Dragväxter.

uppdaterad 17-08-24

Läs gärna kommentarer till draglistan

0 – Inget    1 – Måttligt     2 – Bra    3 – Mycket bra    n eller p – ger nektar elller pollen, men oklart hur mycket. Värdena är en sammanfattning av uppgifter i bäcker,tidningar och internetkällor. Någon vetenskaplig grund har inte kunnat hittats.

Under tabellen finns en rad för att scrolla horisontellt. Sök i tabellen genom att skriva in ett sökord i fältet till höger. Om något saknas eller är fel så kontakta mig.

släkteartsvenska Engelskanektarpollenhonungsdagg
Ulex europeans, Sarothammus scoparius, Genista spinosaärttörneGolden Gorse, Broom , Whin ,Ruffet Prickly Broom , Goss , Furze , Frey , Gorse , Broom22
Veronica officinalisärenpris, veronika, strandprisa ,prisa, majrecka, majprisaCommon Speedwell,Veronica21
Succisa pratensisängsvädd, ängeblad, blåhattarDevil's-bit, Scabious, Premorse Scabious 11
Salvia pratensisängssalviaMeadow Clary, Meadow Sage31
Melampyrum praktenseängskovall, skepling, holtemjälla, ekört, orragrös, mjölkvall, kovall, kovete, GöingeböxaCommon Cow-whet, Cow-Wheat, Horse Floure 21
Filipendulaulmarina,( F. ulmaria. Spiraea ulmaria, Ulmaria pentapetala)älggräs,brake, aleskogsgräs, algräs, bigräs, bittegräs, bottengräs, byttgräs, böttne, hälkovan, johannisört, kallgräs, karsöta, karört, kassöta, loktgräs, luktgräss, manngräs, mjödört, mjöört, brake, möltagräs Persmässeblomster, mörtagräs, älgört, ärkråkgräs, ölgräs, MajgräsMeadow sweet, Queen of The Meadow, Meadowsweet, European Meadowsweet , Bridewort, -1
Cardamine pratensis subsp praktensisäkta ängsbräsma, piesärk , bräsmagräs , madkrasse , braxenblommor, gökblomster , pigesärkar, ,ängskrasse ,ängkrasse , mokrasse , kärrkrasse, ängsliljorLady´s smokc, Cuckoo Flower meadow cress, , 12
Castanea sativa ( Castanea vesca )äkta kastanj, ätlig kastanjSweet Chestnut, Spanish Chestnut32
Cinnamomumzeylanicum (C. obtusifolium, C. verum)äkta kanel, apotekskanel , kassiaCeylon Cinnamon , Cinnamon tree, 22
Hypericum perforatumäkta johannesört, pirkum, pirken, pirkenpirk, hirkenpirk, rösmansblod, Mannablod, hypericen, fans flykt,hyperik, pirk, hirkenpirk, perkum, perken, randpirk, satansflykt, kristikorsblod, statt upp och gack, korsört, midsommarblomster, mansblodCommon St John's wort, Perforate St John's wort, Herba John, Goat Weed, Klamath Weed, hardhay, Aaron's bread , St.John's Wort 11
Myosotis scoriodes, ( M. paulustris )äkta förgätmigej, fansögonwater forget-me-not2-
Teucrium chamaedrysädelgamanderWall Germander, Silver Thyme n
Knautia arvensisåkervädd, bergkrabba, båtsmönField Scabious21
Convolvulus arvensis, (Polygonum convolulus)åkervinda, jungfrusärkar , snarbindel, fårtarmar , dragbinda Field Convolvulus , Cornbine , Lesser Bindweed , Cornbind , Bearwind , Devil's Garters , Jack-run'-in'-the-Country , Hedge Bells, Withywind , Ropebind, Convolvulus, , 11
Cirsium arvense ( Carduus arvensis, Serratula arvense )åkertistel, blindtistel , bladtistel , gortistel , skorvtistel, korntistelCreeping Thistle, Common Corn thistle , Creeping Plume Thistle32
Sinapis arvensis ( Brassica sinapistrum, Brassica.campestris , Brassica arvensis, S. arvensis var. ambigua , S.arvensis var. hispida ,S. arvensis var. orientalis ,S, orientalisåkersenap, prästekål, åkerkål, svinkål , gulörtCanola, sarson, Field Mustard , Cherlock , Garlock, Runch, , 22
Raphanus raphanistrumåkerrättika, krampfröWild Radish, White Charlock22
CalendulaarvensisåkerringblommaMarigold11
Ranunculus arvensisåkerranunkelCorn Buttercup, R. Corn Crowfoot11
Cruseferae-åkerogräs22
Sonchusarvensis var arvensisåkermolke, fettistel Field Milkthistle, Corn Sow-thistle ,Perennial Sowthistle , cornmon sowthistle, Field Sowthistle11
Erysimum cheiranthhoides ssp cheiranthhoidesåkerkårel, åkergyllenTreacle Mustard32
Brassica rapa subsp. campestris ( B. campestrisåkerkålChinese cabbage22
Viciafaba Minutaåkerbönan0
viola -xx arter i släktet violerviolet11
Lonicera-xx arter i släktet try m.fl.Honey suckle11
Linum -xx arter i släktet linFlax, etc.23
Epilobium, Chamaenerion-xx arter i släktet dunörterWillow herb33
Impatiens -xx arter i släktet balsam etcbalsam etc32
Viburnum-xx arter i släktetVikurum11
Typha-xx arter i släktet bochokand, jammu, ghabajariya, Cattail3
Amaranthus -xx arter i släktetAmaranth, math, etc.23
Ranunculuaceae-x släkten i fam ranunkelväxter12
Urtica-x arter i säktet nässlor Chichru, kaniyali, pachoo, etc.02
Tamarix-x arter i släktet tamarisk m.fltamarisk, hau, kor22
Cosmossspx arter i släktet skära m.fl.Cosmos, Mexican Aster1 (3)2
Pandanus-x arter i släktet skruvpalmer Ketaki, keora, mogali, tarika3
Morus -x arter i släktet mullbär m.flmulberry2
Dracaena-x arter i släktet dracenaDragon's blood tree, charlang23
Phoenix-x arter i släktet dadelpalm m flWild date palm, etc.21
Thunbergia-x arter i släktetClock Vine, Thunbergia, chakra kedar, chotaganti32
Pilea-x arter i släktetGuge, jealear02
Tradescantia-x arter i släktetTradescantia23
Solanum-x arter i släktetBrinjal11
Zinnia-x arter i släktetZinnia33
Juglandaceae-x arter i släktetWalnutp
Eucalyptus -x arter i släkteteucalyptus33
Phlox-x arter i fam flox3
Rhus -x arten i släktetsumac etc33
Cirsium vulgare ( C. lanceolatum, C. sylvaticum , Carduus lanaceolatus)vägtistel, horntistelistelSpear Thistle, bull thistle 32
Centaurea scabiosaväddklint, hårkullar , knoppgräs , järnrot , järnrör , knoppört, storhuvud , trumpinnarGreater Knapweed22
Betulapendula, B. alba, B. platyphylla, B.pendula var. lapponica , B. pendula var. carelica B. verrucosa var. lapponica B. verrucosavårtbjårk, slöjdbjörk, mausurbjörkCommon Birch, European White Birch , Silver Birch012
Chionodoxa forbersii, (C. siehei )vårstjärnaGlory of The Snow21
Gagea lutea, (G. sylvatica )vårlök, våfferdagslök, gullvivaYellow star-of-Betlehem, Gagea11
Erica carneavårljung Winter heat 21
Cytisus preaecox, (C. balansae x multiflorus )vårginst11
Rosa rugosavresrosJapanese Rose, Hedgerow Rose, Japanese Apple Rose-2
Petasites albusvitskråp32
Anemone nemorosavitsippa, luck, vitlockor , tjälblomster , fagerblomma , vitmeja , vitves , vitvärv , lock , logha , grålock , hwidhwidhe , hvitve , hvitvese , hvitvese, hvitvira, hvittuppor , , , vitveva ,vitsymmer , vitskymmel , vitskymmelgull , vitsemmergull , fagringsros , hvitbjälla, fagerblomma , vitblomma , vitblomma , tjältoppa , majblomma , tjälblomma , purpurkällblomster, källblomma, tjäletuppa, tjälblommaWood Anemone, Windflower , Crowfoot ,Smell Fox , , , , 02
Brassica hirta, vitsenapWhite mustad, Mustard Cress , Yellow mustad, 33
Lamium albumvitplister, pipnässla, blindnässla, plistor, korsnäta, vit blindnässlaWhite Dead-nettle21
SalixalbavitpilWhite Willow, whity, witches asperin, tree of enchantment, European willow 22
Brassicaoleracea var. capitata( B. oleracea var. conica vitkålCabbage21
Trifolium repensvitklöver, vitväppling , vitkullor , , White Clover, White Dutch Clover,Dutch Clover31
Fraxinus americana (L), (F. acuminata Lam)vitaskAmerican White Ash, elder-leaved ash, gray ash, white ashp
Melilotus albus,( M alba )vit sötväpplingwhite meliot32
Daturastramonium var stramoniumvit spikklubba, taggäpple, piggäpple , manchettblomma , kärleksvilla , hundtistel , dolläpple, Thorn Apple, Jimsonweed , Stinkweed , Stramonium , Thornapple , Herb of Grace, Jamestown Weed , Apple of Peru , 3
Sedum album, S. album subsp. balticum vit fetknopp, hälleknoppar, mörtegräsWhite Stonecrop32
Heracleum sphondylium ssp sphondylium, (A. australe, A. sibiricum)vit björnloka, täpperov, kvesgräs, täpperot, björnramar, björnflokaHogwed, Cow Parsnip 21
Satureja montanavinterkyndelWinter Savory, Bean Herb, White Thyme 10
Eranthis hyemalisvintegäckWinter Aconite23
Vitis viniferavinrankaVine, Grape Vine 11
Vitex -vindruvorgrape22
Parthererenocissus quinquefoliavildvinwild vine32
Tulipa sylvestrisvildtulpan12
Pyrus pyraster, P. communisvildpäron, päronträd ,vildpäronträd , päronPear, Wild Pear , ,2-
Daucuscarota vildmorotWild Carrot, Carrot , lance flower , devil´s plague , Queen Anne´s lance ,Philtron (Old Greek) , Bird's Nest , Bees' Nest 21
Impatiens noli-tangerevildbalsamin, springkornTouch-me-not, wild balsam 11
Malussylvestris, (Pyrus malus subsp. sylvestris, Pyrus malus var. austera, Pyrus malus var. sylvestris,Pyrus sylvestris )vildapelCrab Apple, Fruit of the Gods , Fruit of the Underworld, Silver Bough,Apple-John , Crab-stock ,Morris Apple , Scarb Jacket, Scrog Crab Apple , Vargis , Verjuice, apple33
Isatis tinctoriavejdewoad21
Euphorbia esula,( E. uralensis )vargtörtelLeafy Spurge11
Sedumtelephium ssp maximumvanlig kärleksört, fetblad, dunderlök, vanligt fetblad, huslök, bockenbläcke, käringkålOrpine Stonecrop, livelong31
Trifolium hybridum ssp hybridumvanlig alsikeklöverAlsike Clover33
Juglans regia,( J. nigra)valnöt(äkta), valnötsträd, Jupiters nöt Jovins glans . Common Walnut, akhrot, Walnut, Persian Walnut, valnut,european . Black Walnut , English Walnut22
Symphytum officinalevallört, äkta, valla, svartrot, vällerot, läkelserot, sårläkia, sårläkeblomster, sliggerot, benvällerot, blodstilla, fetrot, groört, grodört, Kung Salomos rot , läkegräs, slingrot, fetört, benvälla Common Comfrey, Knitbone, Knitback, Yalluc, Slippery Root, Comfry, Consolida, Ass Ear, Blackwort, Boneset, Bruisewort. consolidae radix, black root, salsify, symphytum radix, wallwort, Healing Herb Gum Plant , Consound31
Onopordum acanthiumulltistel, sempertinScotch Thistle, Cotton Thistle22
Cotoneaster scandinavicus, (C. integerrimus, C. vulgaris )tyskt oxbär, rött oxbär32
Eriophorum vaginatumtuvull, harull, svarthuvud, hadd, tuvdun01
Bellis perennistusensköna, futteljus, bellis, pytterDaisy, Daiay, Common Daisy, Bruisewort, English Daisy (USA), Meadow Daisy, Bairnwort, 21
Corylus colurnaturkisk hasselHazelnut , Turkish Hazel 2
Liriodendron tulipiferatulpanträd Tulip Tree, Yellow poplar ,Tulip Poplarnp
PolianthestuberosatuberosDouble Pearl Tuberose30
Ribesrubrum f.leucocarpumträdgårdsvinbär, röda vinbär, reps, vit Johannisbärsbuske,, risp , vit johannisbär (vita vinbär )red currants, Reps22
Callistephus chinensisträdgårdsaster , oktoberastertChinese Aster23 (1)
Oxalis triangularisTriangeloxalis, rödbladigt lyckolöverFalse Shamrock13
Vaccinium oxycoccos, / V. oxycoccos subsp. vulgare. V. hagerupii. V. hagerupii, Oxycoccus. quadripetalus, Oxycoccus palustris, Oxycoccus guadripetalus, Oxycoccus major, Oxycoccus microcarpus , Oxycoccus gigas)tranbär, tränjon, myrbär, trennber, tränbär, tranvaksin, tranubär, trönubär, trånjon, guldsmedsbär, brunbär, mossbär, tuvbär, tränjon, tranjuter, myrbär,Cranberry, Small craneberry, Marsh Whortleberry , 11
Cicerbita alpina,( Lactuca alpina, Mulgedium alpinum )torta, tota, tolta, älgkål,22
Brassicanapus var toria L. Toria--33
Campanula glomeratatoppklocka, Moses rosor, byskvallerBellflower, Clustered Bellflower11
Potentilla fructiosatok, ölandstokScrubby Cinquefoil22
Nicotianatabacum, (N. arborea, N. gigantea )tobakTobacco33
Daphnemezereumtibast, tivelbast , kivitbast, tjurbast, tisbast , divelblast, källarhals , pepparbuske, taisbast , tivelbast, tivebark, tived, tive, trollbärsbuske , tjurbastMezereon, Dwarf Bay , February Daphne , Flowering Spurge, Spurge Olive, Spurge Laurel., Camolea, Kellerhals, Wolt chjeluke 22
Veronica chamaedrysteveronica, mormors glasögon Germander Speedwell, Bird's Eye11
Monardadidyma,( M. hybrida )temyntaOswego Tea, Bee Balm, beebalm , Bergamot, Scarlet Monarda 31
Pinus sylvestris, P. silvestristall, vanlig , fur, skogstallScots Pine, Pine012
Aralia spinosataggaraliaPrickly Elder Hercules's Club, Angelica Tree. False Prickly Ash , Prickly Ash , Prickly Elder, Toothache Tree, NP
Melilotus officinalis, (M arvensis )sötväppling, gul, stenklöver, melotgräs, hästväppling, gåsgräs, amur, hvita och gula honungsklöver Corn Melilot, ribbed melilot , Common meliot , yellow sweet clover, Yellow Melilot, ,Sweet Clover , 32
Prunusaviumsötkörsbör, vildkörsbär, fågelbär, sötkörs, fågelkörsbärGean, Wild Cherry, Sweet Cherry, Cherry Stalks, Mazzard22
Salixcaprea var capreasälg, palmträd , sall, sädesträd, säld. sälleGoat Willow, Pussy Willow, Sallow 23
Saponaria officinalissåpnejlikaSoapwort, Bouncing Bett , Lady's Washbowl , Latherwort , 22
Nymphaea alba ssp alba, N. odorata, N. alba subsp. melocarpa, Castalia alba , Castalia speciosasydnäckros, vit näckros , aborragräs , blocker , bäckaros , hvit åkanna , hårstreingsrot , hästskoblomma, hästskoblad , kanneblad , kärrosor, l'blomma , näckeblad , näcktuppar, näckieblad , tjärnblomster, tjärnrosor, sjöblad , sköldblad. skällenblad , sjöollon , sjölilja , syöbladh , vattentulpan, vämblad, ådockaWhite Water-lily11
Laburnum anagyroidessydgullregnCommon Laburnum, Laburnum , Golden Rain , Golden Chain 22
Iris pseudacortis,( I. aquatica, I germanica, I. lutia)svärdslilja (gul), svärdsgräs, fläje, sävjablomma, bäckliljaYellow Flag, orris, Iris, (blue iris), Daggers , Dragon Flower ,Flaggon Fleur De Luce, Fliggers , Gladyne , Jacob's Sword , Levers , Livers , Meklin , Myrtle Flower , Segg, Shalder , Sheggs , Yellow Iris , 11
Chenopodium albumsvinmålla, mäll Fat Hen, White goose foot, Allgood , Baconweed ,Dirtweed , Dirty Dick , Frost Blite, Lamb's Quarters , Midden Myles , Mutton Tops, Pigweed,White goose foot , 11
Salixmyrsinfolia ( S. nigricans)svartvideDark Leaved Willow33
Plantago lanceolata, P. ramosasvartkämpar, smalgroblad, lansettlika grobladettRibwort Plantain, Ribgrass, Narrow-leaved Plantin, lamb's tongue , cock , hen plant , Soldier's ribworth, black plantin , Snake plantin ,Lanceleaf plantin, kemps , ribble grass , black jack 11
Centaurea nigra svartklintBlack Knapweed, Hardhead, Spanish Buttons 22
Ribesnigrumsvarta vinbär, tistron, distronEuropean Black Currants. Squinancy Berries, Black Currant11
Helleborus niger (L)svart prustrot, julros, vit julros.Black Hellebore Christmas rose,Christe Herbe , Melampode22
Aroniamitschurinii,( A. melanocarpa , A. melanocarpa ,'Elata' , A. melanocarpa 'Viking' )Svart aroniablack cockeberry11
Ranunculusficaria,( R. verna, Pyrola ficaria, Ficaria verna ,Ficaria ranuncoloides, )svalört, möja , korskål, KerskålLesser Celandine, Figwort, Pilewort, Small Celandine, Smallwort11
Prunuscerasus,( P.acida , P. acida)surkörsbär, surkörs, klarbärSour Cherry, Dwarf Cherry, Morello Cherry 32
Ligulariasspstånds11
Viola tricolor ssp tricolorstyvmorsviol, skateblomster, styvmorsblomster, blåvisel, blålåckor, fåraplockorWild Pansy, tricolor pansy, Heartsease, Love-in-idleness, Heart's-ease, Banwort , Bird's Eye , Banewort ,Bouncing Bet , Bullweed , Call-me-to-you , Cuddle Me , Cull Me , Flower-o-luce , Godfathers And Godmothers , Heart's Ease , Heartsease , Hens-and-r11
Centaurea dealbatasträvklint22
Armeria maritima ssp maritima, A. vulgaris subsp. maritimaA. vulgaris A. maritima subsp. elongata, A. vulgaris var. elongata, strandtrift, strandblomster, trift, gräsnejlikaSea Thrift, Sea Pink 11
Lobulariamaritima, ( Alyssum maritinum, Alyssum odoratum )strandkrassingSweet Alyssump
Aster tripoliumstrandastersea aster02
Thymus pulegioides ( T pulegioides subsp. chamaedrys, T chamaedrys)stortimjan. bredtimjanMother of Thyme, larger wild thyme, Greater Wild Thyme , Doone Valley Lemon Thyme ,n
Chionodoxaluciliae , (C. gigantea )stor vårstjärna21
Alcea rosea (Althaea rosea, Althaea chinensis Althaea officinalis)stockroshollychock, Garden Hollyhock 23
Astrantia majorStjärnloka, stjärnfloka, stjärnlokaMasterwort21
Geranium robertianumstinknäva, klibbnävaHerb Robert21
Rosa caninastenros, nypon, nyponrosDog Rose, rosetree, brier , wild rose,Brier Rose-2
CalaminthanepetastenkyndelNepitella, Calamint, Lesser Calamint 10
Sprengula arvensis, Stachys arvensissprängel, åkersyska, Corn Spurry22
Datura stramonium (L)spikklubba, violett spikklubba, vit spikklubba.Thorn Apple, jimsonweed, , angel's trumpet, apple of Peru, Jamestown weed, moonflower, purple stramonium, purple thorn-apple, stinkweed, stramonium,01
Asparagus officinalissparris, asparages, asparis, spargel, spargis, corallört, steenspargis, vildsparrisAsparagus, wild asparagus, sparrow grass , garden-asparagus. 22
Rudbeckia bicolorsommarrudbeckia12
Barbareavulgaris ( B. arcuata var arcuata, B. lyrata, B. vulgaris subsp arcuata, B.vulgaris var. silvestris, Erysimum barbarea )sommargyllen, vinterkrasseWinter Cress, low rocket , winter cress, yellow rocket22
Sambucus ebulussommarfläder, sommarhyll, mannablodDwarf Elder, Danewort,Walewort, Blood Hilder 02
Phlox drummondiisommarfloxPholx, Drummond phlox3
Dahlia variablissommardahliaGeorgina13
Helianthemum vulgaresolvända ( vanlig)Rock-rose01
Helianthus annuus ( H. lenticularis )solrossunflower22
Glycine maxsojabönabean,soya11
Glycinesojasojabönasoybeann0
Leucojum vernumsnöklocka, klosterliljaSpring Snowflake11
Galanthus nivalis (L)snödroppeSnowdrop, Common Snowdrop, Fair Maids of February, Bulbous Violet11
Symphoricarpos albus var. laevigatus ( S. rivularis)snöbär, smällbärSnowberrry21
Ranunculusacris ssp acris, ( R. acer)smörblomma, skarpmöja, majblomster, midsommarblomster, smörört, gullskålar, somöjor, solögon, midsommaruppar, gåsblomster, smörblomsterbuttercup, Upright Meadow Crowfoot, Meadow Buttercup12
Fragaria vescasmultron, hättebär, snyttebär, rödbär, jolebär, jordbär Fragaria, Wild Strawberry, Fraises Des Bois, Alpine Strawberry, Woodland Strawberry, Wood Strawberry, Perpetual Strawberry, Strawberry,11
Elaeagnusangustifoliasmalbladig silverbuskeSarseng. Russian Olive, Oleaster22
Pulmonaria angustifoliasmalbladig lungörtCowslip Lungwort, narrow-leaved lungwort22
Papaver -släktet vallmo(poppies)12
Primula-släktet sipporPrimrose01
Geranium-släktet näveväxterCrane's bill21
Nepeta-släktet nepetorCatmint11
Malva -släktet malva, kattostmallow32
Tilia -släktet lindarlime, linden,basswood312
Plantago-släktet kämparPlantago01
Phellodendronsspsläktet korkträd31
Campanula -släktet klockaBellflower22
Hypericum -släktet johannesört22
Sedum-släktet fetbladstenecrop, wall-pepper32
Quercus -släktet ekaroaks, phaniat, sulentong221
Rhododendron-släktet (>900 arter)Azalea21
Lespedeza-släktet Bush Clover, LESPEDEZA 2
Iberis-släktet11
Godetia-släktet11
Evodia-släktet32
Dipsacus-släktetTeasel22
Scabiosa-släktet21
Philadelphus-släktet11
Syringa-släktet1-
Myrica-släktetWax Myrtle-2
Nicotina-släktet11
Parthenocissus-släktet21
Helleborus-släktetHellebore33
Prunusspinosaslån.slånbär. stärkebär, körner, slår Blackthorn .Sloe. Mother of the world23
Malva negleta,( M. rotundifolia )skär kattostDwarf Mallow23
Ledum palustre,ledum spinosa, Rhododendron tomentosumSkvattram, dypors, bockhorn , bockpors , dypors , geitpårs, getblomma, getpors, hästpors, klammerris, klipphals, klädpors , kägrabuske , källpors, , luspors , myrkrona , myrkull, myrpors, myrris , pors, porsris , skvattronris, skvackor , skvikra, skväckare, skväckla, skvärka, svinpors, vild skogsrosmarin, vildpors, vägglusgräs, väggluspors, lummer, skvikra , Marsh Tea, Labrador-tea23
Lonicera xylostenumskogstry, try, hårdved, benved, bentry, trygFly Honeysuckle22
Geranium sylvaticumskogsnäva, abrahamsros, midsommarblomsterwood cranesbill21
Melampyrum sylvaticumskogskovallwood cowwhet21
Cornus sanguineaskogskornell, eknas , struss  , benved , vildkornell, hårdvedDogberry, red dogwood , Hound's Tree , Wood Cow-wheat, Bloody twing11
Trifolium medium( T flexuosum )skogsklöverZigzag Clover23
Clematis vitalbaskogsklematisTravveler's Joy, Old Man's Beard 11
Elaeagnus commutata,( E.argentea )silverbuske, vanlig silverbuske , bredbladig silverbuske Oleaster11
Chimicfugia racemosasilverax, Vägglusflykt03
Cimicifuga-silveraxBugbane-3
Heracleum sphondylium ssp sibiricumsibirisk björnloka, hundloka22
Sesamumorientale, S. indicumsesamSesame, Benne , Saw-wort , Gingilly , Teel , Til, Sesamum11
Ornithopus sativusserradellaSerdella21
Cassia-sennaSenna, Indian Labernum22
Eruca sativa, ( E. vesicaria subsp. sativa )senapskål, krasseRocket Sallad, sallad rocket, Roquette , Rocket , Arugula , cress, rocket , , 33
Philadelphus coronariusschersminMock Orange, Philadelphus11
Sassafrasalbidum, S. officinale, S. varifoliumsassafrasSassafrasnp
Brassicajuncea (L) ( B. lanceolata , B oleracea x nigra)sareptasenapIndian mustard, Oriental mustard., Gai Cai (Mandarin) , Chinese Green , Gai Choy (Cantonese) , Indian Greens , Kaai Tsoi (Cantonese) , Jie Cai (Mandarin) , Leaf Mustard , Karashina (Japanese) , Mustard Greens , Mustard Cabbage , Takana (Japanese) 22
Santalum albumsandelträdsandalwood, Sandalwood tree, chandan32
Rubus allegheniensis, Rfruticosus sensu lato. , R. fruticosussammetsbjörnbär, björnhallon , bromsbär , käringhallon , Blackberry, Bramble, Bly ,Bramble-Kite , Brameberry , Brummel , Scaldhead , Boysenberry, Dewberry , Thimbleberry , 33
Salvia officnialissalvia (äkta), luktsalvia, lukteblad, balsamblad (kryddsalvia )sage , Common Sage, Broadleaf Sage, Dalmatian Sage ,Garden Sage , 23
Crocus sativussaffranSaffron, Asian Saffron , Bulgarian Saffron , Greek Saffron , Italian Saffron, Persian Saffron , Saffron Crocus, kesar23
Carthamus tinctoriussafflor, färgtistelSafflower, False Saffron 22
Biophytum sesitivumrör-mig-ejChui mui, lajvanti22
Rhus typhina, R. viridiflorarönnsumakStaghorn Sumac, Velvet Sumac 11
Sorbus aucuparia subsp. aucupariarönn, runn Rowan, Mountain Ash, Cock-drunk , European Mountain Ash , Fowler's Service , Hen-drunk ,Quickbeam, Rowan Tree , Witch-wood , Witchen 22
Salixpurpurearödvidepurple willow33
Lamium purpureumrödplisterRed Dead-nettle, Purple Dead-nettle21
Malva sylvestris ssp sylvestrisrödmalvaBlue Mallow, Cheese Flower ,Common Mallow , 23
Trifolium pratense Lrödklöver, honungsblomster, mjölontuppa, rödkolla, rödtuppa, rödväppling, smöregräs red clover, common purple trefoil, Trefoil, Purple Clover, Meadow Trefoil, Meadow Honeysuckle 23
Centaurea jacearödklint,hattar, gulskädra, knapparKnapwort Harshweed , Brown-rayed Knapeweed, Brown Knapeweed , Radiant Cornflower22
Asclepiascurassavicaröd sidenörtMilkweed, Blood Flower,Bastard Ipecacuanha , Blood-weed , Redhead , Milkweed22
Echinaceapurpurearöd rudbeckia, röd solhattPurple Coneflower, Coneflower, Echinacea12
Aroniaarbutifolia,( Pyrus arbutifolia )röd aroniared cockeberryn
Strychnos nux-vomicarävkaketräd, rävkakanux-vomica tree, strychnine, False Angostura Bark23
Raphanussativus, rättikaRadish33
PapaverdubiumrågvallmoField Poppy, Long-pod Poppy 03
Acertataricum subsp.tataricumrysk lönn32
Brassicarapa subsp oleifera ( B campestris subsp. oleifera (Metzg.) Sinsk )rybsrape, biennial turnip rape, turnip rape, canola, winter turnip rape.33
Rosmarinus officinalis, coronariumRosmarinRosemary, Dew of The Sea22
Lonicera tataricarosentryHoneysuckle (Siberia)21
RibessanguineumrosenripsRed Flowering Currant22
Leptospérmum scopárium,(( L. petersonii . L.citratum . L.ericoides )Rosenmyrten , Citronteträd, myrten Rose-flowered Tea Tree, Manuka, ti tree , tea tree n
Calamintha grandiflora ( Satureja calamintha, Satureja officinalis, Satureja grandiflora )rosenmyntaShowy Calamint, Calamint , Mountain Balm, Mountain Mint , , 10
Malva alcearosenmalvaPink Mallow22
Chaenomeles japonica,(Cydonia japonica, Pyrus japonica )rosenkvitten, liten rosenkvitten Japanese Quince32
Epilobium hirsutumrosendunört, ludduna, älgmjölkört,stor dunört, rosendunört,ullig dunört , luden duntraf , rosduntraf,luddunan , luddmjölke, Great Hairy Willowherb.,codlins and creamrose willowherb, fiddle grass, great willowherb, kaporie tea22
Robinia psedoacaciarobinaBlack Locust32
Calendula officinalis,( Caltha officinalis)ringblomma, ringeblomma, ringelblomma, solsivkerPot Marigold, ymbgidegold, Calendula, ruddes, mary gowles , marybud, Marigold, summer´s bridge 11
Consolida regalis , (Delphinum consolida )riddarsporre (vild)Field Larkspur, Forking Larkspur , Forked Larkspur ,Larkspur , , 11
Delphinium-riddarsporreLarkspur, bad-soh-plih-rit11
Ricinus communis Ricin, ricinoljeplantaCastor Oil Plant, Palma Christi , Castor Bean , Castor 2
Reseda napusresedamignonette 23
Brassicanapus subsp. napus ( B. napus subsp. oleifera , B. napus var. napobrassica ,B. napus var. oleifera, B napobrassicarapsrape,Swedish33
Muscari botryoidespärlhyasintgrape hyacint21
Anaphalis margaritaceapärleternellPearly Everlasting11
Exochorda racemosa(Lindl.) ,( E. giraldii Hesse )pärlbuskeCommon Pearlbush, Wilson pearlbush. 11
Erica cinereapurpurljungBell Heater, Scotch heath, gray heath, grey heath, purple heate, ,fineleaved heat 21
Cucurbita -pumpa,Squash m flGourd22
Cucurbita pepo, (C. melopepo )pumpa, prydnadspumpa, vintersquash, spagettipumpa, Pumpkin, squash, winter squash, Acorn Squash, Jack o'Lanterns, Delicata Squash, Naked-Seeded Pumpkins, marrow, Spaghetti Squash, Summer Squash22
Nemophila menziesii,( M. insignis )prins Gustavs öga ,kärleksblommababy blue eyes 21
Veronica austrica ssp teucriumpraktveronikaGermander-leav Speedwell21
Delphiniumhybr., (D. cultorum )praktriddarsporre11
Myrica galepors,körning, tjärning, Pelle på strand, svinfors, porsen, purs, sjöpest, killingbuske, killinggräs, Sweet Gale, Bog Myrtle, bogmyrtle , Bayberry, Dutch Myrtle, English Bog Myrtle,Herba Myrti Rabanitini, meadow-fern. scotich gale-1
Citrusmaxima, ( C. grandis )pompelmusChangotra33
Prunusdomestica subsp. domesticaplommon, plommonträdGarden Plum, Damson , Holly-leaved Cherry ,Bullace , Plum Tree 331
Narcissus poeticuspingstlilja, Narciss,vit lilja utan strut Poet's Narcissus, pheasant¨s eye 12
Petasites hybridus,( P. officinalis, P. ovatus ,P. vulgaris, Tussilago petasites )pestskråp, pestillenrot, pestrot, rödskråp pestilleörtButterbur, Sweet Coltsfoot, heliotrope, Blatterdock ,Bog Rhubarb , Bogshorns , Butter-Dock, Capdockin , Flapperdock, Langwort, Umbrella Plant , , 33
PrunuspersicapersikaPeach, Peach tree 22
Alternanthera-papegojbladJalsanchi, kodukka cheppu, etc.23
Carica papayapapaya, melonträdPapaya , Papaw , Melon-tree , pawpaw02
Pastinaca sativa, Peucedanum sativumpalsternackaWild Parsnip22
Anchusa officinalisoxtunga. järnrot , fåratungor ,fåtungor Bugloss, Common Alkanet, Alkanet , True Bugloss , anchusa 21
Sorbus intermedia,( S suecia .S, aucuparia x intermedia , .S. scandica , )oxel, svensk oxel , vanlig oxel sorb, servicetree11
Papaver somniferum var. albumopievallmo, opiumvallmoOpium poppy, Mawseed ,Blue Bread Seed Poppy , White Poppy -3
Viburnum opulusolvon, ulvbär, ugglerönn, snöboll, skogsolvon , olgonträd , kvalkebär ,illenaträd , hålsbär , fågelbär Guelder Rose, Wild Guelder Rose , Whitsun Rose , Whitsun Bosses , Water Elder , Snowball Tree , Silver Bells ,Black Haw , Cramp Bark, Dog Rowan Tree , European Cranberry Bush , Gaitre Berries , High Cranberry ,Highbush Cranberry , Highbush-cra11
Taraxacum sektion Ruderaliaogräsmaskroser (> 100 arter) Dandelion33
Vaccinium uliginosum subsp uliginosumodon. buskbär, blåbuklar, bjällo-muörje , utterbär, blåbär, öbär, ölbär, slinnor, svålen, vamstöt, gorvälta, blåbukr, slinnon,, blåjutar Northern Bilberry. Bog (great) bilberry. Bog Wortleberry, Bog Bilberry 22
Nymphaea alba ssp candida, N. candidanordnäckros, nordlig vit näckrosWhite Water-lily32
Azadirachta indica (Adr. Juss.)nimneem, azadirachta, bead tree, holy tree, Indian azadirach, Indian lilac tree, margosa, neem tree, nim, nim tree, pride of China,Margosa ,21
AcercampestrenaverlönnCommon Maple, Field Maple , Hedge Maple 32
Ribesalpinummåbär, kongsbär, kalvbär,kobär, Mjölbär, mobär.mågbär Degebär, degbär, , degbärAlpine Currant, Mountain Currant22
Narthecium ossifragummyrlilja, ilagräsBog Asphodel, Lacashire Asphodel12
Cymbalaria muralis, (Linaria, cymbalaria )murrevaIvy-leaved Toadflax,Ivywort ,Climbing Sailor ,Aaron's Beard ,Kenilworth Ivy , 21
Hedera helixmurgröna, heder , murgrönComman Ivy, English Ivy 22
Daucus carota subsp sativusmorotCarrot23
Epilobiumangustifoliummjölke., almecke,almokke, almocke, berghampa, bockramm, bomullsgräs, brudabloss, brudfackla, duntrav, eldmärke, elgstjelk, getstabb, kalfrumpa, himmelgräs, himmelsrikesgräs , hömjölke, högmjölke, ilbrand, Illermjölk,ilmjölke, ållenmärke, rallarros,råbockegräs, råmjölksgräs, kropp, kalvrumpa, mjölkört, miltjamilor, mjölkgräs , mjölkört, praktduna,räfrumpa , rävrumpa, rävsvans, skogsbloss, stort vidjegräs med skidor,vidjegräs, vidjegräs med purpurblomma, åldermjölk, älgeramsRosebay Whilloowherb. fireweed, great willowherb, rose bay willow-herb, wickup, willow herb, 33
Cucumis melomelonCommon Melon, Cantaloupe , Melon , Armenian Cucumber 21
Taraxacumofficinale, T. vulgare, Leontodon taraxacummaskros, smörgubbar( hälsingland) , buseblomma , gula gossar , gulgossar, svinamilla(skåne), piss en lit , kopiss , gåsblommor , ,,lejontand ,, munkhuvud , smörblomster, teleros, skallnacke , kiedieblomster , gulgubbar (hälsingand) , äggblomster(sörmland) , smörfibler , tryllkulor , prästakrona , mitjamilor , mjölkgräs, läikiehökegräs , kådblomster , hundsallat, svinblomster , kavaljersparoll , lejontand, hajtand, busros , sveinblåmmä , skabbrosor, monkhufvud , sveinblåmmä ,gasgras , smörblommer , kjetuppor , gåsblommer , mjölktistelCommon Dandelion, Swine's Snout ,Priest's Crown Lion's Tooth , wild quinine , round-leaf throughwort , hyssop-leaf throughwort , Cankerwort, , 33
Mangifera indicamangomango23
Citrus reticulatamandarinmandarin orange33
Malva vulgarismalva, kattört, kattost mallow23
Zea maysmajs, jordgubbsmajsIndian Corn , Maize, sweet corn, Corn Silk , Oswego Arrowroot , Field corn 01
Mahonia aquifolium,( M. aquifolia, Berberis aquifolium )mahoniaMountain Grape, Mahonia, Holly Grape, Oregon Grape , Holly-leaved Barberry , Oregon Grape Root 13
Althaea officinalisläkemalva, altearot, alteörtMarshmallow , White Mallow22
Pulmonaria obscura, P. officinalis subsp. obscura lungört, hökasuga, lungrötter, lungegräs, lungrot, lungmåssa11
Viola odorataluktviolSweet Violet, Violet, Purple Violet , Garden Violet11
Reseda odorataluktresedaMignonette, Common Mignonette32
Vicia villosa ssp villosaluddvickerhairy wetch32
Medicago sativa Llucern, blå lucern, alfaalfaAlfalfa, Lucerne21
Helianthemumnummularium ssp nummularium,( H. chamaecitus )ljus solvändaRockrose, frostweed01
Calluna vulgaris,( Erica vulgaris )ljung, lyng , löng, graune , rossling, moris, liong, liwngh, hästljung, gröne, grånn, gränne, morisä, rapsrise, rassbärris, raspgräs, hedrise, klädeskvastljung, lögnLing Heather32
Saponariaocymoidesliten såpnejlikaRock Soapwort22
Cotoneaster horizontalislingonoxbår, cotoneasterCommon Cotoneaster, Rock Cotoneaster 32
Vaccinium vitis - idaealingon, Skogens röda guld ,kröser ,linbär , tyssling , kröson , krösa , Lingonberry, Red wortleberry, Cowberry, Red Bilberry , , , 31
Tilia cordata ( T ulmifolia, T parvifolia, T europaea )lind, skogslindLittleleaf Linden,Small-leaved Lime , Lime Tree 312
Linum usitatissimumlin (äkta), spånadslin ,oljelin Cultivated Flax, linseed , Linseed Flax , Flax, Annual Flax, Common Flax 11
Citrus aurantiifolia,( C. aurantiifolia var. limetta )limeLime Fruit, Pear Lemon , Adam's Apple, , 33
Convallaria majalisliljekonvalj, konvalj , blerrk, böckbla, bockebladslilja, båckeblad,, båckebladsblomster, bockblad, båckbladstuppor, bockbärsblime, , bockebläcker, majliljer,, majelilie, majblomster, majblomma, gliseblad, haröron,, fisblad,, kikiramsen, hjärtansfröjd, dalelilja , lillkonvalje, lille konvalle, lilla govalje, lillkunvalle, lillegovalle, konvaljeblomma, kunvaller, liljor Lily-of-the-vally 11
Ligustrum vulgare,( Statice limonium)liguster, marrispCommon Privet, Golden Privet , sea lavender21
Lavandula latifolia (Medik.),( L officinalis var. spica, L. spicata., L. spica )lavendel, kamfer-lavendel. lavender , spike lavender, broad-leaf lavender, broad-leaved lavender.32
Callistemoncitrinus, ( C. lanceolatus )lampborsteBottle Brush22
Stachys byzantina, S. lanata, S. olympicalammöron, ullsyskaWoolly Lamb's Ear", Lamb's Ears , Woolly Betony , Woundwort 22
PrunuslaurocerasuslagerhäggCherry Laurel, English Laurel11
Prunuscerasiferakörsbärsplommon, svartplommonCherryplum, Myrobalan, Cherry Plum, Pissard Plum 22
Cornus maskörsbärskornellCornelian Cherry,21
Cirsium palustre, (Carduus, palustris )kärrtistel, vattentistelMarsh Thistle32
Lotus corniculatuskäringtand, kattklor , björneklor, gulhane , göksmör, käringgigel , tuppnäbb , Gigselärt, gulvial ,käringtuppor hanutuppor, gålhönor, getklöver, gambkulltänner , gamkulletänner Bird's Foot Trefoil, Lady's Fingers , Beacon and Eggs , , 22
Brassicanapuskålrot, rapsat , gotlandsrova , spillrovat Mustard , nabo, rape, canola.33
BrassicaoleraceakålWild Cabbage32
Cydonia oblonga, ( C. vulgaris )kvittenQuince21
Origanumvulgarekungsmynta, oregano, konungagräs, märrmynta, konig, dosta, vild mejram, fjärtmynta, konung, kungsmejram, gemen dosta, konungsört, spansk humle, vild majeranWild Marjoram, Compact Oregano, Turkish Oregano, Winter Oregano, Perennial Marjoram, Variegated Marjoram, Marjoram, Oregano, European oregano, origanum, wild marjoram, common marjoram, grove marjoram, joy of the mountain22
Verbascum thapsuskungsljus (vanligt), trollkärringsslända, rävrumpaGreat Mullein, Aaron's Rod, common mullein , Adam's Flannel ,Beggar's Blanket , Flannel Plant Jupiter's Staff , Velvet Dock, Velvet Plant12
Carum carvikummin, karv, komminCaraway, Caraway Seed , Annual Caraway 21
Vicia craccakråkvicker, blåmjöling , fuglavicker, harvide jogare, musärter , tranärter , viartufted vetch11
Potentilla palustris, P comarum, Comarum palustriskråkklöver, kallgräs, humletuppors, kråkfötter, mjölkpungar, röd femfingerört, rödme, kärrklöver,kärrhumle, träskblommaMarsh Cinquefoil11
Salix repens ssp repenskrypvidecreeping willow32
Thymus vulgariskryddtimjan, timjan, trädgårdstimjan Garden Thyme, Thyme , common thyme , Mother of Thyme , Winter Thyme , Summer Thyme , French Thyme , English Thyme21
Carduus crispuskrustistelWelted thistle23
Ribesuva-crispa , R. grossularia, Grossularia reclinatakrusbär, sticklebärWild Gooseberry, Carberry, Deberries, Fea, Feaberry, Feabes, Feverberry, Gooseberry, Goosegogs, Groseille, Groser, Grozet, Honeyblobs31
Crocus vernus (L), ( C. albiflorus Kit. ex Schult.,)krokus, vårkrokus, vårsaffrancrokus:, Dutch crocus, spring crocus.13
Inula salicinakrissla, kråkfötterWillow-leaved Inula11
Prunusdomestica subsp. insititia, P. insititiakrikon, terson221
VeronicastrumvirginicumKransveronicaCulver's Root, Culver's Physic 11
Gleditsiatriacanthos,( G. anthos, G. ferox)korstörneHoney Locust, Sweet locust, Tree-thorned Acacia , Soet Peui , np
Euphorbia lathyruskorstörelCaper spurge,Gopher Spurge Mole Plant , , 31
Coriandrum sativumkoriander, kinesisk persiljacoriander, Chinese Parsley , Cilantro31
Clethra alnifolia (L)konvaljbuskeSweet Pepper Bush11
Cocos nuciferakokospalmcoconut palm, Coconut33
Polygonum nodosumknutig pilört Pale Persicaria21
HydrangeaanomalaklätterhortensiaClimbing Hydrangea12
Erica tetralixklockljung, kopattarCross leaved heath, bog-heather, cross-leafed heath, moor heath.31
Centaureasspklint22
Fritillaria imperialiskjejsarkronaCrown Imperial Lily11
Allium aflatunensekirgislök, boll-lökGiant Persian Allium11
Sedumspectabilekinesisk kärleksörtAutumn joynp
Brunnera macrophylla, Anchusa myosotidiflorakaukasisk förgät-mig-ej21
Nepetacatariakattmynta, kattleka, kattlosta, lössgräscatmint, Catnep31
Dipsacussylvestris, ( D fullonum )kardtistel, kardväddCommon Teazle, Venus' Basin, Fuller's Teazle, Comb and Brush , Wild teasel 21
Lobelia erinuskaplobeliaFountains Lobelia11
Camellia-kamelia Tea plant, singo, theyaku23
Arabis alpina var glabratakal fjälltrav, fjällbränna , gösörtAlpine rock cressx
Coffea-kaffebuskeCoffee32
Caltha palustris ssp palustris,( C.minor, C. palustris subsp. minor )kabbeleka, bäckjeblomma, bäckros, falsk kärlek, fålsungefötter, trimjölkgrös, mjölkblomster, mjölkrosor, kabelek, kabbalök, klådblomster, näckblomma, klådnäve, näcktobak, näcktobak, skinnarkärinblomma, skopbomma, skovblomma, skovtoppa, svadtoppa, torskblomma, vattublomma, vattublomster, krabbelök, eggblomma, gulnacke, näcktuppor, tremjölksgull, skabbrosor, skitsolöga, skogstjärnros, bofösros, bäckblomma, gul majblomma, källblomster, källkristeblomma, kallkällblomma, källtoppa, svallblomma, tjälblomster, vattublomma, vattugräs, hästhov, fålsugefötter, tjälblomma, midsommarblomma, sårblomma, bäcktoppa, smörfärga, tort smörblomster, smörgåla, solöga, tremjölksblomma, tremjölksgräs, vattsblomma, vattskåpa, sårrosor, skovros, kalvleka, smörblommaMarsh Marigold, Kingscup22
EremurusrobustusjättestäppliljaFoxtail Lily11
Cucurbita maximajättepumpaPumpkin , Winter Squash, Turban Squash , Japanese Kabocha , Hubbard Squash , Chinese Winter Melon ,Banana Squash , Atlantic Giant Pumpkin , gigant pumpkin 22
Heracleum mantegazzianumjättebjörnfloka, jättebjörnloka, jättelokaGiant Hogweed22
Impatiens glandulifera , (I. roylei Walp )jättebalsaminRed Jewelweed, Indian balsam, ornamental jewelweed Himalayan balsam, policeman's helmet, touch-me-not, royale, Balsam11
Ilex aquifoliumjärnek, kristtornEnglish Holly, Hulm , Holy Tree ,Holme Chase ,Hulver Bush , Holm, Christ's Thorn , Holly , 22
Nigella damascenaJungfrun i det gröna, källfräneNigella, Black Cumin, Love-in-a-mist 21
Euphorbia pulcherrima(Willd. ex Klotzsch) ,( Poinsettia pulcherrima (Willd. ex Klotzsch))julstjärnaLal patti . Poinsettia, Christmas flower, Christmas star, lobsterplant, Mexican flameleaf, paintedleaf.Easter flower , Santa Catarina 12
Physalis alkeekengi, P. franchetii, Alkekengi officinalejudekörsWinter Cherry,Alkekengi , Cape Gooseberry, Chinese Lantern Plant , Chinese Lanterns , Coqueret , Strawberry Tomato , Winter Cherry 11
Lunaria annua, Lbiennis. judaspenningarHonesty Plant, White Satin Flower ,Silver Plate , Silver Dollar Plant , Satin Flower , Moonwort , Money Plant , Money Flower, Honesty11
Fragariax ananassa, (F. grandiflora, F. virginiana x chiloensis )jordgubbarStrawberrry 11
Pierisjaponicajapansk buskroslingJapanese Pieris11
Polemoniumcaeruleumjakobs stege, blågull , kosjuss, blåljusjacob's ladder32
HyssopusofficinalisIsopHyssop31
Taxus baccata ( T baccata x cuspidata )idegran, id, ide, idgran, igran, balin, balind, barrling, barrtax, barrlind, taxy, ydh, ydeträ, magran, idgran, tax,English Yew-1
Rudbeckia laciniatahöstrubeckiaGreenheaded Coneflower22
Leontodonautumnalis var autumnalishöstfibbla, mjölkblomster , straduflur ,åkerfibbla , , Autumnal Hawkbit12
Aster novi-belgii höstasterMichaelmas daisy02
Tussilago farfarahästhov, adelsrova, brösttobak, trustblomma, folafötter, fålafötter, frustablomma, hin ondes blomma , hin ondes blommä, hin ondes rofva, hostört, hästho, lerblad, lungbota, läkieblad, majblomma, mjölkblad, märgelört, skarfvagräs, skomma , skommen , skroma, skråp , surblad , tandvärksbota, tjälablomma , tussilago ,
åsnehov
Coltsfoot, Son-before-father, Horsehoof, Hallfoot ,Foalswort , Fieldhove, Ass's Foot , Bullsfoot , Donnhove, Clayweed , Cleats , Coughwort , Hallfoot, Coltsfoot, Colt s foot22
Campanula latifoliahässleklockaGreat Bellflower, Milky Bellflower, Steeple Bells 22
Amelanchier spicata ( A. vulgaris )häggmispel, bärmispel, blåhägg, Kanadensisk hägmispel, småblommig häggmispel , vanlig häggmispel , Juneberry, serviceberry11
Prunuspadus ssp padushägg, AutjaBird Cherry, European Bird Cherry111
Vicia sepium häckvicker, buskvicker, tranärterBush Vetc211
Caragana arborescens, ( C. pygmaea,C. sibirica )häckkaragan. ärtbuske,åkerkål, karagnSiberian Peashrub, Pea Tree, Black Karagana. Sibirian Pea Tree, Yellow Acasia.21
Fuchsia magallenicahäckfuchsiaFuchsia22
Berberis thunbergiihäckberberisJapanese Barberry, Thunberg's Barberry 22
Hyacinthoides orientalishyacint, trädgårds33
Dactylis glomerata ssp globeratahundäxing, äxing cook's foot21
Cynoglossum officinalehundtunga, munklössHounds Tongue, Dog's Tongue21
Medicago lupulinahumlelusern, humlelucern, hmleluzern, humlemäre, humlevälllinBlack Medik,Yellow Trefol Hop Clover 21
Geum rivale var. rivale, (Bernoullia nutans (Crantz) Rafinesque, 1840, Bernoullia rivale (L.) Neck., 1790, Caryophyllata nutans (Crantz) Lamarck, Caryophyllata nutans (Crantz) Moench, 1794, Geum hybridum Wulfen ex Jacq., 1782, Geum nutans Crantz, 1769 nom. ilhumleblomster, brudgum, brud och brudgum , baggpungar , fårpuppor, fårkummer ,kopatte, slåtkullor , kattballar , slåtkullor, snusgubbar, sammetyspungar , starrmurre fårpungar, , mormors nattmössa, Jungfru Maria snusdosaWater avens, purple avens, Nodding Avens, Nodding Water avans, Water Flower, Indian Chocolate , Drooping Avens , Cure All 22
Phacelia tanacetifolia, (P. tripinnata )honungsfacelia , honungsört, knippörtBee Food, phacelia31
Leonurus cardiaca ssp cardiacahjärtstilla, åkernäta,bonässlaMotherwort31
Rubus chamaemorus (subgen. Chamaerubus), R. subgen. Chamaemorus hjortron. jalbär. hjorter, molter. snottercloud berry22
Helenium autummale (L),( H. canaliculatum Lam.,H. latifolium P. Mill, H. parviflorum Nutt.)helenium, solbrud, höstbrudSneezeweed:, common sneezeweed, , sneezewort, swamp sunflower, wild sunflower.13
Hippophae rhamnoideshavtorn, havstörne , finnbärSea Buckthorn, Sallow Thorn11
Corylus avellana, ( C. avellana f. aurea; C. avellana f. contorta; C. avellana f. fusco-rubra; C. avellana f. heterophylla; C. avellana f. pendula; C. avellana var. aurea; C. avellana var. contorta; C. avellana var. fusco-rubra; C. avellana var. heterophylla; C. hassel, vanlig hasselCommon Hazel,Harry Lauder's Walking Stick, European filber, Avellana, hazelnut tree, European Hazel-21
Cytisus scoparius, (Spartium scoparium, Sarothamnus scoparius, Genista scoparius, Sarohammus scoparius, Spartium scoparium, Genista scoparia)harris, ärttörne, harginstBroom. Scotch Broom, Basam .Bisom ,Bizzom , Breeam, Breeam, Broom Tops , Browme , Brum , Green Broom , Irish Tops , Yellow Broom 12
Eupatorium cannabinumhampflockel, flocksCommon Hemp Agrimony, Hemp Agrimony , Water Agrimony ,St. John's Herb , Holy Rope , Hemp Agrimony , Gravel Root, Common Dutch Agrimony , Boneset22
Rubus idaeus ( subgen. Idaeobatus)hallon, hinnbär, brombär, fallbär, ullbär, åkerbär, bramsbär. bringbär, Raspberry, Thimbleberry32
Plantagomajor ssp majorgårdsgrobladcommon plantain 11
Borago officinalisgurkört, stofferblommatborage . bugloss, Beebread , Burrage , Star-flower , 32
Cucumis sativus gurkaCucumber, Gherkins, Cowcumber33
Cucumis-gurkaCucumber22
Lathyrus pratensisgulvial, ängsvial , vele , vedel, gigalärterMeadow Vetchling21
Ligularia-gullstav11
Solidago virgaureagullris, tysenfryd, jungfruris, rävtunga, gulris, gyllengroörtGolden Rod, Woundwort, Aaron's Rod, Solidago12
Trifolium aureum ( T agarium )gullklöver, skogshumle, jordhumle, gullkullaGolden Trefoil, Golden Clover, large hop trifoil 11
Lupinus luteusgul-lupinYellow Lupin ,luine , lupin-1
Argemonemexicana, A. speciosagul taggvallmo, mexicansk mynta Pivla Dhotra , Prickly Poppy, Mexican prickly poppy, Mexican poppy, Mexican pricklypoppy, yellow thistle1
Pseudofumaria lutea, Corydalis luteagul nunneört, handnunneört yellow corydalis21
Sedumacregul fetknopp,allvif, bergknopp , ,bitterknopp , bitter bergknopp , fråssgräs, gul getknopp, haneknop, harfläsk, harefläsk, hållegräs, hällborrar , helleknopp , hällegräs , klippknopp ,munkpeppar pallgräs, skosmörjegräs , skokräm, skosmörja , Sankt Hans lök ,stenpryd, stenpeppar, stenört , , skörbiuggskopper, vargfläsk, vargafläsl, murpeppar , tandväcksgräs , then minsta bladlösa, vipegräs , tandvärksgräs Common Stonecrop, Yellow or Biting Stonecrop , Wall Pepper , 32
Psidium guajavaguavaGuava11
Brassicaoleracea var. sabellica (B. oleracea var. acephala )grönkål, prydnadskål, dekorationskål, garneringskålKale33
Trifolium subterraneumgrävklöver, subklöver, jordklöverSUBTERRANEAN CLOVER22
SalixcinereagråvideGray willow, Gray Sallow33
Salix caprea var coatancagråsälj23
Punica granatumgranatäpplePomegranate21
Picea abies ssp abies, (P. excelsa,P. abies subsp. acuminata , P. abies subsp. europaea , P.abies var. acuminata, P. abies var. germanica )grannorway spruce-11
Prunusserotina, Cerasus serotina glanshäggBlack Cherry, Rum Cherry , Virginian Prune , Wild Cherry , , np
Galegaofficinalis,( G.bicolor) getruta, getört Goat's Rue, Italien Fitch , French Lilac33
Rhamnus catharticusgetapel, värrentorn , väägtorn, vigeltorn, valborg , töre , getbark Common Buckthorn21
Scabiosa columbariafältväddLesser Scabious21
Anchusa arvensis ( A. ovata, Lycopsus arvensis )fårtunga, rast Small Bugloss, Bugloss , lesser buglos, Shepherd' s Weather Glass 11
Pisumsativum hortensefoderörtPea, matar,batani22
Vicia sativa subsp. sativafodervicker, vickervetch, common21
Sambucus nigrafläder, äkta fläder,vanlig fläde, fuglebärsträ, fulbom, hyl, hyllebär, hylleträ, europeisk fläder, Common Elder, European Elder, Black Elder, Bore Tree, Bourtree, Elder, Ellhorn, Pipe Tree, Pipetree, eldrum, common elderberry, tea tree, devil's wood , pipe tree , sambucus-1
Pulmonaria officnalisfläcklungört, fläkig lungört, skånsk lungört, vitfläckig lungört Common Lungwort, Lungwort,Jerusalem Cowslip, Sage of Bethlem ,Jerusalem Sage , Jerusalem Cowslip , , 11
Salix-flertal arter av släktet salixWilliws33
Scrophularia nodosaflenört, torsnätslaKnotted Figwort,Carpenter's Square , Kernelwort , ,Rose Noble , Throatwort , Woods Figwort22
Achillea millefolium ssp sudeticafjällröllika, nordlig röllika, , luddröllikaYarrow01
Salixstarkeana ssp cinerascensfinnvide, ängsvidewillow331
Lythrum salicariafackelblomster, fackelros. kattrumpa, åmärke, strandfackla, strandljus, strandblomster Purple loosestripe, Williw Herb, Rainbow Weed, Purple Willow-herb 32
Foeniculum vulgare (P. Mill.),( F. vulgaris, F.piperitum (Ucria) C. Presl. ,F.panmoricum DC., ,F.officinale (All) ,F. foeniculum (L.) Karst., ,F. dulce Mill. ,F. capillaceum, Zefa fino, Anethum foeniculum (L), Meum foeniculum Spreng.)f'änkål, besk fänkål, bitter fänkål, kryddfänkål, tysk fänkål, vanlig fänkål. Fennel, bitter fennel, common fennel, garden fennel, wild fennel.33
Onobrychis viciifolia, ( O. sativa, O. varia )esparsettsainfoin, Cock's Head32
Juniperus communis ssp communisen, brisk, ener , enträd , eneris, enrisbuske , enrisbuske, jernebär , jänebär , jenboska, järnbuske, getris , enare, enbärsbuske, getris , enare , enbärsbuske, enerse, enbärsträd Common Juniper, Juniper , , , -1
Anacardium occidentaleelefantlus,acajou , akajouäppleCashew Nut, .Apple of Acajou , Cashew nut tree,12
Pyracantha coccineaeldtornScarlet Firethorn, Pyracantha11
Betula nanadvärgbjörk, vivang, fredagsbjörk, fjällrapa, klingris, rypris, långfredagsbjörkSmooth Dwarf Birch01
Sambucus racemosadruvfläder. fruvhyllEuropean Red Elder .Berg-Holunder . Red-berried Elder . . 02
Dracocephalum ruyschianadrakblomma11
Trifolium resupinatum( T clusii )doftklöver, luktklöver, perserklöverclover persian23
Dahliahortensis,( D. cultorum , D. pinnata, D. variabilis )dahlia12
PhoenixdactyliferadadelpalmDate, Date palm, Khajur23
Clarkia unguiculataclarkiaMountain Garland21
Melissa officinaliscitronmeliss, balsam, hjärtansfröjdmelissört balm, sweet balm, lemon balm 21
Cissus-cissusVajravalli, etc.22
Cichorium intybus var. intybuscikoria, vägvårda . solvända . järnört .endivie-sikorie . blåblinka .blåbinke .blå järnört Wild Chicory. Wild succory .Hendibeh .Succory . Barbe de Capucin. . .12
Averrhoa carambolacarambolCarambola tree , carambola, 32
Malusbaccatabärapel, paradisäpple33
Buxus sempervirensbuxbomCommon Box, Box-tree, American Boxwood, Box. Boxwood, Dudgeon02
BuddlejabuddlejaBuddleia, agia chita, Butterfly Bush22
Prunella vulgarisbrunört. Self-heal, Heart of The Earth , Heal All , All-heal n
Geranium phaeumbrunnävadusku cranesbill21
Cirsium helenioides (C hetrophyllum, Carduus hetrrophyllus )Brudborste, borstar, gullborste , borsttistel, brudtistel , läkeblad, älgtungor , , Melancholy Thistle32
Typha latifoliabredkaveldun, cigarrer ,borstar , dunhammar , dunkolv, dunkudde, dunstockar, dyneman , kasedun , kaveldun , klubbvass , krutläskare, narrkolvarGreat Reedmace21
Frangulaalnus, ( Rhamnus frangula)brakved, bläckbuske , brakal , brakebuske ,brakel , brågon , bråkon, brägon , bräkon , geitägg , gulbark , letträd , sprakved ,svartal , torste , torste , toste, trollhägg, träste , tröske , vildhäggvallbjörk alder buckthorn, Black Dogwood ,berrybearing alder , Frangula Bark , , 31
Fagopyrum esculentum, (F. sagittatum, Polygonatum fagopyrum, Polygonum fagopyrum)boveteBuckwheat, Sarrasin, Saracen Corn , French Wheat ,Brank , Beechwheat31
Dianthus barbatusborstnejlikasweet William22
Paeonia festivabondpion01
Vicia fababondböna, åkerbönabean,field, broad bean, horsebean. Fava Bean11
Gossypium arboreum (L), (G,nanking (Meyen.) )bomull (från Asien)cotton tree (chinese), Cotton11
Echinopsechinopsbolltistel. Globe Thistle11
Echinops sphaerocephalusbolltistelGlobe-thistle21
GiliacapitataBoligilaQueen Anne's Thimbles11
Fagus sylvaticabok. rödbok. vanlig bok Common Beech, Beech , Hay Beech , Common Beech , European Beech , Buck-mast -2
Lycium barbarum, (L. halimifolium )bocktörneChinese Wolfberry,Gou-gi-zi , Matrimony Vine11
Scilla anemonablåstjärna, scilla21
Hepatica noblis,(H. nobilis, Anemone hepatica , Anemone triloba)blåsippa, blålock , blåves , blåveror , killingeblomma American Liverwort , hepatica , anemone apennia , blue anemone , Trefoil , Herb trinity , Kidneywort02
Wisteria sinensisblåregnChinese Wisteria, Grape flower, Chinese kidney- bean tree11
Jasione montanablåmunkar, monkeSheep's-bit, Sheep's Scabious22
Campanula rotundifolia ssp rotundifolia,blåklocka22
Centaurea cyanusblåklint, blågubbar, blå sästuppor, Blå bondtuppar , klint , blåklätt , blåkorn, båtsmansmyssa, duvstol, åkerrosor, Cornflower, Hurtsickle, Bluebow, Blue Cap , Bluebottle, Bachelor's Buttons 22
Echium vulgare,( E. elegans)blåeld, blåkunter , blåtistelViper's Bugloss, Blueweed32
Vacciniummyrtillus, V. frondosum , Myrtillus nigrablåbär, blåbärsris, bölljon, klöngon, lettbär. sarremuörje, sirremuörje, skogsbär, skvallebär, skvallerbär, slinder, slinnen, slundron. , slyndron, svälton, slinner, slynnon, klögen,, slyngon, slinnen , blåbärsbuskeBlueberry, Bilberry, Whortleberry, Whinberry, Trackleberry, Hurts. Hurtleberry, Huckleberry, British Bilberry, Bleaberry, Airelle. Black Whortles 22
Echinopsritroblå bolltistelGlobe Thistle33
Geranium sanguineumblodnäva, ormgräs, blodört, blodrotsgräs, tranääf, ängnäfört, bergnäbba, röd storknäbbBloody Cranesbill, blood-red germanium, Red Cranesbill 21
Trifolium incaratum blodklöver, crimsonklövercrimson clover 33
Betula-björkBirch012
SalixauritabindvideEared Willow, Eared Sallow22
Nepeta racemosa (.N- mussinii )bergnepeta, kantnepeta ,kaukasisk kattmynta Dwarf Catnip,Persina Catnip,Catmint31
Berberislycium L.berberis Barberry23
EuonymuseuropaeusbenvedSpindle Tree, Common Spindle Tree, European Spindle Tree11
Ipomoea batatasbatat, sötpotatisSweet Potato22
Musaspp.Banan m.flBanana, kela, Plantain11
Bambusa-bambuBamboo, bans, veduru, etc.03
Anemone blandabalkansippaMountain Windflower of Gr03
Thymus serpyllum subsp. serpyllum ( T. serpyllum subsp. angustifolius , T serpyllum, T praecox arcticus )backtimjan, backhumle, backte, feldthymian, fälttimjan, jomfru Marie senghalm, jordhumle, kolnae, kunnela, kvendel, ruusört, skogstimjan, svarthö, turkisk timjan , vild poley, Vild timjan, vårfrusänghalmwild thyme, Quendel, mother of thyme , brotherworth, creeping thyme, Breckland Thyme , Serpolet, 31
Thlaspi caerulescens ssp caerulescens, T. alpestrebackskärvfröalpine penny cress11
Pulsatilla vulgaris subsp vulgaris ( Anemone pulsatilla subsp. pulsatillabacksippa, yxner, oxeöronpasque-flower, Wind flower , Meadow anemon,Passe Flower , Easter flower22
Veronica spicataaxveronikaSpiked Speedwell, Blue Speedwell 21
Carpinus betulusavenbok, annbok, vitbok European Hornbeam, Columnar European Hornbea02
Aubrietia cultorumaubrietia33
Populustremula, (Querrcus ruba )asp.hasp. suppe, äspe. äspAspen-21
Fraxinus excelsioraskash, Common Ash , Weeping Ash , European As011
PrunusarmeniacaaprikosApricot, Apricock33
Citrus sinensis, ( C. cinensis )apelsinorange, (sweet orange)33
Malusdomestica ,(M. pumia, M. sylvestris subsp. mitis )apel, äppelträd, äpple, trädgårdsapel, kulturapelApple23
Agastachefoeniculum, (A. anethiodora, A. anisata )anisört, Indianmynta , anisisop, , Anise Hyssop,Anise Hyssop , Licorice Mint , Lavender Hyssop , Wonder Honey Plant n
Chlorophytum-ampelliljaChamksa, kulai, janjari12
Cercis canadensis (L), Erigeron canadensisamerikanskt judaträdNorth America Red Bud, eastern redbud, judas tree, redbud.np
Trifoliumhybridum ( T elegans)alsikeklöveralsike [clover]33
Aster alpinus, A. alpinus x A.amellus alpasterAsternp
Aloe-aloeAloe, gheekumar, kathaldi22
Ulmus scabra ssp glaba. U. montanaalm, skogsalmWych Elm, Scotch Elm111
Trifolium alexandrinumalexandrinerklöver, storklöver clover Egyptian , berseem33
Trifoliumalexandrium L.AlexanderklöverEgyptian clover, berseem11
Aquilegia vulgarisakleja, Tyska klockor, åkerleja Columbine. True Columbine, Granny Bonnets, Granny's Bonnet , European Crowfoot , European Columbine , Culverwort11
Agaveamericanaagave, den hundraårige aloen Agave ,Century plant, American Aloe33
Elaeis guineensis Jacq.,afrikansk oljepalmoil palm, Red oil palm, African oil palm23
Eryngiumhybridum(marton)22
Prunusincisa(-)33
Potentilla-25 arter i släktetSilver weed21
Veronica -24 arter i släktetironweed21
Rumex -21 arter i släktet syrorDock Sorrel, Rumex, amb-avati, jangli palak, etc.01
Vicia -16 arter i släktetvetches Field Beans22
Rosa -15 arter i släktet rosorRose-2
Centaurea -12 (600) arter i släktet Hardheads (fam)np
Euphrasia-11 arter i släktet ögontrösteyebright11
Rubus -10 arter i släktet rubusar (eg. >100)Blackberry, Raspberry, akhan, sohper33
Senecio-10 arter i släktetRagwort11
Prunus-8 arter i släktet prunusarPlum, cherry, apricot, peachnp
Cirsium-8 arter i släktet Field Thistles22
Mentha -7 arter i släktet myntaMint13
Cardamine-7 arter i släktet brämsorCuckoo flower22
Verbascum-7 arter i släktetBantamakhu, jakhmirir12
Cotoneaster-7 arter i släktetCotoneasternp
Stachys-7 arter i släktetWoundwort23
Lamium-6 arter arter i släktetDead nettle21
Melampyrum-5 arter i släktet kovall11
Melilotus -5 arter i släktet honungsklöver m fl Mellilot, clover Sweet 31
Aster-5 arter i släktet asteraster, Star-wort12
Petasites-5 arter i släktet33
Fragaria-5 arter i släktetStrawberry12
Anemone -5 arter i släktetAnemony,windflower11
Arabis-4 arter i släktet travarRock Cress21
Thymus -4 arter i släktet timjanThyme21
Polygonum-4 arter i släktet slide m.flFleece-flower, Polygonum, bhilamgori, nhachu, etc.22
Crataegus -4 arter i släktet hagtorn mmhawthorn, May Bush , Tree of chastity, White Thorn, Haw, May Tree , , , 32
Pulsatilla-4 arter i släktet backsippor11
Bidens-4 arter i släktetspanish needles32
Salvia -4 (550) arter arter i släktetSage etc22
Carduus -3 arter i släktet pigtistlarthistles32
Lupinus -3 arter i släktet lupin m fl01
Malus-3 arter i släktet aplarapple,pear, plum, cherry etc33
Scrophularia-3 arter i släktetFigwort12
Teucrium-3 arter arter i släktet gamander m.fl Wood Sage11
Clematis -2 arter i släktet, klematisarClematis, Virgin's Bower22
Alyssum -2 arter i släktet stenörter2-
Lilium-2 arter i släktet 11
Scilla-2 arter i släktet 21
Heracleum-2 arter i släktet33
Caltha-1 art i släktet kabblekor Marsh Marigold12
Cynoglossum-1 art i släktet hundtungorHounds tongue, etc.11
Panicum-1 art i släktet Chamulu, samai, kungu, etc.3
Fagopyrum-1 art i släktetBuck wheat, banphapar, lappasak32
Eupatorium -1 art i släktetThrough-wort , Purple Boneset11
Erophila-1 art i släktetErodium22
Cyperus-1 art i släktet Bimbal, chin-choda, gane-chi, gathiyan, motha , Galingale m fl 3
Caragana -1 art i släktetPea Tree21
Chrysanthemum-1 art i slktet färgkragarChrysanthemum22
Carum-1 art av släktetGarnyu,vamu, zeerakarpo32
Ziziphhus- Chinese date, jujub tree,ber, bor,regu,toran33
Zingiber spp.Ginger, adrak, gada, jangli adrak03
Zanthoxylum spp.Hanjor, timur, tirphal, yer32
Zanthoxylum- Hanjor, timur, tirphal, yer12
Xylocarpusgranatum Koen. Chapa, sisumar32
Xyliaxylocarpa Roxb. Irul, pynikado22
Ximinia- Iron weed11
Xantolistomentosa (Roxb.) Rafin. Jastimadhu, palai,kantabar22
Xantolis tomentosa (Roxb.) Rafin.Jastimadhu, palai,kantabar22
Woodfordiafruticosa (L.) Kurz Dhaiti, dauri, jargi32
Wendlandiaexserta (Roxb.) Chanlai23
Wendlandia exserta (Roxb.)Chanlai21
Vitex spp.Bannah Violet22
ViolacaninaDog Violet11
Vigna- Ran shevga, halunda, etc.22
Vernoniaaltissimatall ironweedn0
Vernoniamonosis DC. --32
Verbascum spp.Bantamakhu, jakhmirir31
Ventilago- Bonga sarjom, surul21
Vateriaindica L. Indian coral, dhup03
Urtica spp.Chichru, kaniyali, pachoo, etc.02
Urena- Boriyal, nichardi12
Ulmus americanaAmerican White Elm, Water Elm P
Triumfetta- Anyotti, nichardi32
Triumfetta spp.Anyotti, nichardi12
Trigonella-Methi22
Tridaxprocumbens L. Ekdandi, gad-dichamanti, patherchotti22
Trichodesma- Aundhi, gheema12
Trichiliacinnaroides (Wt. & Arn.) Bent.Korakkadi, kora12
Tribulusterrestris L.Chotigothru, kanti, palleru22
Tribulus terrestris L.Chotigothru, kanti, palleru22
Trianthemaportulacastrum L. Galijeru, pathorchattu22
Toreniaindica Saldanha --23
Torenia indica Saldanha--21
Toonaciliata M.- Cedrella32
Toddaliaasiatica (L.) Lamk. Kanj, kattu nidogu22
Toddalia asiatica (L.) Lamk.Kanj, kattu nidogu22
Tinospora- Chintil, goluncha, gunge13
Thymuspraecox subsp.arcticus var.coccineusred-flowering thymen0
Thespesia- Indian tulip, paraspipal, bhendi tree32
Thelepaepale ixiocephalaWhayati33
Terminaliaarjuna (Roxb.) Wt.& Arn. Arjun, maddi31
Terminaliachebula Retz. Ink nut, hirda32
Terminaliatomentosa Wt. & Arn. Ain, maddhi32
Terminaliabellirica (Gaertn.) Roxb. Beheda21
Tecoma- Chinese trumpet creeper02
Tamarix spp.Jhau, kori22
Tamarindusindica, T. officinalisTamarind31
Tagetus- Marigold11
Tabebuia- Basant rani02
Syzygiumcumini (L.) Skeels Jamun32
Syzygiumheyneanum (Duthie) GambleKathjamti, sohayam33
Synadeniumgrantii Hk.f. African milk bush21
Symplocos- kaula, lodha, paralai, singan22
Symplocos spp.kaula, lodha, paralai, singan22
Swietenia-Mahogani22
Swertia- Swertia11
Strychnospotatorum L. Clearing nut tree, nirmali23
Strobilanthinaestrobilanthus--33
Striga spp.--32
Striga- --12
Stereospermum- Padiri, padal, gajpipal12
Stephaniaglabra (Roxb.) Miers --03
Sphaeranthus-Bodasaram, sitadori23
SpathodeacampanulataFlame Tree, Scarlet bell, African Tulip Tree , Kokoninsu , 02
Sorghum-Sorghum, Pearl millet, jawar, baru, cholam, etc.23
SorbusamericanaAmerican Mountain Ash0p
Sopubiadelphinifolia (L.) G.Don --22
Sopubia delphinifolia (L.) G.Don--22
Sopubia delphinifolia (L.) G.Don--22
Sophora- Pagoda tree, etc.22
Sonneratiaapetala Buch.-Ham. Keora, Kalinga32
Solanum spp.Brinjal33
Smithia- Barka, kaula, titalboti, etc.23
Smilax-Greenbrier22
Smilax spp.Nimbetta, kukardara, ramdalim22
Sida- Bala, bari-yara, kherati03
Shorearobusta Gaertn. Sal, guggal03
Sesbaniagrandiflora, Agati grandifloraVegetable Hummingbird, Basna, agasthi, avisi 3
SemecarpusanacardiumOriental Cashew Nut, Marking nut tree, jidi, bhilawa23
Securinegavirosa (Roxb. ex Willd.) Pax & Hoffm. Dalme, helpi, balli chettu22
Scutiamyrtina (Burm.) Kurz Tuvadi, gariki, kuradi30
Scrophularia spp.Figwort12
Scoparia dulcisVacourinha, Atisirsa, mithi patti, mashla32
Scoparia dulcis L.Atisirsa, mithi patti, mashla32
Schreberaswietenioides Roxb. Gante, magalingam, mokkam22
Schleicheraoleosa (Lour.) Oken Ceylon oak, kusum, sagade03
Schleichera oleosa (Lour.) OkenCeylon oak, kusum, sagade01
Schimawallichii Needle Wood22
Schima wallichiiNeedle Wood22
Schefflera-Bethu, etc.33
Scabiosaspeciosa RoyleScabious23
Sapium-Chiran, makhani02
Sapindus- Soapnut30
Sapindus spp.Soapnut10
Santalum album L.Sandalwood tree, chandan12
SambucuscanadensisAmerican Elder, Eldbery0P
Samaneasaman (Jacq.) Merr. Rain tree22
Salvadora- Jal, pilu, maram uga02
Salvadora spp.Jal, pilu, maram uga02
SalixdiscolorPussy willownp
Salix spp.Willow22
Russeliaequisetiformis Schlecht & Cham. Bright coral red22
Russelia equisetiformis Schlecht & Cham.Bright coral red22
Rungiassp. Rungia--33
Ruellliatuberosa L. --22
Rosamacrophylla L. Rose32
Rosamoschata, R. muscatta, R. brunoniiHimalayan Musk Rose, Wild Rose23
Robinia psedoacacia decaisneanaBlack locust, false acacia33
Rhus glabaSmooth Sumacsnp
Rhodomyrtustomentosa Wt. Hill goose-berry, kora ita, thavittoo22
Rhizophora- Kandal, daboja, etc.32
Rabdosiacoesta (Buch.-Ham. ex D.Don) HaraKalthunia, shain32
Rabdosiarugosa (Wall. ex Benth.) Hara Shain, sulah32
Quisqualisindica,Q. grandiflora, Q. longifolia, Q. loureiri, Q. pubescens, Q. sinensisRangoon creeper02
Pyruspersica L. Batsch. Peach, Wild Pear 33
Pyrostegiavenusta (Ker-Gawl) Miers Golden shower01
Pupalialappacea (L.) Juss --23
PterocarpusmarsupiumBastard Teak. Kino tree, bijasal, yegisa,East Indian Kino Malabar Kino , , 22
Pterocarpussantalinus, Lignum rubrum, Ptericarpi lignum,Santalum rubrumRed Saunders, Red Sandalwood 12
Prunusamygdalus Batsch. Almond33
Prunuscerasoides DC. Wild Cherry32
Prunusdomestica Plum33
Prunuspashia Buch-Ham Wild pear33
Prosopischilensis (Mol.) St.Misquite, deb babul, gunda bavar33
Prosopiscineraria (L.) Druce. Chonkar, shami, jammi22
Prinsepiautilis Royle Bekhal32
Premna- Aganyo, kondamanga, masathekku32
Premna spp.Aganyo, kondamanga, masathekku12
Pouzolzia- Chipli, chaok daba, utkra02
Pouzolzia spp.Chipli, chaok daba, utkra02
PortulacagrandifloraMoss Rose, Portulaca. Eleven o'clock . Sun Plant 23
Poranavolubilis Burm. Porana32
Populusciliata Wall. Poplar, piplas, makal22
Pongamiapinnata (L.) Pierre Indian beech, karanj, ponga33
Polylgala- Meradu, nilkanti, rali, sherita12
Plectranthus-Plectranthus, bapachi32
Plantanus occidentalisAmerican Plane, American Sycamore , Butterwoodp
Pisum sativum L.Pea, matar, batani22
Piper-Betel leaf plant, vetta, pipali, miri, kalilmirach02
Pimpinellamonoica Dalz. Lady's lace22
Pileaspp.Guge, jealear02
PhyllantusemblicaEmblic , amla , Myrobalan12
Phyllanthusacidus (L) Skeels Star gooseberry22
PhylanodifloraFrogfruit, Jalbutti, ninkhadi, bokkana, Jalbutti, ninkhadi, bokkana, Turkey-tangle, Matgrass31
Phoenix spp.Wild date palm, etc.23
Phlebophyllum kunthianum NeesKurinji11
Phlebophyllumkunthianum Nees Kurinji33
Phaseolus- Pulses, Beans32
Petunia spp.Petunia32
Petunia- Petunia12
Petrea volubilis Purple wrath22
Petrea volubilis L.Purple wrath22
Persea-Avocado, ladder wood, lapche phal22
Peperonia-Luchipata, sumlako20
Peltophorumpterocarpum (DC.) Baker ex Heyne Copper pod tree, Rain tree, Peltophorum 23
PavettaindicaPavattai, paphti02
Paulownia tomentosa, P. imperalisEmpress Tree, Paulownia, Royal Paulownia 22
Partheniumhysterophorus L.Parthenium01
Parkiatimoriana (DC.) Merr. Supota, yongchak12
Pancratiumtriflorum Roxb. Kandad32
Oxalis spp.Indian sorrel, etc.31
Osyris- Popli, natadike21
Osyris spp.Popli, natadike23
Oryza- Paddy, dhan, bhat, etc.01
Oroxylumindicum Vent. Pampini, ullu12
Opuntia-Prickly Pears22
Oplismenus- --23
Olea- Gaild, kahi, kunde, parjamb3
Ocimum -Basil, tulsi, etc.11
Nymphoides- Water lily, baan12
Nymphaea- Water lily, boomb,saluk, kaluva, poyana03
Nipafruticans Wurmb. --21
Nephelium litchilitchi, lychee32
Nephelium litchi Comb.Litchi12
Nelumbo nucifera Indian lotus, padma, kamal3
Naraveliazeylanica DC.Rammam riub, vadak-kodi valli12
Myristica- Nutmeg tree, etc.22
Mussaendafrondosa L. Bedina22
-
Muscariarmenalacum31
Murrayapaniculata (L.) Jack. China box, marchala,Satinwood , Orange Jasmine , 12
Murdannia- --23
Muntingiacalabura L.Singapur or Burma cherry22
Moringaoleifera Lam.Drumstick tree32
Momordica- Bitter gourd, etc.32
Mitragynaparviflora (Roxb.) Korth. Kaim, kadam12
Mimosahamata Willd.Jheryihani, erra Sandra32
Mimosahimalayana Gamble Bramble stalk, kasari, korintha32
MimosapudicaSensitive Plant33
Mimosapudica L.Sensitive plant33
Millingtoniahortensis L. Indian cork tree, akas nim02
Mikania scandens Mikania21
Mesuaferrea L. Iron wood, nagchampa03
Memecylon- Alli, kasavu, kaya, etc.22
Melia- Pesian lilac, hebbevu, bakain22
Melastomamalabathricum L. Jatrangi, kadalil, nekkane1
Melanthesa-Devadari, jirual, owi,jhanjika22
Martynia annuaBaghnakha, bichua, vinchi23
Manilkara- Cylon iron wood, bakula, pala chettu02
Manilkara spp.Cylon iron wood, bakula, pala chettu02
Manihotesculenta Crantz. Cera rubber, maracheni-kilangu22
Mammeasuriga (Roxb.) Kosterm. Surangi, nagkesar 3
Maluspumile Mill. Apple33
Mallotus- Kamala dye tree, pitali03
Madhucalongifolia (Koen.) Mac Br. Mahua tree, ippa, iluppai32
Madhuca longifolia (Koen.) Mac Br.Mahua tree, ippa, iluppai12
Macaranga-Chandada, vatta, etc.02
Maba- Irambali, alli, etc.22
Lycopersicum esculentum Mill.Tomato33
Lycopersicumesculentum Mill. Tomato11
Luffa-Dish-cloth Gourd, Ribbed gourd22
Lophopetalumwightianum Arn. Banati22
Lobelia-Boomari, dhaval, nimante, gorak nal02
Litsea- Maida, chandana, narra alagi33
Litseapolyantha Juss. Meda31
Linociera- Kunde, masseri, satapala, verripogada22
Limoniaacidissima L. Wood apple, velaga, kavath22
Limonia acidissima L.Wood apple, velaga, kavath22
LigustrumsppPrivet ,Koli, lokhandi, pungan chedi23
Leucaena-Subabul, etc.12
Lepisanthes spp.Korivi, netota ritha33
Lepisanthes- Korivi, netota ritha11
Lepedagathiscuspidata Nees Akhra33
Leonuruscardiaca L. Mother wort11
Leea-Hansiadhapan12
Lawsoniainermis L. Henna plant, mehndi, 03
Lasiosiphon eriocephalus Dcne.,Rametha, nunju, nacchinar, 32
Lasiosiphoneriocephalus Dcne., Rametha, nunju, nacchinar,12
Lanneacoromandelica (Houtt.) Merr. Jhingan, karambal22
Lagerstroemiamicrocarpa Wt. Benteak, nana32
Lagerstroemiaparviflora Roxb. Nandi, bondar32
Lagerstroemiaindica L. Crape myrtle, Pride of India, chinna goranta22
Lagerstroemiaspeciosa (L.) Pers. Jarul, poo maruthu12
Lagenariasiceraria 'Gakhaa'Bottle gourd22
Lagasceamollis Cav. Phuli, koriyapatta, phukri23
Kydiacalycina Roxb. Pula, warang02
Knoxiasumatrensis (Retz.) DC. Kampu rodda22
Knemaattenuata (Wall.) Warb. Jathikai, ruktmaru22
Kleinhoviahospita L. Kleinhovia, punaitekku22
Kleinhovia hospita L.Kleinhovia, punaitekku22
Kandeliacandel (L.) Druce Kandile22
Justicia- Bankas22
Jatrophacurcas L. Physic nut22
Jatrophagossypifolia L. Belly ache bush23
Jaquemontiapentantha (Jacq.) G. Don Jaquemontia33
Jaquemontia pentantha (Jacq.) G. DonJaquemontia11
Irisnepalensis Don Iris22
Ipomoeapulchella Roth Railway creeper33
Inulacappa Inula22
Indigofera- Indigofera22
IlexopacaHolly Berry, American Holly np
Hymenodictyon- Kuthan, bhaulan23
Hygrophoropsis aurantiacaGormidi, neeti gobbi, oont katela33
Hopea- Iron wood,etc.02
Holopteleaintegrifolia (Roxb.) Planch. Indian elm, kanju, navili, papri02
Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch.Indian elm, kanju, navili, papri02
Holigarna- Black varnish tree, kattucheru23
Hiptagebenghalensis (L.) Kurz Madhumalati, aneta, kurukkathi22
Hibiscus cannabinusDeccan hemp, upland cotton, kenaf33
Hevea brasiliensis (HBK) Muell.-Arg. Para rubber , Rubber tree, rubber3
Heterophragmaquadriloculare (Roxb.) K.Schum. Varas, bondgu, udumaram02
Heliotropium indicum Naga danti, bhurandi22
Helianthusannuus 'Evening Sun'Sunflower31
Hedyotis- Khet papra22
Hedychium- Ban haldi, dumpa rashtramu, kapur kachri, rubiri02
Hedychium spp.Ban haldi, dumpa rashtramu, kapur kachri, rubiri02
Hameliapatens Jacq. Hamelia22
Guizotia abyssinicaniger33
Grewia- Dhaman, udipe, tegali, bhemal, makad meva22
Grewia spp.Dhaman, udipe, tegali, bhemal, makad meva22
Grevillearobusta A.Cunn. Silver Oak33
Gomphrenacelosioides Mart. --23
Gmelinaarborea Roxb. Gumhar, sivna23
Gmelina arborea Roxb.Gumhar, sivna21
Glycosmispentaphylla (Retz) Corr. Anam, golugu23
Glycosmis pentaphylla (Retz) Corr.Anam, golugu21
Gloriosasubperba L. Kala lavi, nagaser02
Glochidion- Kalchia, bho-ma, nirveti02
Gentiana-Gentian12
Gaultheriafragrantissima Fragrant winter-green22
Garcinia- Amsul, kokam, kuki03
Flemingia- Ajhar, makri, nemali padam22
Flacourtia- Sweet thorn, attak, kakai22
Excoecariaagallocha L. Blinding tree32
Evodialunu-ankenda (Gaertn.) Merr. Kattu shanbagam22
Euphorialongana Longan tree, ashphal, umb31
Euphoria longan (Lour.) Steud.Longan tree, ashphal, umb13
Euphorbiaantiguorum,., E. cattimandoo W. Ell., E. rigona Spurge, Tridhra sehund22
EuphorbiarobbiaeSpurge Euphorbia 11
Erythroxylummonogynum Roxb. Bastard sandal, devadaru32
Erythrina-Coral Tree22
Eribotryajaponica Lindl. Loquat11
Entadapursaetha DC. St. Thomas bean, gila2
Elaeocarpus- Wild olive tree, rudraksha22
Elaeagnusconferta Roxb. Amguli, hari, kulangi22
Elaeagnuskologa Sch. Wild olive, kulangi22
Elaeagnusparviflora Wall. ex Royle Ginwai22
Ehretiaacuminata R.Br. Ivory wood32
Ecliptaprostrata (L.) L.a, A. alba Bhangra, bhringaraj, guntakalagara22
Dyschoriste-22
Durantarepens L. Duranta22
Duranta repens L.Duranta22
Drypetesroxburghii (Wall.) Huru. Putranjiva12
Dombeyamastersii Hk.f.Dombeya22
Dombeya mastersii Hk.f.Dombeya22
Dolichandrone- Vil padiri, nuruddi, kadalathi12
Dispsacusinermis Teasel11
Dipterocarpus- Black dammar02
Diospyros-Persimmon, Malabar ebony, etc.31
Dioscorea-Dukka penda-lam, khamalu, pitakanda, tamboli , Yams3
Dilleniaindic a L. Chalta, pedda kalinga13
Dilleniapentagyna Roxb. Agachi, karmal13
Dichrostachyscinerea Wt. & Arn. Virtuli, vadathali22
Desmodium-Chirota, sarivan, karabeeja 22
Dendrophthoe- Banda, irkum, badanika22
Dendrocalamus-Bamboo, choya bans, karail03
DelonixregiaGulmohr , Royal Poinciana, Gulmohr, Flamboyant ,Flame Tree , Peacock Flower , 12
Daphne oleides Scherb, Daphne,33
Daphneoleides Scherb, , Daphne11
Dalbergialanceolaria L.f.Kuralada, patradi32
Dalbergialatifolia Roxb. Rose wood, bete, devbija32
Dalbergiapaniculata Roxb. Passi, pachari32
Dalbergiasissoo Roxb. Sissoo, shisham32
Dahlia-Dahlia23
CynodondactylonDub , Cocksfoot-grass, Couch-grass.Dog's Tooth . 1
Cybistaxdonnell-smithii Rose Gold tree, basant rani02
Cyathoclinepurpurea (Don) O.Ktze.Bongagra, chotagunja22
Cyathea-dra, bon gasun23
Cuscutareflexa RoxbAmar-Vel01
Curcuma spp.Trumeric, bon haldi, haldi, shindalvan32
Curcuma- Trumeric, bon haldi, haldi, shindalvan12
Cryptocaryawightiana Thw. Palai, gulmur12
Crotonbonplandianum Baill.Mirchayia, galivana02
Crotoloariajuncea L.Sannhemp01
Crinum- Spider lily, chengalva22
Cressacretica L. Dahba12
Crataevareligiosa Forst. Barna22
Couropitaguianensis Aubl. Cannon ball tree, nagalingam1
CostusspeciosusSpiral Ginger, Besemati, kenkand, Costus , 22
CornusmasculaDogwoodnp
Coreopsisdrummondii Torr. & GrayCoreopsis22
Cordiadichotoma Forst.f .Sebesten plum, bohar22
Corchorus spp.Jute plant, banpat32
Corchorus- Jute plant, banpat12
Commelina-Dayflower, Venna veduru, etc.22
Cochlospermumreligiosum (L.) Aston Galgal, konda gogu, gong12
Clinopodiumvulgare L.. Summer savory01
Cleome gynandra Gulabi tiwan, vaminta32
Cleome monophylla Velakkeerai32
Cleome viscosa Kukka vami-nta, pilitilwan32
Cladonia luteoalbaYellow woodn
Citruslimettoides L. Mitha33
Citrusmedica limonum L. Lemon33
Citrus aurantifolia Swing., C. acida, C. limettaLime11
Citrus medica limonum L.Lemon11
Citrus reticulata L.Mandarin11
Citrullusvulgaris SchradWater-melon22
Cithraxylumsubserratum SwartzFiddlewood21
Cithraxylum subserratum SwartzFiddlewood23
Cissus spp.Vajravalli, etc.22
Cirsium spp.Field Thistles32
Cipadessabaccifera (Roth) Miq. Nalbila, jial, pithamari 02
Cichoriumintybius L. Chicory22
Cicerarietinum L. Gram, sanagalu, chana02
Chloroxylonswietenia DC.Satinwood tree, bhera, porasu, billu22
Chamaesyce albomarginata (Torr. & Gray) Small, (Euphorbia albomarginata Torr. & Gray )22
Ceriops-Ankandal, chiru kandal, goran22
Centaureacyanus 'Emperor William'Cornflower22
Celtis occidentalisHackberry, Nettle-tree np
Celosiaargentea, C. margaritaceaCocks comb , Giant Celosia , Quail Grass , Plumed Cockscomb , 22
Ceiba pentandrakapok, silk-cotton tree, White silk cotton tree33
Cayratia spp.Mura palleru, ludra danka, kanipu tige22
Catunaregamspinosa (Thunb.) Tiruv.Boebindi, gela33
Casuarinaequisetifolia Forst.Beefwood tree, suru, saravu10
Cassythafiliformis L. Sitamma savaralu23
Carviacallosa (Nees) Bremk. Karvi, garikalu33
Carissacarandas L. Karonda22
Careyaarborea Roxb.Kumbha, kumbi02
Cardusonopardiodes Fisch Musk Thistles22
Capsicum-Chillies, Green Pepper23
CapparissppCaper Bush, Kanthar, etc.11
Canthium- Kirna, palaga, woppe32
Cannabissativa L. ( C.indica, C. chinense ) Hemp, marijuana22
Canariumstrictum Roxb. Black dam-mar, manda dhup02
Camellia spp.Tea plant, singo, theyaku21
Calophylluminophyllum L.Alexandrian laurel02
Cajanus cajanpea, pigeon, Pigeon pea, tuar, kandulu, cajan, red gram 32
Caesalpinia-American Surmach11
Buteamonosperma (Lam.) Kuntze Palas, dhak2
Buchananialanzan Spr.Calumpang nut tree, chironji, sara21
Bruguieragymnorrhiza (L.) Lamk. Thoddu pon-na, sigappu kakandan22
Brassica rapa Turnip22
Boswelliaserrata Colebr. White dammar, gugal, salai02
Borreriaarticularis (L.f.) Will.urdmutta, kair kar, madanaku22
Borassus flabellifer Toddy palm, borassus palm33
Bombaxceiba L. Red silk cotton tree33
Boerhavia- Ghetuti, kha-pra, pandeku-sir, punarnava22
Blepharis- Bhangari23
BixaorellanaAnnatto, Anchiote, Lipstick Tree , Urucu, Annotta , Orleana, Arnatto, kun-gamapoovu , , , 03
Bischofiajavanica Bl. Bishop wood11
Bauhiniavahli Wt. Camel's foot climber21
Bauhiniavariegata Wt.Geranium tree21
Barringtoniaracemosa (L.) Spr.Samudra kadappai22
Barleria-Bajradanti, kuranti, etc.23
Bacopamonnieri (L.) Penn. Brahmi, nir-brahmi, jalna-veri, sambrani chettu22
Bacopa monnieri (L.) Penn.Brahmi, nir-brahmi, jalna-veri, sambrani chettu22
Avicenniaofficinalis L. White mang-rove, tivar32
Atylosia- Bajhala, rantur12
Atlantia- Malai narathai22
Atlantia spp.Malai narathai22
Asystasia- Bassati, lavana valli22
Aspidopterysindica (Roxb.) Hochr. Bandi kota teega22
Asphodelustenuifolilus Cav. Piazi12
Artemisiamaritima L. Mugwort33
Areca- Betel nut palm, etc.22
Aporusa- Vittil, sarali23
Apodytesbeddomei Mast.Ammemara32
Aphanamixispolystachya (Wall.) ParkerHarinhara, akawatong, chemmaram12
Antigonon leptopusRailway or coral creeper , Coral vine, Corallita33
Anthocephaluscadamba (Roxb.) Miq.Kadamba12
Anogeissus- Axle wood, dhaura, etc.13
AndrographispaniculataBhuilimb, chirata, kal-megh, nela vemu22
Andrographis paniculata (Burm.f .) Wall.Bhuilimb, chirata, kal-megh, nela vemu22
Ampelocissus-Adavidraksha becchuti, chundura, etc.22
Ampelocissus spp.Adavidraksha becchuti, chundura, etc.22
AmelanchierarboreaShadbush, juneberry, servicetreen0
Althaearosea Cav., (A. chinensis)Hollyhock22
Alseodaphnesemecarpifolia NeesNaramamidi, arambai, nelthare33
Allmanianodiflora (L.) R.Br. ex Wt. --22
Alangiumsalvifolium (L.f.) Wang. Ankol, alangi, dhela22
Ailanthus spp.Tree of heaven, maharukh, mattipal32
Ailanthus- Tree of heaven, maharukh, mattipal12
Aglaia- Karagil, nimbadi, madrasa12
Ageratum conyzodies L.Ageratum33
AgeratumconyzoidesAgeratum, Flossflower11
AesculusindicaHorse Chestnut22
Aesculus indica Colebr.Horse chestnut22
Aesculusindica Colebr. ex Cambess Horse chestnut22
Aerva- Bui, bhol-phuli, chatra, pindikura23
AeglemarmelosBael23
Aegle marmelos (L.) Corr. Bael ,Bael tree, maredu, vilvam, Indian Bael , Belae Fructus 21
Aegicerascorniculatum (L.) BlancoHalsi, narikandam12
Adhatodavasica NeesMalabar Nut Basuti, bakas32
Adenantherapavonina L. Coral wood, bari ghumchi22
AdansoniadigitataBaobab, Lemonade Tree , Monkeybread Tree , Baobab, gorakhimli33
Acnistusarborescens --23
Acnistus arborescens--21
Achyranthes-Adhajhara, agya, latjira, uttareni22
Acanthus ilicifolius L.;--32
Acacia chundra Willd.Son khair33
Acacia decurrens Willd.Green wattle32
Acacia nilotica (L.) Del. ssp. indica (Benth.) Bren.Babul, kikar32
AcaciaauriculiformisAustralian acacia22
Acacialeucophloea (Roxb.) Willd. Panicled acacia, safed kikar23
AcaciamelanoxylonBlackwood Acacia, Black wattle23
Acaciamodesta Wall. Phulai22
Acaciapennata (L.) Willd. Biswal, iklonda, 22
Acaciasenegal(L.) Willd.Acacia, Gum acacia, Arabic gum 22
Acacia auriculiformis A. Cunn.Australian acacia22
Acacia leucophloea (Roxb.) Willd.Panicled acacia, safed kikar21
Acacia modesta Wall.Phulai22
Acacia pennata (L.) Willd.Biswal, iklonda22
Acaciacatechu (L.f.) Willd. Cutch tree, khair12
Acaciadecurrens Willd. Green wattle12
Abutilon- Thutti, etc.22
Abutilon spp.Thutti, etc.22
Mussaenda frondosa L.Bedina22