Diverse.

Det förekommer olika inriktningar inom biodlingen. Här är en summarisk lista över vad som skiljer mellan de vanligaste.

Inom svensk biodling förekommer olika ramformat. Här finns en liten lista över de vanligast förekommande.

Bin och bisamhällen kan drabbas av olika sjukdoma

Det finns en hel personer som betytt mycket för biodlingens utveckling. Här finns en liten lista över en del av dem

Ett recept på hur man gör levande ymp finns här.