, marrispCommon Privet, Golden Privet , sea lavender ligusterliguster
Ligusticum scoticumstrandfloka, Skotsk Libbsticka Scotch Lovage, Sea Lovage skotsk lostilkstrandkjeks
Ligulariasppgullstav
brandbæger
Leymus arenarius, Elymus arenariusstrandråg, sandhavrelyme grassmarehalm, sandmarehalmstrandrug
Leucojum vernumsnöklocka, klosterliljaSpring SnowflakedorothealiljeKlosterklokkeFrühlings-Knotenblume
Leucantemum vulgare ( L. leucanthemum)prästkrage, prästnacke , vitkullorOxeye Daisy, Butter Daisy, Dun Daisy , Field Daisy , Goldens , Great Ox-eye , Horse Gowan , Marguerite , Maudlin Daisy , Maudlinwort ,Moon Daisy , Oxeye Daisy , White Margurite , White Weed præstekraveprestekrageMargerite
Leptospérmum scopárium,( L. petersonii . L.citratum . L.ericoides )Rosenmyrten , Citronteträd. myrten Rose-flowered Tea Tree, Manuka, ti tree , tea tree Citron-tea-tree

Lepidium campestreFältkrassling, Salomos ljusstake , StilfröPepperwort, field pepperwortSalomos sysestagemarkkrarseFeld-Kresse
Leonurus cardiaca ssp cardiacahjärtstilla, åkernäta,bonässlaMotherwortalmindelig hjertespendløvehaleLöwenschwanz
Leontodonautumnalis var autumnalishöstfibbla, mjökblomster , straduflur ,åkerfibbla , , Autumnal HawkbithøstborstføllblomHerbst-Lövenzahn
Lemna triculcakorsandmat, ivy duckweedkorsandematkrossandmat
Lemna gibbakupandmatgibbous duckweedtysk andmatklumpandmat
Lemna -4 arter i släktet Lemna, andmat
andemadandmat
Lemna minorandmat, vattensävlesser duckweedliden andmatandmatKleine Wasserlinse
Lavandula latifolia (Medik.),( L officinalis var. spica, L. spicata., L. spica )lavendel, kamfer-lavendel. lavender , spike lavender, broad-leaf lavender, broad-leaved lavender.lavendel
Breitblättriger Lavendel, Grosser Speik, Spanischer Lavendel, Speik-lavendel.
Lathyrus linifolus, L. montanus. Orbus tuberosusgökärt, gökaböxer, ervenärt , fogelärt , getruta, gökblomma , gökmat, gökrosor , knökvippärt, kråkmat , kråkärtor , kåckemat , käringtand , musärter , skogsärter , tranärter , vild lakrisrot , älgblomster , gubbtandbitter wetchkratfladeælgknollerteknappBerg-Platterbse
Lathyrus vernus. Orbus vernusvårärt, kråkärter
vår - fladbaelgvårerteknappPlatterbse, Freulings
Lathyrus japonicus subsp. maritimusvanlig strandvial, strandvia, strandärter,sea peastranærtstrandskolm, strandflatebelgPlatterbse, Strand
Lathyrus pratensisgulvial, ängsvial , vele , vedel, gigalärterMeadow Vetchlinggul flabælggulskorm , gulskormWiesen-Platterbse
Lathyrus sylvestrisbackvial, skogsvialNarrrow-leaved Everlastin Pea, wild pea skov-flatebælgskogflatbelg, skogskolmWilde Platterbse
Lathraea squamareavåtteros, fjällört, lömska, fjällrot, fjällvätta, vättaTootwortskaelrodskjelrot
Laserpitium latifoliumspenört
foldfrøkvitrot
Lapsana communisharkål, tomtörtNipplewortharemadharematRainkohl
Lappula deflexastickelfrö
enradet piggfrøhengjepiggfrø
Lamium purpureumrödplisterRed Dead-nettle, Purple Dead-nettlerød tvetandraudtvitann, rød tvetann Taubnessel
Lamium albumvitplister, pipnässla, blindnässla, plistor, korsnäta, vit blindnässlaWhite Dead-nettledøvnælde, hvid tvetanddauvnesleWeisse Taubnessel, Taubnessel, Bienensaug
Lamiastrum galeobdolon ssp galeobdolon, L. galeodolon. Lamium galeobdolon, Galeobolon lutumgulplister, Gulsugan Yellow Archangel, Yellow Deadnettleguldnældegul tvetann gulltvitann, Gelbe Taubnessel, Taubnessel, Löffelblume, Wurmnessel , Zauberkraut
Laburnum anagyroidessydgullregnCommon Laburnum, Laburnum , Golden Rain , Golden Chain guldregnGullregnGoldregen
Knautia arvensisåkervädd, bergkrabba, båtsmänField ScabiousblåhatraudknappWitwenblume, Wiesen
Juniperus communis ssp communisen, brisk, ener , enträd , eneris, enrisbuske , enrisbuske, jernebär , jönebär , jenboska, järnbuske, getris , enare, enbärsbuske, getris , enare , enbärsbuske, enerse, enbärsträd Common Juniper, Juniper , , , eneeinerWacholder, Gemeiner Wacholder , Heide-Wacholder , Macholder , Machandelbaum, Kaddick , Knick , Feuerbaum, Knirk, Queckholder , Kranewit , Feuerbaum , Krammetsstrauch ,Kranewittbeere , Reckholder, Raeucherstrauch
Juncus alpinoarticulantus ssp nodulosus, J. nodulosusmyrtåg
stilksivskogsev
Juncus filiformistrådtåg, trindgrästhread rushtrådsivtrådsev, trådsiv
Juncus bufonius, J. bulbosus, J. supinusvägtåg, löktråg , kryptåg, stubbtågtoad rushtudsesivpaddsev, krypsev
Juncus squarrosusborsttågheat rushbårstesivheisev, kyrkjegras , bårstesivSparrige Binse
Jasione montanablåmunkar, monkeSheep's-bit, Sheep's ScabiousblåmunkeblåmunkeBerg-Sandglöckchen
Isoetes lacustrisstyvt braxengräs, vårtsporigt braxengräs
brasenfødestivt brasmegras
Isatis tinctoriavejdewoadfarvevajdvaidFärberwaid
Iris pseudacortis,( I. aquatica, I germanica, I. lutia)svärdslilja (gul), svärdsgräs, fläje, sävjablomma, bäckliljaYellow Flag, orris, Iris, (blue iris), Daggers , Dragon Flower ,Flaggon Fleur De Luce, Fliggers , Gladyne , Jacob's Sword , Levers , Livers , Meklin , Myrtle Flower , Segg, Shalder , Sheggs , Yellow Iris , gul irissverdlilje, gulsverdlilljeWasserschwertlilie, Sump Schwertlilie
Inula salicinakrissla, kråkfötterWillow-leaved Inulapile-alantkrattalant, alant
Inula britannicaluddkrissla
soløjealantlodnealantAlant, Helenenkraut , Glockenwurz, Echter Alant
Inula helenium , Enula campanaålandsrot, håsrot , alant, aland , alandsrot ,hållsrot ,holsrot, hollsrot , Sankt Elinaroot, hekenarot , ellensört , elinsrot , Sankt elins tåårört, Sankt helenerot , Ã¥land ,alunarot , alantrot, Ã¥lantrot , Ã¥landsrot ,Ã¥landisrot , Ã¥landzroot, alaandh , krissla Elecampagne, Wild Sunflower, Velvet Dock , Scabwort, Horseheal , Elecampane holzrod, sankt Elene rod, Sankt elenaurt, holsyrt , holsrod , alandsrod , atlandsrod , , alantrotEchter Alant, Alant
Impatiens noli-tangerevildbalsamin, springkornTouch-me-not, wild balsam springbalsaminspringfø¸
Impatiens glandulifera , (I. roylei Walp )jättebalsaminRed Jewelweed, Indian balsam, ornamental jewelweed Himalayan balsam, policeman's helmet, touch-me-not, royale, BalsamspringbalsaminkjempespringfrøIndisches Springkraut.
Illecebrum verticillatumglimmeört, broskbägareCoral-necklacebruskbægerbruskbegerKnorpelkraut
Ilex glabrabläckbärgallberrykristtornbeinvedHülst, Hulst
Ilex aquifoliumjärnek, kristtornEnglish Holly, Hulm , Holy Tree ,Holme Chase ,Hulver Bush , Holm, Christ's Thorn , Holly , kristtornbeinvedStechpalme
Iberis-släktet(iberisar]snepude
HyssopusofficinalisIsopHyssopIsop
Ysop
Hypochoeris maculataslåtterfibbla, fibbler, fruekål , märrmjölk,slåtterkulla spotted cat´s earplettet kongepenflekkgrisøyre
Hypericum -släktet (johannisörter)perikum
Hypericum maculatum subsp. maculatum ( H. quadrangulum ?)fyrkantig johannesört, mannablod , mansblod, kantpirkenSt John's wort, Imperforate St John's wort kantet perikonfirkantperikumGeflecktes Johanniskraut
Hypericum perforatumäkta johannesört, pirkum, pirken, pirkenpirk, hirkenpirk, rösmansblod, Mannablod, hypericen, fans flykt,hyperik, pirk, hirkenpirk, perkum, perken, randpirk, satansflykt, strandkumla,kristikorsblod, statt upp och gack, korsört, tobaksgräs,midsommarblomster, mansblod, johannesbläda, äkta mannablod Common St John's wort, Perforate St John's wort, Herba John, Goat Weed, Klamath Weed, hardhay, Aaron's bread , St.John's Wort prikkbladet perikon, braendevins-perikum, perikon, braendevins-perikum , blodblomster,jordhumle, S:t Hans urt,prikkperikum, perikon,prikket, maneblod,apoteheke-perikon, terpentingras,heste-maare, tankegræsJohanniskraut, Herrgottsblut, Gottesgnadenkraut, Christi Wunderkraut, Blutkraut, Kristi Kreuzblut, Fieberkraut, Gemeines Johanniskraut , Hartenau, Hartenauwe, Hartheu, Hexenkraut, Jesuwundenkraut, Johannisblut, Konradskraut, Liebfrauengras, Mannsteufel, Sonnwendkraut, Teufelsfuchtel, Tuepfel-Johanniskraut, Unserer Frauen Bettstroh , Wunderkraut, Jageteufel, Hexenkraut, Tansendlock, Tüpfel-Hartheau, Kreuzkraut, Sonnwendkraut
Hypericum pulchrumhedjohannesörtSpotted St John's Wort, beautiful St John's wort smuk perikumfagerperikumSchönes Johanniskrau
Hyoscyamus nigerbolmört, bolmstakar , bolma , fanners rötter , galneört , hjärnbrylla, hönsabale , hönseball , sobönor , svinböna ,trullkål , vilda palsternackor , Henbane, Cassilago , Hog's Bean , Cassilata , Common Henbane ,Deus Caballinus , Symphonica, Jupiter's Bean bulmeurtbulmeurtSchwarzes Bilsenkraut, Bilsenkraut ,
Hydrocotyle vulgarisspikbladCommon Pennywort, European Hydrocotyle , Marsh Pennywort vandnavleskjoldblad
Hyacinthoides orientalishyacint, trädgårds
hyasint
Huperzia selago ssp selago, Lycopodium selagolopplummer, loppgräs , lumik, lusgräs, luslummer
almindelig ulvefodlusegras
Hottonia palustrisvattenblink, blodrot , blodstilla , ringormarot , rödrot ,blinka , vattenviol , Water Violetpotentil, vandrællike , kippmaur, smørblom , vassblink, munnskaaldrot
Hordelymus europeaus . Hordeum eropaeum, Cuviera europaeaskogskorn
skovbygskogskorn
Honckenya peploidessaltarvsea purslanestrandarvestrandarveSalzmiere
Holostum umbellatumfågelarvJagged Chickenweed, Umbellate, StitchwortskærmarvefuglearveSpurre
Holcus lanatusluddtåtelYorkshire fog, Meadow Soft-grass flæjegræs, uld-hestegræs englodnegræs
Hippuris vulgarishästsvans,ledgäMare's Tailhestehalehesterumpe, hestehaleTannenwedel
Hippophae rhamnoideshavtorn, havstörne , finnbärSea Buckthorn, Sallow Thornsandtorn, havtorntindvedSanddorn
Hierochloe odorata ssp odorataÃngsmyskgräs, myskgräs , myskbrodd , majgräs , luktgäs, amurgräs, strandmyskgräsholy grassfestgæsmarigrasDuftendes Mariengras
Hieracium umbellatumflockfibbla, nolanbärLeafy Hawkweed, Umbellate Hawkweedsmalbladet högurtskjermsveveDoldiges Habichtskraut
Hieracium pilosellagråfibbla, musöronMouse-ear Hawkweed, Mouse Ear , Hawkweed, Pilosellahaaret høgurthårsveveKleines Habichtskraut
Herniaria glabraknytlingRupturewort, Rupture-wort brudurtbrokkurt, knyttlingKahles Bruchkraut
Hermininium monorchishonungsblomster,desmansknopp , honungsblommamusk orchidpukkelläbehonningblomEinknolle
Heracleum sphondylium ssp sphondylium, (A. australe, A. sibiricum)vit björnloka, täpperov, kvesgräs, täpperot, björnramar, björnflokaHogwed, Cow Parsnip bjørneklo, grøblomstret bjørneklo, bjørnekjæksbjønnkjeks, bjørnkjeksaWiesen-Bärenklau, Baerenklau
Hepatica noblis,(H. nobilis, Anemone hepatica , Anemone triloba)blåsippa, blålock , blåves , blåveror , killingeblomma , , American Liverwort , hepatica , anemone apennia , blue anemone , Trefoil , Herb trinity , Kidneywort,Liverleafblåanemoneblåveis, blåsymreLeberblåmchen
Helleborus-släktet(julroser)Helleborejulrose
Helleborus niger (L)svart prustrot, julros, vit julros.Black Hellebore Christmas rose,Christe Herbe , MelampodenycerodjulroseSchneerose , Schwarze Nieswurz.
Helichrysum arenarium, Gnaphalium arenariumhedblomster, malgräs, solgull, gul kattfot , gul renblomma , halmblomster , hedblomma, hedeternell , stråblomster, gul kattfot , evighetsblomsterDwarf Everlastinggul evighedsblomstsandstråblomGelbe Immortelle, Gelbes Katzenpfoetchen , Sandstrohblume, , ,
Helianthus annuus ( H. lenticularis )solrossunflowersolsikkesolvendelSonnenblume
Helianthemumnummularium ssp nummularium,( H. chamaecitus )ljus solvändaRockrose, frostweedsolbrudsolbrud
Helianthemum vulgaresolvända ( vanlig)Rock-rosesoløje

Hedera helixmurgröna, heder , murgrönboombinda, boomsnäria, epheu, gundelref, mindre broomsnäria,murgrön,muurbinda, rind,trävela, trädvesla, trädväva,veben, vedbende,widbeen,vinnträd, vinträd.Comman Ivy, English Ivy vedbendebergflette, eføy, vedbendEfeu
Hammarbya paludosa, Malaxis paludosamyggblomsterlittle bog orchidhjertelæbemyggblom
Hamamelisvirginianaamerikansk trollhasselHamamelis, Witch Hazel (Virginia USA)troldhasselhamamelisZaubernuss
Habenaria albidaklubbsporresmall white orchidhvid trådspore
Gymnocarpium dryopteris,Dryopteris Linnæanaekbräken
tredelt egebregnefugletelg,Eichenfarn
Gymnadenia conopsea var conopsea, Habenaria conepea, Orchis conepea, brudsporre, brudgranFragrant Orchid, sweetscented orchid lang trådsporebrudesporeMücken-Händelwurz
Goodyera repensknärotcreeping lady´s tressesknerodknerotNetzblatt
Godetia-släktet
sikeört
Gnaphalium sylvaticumskogsnoppaWood Cudweed, Heath Cudweed rank evighesblomstskoggråurt
Glyceria fluitsansmannagräs, gåsgräs  , svinsvingelFloating SweetgrassmannasædgræsmannasøtgrasMannaschwaden
Glechoma hederacea, Nepeta glechomajordreva, tusengottGill-over-the-ground, Ground Ivy korsknap, vedbend katteurt krossknappKatzenminze, Soldatenpetersilie , Gundermann , Gundelrebe , Erd-efeu , Egelkraut ,
Glaux maritimastrandkrypasaltwort, sea milkwort strandkrybstrandkryp, strandkrupp
Glaucium flavum, G. fulvum, G. rubrumstrandvallmoHorned Poppy, yellow hornpoppyblågrå hornskulpegul hornvalmue
Geum rivale var. rivale, (Bernoullia nutans (Crantz) Rafinesque, 1840, Bernoullia rivale (L.) Neck., 1790, Caryophyllata nutans (Crantz) Lamarck, Caryophyllata nutans (Crantz) Moench, 1794, Geum hybridum Wulfen ex Jacq., 1782, Geum nutans Crantz, 1769 nom. illeg., Geum pallidum Fischer & Meyer, 1845. Geum rivale ssp. eurivale A.Löve & D.Löve, 1948, Geum rivale ssp. islandicum Á. & D. Löve, 1961, Geum rivale var. luxurians Tratt., 1823, Geum rivale f. virescens Lilja)humleblomster, brudgum, brud och brudgum , baggpungar , fårpuppor, fårkummer ,kopatte, slåtkullor , kattballar , slåtkullor, snusgubbar, sammetyspungar , starrmurre fårpungar, , mormors nattmössa, Jungfru Maria snusdosaWater avens, purple avens, Nodding Avens, Nodding Water avans, Water Flower, Indian Chocolate , Drooping Avens , Cure All engnellikerodenghumleblomBach Nelkenwurz, Bach-Benedikte, Kapuziner , Wasser-Nelkenwurz
Geranium mollemjuknävashining cranesbill, dovefoot geranium blød storkenæblodens torkenebb, blöthåret storkenebb
Geranium-släktet näveväxterCrane's billstorkenæb

Geranium sylvaticumskogsnäva, abrahamsros, midsommarblomsterwood cranesbillskov-storkenæbbskogstorkenebb, sjuskjærne
Geranium sanguineumblodnäva, ormgräs, blodört, blodrotsgräs, , ängnäfört, bergnäbba, röd storknäbb, purpurnävaBloody Cranesbill, blood-red germanium, Red Cranesbill blodrød storkenæbblodstorkenebbBlutroter Storchschnabel
Geranium phaeumbrunnävadusku cranesbill Bølgekronet StorkenbbrunstorkenebbBrauner Storchschnabel
Geranium robertianum ( Robertiella robertianum )stinknäva, klibbnävaHerb Robertstinkende storkenæburakatt, stinkende storkenebb Stinkender Storchschnabel
Gentianella campestris ssp campestrisfältgentiania, hållgräs , stickelblomma , stickelgräs , stygngräs field felwortbredbægret ensiabakkesåte, marksøteFeld-Enzian
Gentiana pneumonantheklockgenitana. höstklockorMars GentianklokkeensianklokksæteEnzian,Lungen
Genista tinctoriafärgginstDyer's Greenweed, Woud-wix ,Woodwaxen Wede-wixen Waxen Wood , Greenweed , Dyer's Weed , Base-broom , , farvevissefargeginstFärberginster
Galium triflorummyskmåra
skovmaerkemyske, myskmaure ,
Galium paulustre ssp paulustrevattenmåramarsh bedstrawkærsnermyrmaure
Galium borealevitmåra, måra ,mattara, litmåra, moregräs , mora , lettgräs Northen Bedstrawtrenervet snerrekvitmaure,modra, maare, kvitfegre
Galium odoratum, Asperula odoratamyskmadra, möska, mysika, myska, mösja, mussika, åsnebrudh, åssnebödh, luchtande gräs, välluktande gräsamor, mysktåtel, myskeholk, ängsmyska, majgräs, Mariagräs, luktgräs, luktåtel, dufvebrodd, Golgategräs, hasselbrodd, amurgräs, hässlebrud, hästebrodd, jungfru Marie gräs, luktande gräs, välluktande gräsamor, myskgräs, desmegäs, desmegräs, Sweet Woodruff, woodruff, master of the wood , woodwardskovmaaerke, bukermyskeEchter Waldmeister. Waldlabkraut
Galium aparinesnärjmåra, klängmåra, prästalus , snärpegräs ,snärjegräs , , , Clevers, Goosegrass , goose grass , Barweed , goose grass , Everlasting Friendship , Goosebill, Grip Grass ,Hayriffe , Hayruff, Hedgeheriff , Loveman , Mutton Chops Robin-run-in-the-Grass, Scratweed, , burresnerreklengjemaureKlimmendes Labkraut, Kletter-Laubkraut , Wundkraut , Hafta, Klebgras, , , ,
Galium rotundifolium, G. scabrumgotlandsmårarundbladet skovmaerkerundmaureRundblättriges Labkraut
Galium verum ssp verumgulmåra, slingefrö, sligfrö, honingsgräs ,honungsblomster, jungfru Marie sänghalm , mårgräs , johannisblomster , slägfrid , villereda , trätogräs , Lady's Bedstraw, Cheese Renning Cheese Rennet , Maid's Hair , Petty Mugget , Our Lady's Bedstraw , Yellow Bedstrawgul snerregulmaure, gulfegre, gulmodraWahre Labkraut, Wundstillkraut , Sternkraut , Echter Waldmeister , Mundfaeulkraut, Milchgerinnkraut, Liebfrauenstroh, Bettstroh , Liebkraut, Liebfrauenstroh, Labkraut , Käslabkraut ,Gliedkraut ,
Galium mollugobuskmåra, stormåra, Hedge Bedstraw, White Bedstraw , Wild Madder , alminderlig snerrestormaureWeisse Labkraut
Galeopsis speciosahampdån, åkerdånLarge-flowered HempnettlehamphanekrogyldåBunter Hohlzahn
Galegaofficinalis,( G.bicolor) getruta, getärt Goat's Rue, Italien Fitch , French LilacStregbælg geitvikkePestilenzkraut
Galanthus nivalis (L)snödroppeSnowdrop, Common Snowdrop, Fair Maids of February, Bulbous Violet vintergæksnøklokkeSchneegloeckchen, Kleines Schneeglöckchen.
Gagea spathacealundvårlök
hylster - guldstjernelundgullstjerne
Gagea minimadvärgvårlök
liden guldstjernesmågullstjerne, liten gullstjerneKleiner Goldstern
Gagea lutea, (G. sylvatica )vårlök, våfferdagslök, gullvivaYellow star-of-Betlehem, GageaguldstjernegullstjerneWald Goldstern
Fuchsia magallenicahäckfuchsiaFuchsiahavefuchsia

Fritillaria meleagriskungsängslilja, damspelsliljaCommon Fritillary, Chequered Daffodil , Ginny Flower , Guinea Flower , Turkey Hen , vibeægrutelilje
Fritillaria imperialiskjejsarkronaCrown Imperial Lilykejsarkrone
Kaiserkrone
Fraxinus excelsioraskash, Common Ash , Weeping Ash , European Ash askaskGewöhnliche Esche
Frangulaalnus, ( Rhamnus frangula)brakved, bläckbuske , brakal , brakebuske ,brakel , brågon , bråkon, brägon , bräkon , geitägg , gulbark , letträd , sprakved ,svartal , torste , torste , toste, trollhägg, träste , tröske , vildhäggvallbjörk , , , alder buckthorn, Black Dogwood ,berrybearing alder , Frangula Bark , , tørstetrætrollheggFaulbaum
Fragaria moschata, F. elatiorparksmultronHautbois Strawberryspansk jordbärmoskusjordbær
Fragariax ananassa, (F. grandiflora, F. virginiana x chiloensis )jordgubbarStrawberrry jordbær havejordbærjordbær, hagejordbærErdbeere
Fragaria-5 arter i släktet (smutron)Strawberryjordbær
Erdbeeren
Fragaria viridisbacksmultronWild Strawberrybakke-jordbärnakkebærKnackelbeere
Fragaria vescasmultron, hättebär, snyttebär,snullebär,snullbär, snyggbär, smälterbär, snyttebär, rödbär, jolebär, jordbär Fragaria, Wild Strawberry, Fraises Des Bois, Alpine Strawberry, Woodland Strawberry, Wood Strawberry, Perpetual Strawberry, Strawberry,skov-jordbær, markjordbærmarkjordbær,jordbær,jardbær,jarbærWalderdbeere
Filipendula vulgaris, F. hexapetalabrudbröd, galtanapp , somilla, galtört, svinbröd ,ängarnas drottning svensk ingefära lille konvalle ,perlebandsrot , mörtagräs ,sconigräs , röd stenbräcka, mjöört , jungfru Marie bröd , Dropwortknoldet mjødurtknollmjødurtKleines Mädesüß
Filipendulaulmarina,( F. ulmaria. Spiraea ulmaria, Ulmaria pentapetala)älggräs,brake, aleskogsgräs, algräs, bigräs, bittegräs, bottengräs, byttgräs, böttne, hälkovan, johannisört, kallgräs, karsöta, karört, kassöta, loktgräs, luktgräss, manngräs, mjödört, mjöört, brake, möltagräs Persmässeblomster, mörtagräs, älgört, ärkråkgräs, ölgräs, MajgräsMeadow sweet, Queen of The Meadow, Meadowsweet, European Meadowsweet , Bridewort, mjödurtmjödurt, botnagras, korsgras , maigräs, mjurt, møygras, Mädesåss, Krampfkraut, Johanniswedel, Geissbart
Filago arvensis, Fmontanaullört
agermuseurtullurt
Festuca gigantalångsvingelGiant Green Fescuekæmpesvingelkjempesvingel
Festuca altissima, F. silvaticaskogssvingel
skov-svingelskogsvingel
Festuca ovinafårsvingel, Linäæi fårgräs Sheep's FescuefåresvingelsauesvingelSchaf-Swingel
Fagus sylvaticabok. rödbok. vanlig bok Common Beech, Beech , Hay Beech , Common Beech , European Beech , Buck-mast bågbåkBuche
Fagopyrum esculentum, (F. sagittatum, Polygonatum fagopyrum, Polygonum fagopyrum)boveteBuckwheat, Sarrasin, Saracen Corn , French Wheat ,Brank , BeechwheatboghvedebokkveiteEchte Buchweizen
Exochorda racemosa(Lindl.) ,( E. giraldii Hesse )pärlbuskeCommon Pearlbush, Wilson pearlbush. perlebusk

Evonymus europaeusBenved, alste , käringatand ,spelbomspindlealminderlig benvedspolebuskGewöhnliches Pfaffenhütchen
Evodia-släktet
evodia
Euphrasia-11 arter i släktet (ögontröst)eyebrightvortemælk, have-
Euphrasia offinalis coll, E. brevipilaögontröstCommon Eybrightkirtelöentröstøientrøst
Euphorbia esula,( E. uralensis )vargtörtelLeafy SpurgeLangbladet Vortemælk vegvortemjølkScharfe Wolfsmilch
Eupatorium cannabinumhampflockel, flocksCommon Hemp Agrimony, Hemp Agrimony , Water Agrimony ,St. John's Herb , Holy Rope , Hemp Agrimony , Gravel Root, Common Dutch Agrimony , BonesethjortetrøysthjortetröstWasserdost
EuonymuseuropaeusbenvedSpindle Tree, Common Spindle Tree, European Spindle TreebenvedSpolebuskPfaffenhåtchen
Erysimum cheiranthhoides ssp cheiranthhoidesåkerkårel, åkergyllenTreacle Mustardgyldenlak, hjørneklapåkergull, utsperret hjørneklappAcker-Schöterich
Eryngiumhybridum(marton)mandstro
Eryngium maritimumhavsmartorn, martorn, kostertistel, manskraft, martorna, vanlig martorn,äkta martorn., strandtorn, strandtistelsea holly, seaside eryngo, eryngo, sea holme, sea hulver. strandmanstrostrandtistelStrandmannstreu, Strandmannstreu.
Eruca sativa, ( E. vesicaria subsp. sativa )senapskål, krasseRocket Sallad, sallad rocket, Roquette , Rocket , Arugula , cress, rocket , , SalatsennepsalasennepÖlrauke, Raukenkohl
Erophila verna, Draba vernanagelört,finernagelgräs rågblomma , nagelböldsgräs nagelgräs ,quesört lilla taskegräs med aflånga skidor ,gåseblomma vårrågblomma ,kornblomma vårblomma, regnblomma ,vårdraba , vårälskling,liten vårvita , snöhvita , Common Whitlow GrassvåræslingeblomstvårrublomHungerblümchen
Erodium cicutariumskatnävaCommon Stork'-billtranehalstranehals. hejrenæb
Eriophorum angustifolium ssp angustifolium, E, polystachyumÃngsull, haredun , maddun , myrdun ,ängdun vithuvud , fatig kvnnas örnegått (från 1694), allmännt ullegräs (från 1816) , engedun , maull, hvithufvud, myrkulla, hvitkullor, ägda , tippe ,svarthundehufvud kärringkål, skafelappar , sträppegräs ,kålapuppa , harastärCotton Grasssmalbladet kæruldduskmyrull, , fleraxset myrull chmalblättriges Wollgras
Eriophorum vaginatumtuvull, harull, svarthuvud, hadd, tuvdunHare's-tail CottongrasstuekæuldtorvullScheiden-Wollgras
Erigeron acer ssp acergråbinkaBlue Fleabanebitter bakkestjernebakkestjerneScharfes Berufkraut
Erica cinereapurpurljungBell Heater, Scotch heath, gray heath, grey heath, purple heater , fineleaved heat vårlyngpurelyng
Erica tetralixklockljung, kopattarCross leaved heath, bog-heather, cross-leafed heath, moor heath.klokkelyng, grå klokkelyngklockelynggraue Glockenheide, Moor-Heide
Erica carneavårljung Winter heat purelyng vårlyngvårlyngSchnee-Heide.
EremurusrobustusjättestäppliljaFoxtail Lilykleopatras nål

Eranthis hyemalisvintegäckWinter AconiteerantisVinterblomWinterling
Equisetum heyemale, E. himaleskavfräken, skurgräs , skäften
skavgræsskavgras
Equisetum arvenseåkerfräken, tapperockar , Strandfräken, skäfte, gökbet , puggrocka , gökbet ,stargräs rävrumpa, kuckugran , hargräs, bräskefield horsetail, Corn Horsetail ager padderokkeåkersneldeAckerschachtelhalm, Zinngras ,Zinnkraut Scheuerkraut, Fuchsenschwanz , Scheurgras,Kuhtod , Fegenkraut ,
Epipogium aphyllumskogsfruleafless epipogiumknaelaebehuldreblom
Epipactis phyllanthes, E.confusakal kniprot, kaltoppig kniprot
glat hullaebesnauflangre-
Epipactis palustris, Helleborine palustriskärrkniprot
sumphullæbbemyrflangre
Epipactis helleborine, E. latifolia, Helleborine latifoliaskogskniprotBroad Helleborine, Common Helleborine skovhullæbelangflangre
Epilobium, Chamaenerion-x arter i släktet dunörterWillow herbdueurt
Epilobium montanium, E. hypericifoliumbergsdunörtBroad-leaved Willowherbglat dueutrkrattmjölke, bergmjölkeBergwiedenröschen
Epilobium palustrekärrdunörtbog willow herb, marsh willowherb, marsh epilobium, swamp willowherb, wickopKærdunurtmyrmjølkeKieswiedenröschen, . Sumpf-Weidenröschen
Epilobium hirsutumrosendunört, ludduna, älgmjölkört,stor dunört rosendunört,ullig dunört , luden duntraf , rosduntraf,luddunan , luddmjölke, Great Hairy Willowherb.,codlins and creamrose willowherb, fiddle grass, great willowherb, kaporie tealaadden duneurtstor mjölkeRauhaariges Wiedenröschen, Zottiges Weidenröschen
Epilobiumangustifoliummjölke., almecke,almokke, almocke, berghampa, bockramm, bomullsgräs, brudabloss, brudfackla, duntrav, eldmärke, elgstjelk, getstabb, kalfrumpa, himmelgräs, himmelsrikesgräs , hömjölke, högmjölke, ilbrand, Illermjölk,ilmjölke, ållenmärke, rallarros,råbockegräs, råmjölksgräs, kropp, kalvrumpa, mjölkört, miltjamilor, mjölkgräs , mjölkört, praktduna,räfrumpa , rävrumpa, rävsvans, skogsbloss, stort vidjegräs med skidor,vidjegräs, vidjegräs med purpurblomma, åldermjölk, älgeramsRosebay Whilloowherb. fireweed, great willowherb, rose bay willow-herb, wickup, willow herb, gederamsgeitramsWald Wiedenröschen.: Schmalblättriges Weidenröschen
Empetrumnigrum kråkbär, kråkris , kräkling , lopperis , skräcken , , Crowberryrevling, krækling , krækkebærkrekling, kråkebær ,skräckling , krækeris
Elytrigia repens ( Elymus repens, Agropyron repens , Triticum repens , )kvickrot, vitrot creeping twitch, Couch-grass, Twitch-grass , Dog-grass , Quick-grass ,alminderlig kvikkvekeQuecke, Graswurzel , Hundsgras, Schnuergras, Schliesgrass , Wurmgrass
Elodea canadensis (Anacharis canadensis)vattenpest, professorsnateCanadian Pondweedvandpestvasspest
Eleocharis palustris, Scirpus paulustris, Scirpus palustris ssp.uniglumis, Scirpus palustrisknappsäv, sälting , sältaCommon Spike-rush alminderlig sumpstråsumpsevaksGewöhnliche Sumpfbinse
Elatine hydropiperslamkrypa,korsslamkrypa
vandpeberbækarvekrossevjeblom
Elaeagnus commutata,( E.argentea )silverbuske, vanlig silverbuske , bredbladig silverbuske OleastersølvbladsølvbuskSilber-Ölweide
Echium vulgare,( E. elegans)blåeld, blåkunter , blåtistelViper's Bugloss, BlueweedslangehovedormehodeNatterkopf
Echinopsritro ( Echinops bannaticus Rochel ex Schrad.)blå bolltistelGlobe ThistlekugletidselBlå kuletistel
Echinops sphaerocephalusbolltistelGlobe-thistletidselkugle Fligbladet Tidselkugle kuletistelKugeldistel
Dryopteris carthusianaskogsbräkenPricklytoothed Shield Ferskarpfinnet mangeløvbroddtelg
Dryopteris cristatagranbräken
butfinnet mangeløvvasstelgKammfarn
Drosera rotundifoliarundsileshår, Marie sileshår, daggärt, Common Sundew, Sundewrundbladet soldugrundsoldoggRundblättriger Sonnentau, Sonnentau
Dracocephalum ruyschianadrakblomma
timiandragehoveddrakehovudDrachenkopf
Draba muralislunddrabawall whitlow grassmurdrabamurrublom
Draba incanagrådrabahoary whitlow grasshvidgra drabaLodnerublom , grårublomHoary Whitlowgrass
Dipsacus-släktet(kardväddar)Teaselkartebolle
Digitalispurpurea, D. tomentosafingerborgsblomma, biskopsört, fingerhat, fingerborgsört, biskopsmössa, toffelblomma, madams tofflorFoxglove, Spanish Foxglove, Gloves of Our Lady, Virgin's Glove, Fairy's Glove, Fairy Caps, Fairy Thimbles, Folk's Glove, Bloody Fingers, Deas Men's Bells fingerbålrevebjølleRoter Fingerhut
Dianthus superbus, D. oreadumpraktnejlikaSuperb Pinkstrandnellikesilkenejlik
Dianthus barbatusborstnejlikasweet William Studenter-Nellike busknejlikBart-Nelke
Dianthus deltoidesbacknejlika, ängsnejlikaMaiden PinkbakkenellikeengnellikHeide-Nelke
Descuraina sophia , Descuraina sophia, Sisymbrium sophia stillfrö, dillsenapflixweedbarberforstandhundesennep, finbladet veisenap
Deschampsia flexuosa, Aira, caespitosakruståtel, backåtel, hargräs, tuvåtel, tovvenwavy hair grassbølget bunkesmyle, smylebunke
Deschampsia caspitosa ssp caspitosatuvåtel, täktåtel , tåtel , jäger , tufted hair grassmosebunkesölvbunke
Delphiniumhybr., (D. cultorum )praktriddarsporre
riddarspore

Daucus carota subsp sativusmorotCarrotvild gulerot, gulerodgulrotMöhre, Mohruebe , Karotte
Datura stramonium (L)spikklubba, violett spikklubba, vit spikklubba, kärleksvilla,manschettblomma,taggäppleThorn Apple, jimsonweed, , angel's trumpet, apple of Peru, Jamestown weed, moonflower, purple stramonium, purple thorn-apple, stinkweed, stramonium,pigæblepigæbleStechapfel, Weisser Stechapfel, Asthmakraut, Stachelnuss, Teufelsapfel, Tollkraut.
Daphnemezereumtibast, tivelbast , kivitbast, tjurbast, tisbast , divelblast, källarhals , källerhals, pepparbuske, taisbast , tivelbast, tivebark, tived, tive, trollbärsbuske , tjurbastMezereon, Dwarf Bay , February Daphne , Flowering Spurge, Spurge Olive, Spurge Laurel., Camolea, Kellerhals, Wolt chjeluke pebertræ, peberbusk, kielderhalstysbast, tived, tyrved, kiesved , kjusbastSeidelbast
Danthonia decumbens, Sieglinga decumbensknägräsheat grasstandbælgknegrasDreizahn
Dahlia variablissommardahliaGeorginageorginegeorgine enkle
Dactylis glomerata ssp globeratahundäxing, äxing cook's foot ( Cock's-foot (ssp. glomerata), Slender Cock's-foot (ssp. lobata)alminderligt hundegræs ( Almindelig Hundegræs (ssp. glomerata), Skov-Hundegræs (ssp. lobata))hundegras ( Hundegras (ssp. glomerata), Skoghundegras (ssp. lobata))Wiesen-Knäuelgras (ssp. glomerata), Wald-Knäuelgras (ssp. lobata)
Cytisus preaecox, (C. balansae x multiflorus )vårginst
vårgyvelvårgyvel
Cytisus scoparius, (Spartium scoparium, Sarothamnus scoparius, Genista scoparius, Sarohammus scoparius, Spartium scoparium, Genista scoparia)harris, ärttörne, harginäBroom. Scotch Broom, Basam .Bisom ,Bizzom , Breeam, Breeam, Broom Tops , Browme , Brum , Green Broom , Irish Tops , Yellow Broom gyvelgyvelBesenginster
Cystopteris montanafinbräken
berglokkfjell-lok
Cystopteris fragilis var fragilis ( C filix-fragilis )stenbräken
bægerbregneskjørlokk
Cypripedium calceolusguckusko, fruesko, goudskor, toffelblomma , purpra , purpor, lapphättor Lady's Slipperfrueskomarisko, fruesko , OlavsbolleFrauenschuh
Cyperus fuscusdvärgagbrown cyperusbrun fladaksdvergakBraunes Zypergras
Cynosurus cristatuskamäxingCrested Dog's Tailalminderlig kamgræskamgrasWiesen-Kammgras
Cynoglossum officinalehundtunga, munklössHounds Tongue, Dog's TonguehundetungehundetungeEchte Hundszunge
Cymbalaria muralis, (Linaria, cymbalaria )murrevaIvy-leaved Toadflax,Ivywort ,Climbing Sailor ,Aaron's Beard ,Kenilworth Ivy , torskemund, murtorskemunnZymbelkraut
Cuscuta europaea ssp europaea, C. halopytanässelsnärja, humlebinda , silke ,skorr , snarreva, snogasilke , tåbengräs , , Large Dodder, Beggarweed , Common Dodder , Devil's Guts, Dodder , Greater Dodder , Hellweed, Strangle Tare, Scaldweedneldesilkeneslesnikjetråd
Cucurbita pepo, (C. melopepo )pumpa, prydnadspumpa, vintersquash, spagettipumpa, Pumpkin, squash, winter squash, Acorn Squash, Jack o'Lanterns, Delicata Squash, Naked-Seeded Pumpkins, marrow, Spaghetti Squash, Summer Squashgræskar
Kårbis
Cucumis sativus
gurkaCucumber, Gherkins, Cowcumberagurk
Gurke
Cucumis melomelonCommon Melon, Cantaloupe , Melon , Armenian Cucumber melon, drivhus-
Melone
Cruseferae-åkerogräs
agerukruttåkeraugras
Crocus vernus (L), ( C. albiflorus Kit. ex Schult.,)krokus, vårkrokus, vårsaffrancrokus:, Dutch crocus, spring crocus.krokuskrokus
Crepis paludosa ( Aracium paludosum, Hieracium paludosum)kärrfibblaMarsh Hawksbeardærneæje, kærhægeskægsumphaukeskjegg, sumphøkeskjegg
Crepis præmorsaklasefibblaLeafless Hawk's-beardafbildt høkeskjeggenghaukeskjeggAbgebissener Pippau
Crepis tectorum ssp tectorumklofibbla Narrow-leaved Hawk's-beardtaghøgeskægtakhaukeskjeggMauer-Pippau
Crataegus -4 arter i släktet hagtorn mm(hagtornar)hawthorn, May Bush , Tree of chastity, White Thorn, Haw, May Tree , , , hvidtjærnhagtorn
Crataegus monogyna, C. monogyna subsp. nordica, C, raavadensistrubbhagtorn, HäckhagtornCommon White Hawthorn, Haw , Common Hawthorn Engriflet hvidtjørnvanleg HagtornEingriffeliger Weissdorn, Weissdorn
Crataegus orientalis, C., laevigata, C. laevigata subsp. palmstruchii, C. ,C. oxyacantha ,C, oxyacanthoides C. oyxacantha , C. palmstruchii, Mespilus oxyacantharundhagtorn. hagtorn, luddhagtornHawthorn, Midland Hawthorn, Whitethorn, Thorn, Quick , Mayblossom, May , Ladies's Meat , Hazels , Hawthorn, Haw , Halves , Hagthorn , Gazels , Common Hawthorn , Bread And Cheese Tree alminderlig hvitbjørn, sandtisdelhagtotnnZweigriffeliger Weissdorn, Mehlbeere
Cotoneaster niger, C. melanocarpus, C. vulgaris subsp. niger svartoxelbär
sort dvergmispelsvartmispel
Cotoneaster scandinavicus, (C. integerrimus, C. vulgaris )tyskt oxbär, rött oxbär
dvergmispeldvergmispelGemeine Zwergmispel
Corynephorus canescensborsttåtel
sandskægsandskjeggSilbergras
Corylus avellana, ( C. avellana f. aurea; C. avellana f. contorta; C. avellana f. fusco-rubra; C. avellana f. heterophylla; C. avellana f. pendula; C. avellana var. aurea; C. avellana var. contorta; C. avellana var. fusco-rubra; C. avellana var. heterophylla; C. avellana var. pendula; C. heterophylla )hassel, vanlig hasselCommon Hazel,Harry Lauder's Walking Stick, European filber, Avellana, hazelnut tree, European HazelhasselhasselHasel
Corydalis intermedia, C. fabaceasmånunneört, liten nunneört
liden lærkesporevanlig lerkespore
Corydalis solida subsp. solida, C. laxastor nunneört, skånsk nunneört purple corydalis, corydalislangstilket lærkespore, hulrodet laerkespore hagelerkespore, hollerkespore
Cornus sanguineaskogskornell, eknas , struss  , benved , vildkornell, hÃ¥rdvedDogberry, red dogwood , Hound's Tree , Wood Cow-wheat, Bloody twingrød kornelvilkornell
Cornus maskörsbärskornellCornelian Cherry,krittebærkornelvårkornellKornelkirsche
Cornus suecica, Chamaepericlymenum sueciumhönsbär,smörbär hönsom, skrubbor , Dogwood , dwarf cornelhønsebærskrubbærSchwedischer Hartriegel
Corallorhiza trifida, C. innata, Ophrys corallorhizakorallrotCoral-rootkoralrodkorallrotKorallenwurz
Convolvulus arvensis, (Polygonum convolulus)åkervinda, jungfrusärkar , snarbindel, fÃ¥rtarmar , dragbinda , , , , , , Field Convolvulus , Cornbine , Lesser Bindweed , Cornbind , Bearwind , Devil's Garters , Jack-run'-in'-the-Country , Hedge Bells, Withywind , Ropebind, Convolvulus, , agersnerleåkervindelAckerwinde
Convallaria majalisliljekonvalj, konvalj , blerrk, böckbla, bockebladslilja, båckeblad,, båckebladsblomster, bockblad, båckbladstuppor, bockbärsblime, , bockebläcker, majliljer,, majelilie, majblomster, majblomma, gliseblad, haröron,, fisblad,, kikiramsen, hjärtansfröjd, dalelilja , lillkonvalje, lille konvalle, lilla govalje, lillkunvalle, lillegovalle, konvaljeblomma, kunvaller, liljor Lily-of-the-vally liljekovalliljekovallMaiglöckchen
Consolida regalis , (Delphinum consolida )riddarsporre (vild)Field Larkspur, Forking Larkspur , Forked Larkspur ,Larkspur , , kornriddarsporeriddarsporreAcker-Rittersporn
Conium maculatumodörtHemlock, Beaver Poison, Herb Bennet , Kecksies ,Kex , Poison Parsley , Poison Hemlock , Musquash Root, Spotted Corobane , Spotted Hemlockplettet skarntydegiftkjeks, skarntydeGefleckter Schierling
Colchicum autumnaletidlösa, Nakna Jungfrun , hösttidlösaMeadow Saffron, Autumn Crocus , Naked Boys tidløstidløsHerbstzeitlose, ,
Coeloglossum viride, Habenaria viridisgrönkullafog orchidposeläbegrönkurle, poselebeHohlzunge
Cochlearia danicadansk skörbjuggsört Danish Scurvy-grass , stalked scurvy grass dansk koklearedansk skjørbuksurtDänisches Löffelkrau
Clethra alnifolia (L)konvaljbuskeSweet Pepper Bushliljekonvalbusk
Erlenblättrige Zimterle.
Clematis vitalbaskogsklematisTravveler's Joy, Old Man's Beard skovranke Tysk klematis Gewöhnliche Waldrebe
Cladium mariscusag, åm , rakknivgäs, gotlandsagthatching sedge, fen sedgehvas avneknippeStorak Schneide
Cirsium arvense ( Carduus arvensis, Serratula arvense )åkertistel, blindtistel , bladtistel , gortistel , skorvtistel, korntistel,stingskallär, tistilar, Creeping Thistle, Common Corn thistle , Creeping Plume ThistleagertisdelåkertistelAcker-Kratzdistel, Junggeselle
Cirsium vulgare ( C. lanceolatum, C. sylvaticum , Carduus lanaceolatus)vägtistel, horntistelistelSpear Thistle, bull thistle horsetidselveitistel, horntistelGewöhnliche Kratzdistel
Cirsium oleraceum, C. olearumkåltistel
kaaltidselkåltistelKohl-Kratzdistel
Cirsium acaule, Carduus. acaulosjordtistelSteamless Thistle, ground thistle lav tidseldvergtistelStengellose Kratzdistel
Cirsium palustre, (Carduus, palustris )kärrtistel, vattentistelMarsh Thistlekjærtidselmyretistel, langtistel, spaatistel Sumpf-Kratzdistel
Cirsium helenioides (C hetrophyllum, Carduus hetrrophyllus )Brudborste, borstar, gullborste , borsttistel, brudtistel , läkeblad, älgtungor , , Melancholy Thistleforskilligbladet tidselkvitbladstistel, kvitblad,kvitmor,hestøyraVerschiedenblättrige Kratzdistel
Circaea intermediamellanhäxört
spidsbladet steffenurtmellantrollurt
Circaea lutetiana,stor häxörtCommon Enchanter's Nightshadedunet steffurtstortrollurt
Circaea alpinadvärghäxörtAlpine enchanter's nightshadeliden steffenurttrollurtAlpen Hexenkraut
Cimicifuga-silveraxBugbanesælvlys
Cicuta virosa var virosasprängörtCowbanevand-gifttydeselsnepe
Cichorium intybus var. intybuscikoria, vägvårda . solvända . järnört .endivie-sikorie . blåblinka .blåbinke .blå järnört . . . .Wild Chicory. Wild succory .Hendibeh .Succory . Barbe de Capucin. . .cikoriesikoriWegwarte, Wilde Zichorie ,Zigeunerblume , Zichorie ,Wegwaechter, Wegtritt ,Wegleuchte , Verfluchte Jungfer , Sonnenwirbel , Schlempekraut , Sonnenkraut , Sonnenwedel, Hansl am Weg , Kaffeekraut , Kaffeewurzen , Kaffeezichorie
Cicerbita alpina,( Lactuca alpina, Mulgedium alpinum )torta, tota, tolta, älgkål,Alpine Blue-sow-thistleFjeld-TurtturtAlpen-Milchlattich
Chrysanthemum-1 art i släktetfärgkragarChrysanthemumoxeøe
Chrysanthemum segetumgullkrage, etterört, hålabäckerCorn Marigoldonde urter, gul okseøjegullkrageSaatwucherblume
Chionodoxaluciliae , (C. gigantea )stor vårstjärna Boissier's Glory-of-the-snow Stor Snepryd

Chionodoxa forbersii, (C. siehei )vårstjärnaGlory of The Snowsnepryd

Chimaphilia umbellata, Pyrola umbellataryl, rylärtPipissewaskaerm - vintergrænbittergrøn, stjernblomstret vintergrøn Winterlieb
Chenopodium capitatum, Bilitum capitatum, Bilitum foliosum smultronmålla, bladlös sminkä¤rsört,, huvudblommig smultronspenat,knoppsminkbär, kortgrenig sminkbär, toppblommig jordbärsspenat, toppbärsmålla, toppsminkbär, vanlig smultronspenat,Strawberry Blite, purpurrød jordbærspinatjordbærmelde
Chenopodium foliosumbärmålla, fruktbärande målla målla som bärer bär, vild målla med röda bär,, sminkbär , stjelksminkbär , jordbärsspenat, bladig sminkbärsört,, långgrenigt sminkbär , grensminkbär , grenbärsmålla , leafy goosefoot aks-jordbærspinatbærmolödeEchter Erdbeerspinat
Chenopodium glaucumblåmållaGlaucous goosefoot. oak-leaved goosefoot blågå gåsefodblögrömeldeGraugrüner Gänsefuß
Chenopodium albumsvinmålla, måll , mjölmållaFat Hen, White goose foot, Allgood , Baconweed ,Dirtweed , Dirty Dick , Frost Blite, Lamb's Quarters , Midden Myles , Mutton Tops, Pigweed,White goose foot , hvidmelet gåsefodmeldestokkGånsefuss
Chenopodium polyspermumfiskmållaAll-seed, many-seeded goosefoottätfröet gåsefodfrømeldeVielsamiger Gänsefuß
Chamomilla saveolens, Matricaria disciides, Matricaria matricariodes gatkamomillPinapple Weed, Rayless Mayweed skive-kamilletunbaldersbråStrahlenlose Kamille
Chaenorrhinum minussmåsporreSmall Toadflaxliden torskemundsmåtorskemunn
Chaenomeles japonica,(Cydonia japonica, Pyrus japonica )rosenkvitten, liten rosenkvitten Japanese Quincejapankvåde, kvædeeldkvæde
Ceratophyllum demersumhornsärvhornworttorn-hornbladhornbladRauhes Hornblatt
Cerastium semidecandrumvårarvscarious chickenweedfemhannet hønsetarmvårarve
Cerastium holosteodides, C. caespitosumhönsarvCommon Mouse-ear alminderlig hønsetarmvanlig arveGewöhnliches Hornkraut
Cephalanthera rubarödsyssla, röd skogslilja red helleborineröd skovliljeraud skogsfrue
Cephalanthera longifoliasvärdsysslalong-leaved helleborine hvidgul skovliljeKvit skogfrue
Cephalanthera damasonium ( C latifolia ) storsyssla, stor skogslilja,
hvidgul skovliljestor skogsfrueWaldvoegelein, weisses
Centaurium littorale var littoralekustarum, aruncommon centaurystrand-tusingyldenvanligt tusengylden
Centaurea cyanusblåklint, blågubbar, blåsästuppor, Blå bondtuppar , klint , blåklätt , blåkorn, båtsmansmyssa, duvstol, åkerrosor, Cornflower, Hurtsickle, Bluebow, Blue Cap , Bluebottle, Bachelor's Buttons kornblomst, knopurtkornblomst, kornblomKornblume
Centaurea scabiosaväddklint, härkullar , knoppgräs , järnrot , järnrör , knoppört, storhuvud , trumpinnarGreater Knapweedstor knopurtfagerknoppurdtSkabiosen Flochen blume
Centaurea jacearödklint,hattar, gulskädra, knapparKnapwort Harshweed , Brown-rayed Knapeweed, Brown Knapeweed , Radiant Cornfloweraldminderlig knopurtvanlig knoppurdt, EngknoppurtWiesen-Flockenblume
Castanea sativa ( Castanea vesca )äkta kastanj, ätlig kastanjSweet Chestnut, Spanish Chestnutkastanje
Esskastanie
Carum carvikummin, karv, komminCaraway, Caraway Seed , Annual Caraway vild kommonkarveKÃ¥mmel
Carpinus betulusavenbok, annbok, vitbok European Hornbeam, Columnar European HornbeaavenbøgagnbøkHainbuche
Carlina vulgaris ssp vulgarisspåtistelCarline Thistlebakketistelstjernetistel
Carex montanalundstarrmountain sedgebakkestarlundstorr
Carex rarifloramyggstarr Mountain Bog-sedge Mose-Starsnipestorr
Carex remotaskärmstarr
akselblomstret starslakkstorr
Carex pseudocyperusslokstarrcyperus sedgeknippestardronningstorr
Carex digitatavispstarr fingered sedgefingerstartoppstorr
Carex canescensgråstarr
kortkapslet stargråstorrGrau-Segge
Carex punctataprickstarr Dotted Sedge Prikket Star prikkstorrPunktierte Segge
Carex rostrata, C ericerostratatorumflaskstarrBottle Sedgetosnablet starflaskestorrSchnabel-Segge
Carduus -3 arter i släktet (piggtistlar)thistlestidsel
Carduus crispuskrustistelWelted thistlekruset tidselkrusetistel
Cardaminopsis arenosa (Arabis arenosa )sandtravSand Rock-cress , Purple RockcressAlmindelig SandkarsesandskrinnerblomSand-Schaumkresse
Cardamine impatienslundbräsma
kronløs springklaplundkarse
Cardamine bulbifera, Dentaria bulbiferatandrotCoral-worth, Coralroottandrodtannrot
Cardamine flexuosa, C. sylvaticavanlig skogsbräsma
skov-springklapskogkarse
Cardamine hirsutabergbräsma, bergsbräsmahairy bitter cressroset-springklap, rosettkarse, skogkarseGarten-Schaumkraut
Cardamine pratensis subsp praktensisäkta ängsbräsma, piesärk , bräsmagräs , madkrasse , braxenblommor, gökblomster , pigesärkar, ,ängskrasse ,ängkrasse , mokrasse , kärrkrasse, ängsliljorLady´s smokc, Cuckoo Flower meadow cress, , engkarseengkarseWiesenschaumkraut, Himmelfahrtsblume , Regenblume
Carambe maritimastrandkålkale,seastrandkålstrandkål
Caragana -1 art i släktetkaraganerPea Treeætetreertebusk
Caragana arborescens, ( C. pygmaea,C. sibirica )häckkaragan. ärtbuske,åkerkål, karagnSiberian Peashrub, Pea Tree, Black Karagana. Sibirian Pea Tree, Yellow Acasia.ærtetræertebusk, SibirertebuskGemeiner Erbsenstrauch
Capsella bursa-pastorislomme, herdepungar, nåldyner, taskeört, lommegräsShepherd's Pursehyrdetaskegjetartaske, hyrdetaskeHirtentäschelkraut, Seckelkraut, Herzelkraut, Täschelkraut, Blutkraut, Bauernsenf, Gemeines Hirtentaeschel, Hellerkraut, Himmelsmutterbrot, Hungerkraut
Campanula -släktet (blåklockor)Bellflowerklockeblomst
Campanula cervicaria skogsklockaTussock Bellflowerhvas klkkestavklokke, hodeblomstret klokke
Campanula persicifoliastor blåklocka, storklockaPeach-leaved Bellflower, Peachleaf Bellflower, Willow Bellflower smalbladet klokkefagerklokke
Campanula latifoliahässleklockaGreat Bellflower, Milky Bellflower, Steeple Bells bredbladeet klokkestorklockke, gope Breitblättrige Glockenblume
Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia liten blåklocka, klocka, fingerhatt, märrbjälla, öronklocka, bjällaHarebell, Blue Bells of Scotland , Scottish Bluebell, Fairy Thimbles. bluebellliden klokkesmåklokkeGlockenblume,rundblatttrige
Calystegia sepium ssp sepiumvit snårvinda, skogsvindaGreater Bindweed, Hedge bindweed , Larger Bindweed , Old Man's Night Cap gærde-snerlestrandvindelZaunwinde
Caltha palustris ssp palustris,( C.minor, C. palustris subsp. minor )kabbeleka, bäckjeblomma, bäckros, falsk kärlek, fålsungefötter, trimjölkgrös, mjölkblomster, mjölkrosor, kabelek, kabbalök, klådblomster, näckblomma, klådnäve, näcktobak, näcktobak, skinnarkärinblomma, skopbomma, skovblomma, skovtoppa, svadtoppa, torskblomma, vattublomma, vattublomster, krabbelök, eggblomma, gulnacke, näcktuppor, tremjölksgull, skabbrosor, skitsolöga, skogstjärnros, bofösros, bäckblomma, gul majblomma, källblomster, källkristeblomma, kallkällblomma, källtoppa, svallblomma, tjälblomster, vattublomma, vattugräs, hästhov, fålsugefötter, tjälblomma, midsommarblomma, sÃ¥rblomma, bäcktoppa, smörfärga, tort smöblomster, smörgåla, solöga, tremjälksblomma, tremjölksgräs, vattsblomma, vattskåpa, sårrosor, skovros, kalvleka, smörblommaMarsh Marigold, Kingscupeng-kabbeleje, kabbelejesoleihovSumpfdotterblume
Calluna vulgaris,( Erica vulgaris )ljung, lyng , löng, graune , rossling, moris, liong, liwngh, höstljung, gröne, grånn, gränne, morisä, rapsrise, rassbärris, raspgräs, hedrise, klädeskvastljung, lögnLing Heatherhedlynglyng, røsslyngHeidekraut
Callitriche cophocarpa, C.polymorpha, C paulustris,, C. platycarpa, C. stagnalis, C. venasommarlånkemud water starwortroset vandstjernesprikjevasshår
Callapalustris, Arum aquaticumvild kalla, ,svinborre, bläck, bläckblomster ,bläcken ,, bläde, dykalla , ekorrblad, elgemåsse , griseborre, misserot, missne , mosserot, mäse , mäss , mäss, paddblad, råsporre, svinblad, svinborre, svinfeta , svinhjortron, svinrot , tröska , vattormört, vattudrakerot , vattuingefär,vattumåss, vattumäss, vattupeppar , Bog Arum, Cowslip , wild calla , kærmysse myrkongle, misne, , , , , , ,
Calendula officinalis,( Caltha officinalis)ringblomma, ringeblomma, ringelblomma, solsivker, läkeringblommaPot Marigold, ymbgidegold, Calendula, ruddes, mary gowles , marybud, Marigold, summer´s bridge morgenfrueringblomRingelblume, Warzenblume, Regenblume, Magdalenblume. Totenblume, Garten-Ringelblume
Calamagrostis stricta, C. neglectamadrörnarrow small reedstiv rørvenesmåprørhvein
Calamagrostis arundinaceapiprör, pipven
skov rørhvenesnerprörkvein
Calamagrostis epigejosbergrörwood smallreedbjærg-rödvenebergrörkveinLand-Reitgras
Cakile maritima ssp maritimamarviolsea rocketstrandsenapstrandreddik
Buxus sempervirensbuxbomCommon Box, Box-tree, American Boxwood, Box. Boxwood, Dudgeonbuksbom
Buchsbaum
Butomus umbellatusblomvass, vassviolerFlowering RushbrudelysbrudelysSchwanenblume
Bupleurum tenuissimumstrandnål, harfloka
sma harørestrandnål
Bunias orientaklisryssgubbeWarty cabbagetakkelaprussekålOrientalisches Zackenschötchen
Bryonia cretica subsp. dioica, B. dioicaröd hundrovaWhite bryony, Wild Vine , Wild Nep , Wild Hops , White Bryony , Tetterbury, Tamus , Red-berry Bryony , Ladie's Seal , English Mandrake , tvebo galdbärraudgallbærRotbeerige ZaunrÅbe
Bryonia albavanlig hundrovaEuropean White Bryony, Bryony , Black-berried White Bryon enbo galdbärsvartgallærSchwarzbeerige ZaunrÅbe
Brunnera macrophylla, Anchusa myosotidiflorakaukasisk förgät-mig-ej
kærmindesøster

Bromus hordeaceas ssp hordeaceas, B. mollisluddlosta, Svemmel , Lyxa, losta , gåshavre, gassesoft bromeblød hejrelodenfaks
Bromus ramosusskugglosta
sildig skov-hejrebergfaks
Bromus benekenii, B. aspersträvlosta. skogslosta
tidig skov-hejreskogfaks
Bromus tecorumtaklostadrooping brome tag-hejretakfaks
Bromus secalinusråglosta, fäxe. faxa,svimbl,löxa,gåshavre,Gasse,rågsvingel,lösta, svinnel,ray Bromerug-hejre, alminderlig heire, heirehavrerugfaks, glattflaks, rundsvingling, lodhavre,havregräsRoggen-Trespe
Briza mediadarrgräs, darr , bävegräsPerennial Quaking Grass hjertegræshjartegras, brevegressZittergras
Brassicanapuskålrot, rapsat , gotlandsrova , spillrovat , , Rapeseed,Mustard , nabo, rape, canola.raps, vår

Brassicaoleracea var. sabellica (B. oleracea var. acephalagrönkål, prydnadskål, dekorationskål, garneringskålKalegrönkål
Grånkohl
Brassicarapa subsp. campestris ( B. campestrisåkerkålChinese cabbageAgerkålÅkerkålRübsen
Brassicarapa subsp oleifera ( B campestris subsp. oleifera (Metzg.) Sinskrybsrape, biennial turnip rape, turnip rape, canola, winter turnip rape.sommerrybsrybsRübsen, Winterrübsen
Brassicanapus subsp. napus ( B. napus subsp. oleifera , B. napus var. napobrassica ,B. napus var. oleifera, B napobrassicarapsrape,Swedishsommer-rapsraps Raps; Ölraps (ssp. napus), Kohlrübe (ssp. rapifera)
Brassicajuncea (L) ( B. lanceolata , B oleracea x nigra)sareptasenapIndian mustard, Oriental mustard., Gai Cai (Mandarin) , Chinese Green , Gai Choy (Cantonese) , Indian Greens , Kaai Tsoi (Cantonese) , Jie Cai (Mandarin) , Leaf Mustard , Karashina (Japanese) , Mustard Greens , Mustard Cabbage , Takana (Japanese) , Sarepta-Sennep SareptasennepRuten-Kohl, Sareptasenf
Brassicanigra (B sinapioides, Melanosinapis nigra, Sinapis nigrasvartsenap, simp , senap , , , , Black Mustard, , Sort Sennep SvartsennepSchwarzer Senf
Brassicarapa subsp. rapa ( B rapa var. rapa , B campestris subsp. rapifera rovaWild Turnip , Chinese cabbage, Italian kale , rapini , seven-top turnip, turnip hvidroe , Agerkål, höstoe , majroe ,
Speiseråbe, Herbstrübe , Mairübe, Stoppelrübe, Wasserrübe, weiße Rübe
Brassica hirta, vitsenapWhite mustad, Mustard Cress , Yellow mustad, sennap, gulkvitsennepWeisser Senf
Borago officinalisgurkört, stofferblommatborage . bugloss, Beebread , Burrage , Star-flower , hjulkroneagurkurtEinjähriger Boretsch, Boretsch
Blysmus rufus, Scirpus rufusrödsävred blymusrødbrun kogleaksrustsevaks
Blechnum spicantkambäkenHard-fern kambregnebjønnkamRippenfarn
Bistorta viviparum, Polygonum viviparumliten ormrot , fröfylla , frökollar , mortog ,svingräs , ängsknäa. frekalläralpine bistort, Serpent Grass , Alpine Knotweed , , , , , topspirende pileurtharerug
Bidens cernua nickskäranodding burmarigoldnickende brædselnikkebrønsle
Bidens tripartitabrunskära, prästalus (skåne), brömsarTriparte Bur Marigold, Water Agrimony, Bur-Marigold, Bastard Agrimony, Bastard Hemp , Trifid Bur-Marigold, Water Hempfliget brøndselflikbrønsle, monkelusDreiteiliger Zweizahn
BetulabjörkBirchbirkbjerkBirke
Betulapendula, B. alba, B. platyphylla, B.pendula var. lapponica , B. pendula var. carelica B. verrucosa var. lapponica B. verrucosavårtbjörk, slöjdbjörk, mausurbjörkCommon Birch, European White Birch , Silver Birchvorte-birkhengebjörk, lavlandsbjerkHängebirke
Betula nanadvärgbjörk, vivang, fredagsbjörk, fjällrapa, klingris, rypris, långfredagsböjörkSmooth Dwarf Birchdvæ¦rgbirkdvergbjørk, fjellrapeZwerg-Birke
Beta vulgaris ssp maritimastrandbetaSea Beet. Wild Spinach strand-bede

Berteroa indicana (Alyssum incanum)sandvitaHoary Alisonkløpladekvitdore, någråskulpeGraukresse
Berberis thunbergiihäckberberisJapanese Barberry, Thunberg's Barberry berberishøstberberis-
Berberis -xx arter i släktet berberisväxterbarberryberberisberberissSauerdorn, Berberitze
Berberis vulgaris, B. dumentorumberberis, vilda vinbärbarberry, berberis, Common Barberry, Pipperidge Bush aldmindelig berberis, suurtorn, berberisseBerberissSauerdorn, Berberitze, Essigdorn
Bellis perennistusensköna, futteljus, bellis, pytterDaisy, Daiay, Common Daisy, Bruisewort, English Daisy (USA), Meadow Daisy, Bairnwort, tusindfrydtysenfrydGänseblåmchen, Gichtkraut, Gaensebluemchen
Barbareavulgaris ( B. arcuata var arcuata, B. lyrata, B. vulgaris subsp arcuata, B.vulgaris var. silvestris, Erysimum barbarea )sommargyllen, vinterkrasseWinter Cress, low rocket , winter cress, yellow rocketvinterkarsevinterkarse
Avenula puberscens, Arrhentatherum pubercensluddhavre
dunhavredunhavre
Aubrietia cultorumaubrietia
blåpude
Atropa belladonnabelladonna, galnebär, giftkörs, dvalbär, marieblomma, dödande kväsörtDeadly Nightshade, Nightshade, Black nightshade, Belladonna, Devil's Cherries, Dwale, Great Morel. , Devil's Her b , Black Cherry , Naughty Man's Cherries , Herb of CircegalnebærbelladonnaurtTollkirsche
Atriplex patula, A. patulumvägmålla, gullfrö, gårdsmållaWild Arrach, Common orache, Wild Orache, Spreading Orachesvinemældesvinemelde
Astrantia majorStärnloka, stjärnfloka, stjärnlokaMasterwortstjerneskærmstjerneskjermGroße Sterndolde
Astragalus glycyphyllos, Robinia glycyphyllussötvedel,backsötaMilkvetch, wild liquorice sød astragellakrismjelt, sötbladet astragel
Aster-5 arter i släktet asterasteraster, Star-wortasterhøstas
Aster tripoliumstrandastersea asterstrandasersstrandstjerne, alminderlig blåstjerne
Aspleniumruta-murariamurrutaWall Rue, Tentwort , White Maidenhair murrudemurburkne
Asplenium trichomans ssp trivhomanssvartbräken, bergspring
rundfinnet radelovsvartburkne
Asperugo procumbenspaddfot,riva , ormögonmadwortgremliggende rivergåsefot
Asparagus officinalissparris, asparages, asparis, spargel, spargis, corallört, steenspargis, vildsparrisAsparagus, wild asparagus, sparrow grass , garden-asparagus. asparagesasparagesSpargel
Artemisia vulgaris var vulgarisgråbo, bu, bugräs, buris, bunnrot, brunrot, bunnrot , böna, gråböna. bönerot. binkaMugwort, ST Johns plant , white mugworth, felon herb , wild wormwood, white mugworth, naughty man, Artemisia, Sailors tobacco, Witch Herb, armoisegrå bynkeburotBeifuss, Weiberkraut, Jungfernkraut, Wilder Wermut, Besenkraut, Gaensekraut, Gemeiner Beifuss, Gewuerz-Beifuss, Jungfernkraut,
Artemisia maritima ssp maritimastrandmalörtSea Wormwood, Old woman strand-malurtstrandmalurtStrandbeifuss
Arnoseris minimaklubbfibblasvine´s succorysvinøjeklubbekorgLämmersalat
Arnica montanaslåttergubbe, S:t Hans blomster , märrblomster , Hästfibbla , hårväxter , burmänner, fibleEuropean Arnica Mountain Tobacco, Leopard's Bane , , volverleisolblomArnika, Wundkraut , Wohlverleih , Stichkraut Schreckblum, Berg-Wohlverleih, Schmalzblume , Schadnblum, Niessblum , Mägdeblum , Mutterwurz , Mahderblume , Kraftwurz,Kraftrose , Johannisblume, Blutblum , Fallkraut , Bruchkraut
Armeria maritima ssp maritima, A. vulgaris subsp. maritimaA. vulgaris A. maritima subsp. elongata, A. vulgaris var. elongata, strandtrift, strandblomster, trift, gräsnejlikaSea Thrift, Sea Pink engelskgrass, alminderlig fårelegerfjörekoll, strandnellik
Arenaria serpyllifoliasandnarvThyme-leaved Sandwortsandarvesmåbladet sandarveQuendelblättriges Sandkraut
Arctostaphylos uva ursi, Arbutus uva-ursi mjölon. mjölabär, mjölonris, linbärBearberry. Kinnikinick, Uva-Ursi, Bear's Grape hede-melberrismellbær, MjølbærBärentraube. Echte Bärentraube
Arctium minusliten kardborreLesser Burdock, Wild Gobo liden burresmåborre
Arctium tomentosumullig kardborre, Woolly Burdock, Downy Burdock, Felted Burdock filtet burreullborre
Arctium nemorosum, A. vulgareLund-kardborre Wood Burdock Skov-Burre skuggeborre Hain-Klette
Arabis-4 arter i släktet travar(travar)Rock Cresskalkkarseskrinneblom
Arabis var. glaberrima, A. glabra, A. hirsuta var. glabrata , A.sudetica , Turritis glabakalktrav, rockentrav, stillfrö,Tower Mustard, glabrous tower cress, Tower cress taarurttårnurt
Arabis alpina var glabratakal fjälltrav, fjällbränna , gåsörtAlpine rock cresskalkkarse Fjeld-KalkkarsefjellskinnerblomAlpen-Gänsekresse
Arabidopsis thaliana ( Arabis thaliana)backtravthale cressgåsemdvårskrinneblomAcker-Schmalwand
Aquilegia vulgarisakleja, Tyska klockor, åkerleja Columbine. True Columbine, Granny Bonnets, Granny's Bonnet , European Crowfoot , European Columbine , CulverwortaklejeakeleieAkelei
Apium inundatum, Heliciadium inundatumkrypfloka
svømmende sumpskærmkrypselleri
Aphanes arvensisjungfrukamParsey Piertliden, løvefodåkermarikåpeGewöhnlicher Acker-Frauenmantel
Anthyllis vulneraria ssp carpaticastor getväpplingKidney Vetchrundbælgrundskolm
Anthriscus sylvestris.Chaerophyllum sylvestelhundloka, backkummin , hundkex , hundkummil , spokter , hundkummil (Dalsland) spokter , hundkummin , hundkax, hundakexa, hunnehäxa, hundflokaCow Paraley, , Wild Beaked Parsley , Keck, Queen Anne's Lance , Woodland Chervil , Wild Parsley ,Wild Chervil , vild køvel, brudeslår, hundekjeks, , Wiesenkerbel, , ,
Anthoxanthum odoratumvårbrodd, Sweetscented Vernal Grass, Sweet Grass , Sweet Vernal Grass vellugtende gulaksgulaks
Anthericum liliagostor sandliljaSt Bernard's Lilyugrenet edderkopurtsandlilje
Anthemis arvensis (Lycopsus arvensis)äkerkulla, äckergräs , balsebroCorn Chamomileager-gåseurtkvit gäseblom, åkergåseblom
Anthemis tinctoriafärgkulla, S:t Johans blommor, letblomsterDyer's Chamomile , Golden Marguerite , Ox-eye Chamomilefarve gaaseurtgul gåseblomFärberkamille
Anthemis cotula, A. cotulatakamomillkulla, ballensbro, surtuppor , surkullor , vitetejaStinking Chamomile , Stinking Mayweed, Dog Chamomile , Dog-Fennel , Stinking Chamomile Stinkende GåseurttappgåseblomStinkende Hundskamille
Antennaria dioica, Gnaphalium dioicumkattfot, harekväCat's-foot, Mountain Everlasting , Life Everlastiing , Cudweedkattefodalminderlig kattefodKatzenpföychen
Angelica archangelica, A. officinalis, Archangelica officinalisangelika, kvanna, kvannrot, påsk ,vannrot , ärkeänngelört, slökeAngelicaædel angelik, engelskiær , kvanneAngelika , Brustwurz , Heiliggeistwurz ,Zahnwurzel ,
Angelica sylvestrissträtta, ängsangelica,skvättor , myrstut, björnstut , tjuton, björnpipa , björnloka, akianbotskWild Angelica, Wood Angelica , Trumpet Keck , Oat-shootersskov angeliksløkeEngelwurz
Anemone -5 arter i släktet(sippor)Anemony,windfloweranemonesymre
Anemone blandabalkansippaMountain Windflower of GrbalkananemoneVårsymre
Anemone vernalis, Pulsatilla vernalismosippa, tjälatuppa, movippaSpring Anemonevår-kobjaeldemogop
Anemone nemorosavitsippa, luck, vitlockor , tjälblomster , fagerblomma , vitmeja , vitves , vitvärv , lock , logha , grålock , hwidhwidhe , hvitve , hvitvese , hvitvese, hvitvira, hvittuppor , , , vitveva ,vitsymmer , vitskymmel , vitskymmelgull , vitsemmergull , fagringsros , hvitbjälla, fagerblomma , vitblomma , vitblomma , tjältoppa , majblomma , tjälblomma , purpurkällblomster, källblomma, tjäletuppa, tjälblommaWood Anemone, Windflower , Crowfoot ,Smell Fox , , , , hvid anomonekvitsymre, hvitveis , Buschwindröschen
Anemone ranunculoidesgulsippayellow wood anemonegul anemonegulsymreGelbes Windröschen
Androsace septentrionalisgrusviva
fjældarvesmånøkkelNördlicher Mannsschild
Andromeda poliifolia ( A. glaucophylla )rosling, blomrisMarsh Andromeda, wild rosemaryrosmarinljungkvitlyngRosmarinheide
Anchusa officinalisoxtunga. järnrot , fåratungor ,fåtungor,rast, tungrast, järnrot, fåtungor, fröna, munklössBugloss, Common Alkanet, Alkanet , True Bugloss , anchusa læge-oxetungeoksetunge
Anchusa arvensis ( A. ovata, Lycopsus arvensis )fårtunga, rast Small Bugloss, Bugloss , lesser buglos, Shepherd' s Weather Glass krumhalskrokhalsAcker-Krummhals
Anagallis arvensis , A. orientalis , A. pulchellarödmire, rödarv, prickarvScarlet Pimpernel , Poor Man's Weatherglass grine-til-middagnonsblom, rödarveAckergauchheil, Wutkraut, Gauchheil, Sperlingskraut
Ammophila arenaria, Calamagrostis arenariasandrör, marräsMarran grasssandhjlmeMarehalm, sandrør, hjelmegrass Strandhafer
Amelanchier spicata ( A. vulgaris )häggmispel, bärmispel, blåhägg, småblommig häggmispel , vanlig häggmispel , Juneberry, serviceberrybærmispelblåheggÄhrige Felsenbirne
Alyssum -2 arter i släktet stenörter
krognål

Alyssum alyssoides, A. calycinumgrådåraSmall Alison, madwort, hoary alyssum graadoddergrådoreKelch-Steinkraut
Althaea officinalisläkemalva, altearot, alteörtMarshmallow , White MallowaltheelækjestokkroseEibisch, Schleimwurzel, Stockmalve, Samtpappel, Heilwurzel , Altheewurzel
Alliariapetiolata ( A. , officinalis , A. petiolata, Sisymbrium alliarialöktrav, vitlöksörtGarlic Mustard, Jack-by-the-Hedge, Sauce Alone, Flixweed, Hedge Garlic løgkarseLaukurtKnoblauchsrauke, Lauchkraut
Alcea rosea (Althaea rosea, Althaea chinensis Althaea officinalis)stockroshollychock, Garden Hollyhock stokrosestokkroseStockrose, Rosenmalve , Eibisch ,
Agrostis capillaris (A, tenuis)rödvencommon bentaldminderlig hvenneenkveinRotes Straußgras
Aconitum stoerkianum, A. napellus Sparks var, A. napellus x variegatum, A.cammarum ,A, intermedium, A. variegatum, A. bicolorträdgårdsstormhatt, munkhatt, munkmössa,munkskallar, duvvagn,häst och vagn, toffelblomma,
blaamunke, munkerhattemunkeluve, Prakthjelm, lushat
Achillea millefolium ssp millefolium rölleka, galentåra , näsgräs, stengräs , snöört , pestilensblomma ,Lasse i tomta ,tusenstä¤rnor ,jordhumla, blåssor , fraggört, feaört , brygdtuppor, backrinka, backhumle , backhumla , läkjeblomma, timmermansört , soldatört , sårläka, ögräs , farfars tobak , olsmässhumle, brässlor , villfan, garntåra, tusenrosor, jordhumbla , pestilensört, kardusblomma , farmorstobak, Per i backe , ögräs, karibacka , flengräs, röillka, , rödletta, rölökor ,tusenbladört, tusengren, Achilla, bråssor Yarrow, Nosebleed, , Milfoil rælikeryllikSchafgarbe, Garbenkraut , Schafzunge, Bibhenderlkraut, Blutstillkraut, Grillenkraut, Schafrippe , Tausendblaettchen , Tausendblatt , Gerreworzel, Mausleiter, Bauchwehkraut, Mausleiter, Schafrippe, Tausendblaettchen
AcercampestrenaverlönnCommon Maple, Field Maple , Hedge Maple naurnaverlønn