Dragväxter.

uppdaterad 17-08-24

Läs gärna kommentarer till draglistan

0 – Inget    1 – Måttligt     2 – Bra    3 – Mycket bra    n eller p – ger nektar elller pollen, men oklart hur mycket. Värdena är en sammanfattning av uppgifter i bäcker,tidningar och internetkällor. Någon vetenskaplig grund har inte kunnat hittats.

Under tabellen finns en rad för att scrolla horisontellt. Sök i tabellen genom att skriva in ett sökord i fältet till höger. Om något saknas eller är fel så kontakta mig.

släkteartsvenska Engelskanektarpollenhonungsdagg
Ziziphhus- Chinese date, jujub tree,ber, bor,regu,toran33
Zinnia-x arter i släktetZinnia33
Zingiber spp.Ginger, adrak, gada, jangli adrak03
Zea maysmajs, jordgubbsmajsIndian Corn , Maize, sweet corn, Corn Silk , Oswego Arrowroot , Field corn 01
Zanthoxylum spp.Hanjor, timur, tirphal, yer32
Zanthoxylum- Hanjor, timur, tirphal, yer12
Xylocarpusgranatum Koen. Chapa, sisumar32
Xyliaxylocarpa Roxb. Irul, pynikado22
Ximinia- Iron weed11
Xantolistomentosa (Roxb.) Rafin. Jastimadhu, palai,kantabar22
Xantolis tomentosa (Roxb.) Rafin.Jastimadhu, palai,kantabar22
Woodfordiafruticosa (L.) Kurz Dhaiti, dauri, jargi32
Wisteria sinensisblåregnChinese Wisteria, Grape flower, Chinese kidney- bean tree11
Wendlandiaexserta (Roxb.) Chanlai23
Wendlandia exserta (Roxb.)Chanlai21
Vitis viniferavinrankaVine, Grape Vine 11
Vitex -vindruvorgrape22
Vitex spp.Bannah Violet22
viola -xx arter i släktet violerviolet11
Viola tricolor ssp tricolorstyvmorsviol, skateblomster, styvmorsblomster, blåvisel, blålåckor, fåraplockorWild Pansy, tricolor pansy, Heartsease, Love-in-idleness, Heart's-ease, Banwort , Bird's Eye , Banewort ,Bouncing Bet , Bullweed , Call-me-to-you , Cuddle Me , Cull Me , Flower-o-luce , Godfathers And Godmothers , Heart's Ease , Heartsease , Hens-and-r11
Viola odorataluktviolSweet Violet, Violet, Purple Violet , Garden Violet11
ViolacaninaDog Violet11
Vigna- Ran shevga, halunda, etc.22
Viciafaba Minutaåkerbönan0
Vicia villosa ssp villosaluddvickerhairy wetch32
Vicia craccakråkvicker, blåmjöling , fuglavicker, harvide jogare, musärter , tranärter , viartufted vetch11
Vicia sepium häckvicker, buskvicker, tranärterBush Vetc211
Vicia sativa subsp. sativafodervicker, vickervetch, common21
Vicia fababondböna, åkerbönabean,field, broad bean, horsebean. Fava Bean11
Vicia -16 arter i släktetvetches Field Beans22
Viburnum-xx arter i släktetVikurum11
Viburnum opulusolvon, ulvbär, ugglerönn, snöboll, skogsolvon , olgonträd , kvalkebär ,illenaträd , hålsbär , fågelbär Guelder Rose, Wild Guelder Rose , Whitsun Rose , Whitsun Bosses , Water Elder , Snowball Tree , Silver Bells ,Black Haw , Cramp Bark, Dog Rowan Tree , European Cranberry Bush , Gaitre Berries , High Cranberry ,Highbush Cranberry , Highbush-cra11
VeronicastrumvirginicumKransveronicaCulver's Root, Culver's Physic 11
Veronica officinalisärenpris, veronika, strandprisa ,prisa, majrecka, majprisaCommon Speedwell,Veronica21
Veronica chamaedrysteveronica, mormors glasögon Germander Speedwell, Bird's Eye11
Veronica austrica ssp teucriumpraktveronikaGermander-leav Speedwell21
Veronica spicataaxveronikaSpiked Speedwell, Blue Speedwell 21
Veronica -24 arter i släktetironweed21
Vernoniaaltissimatall ironweedn0
Vernoniamonosis DC. --32
Verbascum thapsuskungsljus (vanligt), trollkärringsslända, rävrumpaGreat Mullein, Aaron's Rod, common mullein , Adam's Flannel ,Beggar's Blanket , Flannel Plant Jupiter's Staff , Velvet Dock, Velvet Plant12
Verbascum-7 arter i släktetBantamakhu, jakhmirir12
Verbascum spp.Bantamakhu, jakhmirir31
Ventilago- Bonga sarjom, surul21
Vateriaindica L. Indian coral, dhup03
Vaccinium oxycoccos, / V. oxycoccos subsp. vulgare. V. hagerupii. V. hagerupii, Oxycoccus. quadripetalus, Oxycoccus palustris, Oxycoccus guadripetalus, Oxycoccus major, Oxycoccus microcarpus , Oxycoccus gigas)tranbär, tränjon, myrbär, trennber, tränbär, tranvaksin, tranubär, trönubär, trånjon, guldsmedsbär, brunbär, mossbär, tuvbär, tränjon, tranjuter, myrbär,Cranberry, Small craneberry, Marsh Whortleberry , 11
Vaccinium uliginosum subsp uliginosumodon. buskbär, blåbuklar, bjällo-muörje , utterbär, blåbär, öbär, ölbär, slinnor, svålen, vamstöt, gorvälta, blåbukr, slinnon,, blåjutar Northern Bilberry. Bog (great) bilberry. Bog Wortleberry, Bog Bilberry 22
Vaccinium vitis - idaealingon, Skogens röda guld ,kröser ,linbär , tyssling , kröson , krösa , Lingonberry, Red wortleberry, Cowberry, Red Bilberry , , , 31
Vacciniummyrtillus, V. frondosum , Myrtillus nigrablåbär, blåbärsris, bölljon, klöngon, lettbär. sarremuörje, sirremuörje, skogsbär, skvallebär, skvallerbär, slinder, slinnen, slundron. , slyndron, svälton, slinner, slynnon, klögen,, slyngon, slinnen , blåbärsbuskeBlueberry, Bilberry, Whortleberry, Whinberry, Trackleberry, Hurts. Hurtleberry, Huckleberry, British Bilberry, Bleaberry, Airelle. Black Whortles 22
Urtica-x arter i säktet nässlor Chichru, kaniyali, pachoo, etc.02
Urtica spp.Chichru, kaniyali, pachoo, etc.02
Urena- Boriyal, nichardi12
Ulmus scabra ssp glaba. U. montanaalm, skogsalmWych Elm, Scotch Elm111
Ulmus americanaAmerican White Elm, Water Elm P
Ulex europeans, Sarothammus scoparius, Genista spinosaärttörneGolden Gorse, Broom , Whin ,Ruffet Prickly Broom , Goss , Furze , Frey , Gorse , Broom22
Typha-xx arter i släktet bochokand, jammu, ghabajariya, Cattail3
Typha latifoliabredkaveldun, cigarrer ,borstar , dunhammar , dunkolv, dunkudde, dunstockar, dyneman , kasedun , kaveldun , klubbvass , krutläskare, narrkolvarGreat Reedmace21
Tussilago farfarahästhov, adelsrova, brösttobak, trustblomma, folafötter, fålafötter, frustablomma, hin ondes blomma , hin ondes blommä, hin ondes rofva, hostört, hästho, lerblad, lungbota, läkieblad, majblomma, mjölkblad, märgelört, skarfvagräs, skomma , skommen , skroma, skråp , surblad , tandvärksbota, tjälablomma , tussilago ,
åsnehov
Coltsfoot, Son-before-father, Horsehoof, Hallfoot ,Foalswort , Fieldhove, Ass's Foot , Bullsfoot , Donnhove, Clayweed , Cleats , Coughwort , Hallfoot, Coltsfoot, Colt s foot22
Tulipa sylvestrisvildtulpan12
Triumfetta- Anyotti, nichardi32
Triumfetta spp.Anyotti, nichardi12
Trigonella-Methi22
Trifolium repensvitklöver, vitväppling , vitkullor , , White Clover, White Dutch Clover,Dutch Clover31
Trifolium hybridum ssp hybridumvanlig alsikeklöverAlsike Clover33
Trifolium medium( T flexuosum )skogsklöverZigzag Clover23
Trifolium pratense Lrödklöver, honungsblomster, mjölontuppa, rödkolla, rödtuppa, rödväppling, smöregräs red clover, common purple trefoil, Trefoil, Purple Clover, Meadow Trefoil, Meadow Honeysuckle 23
Trifolium aureum ( T agarium )gullklöver, skogshumle, jordhumle, gullkullaGolden Trefoil, Golden Clover, large hop trifoil 11
Trifolium subterraneumgrävklöver, subklöver, jordklöverSUBTERRANEAN CLOVER22
Trifolium resupinatum( T clusii )doftklöver, luktklöver, perserklöverclover persian23
Trifolium incaratum blodklöver, crimsonklövercrimson clover 33
Trifoliumhybridum ( T elegans)alsikeklöveralsike [clover]33
Trifolium alexandrinumalexandrinerklöver, storklöver clover Egyptian , berseem33
Trifoliumalexandrium L.AlexanderklöverEgyptian clover, berseem11
Tridaxprocumbens L. Ekdandi, gad-dichamanti, patherchotti22
Trichodesma- Aundhi, gheema12
Trichiliacinnaroides (Wt. & Arn.) Bent.Korakkadi, kora12
Tribulusterrestris L.Chotigothru, kanti, palleru22
Tribulus terrestris L.Chotigothru, kanti, palleru22
Trianthemaportulacastrum L. Galijeru, pathorchattu22
Tradescantia-x arter i släktetTradescantia23
Toreniaindica Saldanha --23
Torenia indica Saldanha--21
Toonaciliata M.- Cedrella32
Toddaliaasiatica (L.) Lamk. Kanj, kattu nidogu22
Toddalia asiatica (L.) Lamk.Kanj, kattu nidogu22
Tinospora- Chintil, goluncha, gunge13
Tilia -släktet lindarlime, linden,basswood312
Tilia cordata ( T ulmifolia, T parvifolia, T europaea )lind, skogslindLittleleaf Linden,Small-leaved Lime , Lime Tree 312
Thymus pulegioides ( T pulegioides subsp. chamaedrys, T chamaedrys)stortimjan. bredtimjanMother of Thyme, larger wild thyme, Greater Wild Thyme , Doone Valley Lemon Thyme ,n
Thymus vulgariskryddtimjan, timjan, trädgårdstimjan Garden Thyme, Thyme , common thyme , Mother of Thyme , Winter Thyme , Summer Thyme , French Thyme , English Thyme21
Thymus serpyllum subsp. serpyllum ( T. serpyllum subsp. angustifolius , T serpyllum, T praecox arcticus )backtimjan, backhumle, backte, feldthymian, fälttimjan, jomfru Marie senghalm, jordhumle, kolnae, kunnela, kvendel, ruusört, skogstimjan, svarthö, turkisk timjan , vild poley, Vild timjan, vårfrusänghalmwild thyme, Quendel, mother of thyme , brotherworth, creeping thyme, Breckland Thyme , Serpolet, 31
Thymus -4 arter i släktet timjanThyme21
Thymuspraecox subsp.arcticus var.coccineusred-flowering thymen0
Thunbergia-x arter i släktetClock Vine, Thunbergia, chakra kedar, chotaganti32
Thlaspi caerulescens ssp caerulescens, T. alpestrebackskärvfröalpine penny cress11
Thespesia- Indian tulip, paraspipal, bhendi tree32
Thelepaepale ixiocephalaWhayati33
Teucrium chamaedrysädelgamanderWall Germander, Silver Thyme n
Teucrium-3 arter arter i släktet gamander m.fl Wood Sage11
Terminaliaarjuna (Roxb.) Wt.& Arn. Arjun, maddi31
Terminaliachebula Retz. Ink nut, hirda32
Terminaliatomentosa Wt. & Arn. Ain, maddhi32
Terminaliabellirica (Gaertn.) Roxb. Beheda21
Tecoma- Chinese trumpet creeper02
Taxus baccata ( T baccata x cuspidata )idegran, id, ide, idgran, igran, balin, balind, barrling, barrtax, barrlind, taxy, ydh, ydeträ, magran, idgran, tax,English Yew-1
Taraxacum sektion Ruderaliaogräsmaskroser (> 100 arter) Dandelion33
Taraxacumofficinale, T. vulgare, Leontodon taraxacummaskros, smörgubbar( hälsingland) , buseblomma , gula gossar , gulgossar, svinamilla(skåne), piss en lit , kopiss , gåsblommor , ,,lejontand ,, munkhuvud , smörblomster, teleros, skallnacke , kiedieblomster , gulgubbar (hälsingand) , äggblomster(sörmland) , smörfibler , tryllkulor , prästakrona , mitjamilor , mjölkgräs, läikiehökegräs , kådblomster , hundsallat, svinblomster , kavaljersparoll , lejontand, hajtand, busros , sveinblåmmä , skabbrosor, monkhufvud , sveinblåmmä ,gasgras , smörblommer , kjetuppor , gåsblommer , mjölktistelCommon Dandelion, Swine's Snout ,Priest's Crown Lion's Tooth , wild quinine , round-leaf throughwort , hyssop-leaf throughwort , Cankerwort, , 33
Tamarix-x arter i släktet tamarisk m.fltamarisk, hau, kor22
Tamarix spp.Jhau, kori22
Tamarindusindica, T. officinalisTamarind31
Tagetus- Marigold11
Tabebuia- Basant rani02
Syzygiumcumini (L.) Skeels Jamun32
Syzygiumheyneanum (Duthie) GambleKathjamti, sohayam33
Syringa-släktet1-
Synadeniumgrantii Hk.f. African milk bush21
Symplocos- kaula, lodha, paralai, singan22
Symplocos spp.kaula, lodha, paralai, singan22
Symphytum officinalevallört, äkta, valla, svartrot, vällerot, läkelserot, sårläkia, sårläkeblomster, sliggerot, benvällerot, blodstilla, fetrot, groört, grodört, Kung Salomos rot , läkegräs, slingrot, fetört, benvälla Common Comfrey, Knitbone, Knitback, Yalluc, Slippery Root, Comfry, Consolida, Ass Ear, Blackwort, Boneset, Bruisewort. consolidae radix, black root, salsify, symphytum radix, wallwort, Healing Herb Gum Plant , Consound31
Symphoricarpos albus var. laevigatus ( S. rivularis)snöbär, smällbärSnowberrry21
Swietenia-Mahogani22
Swertia- Swertia11
Succisa pratensisängsvädd, ängeblad, blåhattarDevil's-bit, Scabious, Premorse Scabious 11
Strychnos nux-vomicarävkaketräd, rävkakanux-vomica tree, strychnine, False Angostura Bark23
Strychnospotatorum L. Clearing nut tree, nirmali23
Strobilanthinaestrobilanthus--33
Striga spp.--32
Striga- --12
Stereospermum- Padiri, padal, gajpipal12
Stephaniaglabra (Roxb.) Miers --03
Stachys byzantina, S. lanata, S. olympicalammöron, ullsyskaWoolly Lamb's Ear", Lamb's Ears , Woolly Betony , Woundwort 22
Stachys-7 arter i släktetWoundwort23
Sprengula arvensis, Stachys arvensissprängel, åkersyska, Corn Spurry22
Sphaeranthus-Bodasaram, sitadori23
SpathodeacampanulataFlame Tree, Scarlet bell, African Tulip Tree , Kokoninsu , 02
Sorghum-Sorghum, Pearl millet, jawar, baru, cholam, etc.23
Sorbus aucuparia subsp. aucupariarönn, runn Rowan, Mountain Ash, Cock-drunk , European Mountain Ash , Fowler's Service , Hen-drunk ,Quickbeam, Rowan Tree , Witch-wood , Witchen 22
Sorbus intermedia,( S suecia .S, aucuparia x intermedia , .S. scandica , )oxel, svensk oxel , vanlig oxel sorb, servicetree11
SorbusamericanaAmerican Mountain Ash0p
Sopubiadelphinifolia (L.) G.Don --22
Sopubia delphinifolia (L.) G.Don--22
Sopubia delphinifolia (L.) G.Don--22
Sophora- Pagoda tree, etc.22
Sonneratiaapetala Buch.-Ham. Keora, Kalinga32
Sonchusarvensis var arvensisåkermolke, fettistel Field Milkthistle, Corn Sow-thistle ,Perennial Sowthistle , cornmon sowthistle, Field Sowthistle11
Solidago virgaureagullris, tysenfryd, jungfruris, rävtunga, gulris, gyllengroörtGolden Rod, Woundwort, Aaron's Rod, Solidago12
Solanum-x arter i släktetBrinjal11
Solanum spp.Brinjal33
Smithia- Barka, kaula, titalboti, etc.23
Smilax-Greenbrier22
Smilax spp.Nimbetta, kukardara, ramdalim22
Sinapis arvensis ( Brassica sinapistrum, Brassica.campestris , Brassica arvensis, S. arvensis var. ambigua , S.arvensis var. hispida ,S. arvensis var. orientalis ,S, orientalisåkersenap, prästekål, åkerkål, svinkål , gulörtCanola, sarson, Field Mustard , Cherlock , Garlock, Runch, , 22
Sida- Bala, bari-yara, kherati03
Shorearobusta Gaertn. Sal, guggal03
Sesbaniagrandiflora, Agati grandifloraVegetable Hummingbird, Basna, agasthi, avisi 3
Sesamumorientale, S. indicumsesamSesame, Benne , Saw-wort , Gingilly , Teel , Til, Sesamum11
Senecio-10 arter i släktetRagwort11
SemecarpusanacardiumOriental Cashew Nut, Marking nut tree, jidi, bhilawa23
Sedum album, S. album subsp. balticum vit fetknopp, hälleknoppar, mörtegräsWhite Stonecrop32
Sedumtelephium ssp maximumvanlig kärleksört, fetblad, dunderlök, vanligt fetblad, huslök, bockenbläcke, käringkålOrpine Stonecrop, livelong31
Sedum-släktet fetbladstenecrop, wall-pepper32
Sedumspectabilekinesisk kärleksörtAutumn joynp
Sedumacregul fetknopp,allvif, bergknopp , ,bitterknopp , bitter bergknopp , fråssgräs, gul getknopp, haneknop, harfläsk, harefläsk, hållegräs, hällborrar , helleknopp , hällegräs , klippknopp ,munkpeppar pallgräs, skosmörjegräs , skokräm, skosmörja , Sankt Hans lök ,stenpryd, stenpeppar, stenört , , skörbiuggskopper, vargfläsk, vargafläsl, murpeppar , tandväcksgräs , then minsta bladlösa, vipegräs , tandvärksgräs Common Stonecrop, Yellow or Biting Stonecrop , Wall Pepper , 32
Securinegavirosa (Roxb. ex Willd.) Pax & Hoffm. Dalme, helpi, balli chettu22
Scutiamyrtina (Burm.) Kurz Tuvadi, gariki, kuradi30
Scrophularia nodosaflenört, torsnätslaKnotted Figwort,Carpenter's Square , Kernelwort , ,Rose Noble , Throatwort , Woods Figwort22
Scrophularia-3 arter i släktetFigwort12
Scrophularia spp.Figwort12
Scoparia dulcisVacourinha, Atisirsa, mithi patti, mashla32
Scoparia dulcis L.Atisirsa, mithi patti, mashla32
Scilla anemonablåstjärna, scilla21
Scilla-2 arter i släktet 21
Schreberaswietenioides Roxb. Gante, magalingam, mokkam22
Schleicheraoleosa (Lour.) Oken Ceylon oak, kusum, sagade03
Schleichera oleosa (Lour.) OkenCeylon oak, kusum, sagade01
Schimawallichii Needle Wood22
Schima wallichiiNeedle Wood22
Schefflera-Bethu, etc.33
Scabiosa-släktet21
Scabiosa columbariafältväddLesser Scabious21
Scabiosaspeciosa RoyleScabious23
Satureja montanavinterkyndelWinter Savory, Bean Herb, White Thyme 10
Sassafrasalbidum, S. officinale, S. varifoliumsassafrasSassafrasnp
Saponaria officinalissåpnejlikaSoapwort, Bouncing Bett , Lady's Washbowl , Latherwort , 22
Saponariaocymoidesliten såpnejlikaRock Soapwort22
Sapium-Chiran, makhani02
Sapindus- Soapnut30
Sapindus spp.Soapnut10
Santalum albumsandelträdsandalwood, Sandalwood tree, chandan32
Santalum album L.Sandalwood tree, chandan12
Sambucus ebulussommarfläder, sommarhyll, mannablodDwarf Elder, Danewort,Walewort, Blood Hilder 02
Sambucus nigrafläder, äkta fläder,vanlig fläde, fuglebärsträ, fulbom, hyl, hyllebär, hylleträ, europeisk fläder, Common Elder, European Elder, Black Elder, Bore Tree, Bourtree, Elder, Ellhorn, Pipe Tree, Pipetree, eldrum, common elderberry, tea tree, devil's wood , pipe tree , sambucus-1
Sambucus racemosadruvfläder. fruvhyllEuropean Red Elder .Berg-Holunder . Red-berried Elder . . 02
SambucuscanadensisAmerican Elder, Eldbery0P
Samaneasaman (Jacq.) Merr. Rain tree22
Salvia pratensisängssalviaMeadow Clary, Meadow Sage31
Salvia officnialissalvia (äkta), luktsalvia, lukteblad, balsamblad (kryddsalvia )sage , Common Sage, Broadleaf Sage, Dalmatian Sage ,Garden Sage , 23
Salvia -4 (550) arter arter i släktetSage etc22
Salvadora- Jal, pilu, maram uga02
Salvadora spp.Jal, pilu, maram uga02
SalixalbavitpilWhite Willow, whity, witches asperin, tree of enchantment, European willow 22
Salixcaprea var capreasälg, palmträd , sall, sädesträd, säld. sälleGoat Willow, Pussy Willow, Sallow 23
Salixmyrsinfolia ( S. nigricans)svartvideDark Leaved Willow33
Salixpurpurearödvidepurple willow33
Salix repens ssp repenskrypvidecreeping willow32
SalixcinereagråvideGray willow, Gray Sallow33
Salix caprea var coatancagråsälj23
Salix-flertal arter av släktet salixWilliws33
Salixstarkeana ssp cinerascensfinnvide, ängsvidewillow331
SalixauritabindvideEared Willow, Eared Sallow22
SalixdiscolorPussy willownp
Salix spp.videarterWillow22
Russeliaequisetiformis Schlecht & Cham. Bright coral red22
Russelia equisetiformis Schlecht & Cham.Bright coral red22
Rungiassp. Rungia--33
Rumex -21 arter i släktet syrorDock Sorrel, Rumex, amb-avati, jangli palak, etc.01
Ruellliatuberosa L. --22
Rudbeckia bicolorsommarrudbeckia12
Rudbeckia laciniatahöstrubeckiaGreenheaded Coneflower22
Rubus allegheniensis, Rfruticosus sensu lato. , R. fruticosussammetsbjörnbär, björnhallon , bromsbär , käringhallon , Blackberry, Bramble, Bly ,Bramble-Kite , Brameberry , Brummel , Scaldhead , Boysenberry, Dewberry , Thimbleberry , 33
Rubus chamaemorus (subgen. Chamaerubus), R. subgen. Chamaemorus hjortron. jalbär. hjorter, molter. snottercloud berry22
Rubus idaeus ( subgen. Idaeobatus)hallon, hinnbär, brombär, fallbär, ullbär, åkerbär, bramsbär. bringbär, Raspberry, Thimbleberry32
Rubus -10 arter i släktet rubusar (eg. >100)Blackberry, Raspberry, akhan, sohper33
Rosmarinus officinalis, coronariumRosmarinRosemary, Dew of The Sea22
Rosa rugosavresrosJapanese Rose, Hedgerow Rose, Japanese Apple Rose-2
Rosa caninastenros, nypon, nyponrosDog Rose, rosetree, brier , wild rose,Brier Rose-2
Rosa -15 arter i släktet rosorRose-2
Rosamacrophylla L. Rose32
Rosamoschata, R. muscatta, R. brunoniiHimalayan Musk Rose, Wild Rose23
Robinia psedoacaciarobinaBlack Locust32
Robinia psedoacacia decaisneanaBlack locust, false acacia33
Ricinus communis Ricin, ricinoljeplantaCastor Oil Plant, Palma Christi , Castor Bean , Castor 2
Ribesrubrum f.leucocarpumträdgårdsvinbär, röda vinbär, reps, vit Johannisbärsbuske,, risp , vit johannisbär (vita vinbär )red currants, Reps22
Ribesnigrumsvarta vinbär, tistron, distronEuropean Black Currants. Squinancy Berries, Black Currant11
RibessanguineumrosenripsRed Flowering Currant22
Ribesalpinummåbär, kongsbär, kalvbär,kobär, Mjölbär, mobär.mågbär Degebär, degbär, , degbärAlpine Currant, Mountain Currant22
Ribesuva-crispa , R. grossularia, Grossularia reclinatakrusbär, sticklebärWild Gooseberry, Carberry, Deberries, Fea, Feaberry, Feabes, Feverberry, Gooseberry, Goosegogs, Groseille, Groser, Grozet, Honeyblobs31
Rhus -x arten i släktetsumac etc33
Rhus typhina, R. viridiflorarönnsumakStaghorn Sumac, Velvet Sumac 11
Rhus glabaSmooth Sumacsnp
Rhodomyrtustomentosa Wt. Hill goose-berry, kora ita, thavittoo22
Rhododendron-släktet (>900 arter)Azalea21
Rhizophora- Kandal, daboja, etc.32
Rhamnus catharticusgetapel, värrentorn , väägtorn, vigeltorn, valborg , töre , getbark Common Buckthorn21
Reseda napusresedamignonette 23
Reseda odorataluktresedaMignonette, Common Mignonette32
Raphanus raphanistrumåkerrättika, krampfröWild Radish, White Charlock22
Raphanussativus, rättikaRadish33
Ranunculus arvensisåkerranunkelCorn Buttercup, R. Corn Crowfoot11
Ranunculusficaria,( R. verna, Pyrola ficaria, Ficaria verna ,Ficaria ranuncoloides, )svalört, möja , korskål, KerskålLesser Celandine, Figwort, Pilewort, Small Celandine, Smallwort11
Ranunculusacris ssp acris, ( R. acer)smörblomma, skarpmöja, majblomster, midsommarblomster, smörört, gullskålar, somöjor, solögon, midsommaruppar, gåsblomster, smörblomsterbuttercup, Upright Meadow Crowfoot, Meadow Buttercup12
Ranunculuaceae-x släkten i fam ranunkelväxter12
Rabdosiacoesta (Buch.-Ham. ex D.Don) HaraKalthunia, shain32
Rabdosiarugosa (Wall. ex Benth.) Hara Shain, sulah32
Quisqualisindica,Q. grandiflora, Q. longifolia, Q. loureiri, Q. pubescens, Q. sinensisRangoon creeper02
Quercus -släktet ekaroaks, phaniat, sulentong221
Pyrus pyraster, P. communisvildpäron, päronträd ,vildpäronträd , päronPear, Wild Pear , ,2-
Pyruspersica L. Batsch. Peach, Wild Pear 33
Pyrostegiavenusta (Ker-Gawl) Miers Golden shower01
Pyracantha coccineaeldtornScarlet Firethorn, Pyracantha11
Pupalialappacea (L.) Juss --23
Punica granatumgranatäpplePomegranate21
Pulsatilla vulgaris subsp vulgaris ( Anemone pulsatilla subsp. pulsatillabacksippa, yxner, oxeöronpasque-flower, Wind flower , Meadow anemon,Passe Flower , Easter flower22
Pulsatilla-4 arter i släktet backsippor11
Pulmonaria angustifoliasmalbladig lungörtCowslip Lungwort, narrow-leaved lungwort22
Pulmonaria obscura, P. officinalis subsp. obscura lungört, hökasuga, lungrötter, lungegräs, lungrot, lungmåssa11
Pulmonaria officnalisfläcklungört, fläkig lungört, skånsk lungört, vitfläckig lungört Common Lungwort, Lungwort,Jerusalem Cowslip, Sage of Bethlem ,Jerusalem Sage , Jerusalem Cowslip , , 11
PterocarpusmarsupiumBastard Teak. Kino tree, bijasal, yegisa,East Indian Kino Malabar Kino , , 22
Pterocarpussantalinus, Lignum rubrum, Ptericarpi lignum,Santalum rubrumRed Saunders, Red Sandalwood 12
Psidium guajavaguavaGuava11
Pseudofumaria lutea, Corydalis luteagul nunneört, handnunneört yellow corydalis21
Prunusaviumsötkörsbör, vildkörsbär, fågelbär, sötkörs, fågelkörsbärGean, Wild Cherry, Sweet Cherry, Cherry Stalks, Mazzard22
Prunuscerasus,( P.acida , P. acida)surkörsbär, surkörs, klarbärSour Cherry, Dwarf Cherry, Morello Cherry 32
Prunusspinosaslån.slånbär. stärkebär, körner, slår Blackthorn .Sloe. Mother of the world23
Prunusdomestica subsp. domesticaplommon, plommonträdGarden Plum, Damson , Holly-leaved Cherry ,Bullace , Plum Tree 331
PrunuspersicapersikaPeach, Peach tree 22
PrunuslaurocerasuslagerhäggCherry Laurel, English Laurel11
Prunuscerasiferakörsbärsplommon, svartplommonCherryplum, Myrobalan, Cherry Plum, Pissard Plum 22
Prunusdomestica subsp. insititia, P. insititiakrikon, terson221
Prunuspadus ssp padushägg, AutjaBird Cherry, European Bird Cherry111
Prunusserotina, Cerasus serotina glanshäggBlack Cherry, Rum Cherry , Virginian Prune , Wild Cherry , , np
PrunusarmeniacaaprikosApricot, Apricock33
Prunusincisa(-)33
Prunus-8 arter i släktet prunusarPlum, cherry, apricot, peachnp
Prunusamygdalus Batsch. Almond33
Prunuscerasoides DC. Wild Cherry32
Prunusdomestica Plum33
Prunuspashia Buch-Ham Wild pear33
Prunusserrulatajapanskt prydnadskörsbärJapanese Cherryp
Prunella vulgarisbrunört. Self-heal, Heart of The Earth , Heal All , All-heal n
Prosopischilensis (Mol.) St.Misquite, deb babul, gunda bavar33
Prosopiscineraria (L.) Druce. Chonkar, shami, jammi22
Prinsepiautilis Royle Bekhal32
Primula-släktet sipporPrimrose01
Premna- Aganyo, kondamanga, masathekku32
Premna spp.Aganyo, kondamanga, masathekku12
Pouzolzia- Chipli, chaok daba, utkra02
Pouzolzia spp.Chipli, chaok daba, utkra02
Potentilla fructiosatok, ölandstokScrubby Cinquefoil22
Potentilla palustris, P comarum, Comarum palustriskråkklöver, kallgräs, humletuppors, kråkfötter, mjölkpungar, röd femfingerört, rödme, kärrklöver,kärrhumle, träskblommaMarsh Cinquefoil11
Potentilla-25 arter i släktetSilver weed21
PortulacagrandifloraMoss Rose, Portulaca. Eleven o'clock . Sun Plant 23
Poranavolubilis Burm. Porana32
Populustremula, (Querrcus ruba )asp.hasp. suppe, äspe. äspAspen-21
Populusciliata Wall. Poplar, piplas, makal22
Pongamiapinnata (L.) Pierre Indian beech, karanj, ponga33
Polylgala- Meradu, nilkanti, rali, sherita12
Polygonum nodosumknutig pilört Pale Persicaria21
Polygonum-4 arter i släktet slide m.flFleece-flower, Polygonum, bhilamgori, nhachu, etc.22
PolianthestuberosatuberosDouble Pearl Tuberose30
Polemoniumcaeruleumjakobs stege, blågull , kosjuss, blåljusjacob's ladder32
Plectranthus-Plectranthus, bapachi32
Plantanus occidentalisAmerican Plane, American Sycamore , Butterwoodp
Plantago lanceolata, P. ramosasvartkämpar, smalgroblad, lansettlika grobladettRibwort Plantain, Ribgrass, Narrow-leaved Plantin, lamb's tongue , cock , hen plant , Soldier's ribworth, black plantin , Snake plantin ,Lanceleaf plantin, kemps , ribble grass , black jack 11
Plantago-släktet kämparPlantago01
Plantagomajor ssp majorgårdsgrobladcommon plantain 11
Pisumsativum hortensefoderörtPea, matar,batani22
Pisum sativum L.sockerärtPea, matar, batani22
Piper-Betel leaf plant, vetta, pipali, miri, kalilmirach02
Pinus sylvestris, P. silvestristall, vanlig , fur, skogstallScots Pine, Pine012
Pimpinellamonoica Dalz. Lady's lace22
Pilea-x arter i släktetGuge, jealear02
Pileaspp.Guge, jealear02
Pierisjaponicajapansk buskroslingJapanese Pieris11
Picea abies ssp abies, (P. excelsa,P. abies subsp. acuminata , P. abies subsp. europaea , P.abies var. acuminata, P. abies var. germanica )grannorway spruce-11
Physalis alkeekengi, P. franchetii, Alkekengi officinalejudekörsWinter Cherry,Alkekengi , Cape Gooseberry, Chinese Lantern Plant , Chinese Lanterns , Coqueret , Strawberry Tomato , Winter Cherry 11
PhyllantusemblicaEmblic , amla , Myrobalan12
Phyllanthusacidus (L) Skeels Star gooseberry22
PhylanodifloraFrogfruit, Jalbutti, ninkhadi, bokkana, Jalbutti, ninkhadi, bokkana, Turkey-tangle, Matgrass31
Phoenix-x arter i släktet dadelpalm m flWild date palm, etc.21
PhoenixdactyliferadadelpalmDate, Date palm, Khajur23
Phoenix spp.Wild date palm, etc.23
Phlox-x arter i fam flox3
Phlox drummondiisommarfloxPholx, Drummond phlox3
Phlebophyllum kunthianum NeesKurinji11
Phlebophyllumkunthianum Nees Kurinji33
Philadelphus-släktet11
Philadelphus coronariusschersminMock Orange, Philadelphus11
Phellodendronsspsläktet korkträd31
Phaseolus- Pulses, Beans32
Phacelia tanacetifolia, (P. tripinnata )honungsfacelia , honungsört, knippörtBee Food, phacelia31
Petunia spp.Petunia32
Petunia- Petunia12
Petrea volubilis Purple wrath22
Petrea volubilis L.Purple wrath22
Petasites albusvitskråp32
Petasites hybridus,( P. officinalis, P. ovatus ,P. vulgaris, Tussilago petasites )pestskråp, pestillenrot, pestrot, rödskråp pestilleörtButterbur, Sweet Coltsfoot, heliotrope, Blatterdock ,Bog Rhubarb , Bogshorns , Butter-Dock, Capdockin , Flapperdock, Langwort, Umbrella Plant , , 33
Petasites-5 arter i släktet33
Persea-Avocado, ladder wood, lapche phal22
Peperonia-Luchipata, sumlako20
Peltophorumpterocarpum (DC.) Baker ex Heyne Copper pod tree, Rain tree, Peltophorum 23
PavettaindicaPavattai, paphti02
Paulownia tomentosa, P. imperalisEmpress Tree, Paulownia, Royal Paulownia 22
Pastinaca sativa, Peucedanum sativumpalsternackaWild Parsnip22
Parthererenocissus quinquefoliavildvinwild vine32
Parthenocissus-släktet21
Partheniumhysterophorus L.Parthenium01
Parkiatimoriana (DC.) Merr. Supota, yongchak12
Papaver -släktet vallmo(poppies)12
PapaverdubiumrågvallmoField Poppy, Long-pod Poppy 03
Papaver somniferum var. albumopievallmo, opiumvallmoOpium poppy, Mawseed ,Blue Bread Seed Poppy , White Poppy -3
Papaverrhoeaskornvallmopoppy0p
Papaerorientalejättevallmo0ja
Panicum-1 art i släktet Chamulu, samai, kungu, etc.3
Pandanus-x arter i släktet skruvpalmer Ketaki, keora, mogali, tarika3
Pancratiumtriflorum Roxb. Kandad32
Paeonia festivabondpion01
Oxalis triangularisTriangeloxalis, rödbladigt lyckolöverFalse Shamrock13
Oxalis spp.Indian sorrel, etc.31
Osyris- Popli, natadike21
Osyris spp.Popli, natadike23
Oryza- Paddy, dhan, bhat, etc.01
Oroxylumindicum Vent. Pampini, ullu12
Ornithopus sativusserradellaSerdella21
Origanumvulgarekungsmynta, oregano, konungagräs, märrmynta, konig, dosta, vild mejram, fjärtmynta, konung, kungsmejram, gemen dosta, konungsört, spansk humle, vild majeranWild Marjoram, Compact Oregano, Turkish Oregano, Winter Oregano, Perennial Marjoram, Variegated Marjoram, Marjoram, Oregano, European oregano, origanum, wild marjoram, common marjoram, grove marjoram, joy of the mountain22
Opuntia-Prickly Pears22
Oplismenus- --23
Onopordum acanthiumulltistel, sempertinScotch Thistle, Cotton Thistle22
Onobrychis viciifolia, ( O. sativa, O. varia )esparsettsainfoin, Cock's Head32
Olea- Gaild, kahi, kunde, parjamb3
Ocimum -Basil, tulsi, etc.11
Nymphoides- Water lily, baan12
Nymphaea alba ssp alba, N. odorata, N. alba subsp. melocarpa, Castalia alba , Castalia speciosasydnäckros, vit näckros , aborragräs , blocker , bäckaros , hvit åkanna , hårstreingsrot , hästskoblomma, hästskoblad , kanneblad , kärrosor, l'blomma , näckeblad , näcktuppar, näckieblad , tjärnblomster, tjärnrosor, sjöblad , sköldblad. skällenblad , sjöollon , sjölilja , syöbladh , vattentulpan, vämblad, ådockaWhite Water-lily11
Nymphaea alba ssp candida, N. candidanordnäckros, nordlig vit näckrosWhite Water-lily32
Nymphaea- Water lily, boomb,saluk, kaluva, poyana03
Nipafruticans Wurmb. --21
Nigella damascenaJungfrun i det gröna, källfräneNigella, Black Cumin, Love-in-a-mist 21
Nicotina-släktet11
Nicotianatabacum, (N. arborea, N. gigantea )tobakTobacco33
Nephelium litchilitchi, lychee32
Nephelium litchi Comb.Litchi12
Nepeta-släktet nepetorCatmint11
Nepetacatariakattmynta, kattleka, kattlosta, lössgräscatmint, Catnep31
Nepeta racemosa (.N- mussinii )bergnepeta, kantnepeta ,kaukasisk kattmynta Dwarf Catnip,Persina Catnip,Catmint31
Nemophila menziesii,( M. insignis )prins Gustavs öga ,kärleksblommababy blue eyes 21
Nelumbo nucifera Indian lotus, padma, kamal3
Narthecium ossifragummyrlilja, ilagräsBog Asphodel, Lacashire Asphodel12
Narcissus poeticuspingstlilja, Narciss,vit lilja utan strut Poet's Narcissus, pheasant¨s eye 12
Naraveliazeylanica DC.Rammam riub, vadak-kodi valli12
Myristica- Nutmeg tree, etc.22
Myrica-släktetWax Myrtle-2
Myrica galepors,körning, tjärning, Pelle på strand, svinfors, porsen, purs, sjöpest, killingbuske, killinggräs, Sweet Gale, Bog Myrtle, bogmyrtle , Bayberry, Dutch Myrtle, English Bog Myrtle,Herba Myrti Rabanitini, meadow-fern. scotich gale-1
Myosotis scoriodes, ( M. paulustris )äkta förgätmigej, fansögonwater forget-me-not2-
Mussaendafrondosa L. Bedina22
Mussaenda frondosa L.Bedina22
Muscari botryoidespärlhyasintgrape hyacint21
Muscariarmenalacum31
Musaspp.Banan m.flBanana, kela, Plantain11
Murrayapaniculata (L.) Jack. China box, marchala,Satinwood , Orange Jasmine , 12
Murdannia- --23
Muntingiacalabura L.Singapur or Burma cherry22
Morus -x arter i släktet mullbär m.flmulberry2
Moringaoleifera Lam.Drumstick tree32
Monardadidyma,( M. hybrida )temyntaOswego Tea, Bee Balm, beebalm , Bergamot, Scarlet Monarda 31
Momordica- Bitter gourd, etc.32
Mitragynaparviflora (Roxb.) Korth. Kaim, kadam12
Mimosahamata Willd.Jheryihani, erra Sandra32
Mimosahimalayana Gamble Bramble stalk, kasari, korintha32
MimosapudicaSensitive Plant33
Mimosapudica L.Sensitive plant33
Millingtoniahortensis L. Indian cork tree, akas nim02
Mikania scandens Mikania21
Mesuaferrea L. Iron wood, nagchampa03
Mentha -7 arter i släktet myntaMint13
Memecylon- Alli, kasavu, kaya, etc.22
Melissa officinaliscitronmeliss, balsam, hjärtansfröjdmelissört balm, sweet balm, lemon balm 21
Melilotus albus,( M alba )vit sötväpplingwhite meliot32
Melilotus officinalis, (M arvensis )sötväppling, gul, stenklöver, melotgräs, hästväppling, gåsgräs, amur, hvita och gula honungsklöver Corn Melilot, ribbed melilot , Common meliot , yellow sweet clover, Yellow Melilot, ,Sweet Clover , 32
Melilotus -5 arter i släktet honungsklöver m fl Mellilot, clover Sweet 31
Melia- Pesian lilac, hebbevu, bakain22
Melastomamalabathricum L. Jatrangi, kadalil, nekkane1
Melanthesa-Devadari, jirual, owi,jhanjika22
Melampyrum praktenseängskovall, skepling, holtemjälla, ekört, orragrös, mjölkvall, kovall, kovete, GöingeböxaCommon Cow-whet, Cow-Wheat, Horse Floure 21
Melampyrum sylvaticumskogskovallwood cowwhet21
Melampyrum-5 arter i släktet kovall11
Medicago sativa Llucern, blå lucern, alfaalfaAlfalfa, Lucerne21
Medicago lupulinahumlelusern, humlelucern, hmleluzern, humlemäre, humlevälllinBlack Medik,Yellow Trefol Hop Clover 21
Martynia annuaBaghnakha, bichua, vinchi23
Manilkara- Cylon iron wood, bakula, pala chettu02
Manilkara spp.Cylon iron wood, bakula, pala chettu02
Manihotesculenta Crantz. Cera rubber, maracheni-kilangu22
Mangifera indicamangomango23
Mammeasuriga (Roxb.) Kosterm. Surangi, nagkesar 3
Malva -släktet malva, kattostmallow32
Malva negleta,( M. rotundifolia )skär kattostDwarf Mallow23
Malva sylvestris ssp sylvestrisrödmalvaBlue Mallow, Cheese Flower ,Common Mallow , 23
Malva alcearosenmalvaPink Mallow22
Malva vulgarismalva, kattört, kattost mallow23
Malussylvestris, (Pyrus malus subsp. sylvestris, Pyrus malus var. austera, Pyrus malus var. sylvestris,Pyrus sylvestris )vildapelCrab Apple, Fruit of the Gods , Fruit of the Underworld, Silver Bough,Apple-John , Crab-stock ,Morris Apple , Scarb Jacket, Scrog Crab Apple , Vargis , Verjuice, apple33
Malusbaccatabärapel, paradisäpple33
Malusdomestica ,(M. pumia, M. sylvestris subsp. mitis )apel, äppelträd, äpple, trädgårdsapel, kulturapelApple23
Malus-3 arter i släktet aplarapple,pear, plum, cherry etc33
Maluspumile Mill. Apple33
Mallotus- Kamala dye tree, pitali03
Mahonia aquifolium,( M. aquifolia, Berberis aquifolium )mahoniaMountain Grape, Mahonia, Holly Grape, Oregon Grape , Holly-leaved Barberry , Oregon Grape Root 13
Madhucalongifolia (Koen.) Mac Br. Mahua tree, ippa, iluppai32
Madhuca longifolia (Koen.) Mac Br.Mahua tree, ippa, iluppai12
Macaranga-Chandada, vatta, etc.02
Maba- Irambali, alli, etc.22
Lythrum salicariafackelblomster, fackelros. kattrumpa, åmärke, strandfackla, strandljus, strandblomster Purple loosestripe, Williw Herb, Rainbow Weed, Purple Willow-herb 32
Lycopersicum esculentum Mill.Tomato33
Lycopersicumesculentum Mill. Tomato11
Lycium barbarum, (L. halimifolium )bocktörneChinese Wolfberry,Gou-gi-zi , Matrimony Vine11
Lupinus luteusgul-lupinYellow Lupin ,luine , lupin-1
Lupinus -3 arter i släktet lupin m fl01
Lunaria annua, Lbiennis. judaspenningarHonesty Plant, White Satin Flower ,Silver Plate , Silver Dollar Plant , Satin Flower , Moonwort , Money Plant , Money Flower, Honesty11
Luffa-Dish-cloth Gourd, Ribbed gourd22
Lotus corniculatuskäringtand, kattklor , björneklor, gulhane , göksmör, käringgigel , tuppnäbb , Gigselärt, gulvial ,käringtuppor hanutuppor, gålhönor, getklöver, gambkulltänner , gamkulletänner Bird's Foot Trefoil, Lady's Fingers , Beacon and Eggs , , 22
Lophopetalumwightianum Arn. Banati22
Lonicera-xx arter i släktet try m.fl.Honey suckle11
Lonicera xylostenumskogstry, try, hårdved, benved, bentry, trygFly Honeysuckle22
Lonicera tataricarosentryHoneysuckle (Siberia)21
Lobulariamaritima, ( Alyssum maritinum, Alyssum odoratum )strandkrassingSweet Alyssump
Lobelia erinuskaplobeliaFountains Lobelia11
Lobelia-Boomari, dhaval, nimante, gorak nal02
Litsea- Maida, chandana, narra alagi33
Litseapolyantha Juss. Meda31
Liriodendron tulipiferatulpanträd Tulip Tree, Yellow poplar ,Tulip Poplarnp
Linum -xx arter i släktet linFlax, etc.23
Linum usitatissimumlin (äkta), spånadslin ,oljelin Cultivated Flax, linseed , Linseed Flax , Flax, Annual Flax, Common Flax 11
Linociera- Kunde, masseri, satapala, verripogada22
Limoniaacidissima L. Wood apple, velaga, kavath22
Limonia acidissima L.Wood apple, velaga, kavath22
Lilium-2 arter i släktet 11
Ligustrum vulgare,( Statice limonium)liguster, marrispCommon Privet, Golden Privet , sea lavender21
LigustrumsppPrivet ,Koli, lokhandi, pungan chedi23
Ligulariasspstånds11
Ligularia-gullstav11
Leucojum vernumsnöklocka, klosterliljaSpring Snowflake11
Leucaena-Subabul, etc.12
Lespedeza-släktet Bush Clover, LESPEDEZA 2
Leptospérmum scopárium,(( L. petersonii . L.citratum . L.ericoides )Rosenmyrten , Citronteträd, myrten Rose-flowered Tea Tree, Manuka, ti tree , tea tree n
Lepisanthes spp.Korivi, netota ritha33
Lepisanthes- Korivi, netota ritha11
Lepedagathiscuspidata Nees Akhra33
Leonurus cardiaca ssp cardiacahjärtstilla, åkernäta,bonässlaMotherwort31
Leonuruscardiaca L. Mother wort11
Leontodonautumnalis var autumnalishöstfibbla, mjölkblomster , straduflur ,åkerfibbla , , Autumnal Hawkbit12
Leea-Hansiadhapan12
Ledum palustre,ledum spinosa, Rhododendron tomentosumSkvattram, dypors, bockhorn , bockpors , dypors , geitpårs, getblomma, getpors, hästpors, klammerris, klipphals, klädpors , kägrabuske , källpors, , luspors , myrkrona , myrkull, myrpors, myrris , pors, porsris , skvattronris, skvackor , skvikra, skväckare, skväckla, skvärka, svinpors, vild skogsrosmarin, vildpors, vägglusgräs, väggluspors, lummer, skvikra , Marsh Tea, Labrador-tea23
Lawsoniainermis L. Henna plant, mehndi, 03
Lavandula latifolia (Medik.),( L officinalis var. spica, L. spicata., L. spica )lavendel, kamfer-lavendel. lavender , spike lavender, broad-leaf lavender, broad-leaved lavender.32
Lathyrus pratensisgulvial, ängsvial , vele , vedel, gigalärterMeadow Vetchling21
Lasiosiphon eriocephalus Dcne.,Rametha, nunju, nacchinar, 32
Lasiosiphoneriocephalus Dcne., Rametha, nunju, nacchinar,12
Lanneacoromandelica (Houtt.) Merr. Jhingan, karambal22
Lamium albumvitplister, pipnässla, blindnässla, plistor, korsnäta, vit blindnässlaWhite Dead-nettle21
Lamium purpureumrödplisterRed Dead-nettle, Purple Dead-nettle21
Lamium-6 arter arter i släktetDead nettle21
Lagerstroemiamicrocarpa Wt. Benteak, nana32
Lagerstroemiaparviflora Roxb. Nandi, bondar32
Lagerstroemiaindica L. Crape myrtle, Pride of India, chinna goranta22
Lagerstroemiaspeciosa (L.) Pers. Jarul, poo maruthu12
Lagenariasiceraria 'Gakhaa'Bottle gourd22
Lagasceamollis Cav. Phuli, koriyapatta, phukri23
Laburnum anagyroidessydgullregnCommon Laburnum, Laburnum , Golden Rain , Golden Chain 22
Kydiacalycina Roxb. Pula, warang02
Knoxiasumatrensis (Retz.) DC. Kampu rodda22
Knemaattenuata (Wall.) Warb. Jathikai, ruktmaru22
Knautia arvensisåkervädd, bergkrabba, båtsmönField Scabious21
Kleinhoviahospita L. Kleinhovia, punaitekku22
Kleinhovia hospita L.Kleinhovia, punaitekku22
Kandeliacandel (L.) Druce Kandile22
Justicia- Bankas22
Juniperus communis ssp communisen, brisk, ener , enträd , eneris, enrisbuske , enrisbuske, jernebär , jänebär , jenboska, järnbuske, getris , enare, enbärsbuske, getris , enare , enbärsbuske, enerse, enbärsträd Common Juniper, Juniper , , , -1
Juglans regia,( J. nigra)valnöt(äkta), valnötsträd, Jupiters nöt Jovins glans . Common Walnut, akhrot, Walnut, Persian Walnut, valnut,european . Black Walnut , English Walnut22
Juglandaceae-x arter i släktetWalnutp
Jatrophacurcas L. Physic nut22
Jatrophagossypifolia L. Belly ache bush23
Jasione montanablåmunkar, monkeSheep's-bit, Sheep's Scabious22
Jaquemontiapentantha (Jacq.) G. Don Jaquemontia33
Jaquemontia pentantha (Jacq.) G. DonJaquemontia11
Isatis tinctoriavejdewoad21
Iris pseudacortis,( I. aquatica, I germanica, I. lutia)svärdslilja (gul), svärdsgräs, fläje, sävjablomma, bäckliljaYellow Flag, orris, Iris, (blue iris), Daggers , Dragon Flower ,Flaggon Fleur De Luce, Fliggers , Gladyne , Jacob's Sword , Levers , Livers , Meklin , Myrtle Flower , Segg, Shalder , Sheggs , Yellow Iris , 11
Irisnepalensis Don Iris22
Ipomoea batatasbatat, sötpotatisSweet Potato22
Ipomoeapulchella Roth Railway creeper33
Inula salicinakrissla, kråkfötterWillow-leaved Inula11
Inulacappa Inula22
Indigofera- Indigofera22
Impatiens -xx arter i släktet balsam etcbalsam etc32
Impatiens noli-tangerevildbalsamin, springkornTouch-me-not, wild balsam 11
Impatiens glandulifera , (I. roylei Walp )jättebalsaminRed Jewelweed, Indian balsam, ornamental jewelweed Himalayan balsam, policeman's helmet, touch-me-not, royale, Balsam11
Ilex aquifoliumjärnek, kristtornEnglish Holly, Hulm , Holy Tree ,Holme Chase ,Hulver Bush , Holm, Christ's Thorn , Holly , 22
IlexopacaHolly Berry, American Holly np
Iberis-släktet11
HyssopusofficinalisIsopHyssop31
Hypericum perforatumäkta johannesört, pirkum, pirken, pirkenpirk, hirkenpirk, rösmansblod, Mannablod, hypericen, fans flykt,hyperik, pirk, hirkenpirk, perkum, perken, randpirk, satansflykt, kristikorsblod, statt upp och gack, korsört, midsommarblomster, mansblodCommon St John's wort, Perforate St John's wort, Herba John, Goat Weed, Klamath Weed, hardhay, Aaron's bread , St.John's Wort 11
Hypericum -släktet johannesört22
Hymenodictyon- Kuthan, bhaulan23
Hygrophoropsis aurantiacaGormidi, neeti gobbi, oont katela33
HydrangeaanomalaklätterhortensiaClimbing Hydrangea12
Hyacinthoides non-scripaengelsk klockhyasintBluebelln
Hyacinthoides orientalishyacint, trädgårds33
Hopea- Iron wood,etc.02
Holopteleaintegrifolia (Roxb.) Planch. Indian elm, kanju, navili, papri02
Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch.Indian elm, kanju, navili, papri02
Holigarna- Black varnish tree, kattucheru23
Hiptagebenghalensis (L.) Kurz Madhumalati, aneta, kurukkathi22
Hippophae rhamnoideshavtorn, havstörne , finnbärSea Buckthorn, Sallow Thorn11
Hibiscus cannabinusDeccan hemp, upland cotton, kenaf33
Hevea brasiliensis (HBK) Muell.-Arg. Para rubber , Rubber tree, rubber3
Heterophragmaquadriloculare (Roxb.) K.Schum. Varas, bondgu, udumaram02
Heracleum sphondylium ssp sphondylium, (A. australe, A. sibiricum)vit björnloka, täpperov, kvesgräs, täpperot, björnramar, björnflokaHogwed, Cow Parsnip 21
Heracleum sphondylium ssp sibiricumsibirisk björnloka, hundloka22
Heracleum mantegazzianumjättebjörnfloka, jättebjörnloka, jättelokaGiant Hogweed22
Heracleum-2 arter i släktet33
Hepatica noblis,(H. nobilis, Anemone hepatica , Anemone triloba)blåsippa, blålock , blåves , blåveror , killingeblomma American Liverwort , hepatica , anemone apennia , blue anemone , Trefoil , Herb trinity , Kidneywort02
Helleborus niger (L)svart prustrot, julros, vit julros.Black Hellebore Christmas rose,Christe Herbe , Melampode22
Helleborus-släktetHellebore33
Heliotropium indicum Naga danti, bhurandi22
Helianthus annuus ( H. lenticularis )solrossunflower22
Helianthusannuus 'Evening Sun'Sunflower31
Helianthemum vulgaresolvända ( vanlig)Rock-rose01
Helianthemumnummularium ssp nummularium,( H. chamaecitus )ljus solvändaRockrose, frostweed01
Helenium autummale (L),( H. canaliculatum Lam.,H. latifolium P. Mill, H. parviflorum Nutt.)helenium, solbrud, höstbrudSneezeweed:, common sneezeweed, , sneezewort, swamp sunflower, wild sunflower.13
Hedyotis- Khet papra22
Hedychium- Ban haldi, dumpa rashtramu, kapur kachri, rubiri02
Hedychium spp.Ban haldi, dumpa rashtramu, kapur kachri, rubiri02
Hedera helixmurgröna, heder , murgrönComman Ivy, English Ivy 22
Hameliapatens Jacq. Hamelia22
Guizotia abyssinicaniger33
Grewia- Dhaman, udipe, tegali, bhemal, makad meva22
Grewia spp.Dhaman, udipe, tegali, bhemal, makad meva22
Grevillearobusta A.Cunn. Silver Oak33
Gossypium arboreum (L), (G,nanking (Meyen.) )bomull (från Asien)cotton tree (chinese), Cotton11
Gomphrenacelosioides Mart. --23
Godetia-släktet11
Gmelinaarborea Roxb. Gumhar, sivna23
Gmelina arborea Roxb.Gumhar, sivna21
Glycosmispentaphylla (Retz) Corr. Anam, golugu23
Glycosmis pentaphylla (Retz) Corr.Anam, golugu21
Glycine maxsojabönabean,soya11
Glycinesojasojabönasoybeann0
Gloriosasubperba L. Kala lavi, nagaser02
Glochidion- Kalchia, bho-ma, nirveti02
Gleditsiatriacanthos,( G. anthos, G. ferox)korstörneHoney Locust, Sweet locust, Tree-thorned Acacia , Soet Peui , np
GiliacapitataBoligilaQueen Anne's Thimbles11
Geum rivale var. rivale, (Bernoullia nutans (Crantz) Rafinesque, 1840, Bernoullia rivale (L.) Neck., 1790, Caryophyllata nutans (Crantz) Lamarck, Caryophyllata nutans (Crantz) Moench, 1794, Geum hybridum Wulfen ex Jacq., 1782, Geum nutans Crantz, 1769 nom. ilhumleblomster, brudgum, brud och brudgum , baggpungar , fårpuppor, fårkummer ,kopatte, slåtkullor , kattballar , slåtkullor, snusgubbar, sammetyspungar , starrmurre fårpungar, , mormors nattmössa, Jungfru Maria snusdosaWater avens, purple avens, Nodding Avens, Nodding Water avans, Water Flower, Indian Chocolate , Drooping Avens , Cure All 22
Geranium robertianumstinknäva, klibbnävaHerb Robert21
Geranium-släktet näveväxterCrane's bill21
Geranium sylvaticumskogsnäva, abrahamsros, midsommarblomsterwood cranesbill21
Geranium phaeumbrunnävadusku cranesbill21
Geranium sanguineumblodnäva, ormgräs, blodört, blodrotsgräs, tranääf, ängnäfört, bergnäbba, röd storknäbbBloody Cranesbill, blood-red germanium, Red Cranesbill 21
Gentiana-Gentian12
Gaultheriafragrantissima Fragrant winter-green22
Garcinia- Amsul, kokam, kuki03
Galegaofficinalis,( G.bicolor) getruta, getört Goat's Rue, Italien Fitch , French Lilac33
Galanthus nivalis (L)snödroppeSnowdrop, Common Snowdrop, Fair Maids of February, Bulbous Violet11
Gagea lutea, (G. sylvatica )vårlök, våfferdagslök, gullvivaYellow star-of-Betlehem, Gagea11
Fuchsia magallenicahäckfuchsiaFuchsia22
Fritillaria imperialiskjejsarkronaCrown Imperial Lily11
Fraxinus americana (L), (F. acuminata Lam)vitaskAmerican White Ash, elder-leaved ash, gray ash, white ashp
Fraxinus excelsioraskash, Common Ash , Weeping Ash , European As011
Frangulaalnus, ( Rhamnus frangula)brakved, bläckbuske , brakal , brakebuske ,brakel , brågon , bråkon, brägon , bräkon , geitägg , gulbark , letträd , sprakved ,svartal , torste , torste , toste, trollhägg, träste , tröske , vildhäggvallbjörk alder buckthorn, Black Dogwood ,berrybearing alder , Frangula Bark , , 31
Fragaria vescasmultron, hättebär, snyttebär, rödbär, jolebär, jordbär Fragaria, Wild Strawberry, Fraises Des Bois, Alpine Strawberry, Woodland Strawberry, Wood Strawberry, Perpetual Strawberry, Strawberry,11
Fragariax ananassa, (F. grandiflora, F. virginiana x chiloensis )jordgubbarStrawberrry 11
Fragaria-5 arter i släktetStrawberry12
Foeniculum vulgare (P. Mill.),( F. vulgaris, F.piperitum (Ucria) C. Presl. ,F.panmoricum DC., ,F.officinale (All) ,F. foeniculum (L.) Karst., ,F. dulce Mill. ,F. capillaceum, Zefa fino, Anethum foeniculum (L), Meum foeniculum Spreng.)f'änkål, besk fänkål, bitter fänkål, kryddfänkål, tysk fänkål, vanlig fänkål. Fennel, bitter fennel, common fennel, garden fennel, wild fennel.33
Flemingia- Ajhar, makri, nemali padam22
Flacourtia- Sweet thorn, attak, kakai22
Filipendulaulmarina,( F. ulmaria. Spiraea ulmaria, Ulmaria pentapetala)älggräs,brake, aleskogsgräs, algräs, bigräs, bittegräs, bottengräs, byttgräs, böttne, hälkovan, johannisört, kallgräs, karsöta, karört, kassöta, loktgräs, luktgräss, manngräs, mjödört, mjöört, brake, möltagräs Persmässeblomster, mörtagräs, älgört, ärkråkgräs, ölgräs, MajgräsMeadow sweet, Queen of The Meadow, Meadowsweet, European Meadowsweet , Bridewort, -1
Fagus sylvaticabok. rödbok. vanlig bok Common Beech, Beech , Hay Beech , Common Beech , European Beech , Buck-mast -2
Fagopyrum esculentum, (F. sagittatum, Polygonatum fagopyrum, Polygonum fagopyrum)boveteBuckwheat, Sarrasin, Saracen Corn , French Wheat ,Brank , Beechwheat31
Fagopyrum-1 art i släktetBuck wheat, banphapar, lappasak32
Exochorda racemosa(Lindl.) ,( E. giraldii Hesse )pärlbuskeCommon Pearlbush, Wilson pearlbush. 11
Excoecariaagallocha L. Blinding tree32
Evodia-släktet32
Evodialunu-ankenda (Gaertn.) Merr. Kattu shanbagam22
Euphrasia-11 arter i släktet ögontrösteyebright11
Euphorialongana Longan tree, ashphal, umb31
Euphoria longan (Lour.) Steud.Longan tree, ashphal, umb13
Euphorbia esula,( E. uralensis )vargtörtelLeafy Spurge11
Euphorbia lathyruskorstörelCaper spurge,Gopher Spurge Mole Plant , , 31
Euphorbia pulcherrima(Willd. ex Klotzsch) ,( Poinsettia pulcherrima (Willd. ex Klotzsch))julstjärnaLal patti . Poinsettia, Christmas flower, Christmas star, lobsterplant, Mexican flameleaf, paintedleaf.Easter flower , Santa Catarina 12
Euphorbiaantiguorum,., E. cattimandoo W. Ell., E. rigona Spurge, Tridhra sehund22
EuphorbiarobbiaeSpurge Euphorbia 11
Eupatorium cannabinumhampflockel, flocksCommon Hemp Agrimony, Hemp Agrimony , Water Agrimony ,St. John's Herb , Holy Rope , Hemp Agrimony , Gravel Root, Common Dutch Agrimony , Boneset22
Eupatorium -1 art i släktetThrough-wort , Purple Boneset11
EuonymuseuropaeusbenvedSpindle Tree, Common Spindle Tree, European Spindle Tree11
Eucalyptus -x arter i släkteteucalyptus33
Erythroxylummonogynum Roxb. Bastard sandal, devadaru32
Erythrina-Coral Tree22
Erysimum cheiranthhoides ssp cheiranthhoidesåkerkårel, åkergyllenTreacle Mustard32
Eryngiumhybridum(marton)22
Eruca sativa, ( E. vesicaria subsp. sativa )senapskål, krasseRocket Sallad, sallad rocket, Roquette , Rocket , Arugula , cress, rocket , , 33
Erophila-1 art i släktetErodium22
Eriophorum vaginatumtuvull, harull, svarthuvud, hadd, tuvdun01
Erica carneavårljung Winter heat 21
Erica cinereapurpurljungBell Heater, Scotch heath, gray heath, grey heath, purple heate, ,fineleaved heat 21
Erica tetralixklockljung, kopattarCross leaved heath, bog-heather, cross-leafed heath, moor heath.31
Eribotryajaponica Lindl. Loquat11
EremurusrobustusjättestäppliljaFoxtail Lily11
Eranthis hyemalisvintegäckWinter Aconite23
Epilobium, Chamaenerion-xx arter i släktet dunörterWillow herb33
Epilobium hirsutumrosendunört, ludduna, älgmjölkört,stor dunört, rosendunört,ullig dunört , luden duntraf , rosduntraf,luddunan , luddmjölke, Great Hairy Willowherb.,codlins and creamrose willowherb, fiddle grass, great willowherb, kaporie tea22
Epilobiumangustifoliummjölke., almecke,almokke, almocke, berghampa, bockramm, bomullsgräs, brudabloss, brudfackla, duntrav, eldmärke, elgstjelk, getstabb, kalfrumpa, himmelgräs, himmelsrikesgräs , hömjölke, högmjölke, ilbrand, Illermjölk,ilmjölke, ållenmärke, rallarros,råbockegräs, råmjölksgräs, kropp, kalvrumpa, mjölkört, miltjamilor, mjölkgräs , mjölkört, praktduna,räfrumpa , rävrumpa, rävsvans, skogsbloss, stort vidjegräs med skidor,vidjegräs, vidjegräs med purpurblomma, åldermjölk, älgeramsRosebay Whilloowherb. fireweed, great willowherb, rose bay willow-herb, wickup, willow herb, 33
Entadapursaetha DC. St. Thomas bean, gila2
Elaeocarpus- Wild olive tree, rudraksha22
Elaeis guineensis Jacq.,afrikansk oljepalmoil palm, Red oil palm, African oil palm23
Elaeagnusangustifoliasmalbladig silverbuskeSarseng. Russian Olive, Oleaster22
Elaeagnus commutata,( E.argentea )silverbuske, vanlig silverbuske , bredbladig silverbuske Oleaster11
Elaeagnusconferta Roxb. Amguli, hari, kulangi22
Elaeagnuskologa Sch. Wild olive, kulangi22
Elaeagnusparviflora Wall. ex Royle Ginwai22
Ehretiaacuminata R.Br. Ivory wood32
Ecliptaprostrata (L.) L.a, A. alba Bhangra, bhringaraj, guntakalagara22
Echium vulgare,( E. elegans)blåeld, blåkunter , blåtistelViper's Bugloss, Blueweed32
Echinopsechinopsbolltistel. Globe Thistle11
Echinops sphaerocephalusbolltistelGlobe-thistle21
Echinopsritroblå bolltistelGlobe Thistle33
Echinaceapurpurearöd rudbeckia, röd solhattPurple Coneflower, Coneflower, Echinacea12
Dyschoriste-22
Durantarepens L. Duranta22
Duranta repens L.Duranta22
Drypetesroxburghii (Wall.) Huru. Putranjiva12
Dracocephalum ruyschianadrakblomma11
Dracaena-x arter i släktet dracenaDragon's blood tree, charlang23
Dombeyamastersii Hk.f.Dombeya22
Dombeya mastersii Hk.f.Dombeya22
Dolichandrone- Vil padiri, nuruddi, kadalathi12
Dispsacusinermis Teasel11
Dipterocarpus- Black dammar02
Dipsacus-släktetTeasel22
Dipsacussylvestris, ( D fullonum )kardtistel, kardväddCommon Teazle, Venus' Basin, Fuller's Teazle, Comb and Brush , Wild teasel 21
Diospyros-Persimmon, Malabar ebony, etc.31
Dioscorea-Dukka penda-lam, khamalu, pitakanda, tamboli , Yams3
Dilleniaindic a L. Chalta, pedda kalinga13
Dilleniapentagyna Roxb. Agachi, karmal13
Dichrostachyscinerea Wt. & Arn. Virtuli, vadathali22
Dianthus barbatusborstnejlikasweet William22
Desmodium-Chirota, sarivan, karabeeja 22
Dendrophthoe- Banda, irkum, badanika22
Dendrocalamus-Bamboo, choya bans, karail03
Delphinium-riddarsporreLarkspur, bad-soh-plih-rit11
Delphiniumhybr., (D. cultorum )praktriddarsporre11
DelonixregiaGulmohr , Royal Poinciana, Gulmohr, Flamboyant ,Flame Tree , Peacock Flower , 12
Daucuscarota vildmorotWild Carrot, Carrot , lance flower , devil´s plague , Queen Anne´s lance ,Philtron (Old Greek) , Bird's Nest , Bees' Nest 21
Daucus carota subsp sativusmorotCarrot23
Daturastramonium var stramoniumvit spikklubba, taggäpple, piggäpple , manchettblomma , kärleksvilla , hundtistel , dolläpple, Thorn Apple, Jimsonweed , Stinkweed , Stramonium , Thornapple , Herb of Grace, Jamestown Weed , Apple of Peru , 3
Datura stramonium (L)spikklubba, violett spikklubba, vit spikklubba.Thorn Apple, jimsonweed, , angel's trumpet, apple of Peru, Jamestown weed, moonflower, purple stramonium, purple thorn-apple, stinkweed, stramonium,01
Daphnemezereumtibast, tivelbast , kivitbast, tjurbast, tisbast , divelblast, källarhals , pepparbuske, taisbast , tivelbast, tivebark, tived, tive, trollbärsbuske , tjurbastMezereon, Dwarf Bay , February Daphne , Flowering Spurge, Spurge Olive, Spurge Laurel., Camolea, Kellerhals, Wolt chjeluke 22
Daphne oleides Scherb, Daphne,33
Daphneoleides Scherb, , Daphne11
Dalbergialanceolaria L.f.Kuralada, patradi32
Dalbergialatifolia Roxb. Rose wood, bete, devbija32
Dalbergiapaniculata Roxb. Passi, pachari32
Dalbergiasissoo Roxb. Sissoo, shisham32
Dahlia variablissommardahliaGeorgina13
Dahliahortensis,( D. cultorum , D. pinnata, D. variabilis )dahlia12
Dahlia-Dahlia23
Dactylis glomerata ssp globeratahundäxing, äxing cook's foot21
Cytisus preaecox, (C. balansae x multiflorus )vårginst11
Cytisus scoparius, (Spartium scoparium, Sarothamnus scoparius, Genista scoparius, Sarohammus scoparius, Spartium scoparium, Genista scoparia)harris, ärttörne, harginstBroom. Scotch Broom, Basam .Bisom ,Bizzom , Breeam, Breeam, Broom Tops , Browme , Brum , Green Broom , Irish Tops , Yellow Broom 12
Cyperus-1 art i släktet Bimbal, chin-choda, gane-chi, gathiyan, motha , Galingale m fl 3
Cynoglossum officinalehundtunga, munklössHounds Tongue, Dog's Tongue21
Cynoglossum-1 art i släktet hundtungorHounds tongue, etc.11
CynodondactylonDub , Cocksfoot-grass, Couch-grass.Dog's Tooth . 1
Cymbalaria muralis, (Linaria, cymbalaria )murrevaIvy-leaved Toadflax,Ivywort ,Climbing Sailor ,Aaron's Beard ,Kenilworth Ivy , 21
Cydonia oblonga, ( C. vulgaris )kvittenQuince21
Cybistaxdonnell-smithii Rose Gold tree, basant rani02
Cyathoclinepurpurea (Don) O.Ktze.Bongagra, chotagunja22
Cyathea-dra, bon gasun23
Cuscutareflexa RoxbAmar-Vel01
Curcuma spp.Trumeric, bon haldi, haldi, shindalvan32
Curcuma- Trumeric, bon haldi, haldi, shindalvan12
Cucurbita -pumpa,Squash m flGourd22
Cucurbita pepo, (C. melopepo )pumpa, prydnadspumpa, vintersquash, spagettipumpa, Pumpkin, squash, winter squash, Acorn Squash, Jack o'Lanterns, Delicata Squash, Naked-Seeded Pumpkins, marrow, Spaghetti Squash, Summer Squash22
Cucurbita maximajättepumpaPumpkin , Winter Squash, Turban Squash , Japanese Kabocha , Hubbard Squash , Chinese Winter Melon ,Banana Squash , Atlantic Giant Pumpkin , gigant pumpkin 22
Cucumis melomelonCommon Melon, Cantaloupe , Melon , Armenian Cucumber 21
Cucumis sativus gurkaCucumber, Gherkins, Cowcumber33
Cucumis-gurkaCucumber22
Cryptocaryawightiana Thw. Palai, gulmur12
Cruseferae-åkerogräs22
Crotonbonplandianum Baill.Mirchayia, galivana02
Crotoloariajuncea L.Sannhemp01
Crocus sativussaffranSaffron, Asian Saffron , Bulgarian Saffron , Greek Saffron , Italian Saffron, Persian Saffron , Saffron Crocus, kesar23
Crocus vernus (L), ( C. albiflorus Kit. ex Schult.,)krokus, vårkrokus, vårsaffrancrokus:, Dutch crocus, spring crocus.13
Crinum- Spider lily, chengalva22
Cressacretica L. Dahba12
Crataevareligiosa Forst. Barna22
Crataegus -4 arter i släktet hagtorn mmhawthorn, May Bush , Tree of chastity, White Thorn, Haw, May Tree , , , 32
Couropitaguianensis Aubl. Cannon ball tree, nagalingam1
Cotoneaster scandinavicus, (C. integerrimus, C. vulgaris )tyskt oxbär, rött oxbär32
Cotoneaster horizontalislingonoxbår, cotoneasterCommon Cotoneaster, Rock Cotoneaster 32
Cotoneaster-7 arter i släktetCotoneasternp
CostusspeciosusSpiral Ginger, Besemati, kenkand, Costus , 22
Cosmossspx arter i släktet skära m.fl.Cosmos, Mexican Aster1 (3)2
Corylus colurnaturkisk hasselHazelnut , Turkish Hazel 2
Corylus avellana, ( C. avellana f. aurea; C. avellana f. contorta; C. avellana f. fusco-rubra; C. avellana f. heterophylla; C. avellana f. pendula; C. avellana var. aurea; C. avellana var. contorta; C. avellana var. fusco-rubra; C. avellana var. heterophylla; C. hassel, vanlig hasselCommon Hazel,Harry Lauder's Walking Stick, European filber, Avellana, hazelnut tree, European Hazel-21
Cornus sanguineaskogskornell, eknas , struss  , benved , vildkornell, hårdvedDogberry, red dogwood , Hound's Tree , Wood Cow-wheat, Bloody twing11
Cornus maskörsbärskornellCornelian Cherry,21
CornusmasculaDogwoodnp
Coriandrum sativumkoriander, kinesisk persiljacoriander, Chinese Parsley , Cilantro31
Coreopsisdrummondii Torr. & GrayCoreopsis22
Cordiadichotoma Forst.f .Sebesten plum, bohar22
Corchorus spp.Jute plant, banpat32
Corchorus- Jute plant, banpat12
Convolvulus arvensis, (Polygonum convolulus)åkervinda, jungfrusärkar , snarbindel, fårtarmar , dragbinda Field Convolvulus , Cornbine , Lesser Bindweed , Cornbind , Bearwind , Devil's Garters , Jack-run'-in'-the-Country , Hedge Bells, Withywind , Ropebind, Convolvulus, , 11
Convallaria majalisliljekonvalj, konvalj , blerrk, böckbla, bockebladslilja, båckeblad,, båckebladsblomster, bockblad, båckbladstuppor, bockbärsblime, , bockebläcker, majliljer,, majelilie, majblomster, majblomma, gliseblad, haröron,, fisblad,, kikiramsen, hjärtansfröjd, dalelilja , lillkonvalje, lille konvalle, lilla govalje, lillkunvalle, lillegovalle, konvaljeblomma, kunvaller, liljor Lily-of-the-vally 11
Consolida regalis , (Delphinum consolida )riddarsporre (vild)Field Larkspur, Forking Larkspur , Forked Larkspur ,Larkspur , , 11
Commelina-Dayflower, Venna veduru, etc.22
Coffea-kaffebuskeCoffee32
Cocos nuciferakokospalmcoconut palm, Coconut33
Cochlospermumreligiosum (L.) Aston Galgal, konda gogu, gong12
Clinopodiumvulgare L.. Summer savory01
Clethra alnifolia (L)konvaljbuskeSweet Pepper Bush11
Cleome gynandra Gulabi tiwan, vaminta32
Cleome monophylla Velakkeerai32
Cleome viscosa Kukka vami-nta, pilitilwan32
Clematis vitalbaskogsklematisTravveler's Joy, Old Man's Beard 11
Clematis -2 arter i släktet, klematisarClematis, Virgin's Bower22
Clarkia unguiculataclarkiaMountain Garland21
Cladonia luteoalbaYellow woodn
Citrusmaxima, ( C. grandis )pompelmusChangotra33
Citrus reticulatamandarinmandarin orange33
Citrus aurantiifolia,( C. aurantiifolia var. limetta )limeLime Fruit, Pear Lemon , Adam's Apple, , 33
Citrus sinensis, ( C. cinensis )apelsinorange, (sweet orange)33
Citruslimettoides L. Mitha33
Citrusmedica limonum L. Lemon33
Citrus aurantifolia Swing., C. acida, C. limettaLime11
Citrus medica limonum L.Lemon11
Citrus reticulata L.Mandarin11
Citrullusvulgaris SchradWater-melon22
Cithraxylumsubserratum SwartzFiddlewood21
Cithraxylum subserratum SwartzFiddlewood23
Cissus-cissusVajravalli, etc.22
Cissus spp.Vajravalli, etc.22
Cirsium arvense ( Carduus arvensis, Serratula arvense )åkertistel, blindtistel , bladtistel , gortistel , skorvtistel, korntistelCreeping Thistle, Common Corn thistle , Creeping Plume Thistle32
Cirsium vulgare ( C. lanceolatum, C. sylvaticum , Carduus lanaceolatus)vägtistel, horntistelistelSpear Thistle, bull thistle 32
Cirsium palustre, (Carduus, palustris )kärrtistel, vattentistelMarsh Thistle32
Cirsium helenioides (C hetrophyllum, Carduus hetrrophyllus )Brudborste, borstar, gullborste , borsttistel, brudtistel , läkeblad, älgtungor , , Melancholy Thistle32
Cirsium-8 arter i släktet Field Thistles22
Cirsium spp.Field Thistles32
Cipadessabaccifera (Roth) Miq. Nalbila, jial, pithamari 02
Cinnamomumzeylanicum (C. obtusifolium, C. verum)äkta kanel, apotekskanel , kassiaCeylon Cinnamon , Cinnamon tree, 22
Cimicifuga-silveraxBugbane-3
Cichorium intybus var. intybuscikoria, vägvårda . solvända . järnört .endivie-sikorie . blåblinka .blåbinke .blå järnört Wild Chicory. Wild succory .Hendibeh .Succory . Barbe de Capucin. . .12
Cichoriumintybius L. Chicory22
Cicerbita alpina,( Lactuca alpina, Mulgedium alpinum )torta, tota, tolta, älgkål,22
Cicerarietinum L. Gram, sanagalu, chana02
Chrysanthemum-1 art i slktet färgkragarChrysanthemum22
Chloroxylonswietenia DC.Satinwood tree, bhera, porasu, billu22
Chlorophytum-ampelliljaChamksa, kulai, janjari12
Chionodoxa forbersii, (C. siehei )vårstjärnaGlory of The Snow21
Chionodoxaluciliae , (C. gigantea )stor vårstjärna21
Chimicfugia racemosasilverax, Vägglusflykt03
Chenopodium albumsvinmålla, mäll Fat Hen, White goose foot, Allgood , Baconweed ,Dirtweed , Dirty Dick , Frost Blite, Lamb's Quarters , Midden Myles , Mutton Tops, Pigweed,White goose foot , 11
Chamaesyce albomarginata (Torr. & Gray) Small, (Euphorbia albomarginata Torr. & Gray )22
Chaenomeles japonica,(Cydonia japonica, Pyrus japonica )rosenkvitten, liten rosenkvitten Japanese Quince32
Ceriops-Ankandal, chiru kandal, goran22
Cercis canadensis (L), Erigeron canadensisamerikanskt judaträdNorth America Red Bud, eastern redbud, judas tree, redbud.np
Centaurea scabiosaväddklint, hårkullar , knoppgräs , järnrot , järnrör , knoppört, storhuvud , trumpinnarGreater Knapweed22
Centaurea nigra svartklintBlack Knapweed, Hardhead, Spanish Buttons 22
Centaurea dealbatasträvklint22
Centaurea jacearödklint,hattar, gulskädra, knapparKnapwort Harshweed , Brown-rayed Knapeweed, Brown Knapeweed , Radiant Cornflower22
Centaureasspklint22
Centaurea cyanusblåklint, blågubbar, blå sästuppor, Blå bondtuppar , klint , blåklätt , blåkorn, båtsmansmyssa, duvstol, åkerrosor, Cornflower, Hurtsickle, Bluebow, Blue Cap , Bluebottle, Bachelor's Buttons 22
Centaurea -12 (600) arter i släktet Hardheads (fam)np
Centaureacyanus 'Emperor William'Cornflower22
Celtis occidentalisHackberry, Nettle-tree np
Celosiaargentea, C. margaritaceaCocks comb , Giant Celosia , Quail Grass , Plumed Cockscomb , 22
Ceiba pentandrakapok, silk-cotton tree, White silk cotton tree33
Cayratia spp.Mura palleru, ludra danka, kanipu tige22
Catunaregamspinosa (Thunb.) Tiruv.Boebindi, gela33
Casuarinaequisetifolia Forst.Beefwood tree, suru, saravu10
Castanea sativa ( Castanea vesca )äkta kastanj, ätlig kastanjSweet Chestnut, Spanish Chestnut32
Cassythafiliformis L. Sitamma savaralu23
Cassia-sennaSenna, Indian Labernum22
Carviacallosa (Nees) Bremk. Karvi, garikalu33
Carum carvikummin, karv, komminCaraway, Caraway Seed , Annual Caraway 21
Carum-1 art av släktetGarnyu,vamu, zeerakarpo32
Carthamus tinctoriussafflor, färgtistelSafflower, False Saffron 22
Carpinus betulusavenbok, annbok, vitbok European Hornbeam, Columnar European Hornbea02
Carissacarandas L. Karonda22
Carica papayapapaya, melonträdPapaya , Papaw , Melon-tree , pawpaw02
Careyaarborea Roxb.Kumbha, kumbi02
Carduus crispuskrustistelWelted thistle23
Carduus -3 arter i släktet pigtistlarthistles32
Cardusonopardiodes Fisch Musk Thistles22
Cardamine pratensis subsp praktensisäkta ängsbräsma, piesärk , bräsmagräs , madkrasse , braxenblommor, gökblomster , pigesärkar, ,ängskrasse ,ängkrasse , mokrasse , kärrkrasse, ängsliljorLady´s smokc, Cuckoo Flower meadow cress, , 12
Cardamine-7 arter i släktet brämsorCuckoo flower22
Caragana arborescens, ( C. pygmaea,C. sibirica )häckkaragan. ärtbuske,åkerkål, karagnSiberian Peashrub, Pea Tree, Black Karagana. Sibirian Pea Tree, Yellow Acasia.21
Caragana -1 art i släktetPea Tree21
Capsicum-Chillies, Green Pepper23
CapparissppCaper Bush, Kanthar, etc.11
Canthium- Kirna, palaga, woppe32
Cannabissativa L. ( C.indica, C. chinense ) Hemp, marijuana22
Canariumstrictum Roxb. Black dam-mar, manda dhup02
Campanula glomeratatoppklocka, Moses rosor, byskvallerBellflower, Clustered Bellflower11
Campanula -släktet klockaBellflower22
Campanula latifoliahässleklockaGreat Bellflower, Milky Bellflower, Steeple Bells 22
Campanula rotundifolia ssp rotundifolia,blåklocka22
Camellia-kamelia Tea plant, singo, theyaku23
Camellia spp.Tea plant, singo, theyaku21
Camelina sativa, ( C. foetida/fœtida ,C. glabrata C. linicola ,C. macrocarpa ,[Myagrum sativum (L., 1753-05-01) Föråldrat, ej internationellt accepterat numera.])oljedådra, Dodder, Doddra, Dodra, Dodra, Dotter Dudder, Dudor, Dudra, Dåda, Dådder, Dådra, Dåddra[, Dårlin, Döbast, Döbesta, Dövest, Döra, Hö-käring, Hör-kärring, indotter, VildlinGold-of-pleasure, False flax,Linseed dodder, Largeseed Falseflax,Leindotter, Siberian oilseedjaja
Caltha palustris ssp palustris,( C.minor, C. palustris subsp. minor )kabbeleka, bäckjeblomma, bäckros, falsk kärlek, fålsungefötter, trimjölkgrös, mjölkblomster, mjölkrosor, kabelek, kabbalök, klådblomster, näckblomma, klådnäve, näcktobak, näcktobak, skinnarkärinblomma, skopbomma, skovblomma, skovtoppa, svadtoppa, torskblomma, vattublomma, vattublomster, krabbelök, eggblomma, gulnacke, näcktuppor, tremjölksgull, skabbrosor, skitsolöga, skogstjärnros, bofösros, bäckblomma, gul majblomma, källblomster, källkristeblomma, kallkällblomma, källtoppa, svallblomma, tjälblomster, vattublomma, vattugräs, hästhov, fålsugefötter, tjälblomma, midsommarblomma, sårblomma, bäcktoppa, smörfärga, tort smörblomster, smörgåla, solöga, tremjölksblomma, tremjölksgräs, vattsblomma, vattskåpa, sårrosor, skovros, kalvleka, smörblommaMarsh Marigold, Kingscup22
Caltha-1 art i släktet kabblekor Marsh Marigold12
Calophylluminophyllum L.Alexandrian laurel02
Calluna vulgaris,( Erica vulgaris )ljung, lyng , löng, graune , rossling, moris, liong, liwngh, hästljung, gröne, grånn, gränne, morisä, rapsrise, rassbärris, raspgräs, hedrise, klädeskvastljung, lögnLing Heather32
Callistephus chinensisträdgårdsaster , oktoberastertChinese Aster23 (1)
Callistemoncitrinus, ( C. lanceolatus )lampborsteBottle Brush22
CalendulaarvensisåkerringblommaMarigold11
Calendula officinalis,( Caltha officinalis)ringblomma, ringeblomma, ringelblomma, solsivkerPot Marigold, ymbgidegold, Calendula, ruddes, mary gowles , marybud, Marigold, summer´s bridge 11
CalaminthanepetastenkyndelNepitella, Calamint, Lesser Calamint 10
Calamintha grandiflora ( Satureja calamintha, Satureja officinalis, Satureja grandiflora )rosenmyntaShowy Calamint, Calamint , Mountain Balm, Mountain Mint , , 10
Cajanus cajanpea, pigeon, Pigeon pea, tuar, kandulu, cajan, red gram 32
Caesalpinia-American Surmach11
Buxus sempervirensbuxbomCommon Box, Box-tree, American Boxwood, Box. Boxwood, Dudgeon02
Buteamonosperma (Lam.) Kuntze Palas, dhak2
BuddlejabuddlejaBuddleia, agia chita, Butterfly Bush22
Buchananialanzan Spr.Calumpang nut tree, chironji, sara21
Brunnera macrophylla, Anchusa myosotidiflorakaukasisk förgät-mig-ej21
Bruguieragymnorrhiza (L.) Lamk. Thoddu pon-na, sigappu kakandan22
Brassica rapa subsp. campestris ( B. campestrisåkerkålChinese cabbage22
Brassica hirta, vitsenapWhite mustad, Mustard Cress , Yellow mustad, 33
Brassicaoleracea var. capitata( B. oleracea var. conica vitkålCabbage21
Brassicanapus var toria L. Toria--33
Brassicajuncea (L) ( B. lanceolata , B oleracea x nigra)sareptasenapIndian mustard, Oriental mustard., Gai Cai (Mandarin) , Chinese Green , Gai Choy (Cantonese) , Indian Greens , Kaai Tsoi (Cantonese) , Jie Cai (Mandarin) , Leaf Mustard , Karashina (Japanese) , Mustard Greens , Mustard Cabbage , Takana (Japanese) 22
Brassicarapa subsp oleifera ( B campestris subsp. oleifera (Metzg.) Sinsk )rybsrape, biennial turnip rape, turnip rape, canola, winter turnip rape.33
Brassicanapus subsp. napus ( B. napus subsp. oleifera , B. napus var. napobrassica ,B. napus var. oleifera, B napobrassicarapsrape,Swedish33
Brassicanapuskålrot, rapsat , gotlandsrova , spillrovat Mustard , nabo, rape, canola.33
BrassicaoleraceakålWild Cabbage32
Brassicaoleracea var. sabellica (B. oleracea var. acephala )grönkål, prydnadskål, dekorationskål, garneringskålKale33
Brassica rapa Turnip22
Boswelliaserrata Colebr. White dammar, gugal, salai02
Borreriaarticularis (L.f.) Will.urdmutta, kair kar, madanaku22
Borassus flabellifer Toddy palm, borassus palm33
Borago officinalisgurkört, stofferblommatborage . bugloss, Beebread , Burrage , Star-flower , 32
Bombaxceiba L. Red silk cotton tree33
Boerhavia- Ghetuti, kha-pra, pandeku-sir, punarnava22
Blepharis- Bhangari23
BixaorellanaAnnatto, Anchiote, Lipstick Tree , Urucu, Annotta , Orleana, Arnatto, kun-gamapoovu , , , 03
Bischofiajavanica Bl. Bishop wood11
Biophytum sesitivumrör-mig-ejChui mui, lajvanti22
Bidens-4 arter i släktetspanish needles32
Betulapendula, B. alba, B. platyphylla, B.pendula var. lapponica , B. pendula var. carelica B. verrucosa var. lapponica B. verrucosavårtbjårk, slöjdbjörk, mausurbjörkCommon Birch, European White Birch , Silver Birch012
Betula nanadvärgbjörk, vivang, fredagsbjörk, fjällrapa, klingris, rypris, långfredagsbjörkSmooth Dwarf Birch01
Betula-björkBirch012
Berberis thunbergiihäckberberisJapanese Barberry, Thunberg's Barberry 22
Berberislycium L.berberis Barberry23
Bellis perennistusensköna, futteljus, bellis, pytterDaisy, Daiay, Common Daisy, Bruisewort, English Daisy (USA), Meadow Daisy, Bairnwort, 21
Bauhiniavahli Wt. Camel's foot climber21
Bauhiniavariegata Wt.Geranium tree21
Barringtoniaracemosa (L.) Spr.Samudra kadappai22
Barleria-Bajradanti, kuranti, etc.23
Barbareavulgaris ( B. arcuata var arcuata, B. lyrata, B. vulgaris subsp arcuata, B.vulgaris var. silvestris, Erysimum barbarea )sommargyllen, vinterkrasseWinter Cress, low rocket , winter cress, yellow rocket22
Bambusa-bambuBamboo, bans, veduru, etc.03
Bacopamonnieri (L.) Penn. Brahmi, nir-brahmi, jalna-veri, sambrani chettu22
Bacopa monnieri (L.) Penn.Brahmi, nir-brahmi, jalna-veri, sambrani chettu22
Azadirachta indica (Adr. Juss.)nimneem, azadirachta, bead tree, holy tree, Indian azadirach, Indian lilac tree, margosa, neem tree, nim, nim tree, pride of China,Margosa ,21
Avicenniaofficinalis L. White mang-rove, tivar32
Averrhoa carambolacarambolCarambola tree , carambola, 32
Aubrietia cultorumaubrietia33
Atylosia- Bajhala, rantur12
Atlantia- Malai narathai22
Atlantia spp.Malai narathai22
Asystasia- Bassati, lavana valli22
Astrantia majorStjärnloka, stjärnfloka, stjärnlokaMasterwort21
Aster tripoliumstrandastersea aster02
Aster novi-belgii höstasterMichaelmas daisy02
Aster alpinus, A. alpinus x A.amellus alpasterAsternp
Aster-5 arter i släktet asteraster, Star-wort12
Aspidopterysindica (Roxb.) Hochr. Bandi kota teega22
Asphodelustenuifolilus Cav. Piazi12
Asparagus officinalissparris, asparages, asparis, spargel, spargis, corallört, steenspargis, vildsparrisAsparagus, wild asparagus, sparrow grass , garden-asparagus. 22
Asclepiascurassavicaröd sidenörtMilkweed, Blood Flower,Bastard Ipecacuanha , Blood-weed , Redhead , Milkweed22
Artemisiamaritima L. Mugwort33
Aroniamitschurinii,( A. melanocarpa , A. melanocarpa ,'Elata' , A. melanocarpa 'Viking' )Svart aroniablack cockeberry11
Aroniaarbutifolia,( Pyrus arbutifolia )röd aroniared cockeberryn
Armeria maritima ssp maritima, A. vulgaris subsp. maritimaA. vulgaris A. maritima subsp. elongata, A. vulgaris var. elongata, strandtrift, strandblomster, trift, gräsnejlikaSea Thrift, Sea Pink 11
Argemonemexicana, A. speciosagul taggvallmo, mexicansk mynta Pivla Dhotra , Prickly Poppy, Mexican prickly poppy, Mexican poppy, Mexican pricklypoppy, yellow thistle1
Areca- Betel nut palm, etc.22
Aralia spinosataggaraliaPrickly Elder Hercules's Club, Angelica Tree. False Prickly Ash , Prickly Ash , Prickly Elder, Toothache Tree, NP
Arabis alpina var glabratakal fjälltrav, fjällbränna , gösörtAlpine rock cressx
Arabis-4 arter i släktet travarRock Cress21
Aquilegia vulgarisakleja, Tyska klockor, åkerleja Columbine. True Columbine, Granny Bonnets, Granny's Bonnet , European Crowfoot , European Columbine , Culverwort11
Aporusa- Vittil, sarali23
Apodytesbeddomei Mast.Ammemara32
Aphanamixispolystachya (Wall.) ParkerHarinhara, akawatong, chemmaram12
Antigonon leptopusRailway or coral creeper , Coral vine, Corallita33
Anthocephaluscadamba (Roxb.) Miq.Kadamba12
Anogeissus- Axle wood, dhaura, etc.13
Anemone nemorosavitsippa, luck, vitlockor , tjälblomster , fagerblomma , vitmeja , vitves , vitvärv , lock , logha , grålock , hwidhwidhe , hvitve , hvitvese , hvitvese, hvitvira, hvittuppor , , , vitveva ,vitsymmer , vitskymmel , vitskymmelgull , vitsemmergull , fagringsros , hvitbjälla, fagerblomma , vitblomma , vitblomma , tjältoppa , majblomma , tjälblomma , purpurkällblomster, källblomma, tjäletuppa, tjälblommaWood Anemone, Windflower , Crowfoot ,Smell Fox , , , , 02
Anemone blandabalkansippaMountain Windflower of Gr03
Anemone -5 arter i släktetAnemony,windflower11
AndrographispaniculataBhuilimb, chirata, kal-megh, nela vemu22
Andrographis paniculata (Burm.f .) Wall.Bhuilimb, chirata, kal-megh, nela vemu22
Anchusa officinalisoxtunga. järnrot , fåratungor ,fåtungor Bugloss, Common Alkanet, Alkanet , True Bugloss , anchusa 21
Anchusa arvensis ( A. ovata, Lycopsus arvensis )fårtunga, rast Small Bugloss, Bugloss , lesser buglos, Shepherd' s Weather Glass 11
Anaphalis margaritaceapärleternellPearly Everlasting11
Anacardium occidentaleelefantlus,acajou , akajouäppleCashew Nut, .Apple of Acajou , Cashew nut tree,12
Ampelocissus-Adavidraksha becchuti, chundura, etc.22
Ampelocissus spp.Adavidraksha becchuti, chundura, etc.22
Amelanchier spicata ( A. vulgaris )häggmispel, bärmispel, blåhägg, Kanadensisk hägmispel, småblommig häggmispel , vanlig häggmispel , Juneberry, serviceberry11
AmelanchierarboreaShadbush, juneberry, servicetreen0
Amaranthus -xx arter i släktetAmaranth, math, etc.23
Alyssum -2 arter i släktet stenörter2-
Althaea officinalisläkemalva, altearot, alteörtMarshmallow , White Mallow22
Althaearosea Cav., (A. chinensis)Hollyhock22
Alternanthera-papegojbladJalsanchi, kodukka cheppu, etc.23
Alseodaphnesemecarpifolia NeesNaramamidi, arambai, nelthare33
Aloe-aloeAloe, gheekumar, kathaldi22
Allmanianodiflora (L.) R.Br. ex Wt. --22
Allium aflatunensekirgislök, boll-lökGiant Persian Allium11
Alcea rosea (Althaea rosea, Althaea chinensis Althaea officinalis)stockroshollychock, Garden Hollyhock 23
Alangiumsalvifolium (L.f.) Wang. Ankol, alangi, dhela22
Ailanthus spp.Tree of heaven, maharukh, mattipal32
Ailanthus- Tree of heaven, maharukh, mattipal12
Aglaia- Karagil, nimbadi, madrasa12
Ageratum conyzodies L.Ageratum33
AgeratumconyzoidesAgeratum, Flossflower11
Agaveamericanaagave, den hundraårige aloen Agave ,Century plant, American Aloe33
Agastachefoeniculum, (A. anethiodora, A. anisata )anisört, Indianmynta , anisisop, , Anise Hyssop,Anise Hyssop , Licorice Mint , Lavender Hyssop , Wonder Honey Plant n
AesculusindicaHorse Chestnut22
Aesculus indica Colebr.Horse chestnut22
Aesculusindica Colebr. ex Cambess Horse chestnut22
Aerva- Bui, bhol-phuli, chatra, pindikura23
AeglemarmelosBael23
Aegle marmelos (L.) Corr. Bael ,Bael tree, maredu, vilvam, Indian Bael , Belae Fructus 21
Aegicerascorniculatum (L.) BlancoHalsi, narikandam12
Adhatodavasica NeesMalabar Nut Basuti, bakas32
Adenantherapavonina L. Coral wood, bari ghumchi22
AdansoniadigitataBaobab, Lemonade Tree , Monkeybread Tree , Baobab, gorakhimli33
Acnistusarborescens --23
Acnistus arborescens--21
Achyranthes-Adhajhara, agya, latjira, uttareni22
Achillea millefolium ssp sudeticafjällröllika, nordlig röllika, , luddröllikaYarrow01
Acertataricum subsp.tataricumrysk lönn32
AcercampestrenaverlönnCommon Maple, Field Maple , Hedge Maple 32
Acanthus ilicifolius L.;--32
Acacia chundra Willd.Son khair33
Acacia decurrens Willd.Green wattle32
Acacia nilotica (L.) Del. ssp. indica (Benth.) Bren.Babul, kikar32
AcaciaauriculiformisAustralian acacia22
Acacialeucophloea (Roxb.) Willd. Panicled acacia, safed kikar23
AcaciamelanoxylonBlackwood Acacia, Black wattle23
Acaciamodesta Wall. Phulai22
Acaciapennata (L.) Willd. Biswal, iklonda, 22
Acaciasenegal(L.) Willd.Acacia, Gum acacia, Arabic gum 22
Acacia auriculiformis A. Cunn.Australian acacia22
Acacia leucophloea (Roxb.) Willd.Panicled acacia, safed kikar21
Acacia modesta Wall.Phulai22
Acacia pennata (L.) Willd.Biswal, iklonda22
Acaciacatechu (L.f.) Willd. Cutch tree, khair12
Acaciadecurrens Willd. Green wattle12
Abutilon- Thutti, etc.22
Abutilon spp.Thutti, etc.22