Pollen

uppdaterat 17-12-29

Pollenet och bina

När ett bi besöker en blomma samlar det pollenet på pollenkorgarna på bakbenen. För att det skall hålla samman i klumpar tillsätts lite nektar. Eventuellt tillsätts ytterligare nektar när pollenet lagras i cellerna.

Den nektar som tillsätts har funnits i biets honungsblåsa och innehåller bland annat en del mjölksyrebakterier. I cellerna blir det därför en viss mjölksyrejäsning, vilket ”konserverar” pollenet.

Näringsvärde

Pollenets näringsvärde kan beskrivas på två sätt. Antingen genom att ange den totala mängden protein, eller genom att beskriva vilka aminosyror som ingår.

En del pollensorter saknar helt värde för bina t.ex. gran och tall. Andra pollenkorn består av ett tunt skal utan innehåll t.ex. äpplesorten Gravensteiner och päronsorten Moltke.

Aminosyror

Pollenet innehåller aminosyror, som bina behöver Dock varierar sammansättningen och mängden aminosyror starkt mellan olika växters pollen. Det finns relativt få undersökningar av aminosyreinnehållet i pollen och det är därför svårt att presentera någon mera omfattande redogörelse för detta.

En undersöking från 1953 visar att bina behöver 10 aminosyror. ( se referenserna)

En utgångspunkt för att tillgodose behovet för ynglet är därför att se till att de har ett allsidigt drag.

Bina tycks inte kunna avgöra värdet på pollenet. De kan därför dra hem partiklar som fullständigt saknar värde, t.ex. tegeldamm.

Bland biodlare finns en uppfattning att pollen av hassel är viktigt. Och bina drar hem en hel del. Undersökningar av pollenet har dock visat att det pollenet saknar värde sett ur innehållet på aminosyror.

Ett pollen som är fullvärdigt är björk. Den är dock vindpollinerad och besöks inte av bin. Björkens pollen hamnar dock överallt i naturen och kan komma med ”av misstag” när bina besöker andra blommor, även om det är små mängder.

En annan växt som troligtvis ger ett fullvärdigt pollen är raps.

(se under Läs vidare längst ner på denna sida.)

Pollen och människa

Inom apiterapin och hälsokostkretsar tillskrivs ofta pollen som ett positivt medel. Det råder olika meningar om huruvida vår matsmältning kan bryta ner cellskalet för att komma åt innehållet.(pollenkornen återfinns till synes oskadade i avföringen) Motargumentet brukar vara att magvätskorna tränger in genom groddpunkterna och löser upp pollenkornets innehåll så att det blir tillgängligt för kroppen. Några klara rapporter som stöder den ena eller andra åsikten har inte kunnat hittas.

Pollen på marknaden

I hälsokostbutiker säljs ibland pollen.Troligtvis har det pollenet inte samlats in av bin utan dammsugits upp på lämpliga fält.

Genom att sätta en pollenfälla framför flustret kan man samla in pollen som bina samlat in. Det rensas och torkas eftersom det lätt angrips av mögelsvampar. I handeln förekommer det sedan som rent pollen eller som en tillsats i honung.

Bibröd

Bibröd är en annan variant av pollen. Det är de pollenklumpar som bina lagrat i vaxkakorna sedan man rensat bort vaxbygget


Att läsa vidare:

Litteraturstudie över vilka pollen som har högst näringsvärde för bin och pollinerande insekter, Ingemar Fries

Bra honungs- och pollenväxterJordbruksverket

Om mjölksyror i honung.Se bin och mjölksyror på länksidan

NUTRITIONAL REQUIREMENTS OF HONEY BEES

PROTEIN CONTENT AND AMINO ACID COMPOSITION OF BEE-COLLECTED POLLEN FROM SELECTED BOTANICAL ORIGINS

Honey Bee Nutrition