Sjukdomar mm

För  aktuell information,bekämpning mm hänvisas i första hand till Jordbruksverkets hemsida. (länk längst ner på den här sidan)

 

Bin kan drabbas av olika sjukdomar och ”krämpor”. Det finns också en del skadegörare och parasiter som kan drabba ett bisamhälle. I den här tabellen tas några upp.

Vissa kan behandlas, vissa kan förekomma utan att de i allmänhet gör nämnvärd skada. Mot vissa finns det inga medel att ta till. Några finns (ännu) inte i Sverige. (se även text under tabellen)

Observera att framför allt när det gäller virus förekommer att de klassas om och byter namn ibland.

 

SvenskaEngelskaNorska DanskaTyskaNotering
ABPV (APV)acute paralysis virus Virus Assosierat med Varroa text kommer
ABVArkansas Bee VirusVirus text kommer
AIVApis iridescent virusVirus Endast konstaterat på A.cerana
Crithidia mellificaevirus. Kan infektera olika arter av Apis ( Bin)
BBVBerkeley Bee Virus Virus
BQCVblack queen cell virusVirus Konstaterat på A.mellifera och A.florea Uppträder i samband med nosema
BXVBee Virus X Virus Uppträder i samband med amöba.
BVYBee Virus Y Virus Uppträder i samband med varroa
CBPVchronic bee paralysis virusVirus Svartfärgmomgssjuka
CPVAchronic bee paralysis virus associateVirus Uppträder i samband med CBPV
CWVCloudy Wing VirusVirus
DWVdeformed wing virusVirus konstaterat på A.mellifera, A.cerana och A.florea Uppträder i samband med varroa
EBVEgypt Bee Virustext kommer
FVFilaemtous virusUppträder i samband med nosema
IAVP Israeli Acute paralysis VirusAssosierat med Varroa text kommer
KBVKashmir bee virusVirus Assosierat med Varroa Angriper både A. cerana och A. mellifera Uppträder i samband med varroa
MajsjukaMay, diseaseIngen egentlig sjukdom.
SBV, säckyngelsacbrood virus Virus Uppträder i samband med varroa,
SBPVslow bee paralysis virus virus Uppträder i samband med varroa
TSPV?Virus Endast kontaterat på A.cerana, A.florea och A.dorsata
ABF, Amerikansk yngelröta, elakartad yngelröta, nymfpest.american foul brood, AFBukket yngelråte, amerikansk yngelråteondartet bipest (amerikansk bipest)Faulbrut, amerikanishe Faulbrut, bösartige FaulbrutAmerikansk yngelröta orsakas av en bakterie,Bacillus larvae. Bakterien har förmåga att kapsla in sig vid ogynnsamma förhållanden och kan överleva torka, stark nedkylning och upphettning till 115?C. Det finns ingen kemikalie som tar död på bakterien utan att också ta död på bina. Bakterien klarar dok inte det vuxna biets tarmkanal eller nedbrytningsprocessen i jorden. Bakterien angriper bilarven som dör i den täckta cellen. Angrepp skall enligt Svenska lag anmälas till bitillsynsman samt bekämpas. Den enda bekämpning som är tillåten är att förinta bisamhället.
Amöbasjukaamoeba diseaseamøbesjukeamøbesygeAmöbenseuche, AmöbenkrankheitEtt angrepp av en amöba (Malpighamoeba mellificae ) i det vuxna biets tarmkanal. Sällsynt i Sverige
biätare (fågel)bee-eaterbieterbiæderBienenfresserTidigare svensk namn Bifrätare (1785) samt bifågel (dialektalt bifugl 1734 ) Endast sporadiskt i Sverige
bilus bee lousebilusbilusBieneenlausBilusen( Braula Coeca ) är egentligen ingen lus utan en fluga. Den förekommer i bisamhällen och är relativt harmlös. Larverna kan dock skada vaxbygget.
utsot, dysenteridysenterybugløpbugløbRuhrNär bin av någon anledning tvingas tömma tarmen inne i kupan.
EFB, europeisk yngelrötaEuropean foul brood , EFBåpen yngelråteåben bipestgutartige FaulbrutYngelsjukdom orsakad av streptococcus pluton. Larverna dör i öppna celler. För ytterligare uppgifter se SBR:s hemsida
kylt yngelchilled broadforkjølet yngelforkølet yngelerkaltete Brutkylt yngel uppstår framför allt på våren. Orsaken brukar vara att yngelklotet är större än den volym bina förmår hålla tillräckligt varm för att ynglet skall kunna överleva och utvecklas.
puckelyngel, yngel av äggläggande arbetsbibrood of laying worker or of drone-laying queenpukkelyngelpukkelyngelBuckelbrut, ArbeiterinnengelegeDrönaryngel lagt av antingen en obefruktad drottning eller et arbetsbi.
sjukdomdiseasesjukdom, sygdomsygdomKrankheit, Sucht
trakékvalsteracarine mitetrakémiddbimideBienmilbeTrakékvalster, Acarapis Woodi. Ännu ej påträffat i Sverige. Kvalstret tränger in i binas luftvägar, trakéer, där det förökar sig. Biet kan därför inte få tillräckligt med luft för sin syrestättning.Kvalstret utrotade i stort sett de inhemska bina i Storbrittanien och detta ledde till att Broder Adam startade arbetet med att ta fram ett bi som klarade angrepp från kvalstret.
trakekvalstersjuka, kvalstersjukaacarine disease, Isle of Wight diseasemiddesjukemidesygeMilbenseuche, MilbenkrankheitTrakekvalstret tränger in i biets andningsorgan ( trakéerna) .Kvalstret förekommer troligtvis inte i Sverige. Kvalstret utrotade i stort sett de inhemska bina i Storbrittanien och detta ledde till att Broder Adam startade arbetet med att ta fram ett bi som klarade kvalstret.
yngelsjukdombrood diseaseyngelsjukeyngelsygdomBrutkrankenheit, BrutseucheSjukdom som angriper yngel. Flera olika finns.
kalkyngelchalk broodkalkyngelKalkbrutOrsakas av en svamp ( Ascosphaera apis) som angriper larverna. De dör inom två dagar efter det att cellen täcks. Puppan förvandlas till envit kalkliknande klump. Den mörknar när svampen når sitt reproduktionsstadium. För att minska angreppen brukar rekomnderas att byta drottning, flytta kupan till ett torrare läge, minska utrymmet, byta fuktiga bottnar osv.)
Nosema ceraneNosematext kommer
Nosema apistext kommer
stenyngelstone broodorsakas troligtvis av flera artera av Aspergillis.
stora vaxmalengreater wax moth, Honeycomb MothGalleria mellonela Larverna lever i vaxbygget. Larverna av större vaxmalen har visat sig vara en utmärkt modell organism för in vivo toxikologi och patogenicitettester genom att ersätta användningen av små däggdjur i sådana experiment. Larverna är också väl lämpade modeller för att studera cellulära och humorala svar hos insekten immunsystemet.
lilla vaxmalen Lesser Wax Moth(Achroia grisella) text kommer
Sammetsgeting, Den asiatiska getingenAsian predatory waspVespa velutina nigrithorax Inte i Sverige. Kom troligtvis till Bordeaux med en last porslin 2004. Har etablerat sig i Frankrike och sprids snabbt, 2009 räknade man med at det fanns flera tusen samhällen i Bordeaux-området. Har spritt sig till norra Spanien. Förekomst Finns också i delar av Tyskland. Ett enstaka fynd i Storbrittanien. 2016. Kan angripa och döda ett bisamhälle på mindre än en halvtimme.
Varroa, varroakvalsterkvalster, Varroa destruktor
TropilaelapsFlera olika kvalster.Inte i Sverige Behöver kontinuerlig tillgång till yngel
bålgeting /geting( European) hornetVespa xx Kan angripa bin och bisamhällen
getingyellow jacket, waspVespa . Flera arter. Utgör normalt inget hot mot bisamhällen.
MyraantmaurmyreAmeiseI Sverige finns ett fleratal arter myror. Vissa arter kan ställa till problem eftersom de kan röva bort foder från bisamhällena. Angreppen av myror brukar vara mest problematiska under tidig vår, då myrsamhällena är starka och bisamhället ännu inte nått tillräcklig styrka att försvara sig.
LSV1 Lake Sinai Virus Strain 1Virus. upptäckt 2011
LSV2 Lake Sinai Virus Strain 2Virus. upptäckt 2011
TRSV tobacco ringspot virusUppgifter från 2014 anger att viruset också kan angripa bin.

 

Varroa, Amerikansk yngelröta och trakékvalster skall enligt lag bekämpas.

Noseman anses ha stor betydelse för bisamhällets allmänna hälsa och honungsskörden.

För utterligare uppgifter, diagnoser och bekämpning se; Ingemar Fries & Preben Kristiansen ” Sjukdomar parasiter och skadegörare i bisamhället”

Se också sammanställning hos jordbruksverket med symptom, beskrivningar och bekämpningar