uppdaterad 18-01-14

Inom biodlingen förkommer olika rammått. De vanligaste i Sverige finns i följande tabell. (mått i mm resp kvadratmm)

Ramtyp

Bredd

Höjd

Överlist

Ramlist över

Ramlist under

Ramlist sida

Inv. area

Honung per  ram gram (ca)

Lågnormal (LN) 366 222 396 25×10 25×10 25×10 699 2.330
Svea (S) 300 300 330 25×10 25×10 25×10 784 2.610
1/2 Svea 300 146 330 25×10 25×10 25×10 353 1.180
LS (lågnormal svea) 366 300 396 25×10 25×10 25×10 969 3.230
1/2 LS 366 146 396 25×10 25×10 25×10 436 1.450
Norsk 365 260 398 25×10 25×10 25×10 828 2.760
1/2 Norsk 365 160 398 25×10 25×10 25×10 483 1.610
Langstroth 448 232 480 25×10 25×10 25×10 907 3.030
Farrar (3/4 Langstroth) 448 159 480 25×13 25×10 25×10 582 1.950
Shallow (låglangstroth) 448 137 480 25×13 25×10 25×10 488 1.630
Dadant 448 286 480 25×15 25×15 25×10 1096 3.650

Plastramarna har en större yta eftersom sidolisterna har kunnat göras smalare. De har flera celler och rymmer således mera honung.

Det förekommer också ramar med smalare underlist ( Langstroth, Farrar).

  • Svearamen standadiserades 1905 och var länge dominerande i Svensk biodling. Börjar nu bli mindre vanlig. Vanligtvis 8 ramar/låda
  • Lågnormalramen ( LN) standardiserades 1910. Det vanligaste formatet bland hobbybiodlare. Vanligast 10 ramar/låda
  • Norsk ram går att kombinera med LN, Används ibland som yngelrum. Vanligast 10 ramar/låda
  • LS ( Lågnormal-Svea) och 1/2 LS är relativt nya ramformat. Begränsad spridning.
  • Langstroth. Internationellt mått som kommit till Sverige med yrkesbiodlingen. Kan sklija något mellan olika länder. Finns både som helram och ramar med mindre höjd (Farrar Shallow)
  • Farrar. Vanligaste ramformatet bland yrkesbodlare. Går i Sverige även under namnet 3/4 Langstroth. Börjar bli populär även bland hobbybiodlare. Kombineras ibland med yngelrum i Dadant.
  • Shallow. Alternativ till Farrrar. Oklart hur vanlig den är i Sverige.
  • Dadant. Används ibland som yngelrum inom yrkesbiodling. Mera sällan som skattlådor eftersom de blir tunga.

Langstrot, Dadant m.fl.

Rambredden 448 mm stämmer med internationell mått. Det är därför möjligt att använda avtäckningsmaskiner, slunglinjer och slungor som tillverkats i andra länder utan att byggga om.

Norsk, Lågnormal

Skattlådor med ramar med samma bredd t.ex. Lågnormal och Norsk, kan kombineras i samma kupa. Vanligast är att norsk ram användes i yngelrum och LN som skattlådor.

Övriga

Internationellt förekommer ett otal rammått. Ofta med spridning endast i det egna landet. En viss skillnad när det gäller t.ex Langstrothramar förekommer och det kan skilja på bl.a. ramens längd.

Numera mycket sällan använda rammått i Sverige är Wislander med måtten 366×278 mm (yta 910 kvadratcentimeter) och Högnormal 223x370m  ( yta 701 kvadratcentimeter)

Ett lägre ramformat innebär lättare lådor, men flera lådor/ramar att hantera

Ett större ramformat innebär också tyngre ramar / lådor att hantera. Tabeller nedanger en liten jämförelse.

Standard

Enligt Svnsk standard skall bigången vara över ramarna. Det gäller också Norge, Finland Tyskland m.fl länder.  Om ni importerar material från andra länder kan det vara bigång under ramarna. Bygger ni eget material bör ni följa de standardmått som finns.

 

Format Yta % av LN
LN 2330 100%
Svea 2610 112%
1/2 Svea 1180 51%
LS 3230 139%
1/2 LS 1450 62%
Norsk 2760 119%
1/2 Norsk 1610 69%
Langstroth 3030 130%
Farrar 1700 83%
Shallow 1630 70,0%
Dadant 3650 157%

 

För att ge tillräckligt stort yngelutrymme använder man ibland ett större ramformat i yngelrummet och kombnerar det med skattlådor med mindre höjd.

Norsk – Ln respektive Dadant – Farrar

Om man föredrar samma ramformat får man i stället ge flera lådor som yngelrum ( 2xLN, 2-3x Farrar).


När det gäller mellanväggar finns det två format för Farrar Hoffmanram. Det högr formatet avse ramar där man fäller in mellanväggen i skåran i ramen. Det  mindre formatet avser ramar där man smälter fast på samma sätt som i andra ramar.