Pollen

 uppdaterad 18-08-03

Pollenbehov

Pollen är den proteinkälla bina använder för att föda upp yngel. Pollenet innehåller de aminosyror som behövs. Dock är det få växter som har en komplett uppsättning av dessa. Bina behöver därför samla pollen från flera olika växter.
Det är också viktigt att det finns kontinuerlig tillgång till dessa växter eftersom bina främst använder pollen som är insamlat de senaste 72 timmarna.(1)

Bisamhället behöver 30 kg pollen per säsong för eget bruk.(2)

Pollenfälla

Genom att sätta en pollenfälla på samhället kan man samla in pollen. Fällorna är konstruerade så att några bin kan passera utan att pollenklumparna ramlar av. Samhället blir således inte helt utan pollentillskott under den tid fällan sitter på.
Eftersom det insamlade pollenet lätt drar åt sig fukt är det viktigt att fällan töms regelbundet för att undvika mögel. Detta anses speciellt viktigt när det är hög luffuktighet eller regn.
Insamlat pollen kan läggas i frysen för vidare  bearbetning när man fått större mängd. Det rensas och torkas senare innan det förpackas på konsumentförpackningar.

Bibröd

Bibröd kallas det pollen som bina lagrat i cellerna. Det innnehåller förutom pollen, en mindre mängd honung, och är svagt fermenterat. Skördas genom att pollenkakorna krossas och vaxet rensas bort.

Att spara pollen

För egen konsumtion /försäljning

Se ovan under pollenfälla

Som drivfoder till bina.

Vissa perioder kan det vara underskott på pollen för att uprätthålla en stor yngelproduktion. Det kanske främst gäller när vinterbina föds ( Andra halvan av juli- början av augusti ) För att stimulera yngelsättningen då kan man göra en foderdeg med pollen och honung. Detta pollen kan samlas in under försommaren och frysas in orensat. Honungen bör komma från den egna bigården för att undvika spridning av sjukdomar.

föregående sida

Litteraturhänvisningar.
1    Tidskrift for biavl nr 1 2017

2 Naturlig biodling,