stamträd

uppdaterad 17-11-20

Se också ”olika bin” på länksidan för länkar med ytterligare information.

Nedanstående kommer från; Enclycopedea of life och länkar direkt till deras hemsida