växter

uppdaterad 2018-08-14

Använd sökfunktionen till höger för att söka på en speciell växt. Det går att söka på svenskt namn  på latinskt namn (både art och de som ingår i ett släkte) norska, danska, engelska. Vissa arter även på finska  och tyska.I den mån vi har hittat alternativa eller lokala namn på växterna är även dessa sökbara. Antalet växter kommer att utökas vart efter. (En aktuell lista går att se under sitemap. )

En lista med ca 1000 växter med namn på Svenska och Engelska namn. Värden för nektar, pollen och honungsdagg i många fall.  Använd sökrutan strax över tabellen för att söka på släkte, växter som ger maximalt nektar / pollen (skriv 3). Använd sedan tabbarna vid respektive spalt för att sortera.

Om du saknar en växt så skicka mig ett meddelande via kontaktsidan,