Pollen

Pollenbehov

Pollen är den proteinkälla bina använder för att föda upp yngel. Pollenet innehåller de aminosyror som behövs. Dock är det få växter som har en komplett uppsättning av dessa. Bina behöver därför samla pollen från flera olika växter.
Det är också viktigt att det finns kontinuerlig tillgång till dessa växter eftersom bina främst använder pollen som är insamlat de senaste 72 timmarna.(1)

Pollenfälla

Genom att sätta en pollenfälla på samhället kan man samla in pollen. Fällorna är konstruerade så att några bin kan passera utan att pollenklumparna ramlar av. Samhället blir således inte helt utan pollentillskott under den tid fällan sitter på.
Eftersom det insamlade pollenet lätt drar åt sig fukt är det viktigt att fällan töms regelbundet för att undvika mögel. Detta anses speciellt viktigt när det är hög luffuktighet eller regn.
Insamlat pollen kan läggas i frysen för vidare  bearbetning när man fått större mängd. Det rensas och torkas senare innan det förpackas på konsumentförpackningar.

Bibröd

Bibröd kallas det pollen som bina lagrat i cellerna. Det innnehåller förutom pollen, enmindre mängd honung. Skördas genom att pollenkakorna krossas och vaxet rensas bort.

föregående sida

Litteraturhänvisningar.
1    Tidskrift for biavl nr 1 2017