Apiterapi

Uppdaterat 17-01-12

Apiterapi är – enkelt uttryckt – användningen av binas produkter för att förebygga, lindra eller bota olika skador och sjukdomar. Apiterapin är inte alltför accepterad i västvärlden. Orsaken kan troligtvis vara västvärldens tilltro på skolmedicin.

De flesta av bisamhällets produkter är aktuella .Honung, pollen, propolis, bigift.

Diskussionerna om huruvida ett visst ämne har vissa egenskaper eller inte kan ibland bli rätt hetsiga.