Pollinering

Pollinering av odlade och vilda växter är binas största betydelse.

Värdet av pollinering av odlade grödor uppskattas grovt som 8 gånger värdet av produserad honung.